B2B och sociala medier

Johan Helander
Johan HelanderCreative Director
B2B och sociala medier
Agenda
• Praktiska exempel B2B och sociala medier
• Varför B2B och sociala medier?
• Sociala medier och internkommunikation
• Summering: från strategi till närvaro
• Hur mäta sociala medier?
B2B?
• “Istället för att se varandra som kund och leverantör, ser
 företagen sig som samarbetspartners som tillsammans skapar
 ett nätverk. Dessa relationer eller nätverk präglas av kontinuitet,
 komplexitet, symmetri och informalitet. Relationer inom B2B
 förknippas ofta med teknologi och produktutveckling, där
 företagen inom relationen utbyter kunskaper med varandra och
 tillsammans utvecklar exempelvis nya produkter.”

 – Wikipedia
B2B?
• “Istället för att se varandra som kund och leverantör, ser
 företagen sig som samarbetspartners som tillsammans skapar
 ett nätverk. Dessa relationer eller nätverk präglas av kontinuitet,
 komplexitet, symmetri och informalitet. Relationer inom B2B
 förknippas ofta med teknologi och produktutveckling, där
 företagen inom relationen utbyter kunskaper med varandra och
 tillsammans utvecklar exempelvis nya produkter.”

 – Wikipedia
“Tillsammans”
“Tillsammans”
“Tillsammans”
“Tillsammans”
Dell idea Storm
Dell idea Storm
• 13,616 idéer sedan starten för 3 år sedan
Dell idea Storm
• 13,616 idéer sedan starten för 3 år sedan
• Idéerna har exponerats 714,636 gånger
Dell idea Storm
• 13,616 idéer sedan starten för 3 år sedan
• Idéerna har exponerats 714,636 gånger
• Idéerna har kommenterats 88,900 gånger
Dell idea Storm
• 13,616 idéer sedan starten för 3 år sedan
• Idéerna har exponerats 714,636 gånger
• Idéerna har kommenterats 88,900 gånger
• Dell har implementerat  409 idéer
Dell idea Storm
• 13,616 idéer sedan starten för 3 år sedan
• Idéerna har exponerats 714,636 gånger
• Idéerna har kommenterats 88,900 gånger
• Dell har implementerat  409 idéer
• En tredjedel kommer från Dell-anställda
Dell idea Storm
• 13,616 idéer sedan starten för 3 år sedan
• Idéerna har exponerats 714,636 gånger
• Idéerna har kommenterats 88,900 gånger
• Dell har implementerat  409 idéer
• En tredjedel kommer från Dell-anställda
Dell idea Storm
• 13,616 idéer sedan starten för 3 år sedan
• Idéerna har exponerats 714,636 gånger
• Idéerna har kommenterats 88,900 gånger
• Dell har implementerat  409 idéer
• En tredjedel kommer från Dell-anställda
Dell idea Storm
• 13,616 idéer sedan starten för 3 år sedan
• Idéerna har exponerats 714,636 gånger
• Idéerna har kommenterats 88,900 gånger
• Dell har implementerat  409 idéer
• En tredjedel kommer från Dell-anställda
Dell idea Storm
• 13,616 idéer sedan starten för 3 år sedan
• Idéerna har exponerats 714,636 gånger
• Idéerna har kommenterats 88,900 gånger
• Dell har implementerat  409 idéer
• En tredjedel kommer från Dell-anställda
AMEX OPEN FORUM
AMEX OPEN FORUM
AMEX OPEN FORUM
AMEX OPEN FORUM
AMEX OPEN FORUM
AMEX OPEN FORUM
• Ökad trafik (2009): 160 000 till 1 000 000
 (525%)
AMEX OPEN FORUM
• Ökad trafik (2009): 160 000 till 1 000 000
 (525%)
• Fokus på mindre företag
AMEX OPEN FORUM
• Ökad trafik (2009): 160 000 till 1 000 000
 (525%)
• Fokus på mindre företag
• Blogg, video, “idea hub”, forum, experter
AMEX OPEN FORUM
• Ökad trafik (2009): 160 000 till 1 000 000
 (525%)
• Fokus på mindre företag
• Blogg, video, “idea hub”, forum, experter
• Amex spenderar 5 milj. USD på sociala
 medier
Sociala medier: B2B vs B2C i USA
• – 2009 B2B social media benchmarking
 study
Sociala medier: B2B vs B2C i USA
• Sociala nätverk: B2B: 81 % / BC2: 67 %
• – 2009 B2B social media benchmarking
 study
Sociala medier: B2B vs B2C i USA
• Sociala nätverk: B2B: 81 % / BC2: 67 %
• Företagsblogg: B2B: 74 % / BC2: 55 %
• – 2009 B2B social media benchmarking
 study
Sociala medier: B2B vs B2C i USA
• Sociala nätverk: B2B: 81 % / BC2: 67 %
• Företagsblogg: B2B: 74 % / BC2: 55 %
• Twitter: B2B: 73 % / BC2: 45 %
• – 2009 B2B social media benchmarking
 study
Sociala medier: B2B vs B2C i USA
• Sociala nätverk: B2B: 81 % / BC2: 67 %
• Företagsblogg: B2B: 74 % / BC2: 55 %
• Twitter: B2B: 73 % / BC2: 45 %
• Youtube: B2B: 43 % / BC2: 30 %
• – 2009 B2B social media benchmarking
 study
Sociala medier: B2B vs B2C i USA
• Sociala nätverk: B2B: 81 % / BC2: 67 %
• Företagsblogg: B2B: 74 % / BC2: 55 %
• Twitter: B2B: 73 % / BC2: 45 %
• Youtube: B2B: 43 % / BC2: 30 %
• LinkedIn: B2B: 56 % / BC2: 27 %• – 2009 B2B social media benchmarking
 study
Sociala medier: B2B vs B2C i USA
• Sociala nätverk: B2B: 81 % / BC2: 67 %
• Företagsblogg: B2B: 74 % / BC2: 55 %
• Twitter: B2B: 73 % / BC2: 45 %
• Youtube: B2B: 43 % / BC2: 30 %
• LinkedIn: B2B: 56 % / BC2: 27 %
• Diskussioner: B2B: 66 % / BC2: 43 %

