Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kabanalan

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kabanalan

 1. 1. Linisin Mo ang puso ko Diyos lahat sa aking buhay Ay nahahayag sa Iyo
 2. 2. Walang hihigit sa pagsamba Nang isang pusong dalisay Nakalulugod sa Iyo
 3. 3. Linisin Mo ang puso ko Diyos lahat sa aking buhay Ay nahahayag sa Iyo
 4. 4. Walang hihigit sa pagsamba Nang isang pusong dalisay Nakalulugod sa Iyo
 5. 5. Linisin Mo ang puso ko Diyos lahat sa aking buhay Ay nahahayag sa Iyo
 6. 6. Walang hihigit sa pagsamba Nang isang pusong dalisay Nakalulugod sa Iyo
 7. 7. Linisin Mo ang puso ko Diyos lahat sa aking buhay Ay nahahayag sa Iyo
 8. 8. Walang hihigit sa pagsamba Nang isang pusong dalisay Nakalulugod sa Iyo
 9. 9. Kabanalan, kabanalan, kabanalan Sa aking puso ang dapat na manahan
 10. 10. Kabanalan, kabanalan Ang nais mo sa buhay ko
 11. 11. Ang mabuhay ayon sa Iyong kalooban At matutong mamuhi sa kasalanan
 12. 12. Kabanalan, kabanalan Ang nais mo sa buhay ko
 13. 13. Ang nais mo Panginoon Kabanalan
 14. 14. Ang nais mo Panginoon Kabanalan
 15. 15. Kabanalan, kabanalan, kabanalan Sa aking puso ang dapat na manahan
 16. 16. Linisin Mo ang puso ko Diyos lahat sa aking buhay Ay nahahayag sa Iyo
 17. 17. Walang hihigit sa pagsamba Nang isang pusong dalisay Nakalulugod sa Iyo
 18. 18. Linisin Mo ang puso ko Diyos lahat sa aking buhay Ay nahahayag sa Iyo
 19. 19. Walang hihigit sa pagsamba Nang isang pusong dalisay Nakalulugod sa Iyo
 20. 20. Linisin Mo ang puso ko Diyos lahat sa aking buhay Ay nahahayag sa Iyo
 21. 21. Walang hihigit sa pagsamba Nang isang pusong dalisay Nakalulugod sa Iyo
 22. 22. Linisin Mo ang puso ko Diyos lahat sa aking buhay Ay nahahayag sa Iyo
 23. 23. Walang hihigit sa pagsamba Nang isang pusong dalisay Nakalulugod sa Iyo
 24. 24. Kabanalan, kabanalan, kabanalan Sa aking puso ang dapat na manahan
 25. 25. Kabanalan, kabanalan Ang nais mo sa buhay ko
 26. 26. Ang mabuhay ayon sa Iyong kalooban At matutong mamuhi sa kasalanan
 27. 27. Kabanalan, kabanalan Ang nais mo sa buhay ko
 28. 28. Ang nais mo Panginoon Kabanalan
 29. 29. Ang nais mo Panginoon Kabanalan
 30. 30. Kabanalan, kabanalan, kabanalan Sa aking puso ang dapat na manahan

×