Successfully reported this slideshow.

1 S Wao Coen Anneleen.

534 views

Published on

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1 S Wao Coen Anneleen.

 1. 1. Zorgen voor een zieke ouder: De relatie tussen mantelzorg, ziekte van de ouder en gedragsproblemen bij kinderen Anne Marie Meijer Susan van Oostveen Geert Jan Stams
 2. 2. Onderzoek <ul><li>Dit onderzoek ging na of het geven van mantelzorg en de beleving hiervan een rol speelde bij het ontstaan van psychosociale problemen. </li></ul><ul><li>De kinderen en hun ouders waren afkomstig uit gezinnen waarin een van de ouders de ziekte van Parkinson had. </li></ul><ul><li>De kinderen kregen verschillende taken. </li></ul>
 3. 3. Onderzoek <ul><li>De omvang en de beleving van mantelzorg draagt bij tot de voorspelling van probleemgedrag. </li></ul><ul><li>De ernst van de ziekte en het geslacht van het kind heeft geen invloed op het probleemgedrag. </li></ul>
 4. 4. Inleiding <ul><li>Vanuit een brede kijk op mantelzorg. </li></ul>Wanneer een gezin wordt geconfronteerd met chronische ziekte van een ouder, heeft dit een grote invloed op alle gezinsleden. De gezinsleden nemen een deel van de zorg voor de patiënt op zicht. In dit artikel gaat het vooral om jonge mantelzorgers.
 5. 5. <ul><li>jonge mantelzorgers </li></ul>Ze nemen taken en verantwoordelijkheden op zich die niet passen bij hun leeftijd. huishoudelijke taken, zorgtaken voor de zieke ouder, zorgen voor andere kinderen in het gezin, de ouder emotioneel steunen en het regelen van zaken buitenshuis Het verschil de taken die de kinderen op zich nemen vinden regulier plaats en het is in een situatie waarin een van de ouders ziek en/of lichamelijk gehandicapt is Anders dan Een ander gezin zonder chronisch zieke ouder
 6. 6. Eerder onderzoek <ul><li>Eerder onderzoek: </li></ul><ul><li>de invloed van ziektefactoren, </li></ul><ul><li>factoren binnen het individu, </li></ul><ul><li>het gezin </li></ul><ul><li>de huwelijksrelatie </li></ul><ul><li>de opvoeding </li></ul>? Verband tussen : de ernst van de symptomen, de duur van de ziekte en het ontwikkelen van problemen bij het kind opgroeiende kinderen en jongeren hebben een relatief hoog risico om problemen op te lopen in hun ontwikkeling
 7. 7. <ul><li>de impact van een chronische ziekte op de eigen toekomstverwachting en op het gezinsfunctioneren samenhangt met meer depressie </li></ul><ul><li>eerdere onderzoeken zijn echter de omvang en de beleving van mantelzorgtaken die kinderen uitvoeren niet gerelateerd aan specifieke vormen van probleemgedrag bij deze kinderen. </li></ul>Eerdere onderzoeken.
 8. 8. Dit onderzoek: <ul><li>de relatie met internaliserende en externaliserende problemen, </li></ul><ul><li>vormen van probleemgedrag meten, </li></ul><ul><li>relatie is met depressie en stress </li></ul>10 tot 22 jaar Gezin 1 van de ouders ziekte van parkinson
 9. 9. Wat is de ziekte van Parkinson ? <ul><li>De ziekte van Parkinson is een neurologische aandoening. De ziekte ontstaat door het afsterven van zenuwcellen in de middenhersenen. Daardoor wordt de aansturing van de spieren bemoeilijkt. Hoewel de ziekte op elke leeftijd kan beginnen, is 10% van de patiënten jonger dan veertig jaar. De ziekte van Parkinson kent drie kernsymptomen die de uiterlijke verschijnselen kenmerken: beven, spierstijfheid en bewegingstraagheid. Naast deze drie kernsymptomen zijn er nog verschillende bijkomende problemen te noemen, zoals depressie, emotionele labiliteit, geheugen- en slaapproblemen, en moeite met kauwen en slikken. </li></ul>
 10. 10. Hulpverlening aan jonge mantelzorgers Psychosociale ondersteuning Praktische hulp Situaties Zorg Beleving Moeilijke momenten Ouder onafhankelijk of verdrietig Geslacht zieke ouder Sekse van het kind
 11. 11. Methode/ procedure Parkinson patiëntenvereniging Brief met antwoordformulier Contact met onderzoeker Criteria deelname onderzoek
 12. 12. ... De onderzoeksgroep 77 kinderen, 39 meisjes en 38 jongens gemiddelde leeftijd was 15.5 jaar 38 ouderparen + één alleenstaande vader Gemiddeld 49 jaar oud Patiënten waren gemiddeld 6 jaar ziek
 13. 13. Meetinstrumenten <ul><li>stadia van Hoehn en Yahr, . Beschikbaarheidslijst, </li></ul><ul><li>De Vragenlijst Mantelzorg, </li></ul><ul><li>informatie uit interviews, </li></ul><ul><li>Stress Vragenlijst voor Kinderen, </li></ul><ul><li>Youth Self Report, </li></ul><ul><li>Childrens Depression Inventory </li></ul>
 14. 14. Resulaten huishoudelijke taken Schoonmaken Opruimen Koken Was doen Vuilbak Boodschappen doen … .. Verzorging zieke ouder Aankleden Wassen Eten Medicijnen geven Wc gaan …… Bekijken van resultaten Conclusies trekken
 15. 15. … . Vervolg Discussie Dankbetuiging Literatuurlijst
 16. 16. Bronvermeldingen <ul><ul><ul><li>http://www.bing.com/images?q=ondersteuning#focal=8f25ed84c9dd0a7cda82f64cb9352ada&furl=http%3A%2F%2Fwww.zustersvanliefde.nl%2FFoto%2FWerko%2Fondersteuning.jpg </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://www.bing.com/images?q=kind#focal=2da4be79f43b97e5a0bfe9fdfb782d27&furl=http%3A%2F%2Fwww.vanhienzorg.nl%2Fsiteimg%2Fkind.jpg </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Meijer, A. , Oostveen, S. & Stams, G. (2008). Zorgen voor een zieke ouder: De relatie tussen mantelzorg, ziekte van de ouder en gedragsproblemen bij kinderen. Kind en adolescent, 29(4), 208-222. </li></ul></ul></ul>Mantelzorg is samen op weg

×