• – 2009 B2B social media benchmarking
 study
Sociala medier: B2B vs B2C i USA
• Sociala nätverk: B2B: 81 % / BC2: 67 %
• Företagsblogg: B2B: 74 % / BC2: 55 %
• Twitter: B2B: 73 % / BC2: 45 %
• Youtube: B2B: 43 % / BC2: 30 %
• LinkedIn: B2B: 56 % / BC2: 27 %
• Diskussioner: B2B: 66 % / BC2: 43 %

• – 2009 B2B social media benchmarking
 study
B2B och sociala medier

         SUPERBRAND
     2
B2B och sociala medier

         SUPERBRAND
     2
B2B och sociala medier

         SUPERBRAND
     2
B2B och sociala medier

         SUPERBRAND
     2
B2B och sociala medier

         SUPERBRAND
     2
B2B och sociala medier

         SUPERBRAND
     2
B2B och sociala medier

         SUPERBRAND
     2
B2B och sociala medier

         SUPERBRAND
     2
B2B och sociala medier

         SUPERBRAND
     2
B2B och sociala medier

         SUPERBRAND
     2
B2B och sociala medier

         SUPERBRAND
     2
Från centrum till nav
    www
B2B och sociala medier
Cisco
Cisco
Cisco
Cisco
Cisco
Cisco
Cisco
Cisco
Cisco
B2B och sociala medier
• Facebook: central i närvaron, knyter ihop
 den digitala närvaron. 3,2 milj. svenska
 medlemmar
• Slideshare: alla presentationer och white
 papers
• Twitter: den ständigt pågående dialogen
 med kunder, en fortsättning på “minglet”.
• Youtube: säljverktyg – filmer istället för
 broschyrer. Även filmade föreläsningar
B2B och sociala medier
• Företagsblogg: ger organisationen en
 digital röst. En talarstol utan gatekeepers
 och ett utmärkt verktyg för såväl intern-
 som extern kommunikation. Signalerar
 transparens
• LinkedIn: en naturlig del i employer
 branding-arbetet
• Flickr: ger möjligheten för målgruppen att
 tillgå, taga och sprida bilder
Sociala medier och
internkommunikation
Sociala medier och
    internkommunikation
• Tieto – ett kunskapsföretag
Sociala medier och
    internkommunikation
• Tieto – ett kunskapsföretag
• Internt socialt nätverk – mjuka och hårda
 värden
Sociala medier och
    internkommunikation
• Tieto – ett kunskapsföretag
• Internt socialt nätverk – mjuka och hårda
 värden
• Arbetsgrupper skapas utifrån profiler
Sociala medier och
    internkommunikation
• Tieto – ett kunskapsföretag
• Internt socialt nätverk – mjuka och hårda
 värden
• Arbetsgrupper skapas utifrån profiler
• Subgrupper utifrån yrkeskategori
Sociala medier och
    internkommunikation
• Tieto – ett kunskapsföretag
• Internt socialt nätverk – mjuka och hårda
 värden
• Arbetsgrupper skapas utifrån profiler
• Subgrupper utifrån yrkeskategori
• 150 chefer som bloggar
Sociala medier och
    internkommunikation
• Tieto – ett kunskapsföretag
• Internt socialt nätverk – mjuka och hårda
 värden
• Arbetsgrupper skapas utifrån profiler
• Subgrupper utifrån yrkeskategori
• 150 chefer som bloggar
• Fokus på kunskapsöverföring – ”den som
 delar mest kunskap vinner”
Sociala medier och
    internkommunikation
• Tieto – ett kunskapsföretag
• Internt socialt nätverk – mjuka och hårda
 värden
• Arbetsgrupper skapas utifrån profiler
• Subgrupper utifrån yrkeskategori
• 150 chefer som bloggar
• Fokus på kunskapsöverföring – ”den som
 delar mest kunskap vinner”
B2B och sociala medier
B2B och sociala medier
• Primärt en kommunikationskanal, inte ett
 kampanjverktyg
B2B och sociala medier
• Primärt en kommunikationskanal, inte ett
 kampanjverktyg
• Bygg närvaro på lång sikt och skapa dialog
 genom att tillföra nytta
B2B och sociala medier
• Primärt en kommunikationskanal, inte ett
 kampanjverktyg
• Bygg närvaro på lång sikt och skapa dialog
 genom att tillföra nytta
• Handlar om kvalitet – vilka som följer dig,
 inte hur många
B2B och sociala medier
• Primärt en kommunikationskanal, inte ett
 kampanjverktyg
• Bygg närvaro på lång sikt och skapa dialog
 genom att tillföra nytta
• Handlar om kvalitet – vilka som följer dig,
 inte hur många
• Var kommer besöken ifrån? Styrsystem för
 säljarna
Från strategi till närvaro

                                      Starta konversationen
                                       och håll den levande
                                       genom att tillföra
                                       värdefullt innehåll
                          Vilka digitala verktyg
                          är lämpliga för att
                          möjliggöra närvaron
                                         DIALOG
                         och uppfylla strategin?
            Vilka värden kommer
            ni tillföra och i vilket
                format?        VERKTYG

  Framtagande av
strategi som stödjer
  företagets affär     NÄRVARO  STRATEGI
Att mäta sin närvaro i SM
• Grad av uppmärksamhet vår närvaro i
 sociala medier får
• Grad av engagemang vår närvaro
 genererar
• Grad av inflytande hos de som är
 engagerade
Att mäta uppmärksamhet
 Google Analytics:
• Antal besökare?
• Var kom de ifrån? (direkttrafik, hänvisningar,
 sök)
• Vilka sökord använde de?
• Vem länkar till företag X?
Att mäta engagemang
• Antalet kommentarer
• Genomsnittlig tid per besök
• Organisk spridning
Verktyg för mätning
• Google Analytics
• Sentiment Metrics
• uberVU
• Crowd Tone
• SWIX
B2B och sociala medier
B2B och sociala medier
B2B och sociala medier
B2B och sociala medier
1 of 81

More Related Content

Viewers also liked(20)

