Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Портфолио Лицея №1 с ОШ №61

23,864 views

Published on

Published in: Education
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/36cXjBY ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/36cXjBY ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Портфолио Лицея №1 с ОШ №61

 1. 1. ПОРТФОЛІО МАКІЇВСЬКОГО ЛІЦЕЮ № 1 із ЗОШ ІІ ступеня № 61
 2. 2. Наша школа – найкраща!!! Макіївський ліцей №1 із загальноосвітньою школою II ступеня №61 - унікальний заклад, який поєднує в одному приміщенні школу II ступеня (учнів 5 – 9 класів) та ліцей (учнів 8 – 9 класів допрофільної і 10 – 12 класів профільної підготовки). Герб навчального закладу. Символізує поєднання інтелектуальних, творчих та спортивних ініціатив учнівської молоді. Кількість зірок – кількість ліцейських груп. Заохочення найуспішніших учнів школи-ліцею – звання і відповідний знак вшанування “Золотий шеврон Макіївського ліцею № 1 із ЗОШ ІІ ступеня № 61” Символ учнівського самоврядування. Загальноліцейська бізнес-гра “Піраміда - Л” Символ загальноліцейської учнівської науково-експериментальної спілки “Атлант”
 3. 3. Основна школа 5-9 кл. 2001 2003 СТРУКТУРА Макіївського ліцею №1 із ЗОШ ІІ ступеня №61 Старша школа (ліцей) 10-12 кл. класи профільного навчання (філологічний, фізико-математичний, економічний) класи орієнтованого навчання (5 – 7) класи допрофільного навчання (8 – 9) Мета: <ul><li>задоволення потреб і розвиток особистості в певній галузі </li></ul>Завдання: <ul><li>створення умов для оволодіння системою наукових знань; </li></ul><ul><li>створення класів профільного навчання; </li></ul><ul><li>надання підготовки щодо подальшого навчання в закладах вищої освіти; </li></ul><ul><li>створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах професійної діяльності. </li></ul>Мета: <ul><li>адаптація до навчання у профільних класах; </li></ul><ul><li>виявлення інтересів учнів; </li></ul><ul><li>ознайомлення з профілями ліцею. </li></ul>Завдання: Мета: <ul><li>виявлення та розкриття інтересів та можливостей; </li></ul><ul><li>створення портфоліо успіху в навчально-виховному процесі. </li></ul><ul><li>надання всім дітям рівних можливостей для одержання освіти; </li></ul><ul><li>відображення взаємозв'язку ступенів загальної освіти; </li></ul><ul><li>забезпечення безперервності, наступності усіх компонентів навчально-виховної системи; </li></ul><ul><li>орієнтація на вибір профілю у старшій школі; </li></ul><ul><li>формування в учнів культу інтелектуальної праці, готовності до вступу в ліцей; </li></ul><ul><li>формування навичок самоосвітньої діяльності. </li></ul>МАКІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №1 із ЗОШ ІІ ступеня №61
 4. 4. <ul><li>Побудова інноваційного освітнього середовища як умови інтеграції шкільної освіти у світовий освітній простір . </li></ul>СТРАТЕГІЧН НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ Проектування та реалізація розвивальних освітніх процесів на різних ступенях освіти. Створення сприятливих умов для креативного, інтелектуального, духовного, фізичного й особистісного становлення кожної дитини, формування її життєвих компетентностей. Формування творчо працюючого колективу педагогів, безперервного підвищення якості фахового зростання педагогічних кадрів Розширення співпраці з батьками для залучення їх до модернізації освітньо – виховного процесу в ліцеї – школі . Місія навчального закладу – формування особистості нової генерації, здатної діяти, реалізовувати себе в умовах нового демократичного суспільства. Ми будуємо школу як складний комунікативний простір, в якому живуть, розвиваються, співорганізуються різні соціокультурні ініціативи. Наша мета – формування комунікативно-технічної та соціально-мобільної особистості з пріоритетом здоров’язберігаючої технології. Ми прагнемо створити наш навчальний заклад мікромоделлю держави, громадяни якої мають можливість відчути демократію в дії. Ми - потужний, професійний колектив однодумців: талановиті, вільні дорослі та діти.
