Successfully reported this slideshow.

Lojala och nya golfare med hjälp av Facebook

533 views

Published on

En föreläsning på Mötesplats Golf på svenska mässan i Göteborg, 13 mars 2012 gällande hur golfklubbar uppnå affärsnytta på Facebook.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Lojala och nya golfare med hjälp av Facebook

  1. 1. -
  2. 2. -
  3. 3. OldWelcome- page.
  4. 4. OldWelcome- page.
  5. 5. OldWelcome- page.
  6. 6. 24 011 visningar21 Likes & 112kommen- tarer
  7. 7. 189 463 visningar, 4 31 likes & 309 kommentarer556 likes & 114kommentarer 383 290 visningar, 1 040 likes & 80 kommentarer
  8. 8. 1M Likes 74 000talking about them

×