Framgångsrika case: AlmedalenFramgångsrika case: Almedalen
Framgångsrika case: Almedalen
Johan Helander360 views
Sociala MedierSociala Medier
Sociala Medier
Johan Helander440 views
Reklam och Sociala medierReklam och Sociala medier
Reklam och Sociala medier
Johan Helander409 views
ReklamReklam
Reklam
Ana Maria Ana Maria428 views
Massmedias påverkanMassmedias påverkan
Massmedias påverkan
lararniklas1.4K views
Powerpoint 2 bok och bibliotek 2012Powerpoint 2 bok och bibliotek 2012
Powerpoint 2 bok och bibliotek 2012
theunlimitedlibrary225 views
Reklajm - Reklam 2 0Reklajm - Reklam 2 0
Reklajm - Reklam 2 0
Leif Kajrup353 views
Könsnormer i massmediaKönsnormer i massmedia
Könsnormer i massmedia
Amy Dyvelcrona338 views
Massmedier år 6Massmedier år 6
Massmedier år 6
theunlimitedlibrary1.3K views
Internet som verktyg-källkritik i skolanInternet som verktyg-källkritik i skolan
Internet som verktyg-källkritik i skolan
Kristina Alexanderson770 views
Sociala Medier och Källkritik - Ung3.0Sociala Medier och Källkritik - Ung3.0
Sociala Medier och Källkritik - Ung3.0
Hanna Johansson2.5K views
3 stat, demokrati och diktatur3 stat, demokrati och diktatur
3 stat, demokrati och diktatur
ulfalster783.4K views
Skapa nyheterSkapa nyheter
Skapa nyheter
Marcus McKinley242 views
Massmedierna omkring ossMassmedierna omkring oss
Massmedierna omkring oss
Hajen882 views
Sociala medier är framtiden idagSociala medier är framtiden idag
Sociala medier är framtiden idag
Hans Leijström1.7K views
Sociala medier 2013Sociala medier 2013
Sociala medier 2013
Kullin Sociala Medier & PR12.6K views
Nya världens första tidning!Nya världens första tidning!
Nya världens första tidning!
lararniklas277 views
Statistik: Sociala medier i SverigeStatistik: Sociala medier i Sverige
Statistik: Sociala medier i Sverige
Kullin Sociala Medier & PR9.7K views

