Framgångsrika case: Almedalen

901 views

Published on

Presentation inför SACO's medlemsförbund om framgångsfaktorer vid aktiviteter i Almedalen.

Published in: Design, Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Framgångsrika case: Almedalen

 1. 1. Aktiviteter i almedalen 2011-03-17
 2. 2. Johan Helanderjohan@familjen.se070 88 924 88Twitter: J_HELANDERFörslag på #?
 3. 3. Repetition Korttidsminnet Eufori Minnes- krokar Trauma Långtidsminnet 90 %Hjärnan och minnet
 4. 4. magkän sla n = m i n n e sf r ag m e nt Kulturell En doft tillhörighet Reklam Sociala medier Vänners uppfattning Testresultat Artiklar Kundtjänst Tidigare erfarenheter
 5. 5. magkän sla n = m i n n e sf r ag m e nt Varumärket och målgruppen • Hur uppfattas vi – hur vill vi uppfattas? • Hur uppfattas vi av de som inte väljer oss? • Skapa positiva associationer • Konsekvens i budskapet/dialogen
 6. 6. va rumär k e s re lati o n Varumärket och reklam • Faktabudskap och nyheter i reklamen driver i sig varken uppmärksamhet eller köpintention • Reklamen påverkar sällan köpintentionen direkt utan tar vägen via varumärket • Ju starkare relation till varumärket desto större är sannolikheten för att reklamen påverkar köpintentionen
 7. 7. va rumär k e s re lati o n Hur stärker man varumärket med reklam?
 8. 8. använ dbar r e k lam – ”ac tio n sp ea k lo u d e r t h a n w ord s”
 9. 9. Underhållande reklam
 10. 10. Underhållande reklam
 11. 11. Almedalen 1968
 12. 12. al me da le n Aktiviteten ska... ...ha ett väldefinierat syfte ...väcka känslor: glädje, sorg, ilska, lust etc. ...synas och locka till sig min uppmärksamhet ...ha ett tydligt budskap ...få mig att vilja prata med vänner och kollegor
 13. 13. al me da le n Fullt ut! • Oväntat inslag – omöjligt att missa • Stort genomslag på plats • Offensivt budskap • Tydligt, tänjbart och långsiktigt koncept • Dålig uppföljning ”hur?” • Ingen möjlighet att ”delta”
 14. 14. Fi bränner pengar
 15. 15. al me da le n Fi bränner pengar • Chockerande! • Viktig fråga • Extremt mycket publicitet • Debatten handlade inte om kvinnors löner • Isolerad aktivitet • Fi långt från Riksdagen
 16. 16. Bordellen i Almedalen
 17. 17. Bordellen i Almedalen
 18. 18. al me da le n Bordellen i Almedalen • Självförklarande namn • Effektivt utnyttjande av yta • Starkt budskap • Annonsering under Almedalen • Bidrog till diskussion på nätet • Dålig anpassning av sajten till mobilen
 19. 19. Prime-mingel
 20. 20. al me da le n Prime-mingel • Väletablerat – ”Prime ordnar förfesten” • Otvunget forum för nätverksbyggande • Analyser och kunskapsspridning • Politiker och medier på plats
 21. 21. MTV Kiss for climate
 22. 22. MTV Kiss for climate
 23. 23. al me da le n MTV Kiss for climate • Oväntat och lite chockerande • Stort massmedialt genomslag • Låg produktionskostnad • Ingick i en längre kampanj • MTV har inga tittare
 24. 24. al me da le n Sammanfattningsvis • Vad ni känner för ert varumärke är irrelevant • Väck känslor! Ha självförtroende! • Tänk visuellt • Var konsekvent – jobba med ett budskap • Var underhållande och/eller användbar • Vad kostar det kontra vad får ni tillbaka?

×