 5. 5. МАКІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №1 із ЗОШ ІІ ступеня №61 МОДЕЛЮВАННЯ ТРАЕКТОРІЇ РОЗВИТКУ УСПІШНОЇ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ 2001 2002 2003 стратегія менеджмент організація навчання рейтинг проекти методична підтримка виховання психологічний супровід Ми не намагаємось стати кращими за інших, ми прагнемо стати завтра кращими за нас, сьогоднішніх...
 6. 6. Учнівське самоврядування ЛІЦЕЙСЬКА УЧНІВСЬКА ГРОМАДА (ЛУГ) Вчитися Вірити Перемагати ЗАГАЛЬНОЛІЦЕЙСЬКА БІЗНЕС-ГРА “ ПІРАМІДА-Л” Процес соціалізації учнівської молоді через участь кожного учня окремо і класного колективу взагалі у загальноліцейській бізнес-грі «Піраміда - Л» . Суть полягає в тому, що кожна ліцейська група протягом тижня заробляє суму балів (за 12-бальною шкалою оцінювання), отримує щотижнево своє місце в ігровому рейтингу. Перший етап - обрання (справжній виборчий процес із передвиборчими програмами представників від кожної ліцейської групи) комісії, яка щотижнево зустрічається, обговорює роботу в усіх галузях ліцейського життя, виявляє позитивні і негативні результати діяльності, виносить рішення з приводу виконаної роботи 6 Рад ЛУГу ( Ліцейської учнівської громади). Кожне засідання обов’язково заноситься в протокол, візується підписами обранців. У складі ЛУГу працюють Рада з питань дисципліни і порядку в навчальному закладі, Рада культури і мистецтва , Рада з питань трудової діяльності , Рада зв’язків із громадськістю , Рада, яка відповідає за навчальну діяльність учнівського колективу у школі-ліцеї, Рада спорту . По закінченні гри (за тиждень до Науково-практичної конференції), згідно затвердженого Положення «Про учнівське самоврядування у Макіївському ліцеї № 1 із ЗОШ ІІ ступеня № 61», незацікавлене у результатах гри, компетентне журі у складі батьків, педагогів і власне учнів-учасників бізнес-гри «Піраміда - Л», визначає переможців. Інтрига триває ще протягом тижня і тільки на святі вшанування переможців, на великій сцені, директором Макіївського ліцею № 1 із ЗОШ ІІ ступеня № 61 Джаліловою Вікторією Леонідівною зачитуються протоколи рішень, називаються ліцейські групи - переможці та їхні почесні місця. Учні отримують достойну винагороду: І місце в 2009-2010 році оцінювалось в одну тисячу гривень і вільний день від уроків, ІІ місце – вільний від навчання день, ІІІ місце - день улюбленого предмета, IV місце – день, вільний від домашнього завдання тощо.