B2B och sociala medier

 • 2. Agenda • Praktiska exempel B2B och sociala medier • Varför B2B och sociala medier? • Sociala medier och internkommunikation • Summering: från strategi till närvaro • Hur mäta sociala medier?
 • 3. B2B? • “Istället för att se varandra som kund och leverantör, ser företagen sig som samarbetspartners som tillsammans skapar ett nätverk. Dessa relationer eller nätverk präglas av kontinuitet, komplexitet, symmetri och informalitet. Relationer inom B2B förknippas ofta med teknologi och produktutveckling, där företagen inom relationen utbyter kunskaper med varandra och tillsammans utvecklar exempelvis nya produkter.” – Wikipedia
 • 4. B2B? • “Istället för att se varandra som kund och leverantör, ser företagen sig som samarbetspartners som tillsammans skapar ett nätverk. Dessa relationer eller nätverk präglas av kontinuitet, komplexitet, symmetri och informalitet. Relationer inom B2B förknippas ofta med teknologi och produktutveckling, där företagen inom relationen utbyter kunskaper med varandra och tillsammans utvecklar exempelvis nya produkter.” – Wikipedia
 • 10. Dell idea Storm • 13,616 idéer sedan starten för 3 år sedan
 • 11. Dell idea Storm • 13,616 idéer sedan starten för 3 år sedan • Idéerna har exponerats 714,636 gånger
 • 12. Dell idea Storm • 13,616 idéer sedan starten för 3 år sedan • Idéerna har exponerats 714,636 gånger • Idéerna har kommenterats 88,900 gånger
 • 13. Dell idea Storm • 13,616 idéer sedan starten för 3 år sedan • Idéerna har exponerats 714,636 gånger • Idéerna har kommenterats 88,900 gånger • Dell har implementerat  409 idéer
 • 14. Dell idea Storm • 13,616 idéer sedan starten för 3 år sedan • Idéerna har exponerats 714,636 gånger • Idéerna har kommenterats 88,900 gånger • Dell har implementerat  409 idéer • En tredjedel kommer från Dell-anställda
 • 15. Dell idea Storm • 13,616 idéer sedan starten för 3 år sedan • Idéerna har exponerats 714,636 gånger • Idéerna har kommenterats 88,900 gånger • Dell har implementerat  409 idéer • En tredjedel kommer från Dell-anställda
 • 16. Dell idea Storm • 13,616 idéer sedan starten för 3 år sedan • Idéerna har exponerats 714,636 gånger • Idéerna har kommenterats 88,900 gånger • Dell har implementerat  409 idéer • En tredjedel kommer från Dell-anställda
 • 17. Dell idea Storm • 13,616 idéer sedan starten för 3 år sedan • Idéerna har exponerats 714,636 gånger • Idéerna har kommenterats 88,900 gånger • Dell har implementerat  409 idéer • En tredjedel kommer från Dell-anställda
 • 18. Dell idea Storm • 13,616 idéer sedan starten för 3 år sedan • Idéerna har exponerats 714,636 gånger • Idéerna har kommenterats 88,900 gånger • Dell har implementerat  409 idéer • En tredjedel kommer från Dell-anställda
 • 24. AMEX OPEN FORUM • Ökad trafik (2009): 160 000 till 1 000 000 (525%)
 • 25. AMEX OPEN FORUM • Ökad trafik (2009): 160 000 till 1 000 000 (525%) • Fokus på mindre företag
 • 26. AMEX OPEN FORUM • Ökad trafik (2009): 160 000 till 1 000 000 (525%) • Fokus på mindre företag • Blogg, video, “idea hub”, forum, experter
