Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentace

353 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentace

 1. 1. Kdo nezažil, neví, kdo zažil, nezapomene …<br />Propojení informačních technologií s uměním<br />
 2. 2. Cílová skupina<br />Věková kategorie dětí 9 – 11 let<br />V rámci školní družiny a volnočasových aktivit<br />
 3. 3. cíl<br />Nenásilnou formou přiblížit hudbu dětem, které o ni příliš nestojí<br />Nadchnout děti, které hudbu milují<br />Možnost nahlédnout do jiných tajů hudby, poznat jiné kultury zemí co se hudebního umění týče<br />S muzikou experimentovat a sžívat se s ní<br />Využití PC technologií dětmi i jinak, než jsou zvyklé<br />
 4. 4. zaměření<br />Rytmus<br />Jupiáda - Jazykolamy Rytmické cvičení 4/8 (pro 6 skupin dětí) - text<br />rytmická cvičení + koncentrace.docx<br />Tvořivost, kreativitu, vnímání<br />Propojení s jinými předměty<br />Hudba a pohyb<br />YouTube - International Body Music Festival<br />Tvorba vlastního stylu hudby<br />
 5. 5. NOVINKY nejen z knih aneb letem světem webem<br />Info:<br />Hudební nauka a terminologie<br />Hudební nástroje<br />Hudební tělesa (jednotlivci i skupiny)<br />Kultura a pojetí hudby jiných zemí, národů<br />Tvorba zpěvníků oblíbených písní<br />http://www.ulozto.cz<br />http://www.youtube.com<br />Texty písní<br />
 6. 6. KAŽDÝ MOZARTEM<br />Komponování<br />Vlastní tvorba hudebního doprovodu k písním<br />Stříhání, upravování<br />Vše pomocí softwarů, programů:<br />Sibelius<br />Musescore<br />Cakewalk <br />aj.<br />
 7. 7. SIBELIUS I<br />
 8. 8. SIBELIUS II<br />
 9. 9. SIBELIUS III<br />
 10. 10. SIBELIUS IV<br />
 11. 11. SIBELIUS V<br />
 12. 12. SIBELIUS VI<br />
 13. 13. SIBELIUS VII<br />
 14. 14. Výuková propojenost<br />Dramatická a tělesná výchova (hudba na tělo)<br />Informatika (práce s PC a programy)<br />Matematika (délka not v jednotlivých taktech)<br />Umění a kultura (vztah k evropské a světové kultuře)<br />
 15. 15. REALIZACE<br />v závislosti na:<br />Prostorách (PC učebna)<br />Prostředcích a vybavení (interaktivní tabule, dataprojektor, softwary, počítačové programy)<br />Financích<br />Času<br />
 16. 16. Výstup činnosti<br />Pro začátečníky s hudbou snadný start a dobrý základ<br />Pro pokročilé další rozvoj<br />Pro všechny hudba hrou<br />Motivace a inspirace při rozhodování (ZUŠ, AMU, profesní dráha…)<br />

×