 7. 7. <ul><li>Цілеспрямовано вивчаючи здібності та інтереси учнів, професійну </li></ul><ul><li>компетентність педагогів, враховуючи соціальне замовлення суспільства, слід </li></ul><ul><li>відмітити, що наш навчальний заклад – це могутній потужний організм, який </li></ul><ul><li>заради використання його великих потенціальних можливостей слід спочатку </li></ul><ul><li>глибоко та якісно продіагностувати. </li></ul><ul><li>Тому нами була створена велика сумісна програма «Майбутнє за нами» , яка </li></ul><ul><li>Ставить перед усіма учасниками навчально-виховного процесу головне </li></ul><ul><li>завдання: «У кожній справі, у кожному конкурсі </li></ul><ul><li>обов’язково – участь, </li></ul><ul><li>бажано-перемога». </li></ul>2001 2003 Комплексна програма “МАЙБУТНЄ ЗА НАМИ” МАКІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №1 із ЗОШ ІІ ст. №61
 8. 8. 2003 МАКРОПРОЕКТ “СОЦІАЛІЗАЦІЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ – СОЦІАЛІЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА” ПЕДАГОГІЧНІ міні-проекти КОРПОРАТИВНІ міні-проекти МІЖНАРОДНІ міні-проекти “ Загальноліцейська газета “ FL ” “ Імідж школи” “ Урок року” “ Захід року” “ Краще методичне об'єднання” “ Кредитно-модульна система оцінювання знань учнів” “ За чисті води Донбасу”” “ Молодіжна спільнота “ За рух вперед” “ Створення культурно-просвітницького центру для учнівської молоді” “ Україна і Польща - єдиний європейський простір” “ Учнівські проблеми та радощі (Україна – Німеччина)” “ Швецько-український освітній проект “ Екодемія” - школа стійкого розвитку” “ Міжнародний проект громадянської освіти старшокласників” УЧНІВСЬКІ міні-проекти “ Екологічна культура – невід ’ ємна якість високо розвиненого Громадянина” “ Загальноліцейська бізнес-гра “ПІРАМІДА-Л” “ Історія козацтва” “ Вирішення міських екологічних проблем” “ Учень року”
 9. 9. МАКРОПРОЕКТ “СОЦІАЛІЗАЦІЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ – СОЦІАЛІЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА”
 10. 10. КРЕДИТНО-МОДУЛЬНА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ Кредитно-модульна система Модуль Кредит Кредитно-модульна система оцінювання – індивідуальний числовій показник знань учнів; система оцінювання накопиченого характеру, яка відображає успішність учнів, їх творчий потенціал, психологічні особливості та педагогічну характеристику. Кредит – це та кількість балів, яку може отримати учень за даний вид роботи в модулі (практичні роботи, контрольні роботи и т.д.) Модуль - це задокументована, завершена частина окремої теми навчальної програми, що реалізується відповідними видами навчальної діяльності ліцеїста ЗАВДАННЯ КМС Навчальний процес сконцентровано на учнів, а не на вчителі здійснення мотивації учнів щодо отримання знань більш високого рівня здійснення вільного вибору учнем можливих варіантів та форм оволодіння навчальним матеріалом виявлення та розвиток здібностей учнів надання можливості своєчасно,систематично та об’єктивно оцінювати результати навчання зведення до мінімуму випадковість оцінювання знань учнів сприяти розвитку пізнавального інтересу учнів підвищення якості та поширення обсягу знань стимулювання активності учнів ПЕРЕВАГИ ДЛЯ УЧНІВ знають як, що і в якому об'ємі виконувати роботу в кожному модулі мають можливість збільшити рівень підсумкової оцінки самостійно використовують свій час та здібності контролюють свій рівень підготовки обирають рівень навчання та засоби отримання підсумкової тематичної оцінки