 • 27. AMEX OPEN FORUM • Ökad trafik (2009): 160 000 till 1 000 000 (525%) • Fokus på mindre företag • Blogg, video, “idea hub”, forum, experter • Amex spenderar 5 milj. USD på sociala medier
 • 28. Sociala medier: B2B vs B2C i USA • – 2009 B2B social media benchmarking study
 • 29. Sociala medier: B2B vs B2C i USA • Sociala nätverk: B2B: 81 % / BC2: 67 % • – 2009 B2B social media benchmarking study
 • 30. Sociala medier: B2B vs B2C i USA • Sociala nätverk: B2B: 81 % / BC2: 67 % • Företagsblogg: B2B: 74 % / BC2: 55 % • – 2009 B2B social media benchmarking study
 • 31. Sociala medier: B2B vs B2C i USA • Sociala nätverk: B2B: 81 % / BC2: 67 % • Företagsblogg: B2B: 74 % / BC2: 55 % • Twitter: B2B: 73 % / BC2: 45 % • – 2009 B2B social media benchmarking study
 • 32. Sociala medier: B2B vs B2C i USA • Sociala nätverk: B2B: 81 % / BC2: 67 % • Företagsblogg: B2B: 74 % / BC2: 55 % • Twitter: B2B: 73 % / BC2: 45 % • Youtube: B2B: 43 % / BC2: 30 % • – 2009 B2B social media benchmarking study
 • 33. Sociala medier: B2B vs B2C i USA • Sociala nätverk: B2B: 81 % / BC2: 67 % • Företagsblogg: B2B: 74 % / BC2: 55 % • Twitter: B2B: 73 % / BC2: 45 % • Youtube: B2B: 43 % / BC2: 30 % • LinkedIn: B2B: 56 % / BC2: 27 % • – 2009 B2B social media benchmarking study
 • 34. Sociala medier: B2B vs B2C i USA • Sociala nätverk: B2B: 81 % / BC2: 67 % • Företagsblogg: B2B: 74 % / BC2: 55 % • Twitter: B2B: 73 % / BC2: 45 % • Youtube: B2B: 43 % / BC2: 30 % • LinkedIn: B2B: 56 % / BC2: 27 % • Diskussioner: B2B: 66 % / BC2: 43 % • – 2009 B2B social media benchmarking study
 • 35. Sociala medier: B2B vs B2C i USA • Sociala nätverk: B2B: 81 % / BC2: 67 % • Företagsblogg: B2B: 74 % / BC2: 55 % • Twitter: B2B: 73 % / BC2: 45 % • Youtube: B2B: 43 % / BC2: 30 % • LinkedIn: B2B: 56 % / BC2: 27 % • Diskussioner: B2B: 66 % / BC2: 43 % • – 2009 B2B social media benchmarking study
 • 36. B2B och sociala medier SUPERBRAND 2
 • 37. B2B och sociala medier SUPERBRAND 2
 • 38. B2B och sociala medier SUPERBRAND 2
 • 39. B2B och sociala medier SUPERBRAND 2
 • 40. B2B och sociala medier SUPERBRAND 2
 • 41. B2B och sociala medier SUPERBRAND 2
 • 42. B2B och sociala medier SUPERBRAND 2
 • 43. B2B och sociala medier SUPERBRAND 2
 • 44. B2B och sociala medier SUPERBRAND 2
 • 45. B2B och sociala medier SUPERBRAND 2
 • 46. B2B och sociala medier SUPERBRAND 2
 • 49. Cisco
 • 50. Cisco
 • 51. Cisco
 • 52. Cisco
 • 53. Cisco
 • 54. Cisco
 • 55. Cisco
 • 56. Cisco
 • 57. Cisco
 • 58. B2B och sociala medier • Facebook: central i närvaron, knyter ihop den digitala närvaron. 3,2 milj. svenska medlemmar • Slideshare: alla presentationer och white papers • Twitter: den ständigt pågående dialogen med kunder, en fortsättning på “minglet”. • Youtube: säljverktyg – filmer istället för broschyrer. Även filmade föreläsningar
 • 59. B2B och sociala medier • Företagsblogg: ger organisationen en digital röst. En talarstol utan gatekeepers och ett utmärkt verktyg för såväl intern- som extern kommunikation. Signalerar transparens • LinkedIn: en naturlig del i employer branding-arbetet • Flickr: ger möjligheten för målgruppen att tillgå, taga och sprida bilder
