Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Program

339 views

Published on

Nationella konferensen om cannabis 1 juni 2012

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Program

  1. 1. InbjudanNationella konferenserom cannabisNationella cannabisnätverket anordnar tre konferenser under 2012–2013 med stöd avStatens folkhälsoinstitut. Konferenserna vänder sig till personal inom socialtjänst, skola,hälso- och sjukvård, polis, kriminalvård och institutionsvård. Dessutom vänder sigkonferenserna till ideella organisationer, förtroendevalda och självfallet också till föräldrar.Konferenserna tar bland annat upp:• Omfattningen av cannabisanvändningen i Sverige och andra länder• Riskerna för skador• Sambandet cannabis och psykiatriska sjukdomar• Erfarenheter av behandling för personer med cannabisproblem• Aktuell forskning• Marijuana som medicin• Röster i legaliseringsdebattenVälkomna!Ann-Sofie Nordenberg Ulric Hermansson Nationella cannabisnätverket Nationella cannabisnätverketDatum Frågor, information1 juni 2012, 12 oktober 2012 Om programmet:1 februari 2013 Tore Karlsson, tel 070-556 1860Plats E-post: tore.karlsson@karlssonkonsult.seHotel Hilton Slussen, Stockholm Om anmälan:Kostnad Congresso AB, tel 063-12 14 00700 kr inkl moms E-post: info@congressoab.se(kaffe, lunch och material ingår)Anmälanvia länk:www.fhi.se/konf20120601www.fhi.se/konf20121012www.fhi.se/konf20130201
  2. 2. 1 juni 2012 program program Nationella konferenser om Cannabis 09.00–09.05 Inledning Ulric Hermansson 09.05–09.45 Cannabismissbrukets utbredning i Sverige och i övriga Europa Ulf Guttormsson, forskningssekreterare, CAN 09.45–10.15 Skador av hasch och marijuana – en aktuell forskningsöversikt Jan Ramström, överläkare 10.15–10.35 Paus 10.35–11.20 Cannabis och risk för schizofreni och andra psykoser Peter Allebeck, professor, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet 11.20–12.00 Cannabis och belöningssystemet Maria Ellgren, med.dr i experimentell neurovetenskap 12.00–13.15 Lunch 13.15–14.00 Marijuanarökning som medicin Kerstin Käll, med.dr och överläkare, Universitetssjukhuset, Linköping 14.00–14.30 Kaffe 14.30–15.15 Redovisning av den teoretiska bakgrunden till en metod för behandling av cannabismissbruk Thomas Lundqvist, leg. psykolog och docent i psykologi, Universitetssjukhuset, Lund 15.15–16.00 Behandling av ungdomar och vuxna – erfarenheter av behandlingsarbete i några medelstora och små kommuner Lena Bergens, socionom, Ex – it HAP, Borlänge kommun 16.00–16.15 Presentation av nätverket mot användning av cannabis samt avslutning av dagen Ulric Hermanssonmoderator: ulric hermansson, socionom och med.dr, universitetslektor, karolinska institutet, beroendecentrum, stockholm

×