 11. 11. <ul><li>Траєкторія розвитку успішної сучасної школи (ніхто не буде заперечувати) </li></ul><ul><li>залежить від якості плідної сумісної праці учителів-фахівців і учнів-однодумців. Це І </li></ul><ul><li>стало основою для участі у цікавих молодіжних програмах та проектах. </li></ul><ul><li>Крім внутрішньошкільної програми «Майбутнє за нами» ми посіли І місце в 2008 </li></ul><ul><li>році в обласному конкурсі соціальних проектів на кращих захід «Історія козацтва»; </li></ul><ul><li>у міському конкурсі моделей учнівського самоврядування. </li></ul><ul><li>Стали лауреатами: у конкурсі малих грантів від Фонду ім. Гайнріха Бьолля «За </li></ul><ul><li>чисті води Донбасу» - молодіжна ідея відновлення Макіївського моря, як міської </li></ul><ul><li>зони відпочинку для мешканців міста ( 2009р.);у обласному соціальному проекті </li></ul><ul><li>«Екологічна культура – невід ’ ємна якість високорозвиненого громадянина», </li></ul><ul><li>прийнятому до реалізації в місцевих організаціях шкільного самоврядування </li></ul><ul><li>Донецької області (2009р.); у Всеукраїнському конкурсі на грант Президента України </li></ul><ul><li>для обдарованої молоді «Створення культурно-просвітницького центру для </li></ul><ul><li>учнівської молоді мікрорайону «Сонячний»(2009р.);Завдяки цим ініціативам </li></ul><ul><li>почалася сумісна праця над створенням соціальних проектів учнів ліцею із </li></ul><ul><li>студентами історичного факультету ДонНУ та студентами інституту політичних наук </li></ul><ul><li>Варшавського університету. «Соціалізація учнівської молоді – соціалізація </li></ul><ul><li>суспільства» - це назва макропроекту, який почав створюватися у навчальному </li></ul><ul><li>закладі в 2010 році. Захопившись спільною ідеєю системної диференціації та </li></ul><ul><li>глибинної індивідуалізації навчального процесу, колектив учителів об’єднався для </li></ul><ul><li>ще більшого творчого пошуку. Це зумовило зміни форм і методів навчання, які з </li></ul><ul><li>минулого року почалися з упровадження в ліцеї експериментальної роботи за </li></ul><ul><li>кредитно-модульною системою оцінювання знань учнів. Визначившись у змісті </li></ul><ul><li>освіти та структурі навчально-методичної роботи, яка спрямована на реалізацію </li></ul><ul><li>кредитно-модульного навчання, вчителі ліцею успішно впроваджують інноваційні </li></ul><ul><li>ідеї в різноманітних формах. </li></ul>ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ МАКІЇВСЬКОГО ЛІЦЕЮ № 1 ІЗ ЗОШ ІІ СТУПЕНЯ № 61
 12. 12. Виставки педагогічних ідей та технологій
 13. 13. Відродження піонерського руху
 14. 14. Спортивні досягнення учнів Макіївського ліцею № 1 із ЗОШ ІІ ступеня № 61 <ul><li>Обласні змагання з Черлідінгу – І місце – </li></ul><ul><li>2010р., Всеукраїнські змагання з черлідингу – </li></ul><ul><li>2009 – ІІ місце (єдина в місті Макіївка команда </li></ul><ul><li>з черлідингу – візитна картка Макіївського </li></ul><ul><li>ліцею № 1 із ЗШ ІІ ступеня № 61 – достойна </li></ul><ul><li>гордість навчального закладу), обласні </li></ul><ul><li>змагання Всеукраїнських змагань «Ігри </li></ul><ul><li>чемпіонів» - ІІІмісце, призове місце міської </li></ul><ul><li>спартакіади з Футболу, з плавання, ІІІ місце в </li></ul><ul><li>міських змаганнях «Військовий калейдоскоп» </li></ul><ul><li>тощо.) </li></ul>У навчальному закладі учні займаються акробатикою (25 вихованців, серед них 1 кандидат в мастера спорту , І розряд – 10 осіб і 14 осіб ІІ і ІІІ розряду), гімнастикою (25 учнів навчального закладу, серед яких 6 осіб - КМС, 4 особи – володарі І дорослого розряду, 5 осіб – мають І юнацький розряд, 10 – ІІ і ІІІ розрядів з художньої гімнастики), карате «Широй кадзю» (25 вихованців. Найкращі результати: Чемпіони України, кандидати в мастера сторту з карате, володарі чорних поясів з карате, чисельні перемоги в Чемпіонатах України. Постійно учні школи-ліцею демонструють гідні результати на змаганнях районних, міських, обласних та Всеукраїнських рівнів.