 • 61. Sociala medier och internkommunikation • Tieto – ett kunskapsföretag
 • 62. Sociala medier och internkommunikation • Tieto – ett kunskapsföretag • Internt socialt nätverk – mjuka och hårda värden
 • 63. Sociala medier och internkommunikation • Tieto – ett kunskapsföretag • Internt socialt nätverk – mjuka och hårda värden • Arbetsgrupper skapas utifrån profiler
 • 64. Sociala medier och internkommunikation • Tieto – ett kunskapsföretag • Internt socialt nätverk – mjuka och hårda värden • Arbetsgrupper skapas utifrån profiler • Subgrupper utifrån yrkeskategori
 • 65. Sociala medier och internkommunikation • Tieto – ett kunskapsföretag • Internt socialt nätverk – mjuka och hårda värden • Arbetsgrupper skapas utifrån profiler • Subgrupper utifrån yrkeskategori • 150 chefer som bloggar
 • 66. Sociala medier och internkommunikation • Tieto – ett kunskapsföretag • Internt socialt nätverk – mjuka och hårda värden • Arbetsgrupper skapas utifrån profiler • Subgrupper utifrån yrkeskategori • 150 chefer som bloggar • Fokus på kunskapsöverföring – ”den som delar mest kunskap vinner”
 • 67. Sociala medier och internkommunikation • Tieto – ett kunskapsföretag • Internt socialt nätverk – mjuka och hårda värden • Arbetsgrupper skapas utifrån profiler • Subgrupper utifrån yrkeskategori • 150 chefer som bloggar • Fokus på kunskapsöverföring – ”den som delar mest kunskap vinner”
 • 68. B2B och sociala medier
 • 69. B2B och sociala medier • Primärt en kommunikationskanal, inte ett kampanjverktyg
 • 70. B2B och sociala medier • Primärt en kommunikationskanal, inte ett kampanjverktyg • Bygg närvaro på lång sikt och skapa dialog genom att tillföra nytta
 • 71. B2B och sociala medier • Primärt en kommunikationskanal, inte ett kampanjverktyg • Bygg närvaro på lång sikt och skapa dialog genom att tillföra nytta • Handlar om kvalitet – vilka som följer dig, inte hur många
 • 72. B2B och sociala medier • Primärt en kommunikationskanal, inte ett kampanjverktyg • Bygg närvaro på lång sikt och skapa dialog genom att tillföra nytta • Handlar om kvalitet – vilka som följer dig, inte hur många • Var kommer besöken ifrån? Styrsystem för säljarna
 • 73. Från strategi till närvaro Starta konversationen och håll den levande genom att tillföra värdefullt innehåll Vilka digitala verktyg är lämpliga för att möjliggöra närvaron DIALOG och uppfylla strategin? Vilka värden kommer ni tillföra och i vilket format? VERKTYG Framtagande av strategi som stödjer företagets affär NÄRVARO STRATEGI
 • 74. Att mäta sin närvaro i SM • Grad av uppmärksamhet vår närvaro i sociala medier får • Grad av engagemang vår närvaro genererar • Grad av inflytande hos de som är engagerade
 • 75. Att mäta uppmärksamhet Google Analytics: • Antal besökare? • Var kom de ifrån? (direkttrafik, hänvisningar, sök) • Vilka sökord använde de? • Vem länkar till företag X?
 • 76. Att mäta engagemang • Antalet kommentarer • Genomsnittlig tid per besök • Organisk spridning
 • 77. Verktyg för mätning • Google Analytics • Sentiment Metrics • uberVU • Crowd Tone • SWIX

Editor's Notes