 15. 15. Агітбригада “Еколог” Макіївського ліцею № 1 із ЗОШ ІІ ступеня № 61 <ul><li>Обласний огляд-конкурс екологічних агітбригад – ІІ місце (3 роки підряд) </li></ul>Обласний конкурс стіннівок «Збережи ялинку» - ІІ місце, обласний конкурс дитячих виробів із пластикової пляжки «Збережи ялинку» ІІ місце, міський конкурс дитячої творчості «Оригамі» - ІІ місце Міська екологічна фотовиставка «Крокус» - два найкращі результати, найкращий результат в міському конкурсі екологічних газет «Муравейник», перемога у міському етапі Всеукраїнського конкурсу «Першоцвіт» (конкурс плакатів «Збережемо першоцвіти» – І місце, «Першоцвіти і екологія» - І місце), в акції «Збережи ялинку» навчальний заклад відзначився І місцем за виконану роботу у номінації декоративно-прикладного мистецтва.
 16. 16. Дизайн Макіївського ліцею № 1 із ЗОШ ІІ ступеня № 61
 17. 17. <ul><li>це: </li></ul><ul><li>37 аудиторій; </li></ul><ul><li>2 кабінети-лабораторії фізики; </li></ul><ul><li>1 кабінет-лабораторія хімія; </li></ul><ul><li>2 кабінети-лабораторії біології; </li></ul><ul><li>3 кабінети обслуговуючої праці та майстерні, </li></ul><ul><li>2 комп’ютерні класи, </li></ul><ul><li>спортивні зали, </li></ul><ul><li>актова зала, </li></ul><ul><li>а також: </li></ul><ul><li>їдальня, </li></ul><ul><li>бібліотека, </li></ul><ul><li>хореографічна зала, </li></ul><ul><li>медичний та стоматологічний кабінети. </li></ul><ul><li>кабінет психологічної підтримки, тощо. </li></ul><ul><li>За 2008-2010 роки було встановлено: </li></ul><ul><li>40 пластикових вікна; </li></ul><ul><li>4 пластикових дверей; </li></ul><ul><li>безперебійна подача води; </li></ul><ul><li>10 нових дверей. </li></ul><ul><li>Зроблено євроремонт у 3 туалетних кімнатах. </li></ul><ul><li>Придбана мультімедійна дошка. </li></ul><ul><li>Влітку зроблено капітальний ремонт ігрової спортивної </li></ul><ul><li>зали за рахунок навчального закладу. </li></ul>Матеріально-технічна база ліцею-школи
 18. 18. Їхнє покликання - вчитель
 19. 19. Попович Олена Анатоліївна <ul><li>1. Учасниця: </li></ul><ul><li>двох обласних науково-практичних конференцій; </li></ul><ul><li>методичного аукціону </li></ul>Учитель історії та права Вища категорія, Учитель-методист <ul><li>2. Підготовка: </li></ul><ul><li>Дипломанта II ступеня міського етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості; </li></ul><ul><li>Команди учасників обласного етапу турніру, присвяченого 300-ій річниці прийняття Конституції гетьмана Пилипа Орлика; </li></ul><ul><li>Учнів-учасників науково-практичної конференції Європейського університету; </li></ul><ul><li>Переможця конкурсу мультимедійних проектів, присвяченого 90-річчю подій української революції 1917-1921 років; </li></ul><ul><li>Учня-учасника конференції учнівської молоді “Південно-східна Україна: зі стародавності у XXI сторіччя”; </li></ul><ul><li>Переможців конкурсу медіа-проектів Донбас пам ` ятає”; </li></ul><ul><li>Учасника конкурсу проектів, присвяченого 90-річчю подій Української революції 1917-1921 років; </li></ul><ul><li>Дипломантів I та II ступенів олімпіади з історії України; </li></ul><ul><li>Переможця та дипломанта III ступеня конкурсу-захисту дослідницьких робіт учнів-членів МАН старшокласників; </li></ul><ul><li>Переможця конкурсу творчих робіт “Пилип Орлик у контексті конституційного процесу” </li></ul><ul><li>1. Учасниця міської науково-практичної конференції </li></ul><ul><li>2. Підготовка: </li></ul><ul><li>дипломанта ІІІ ступеня міського етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої», номінація «Література»; </li></ul><ul><li>переможців міського форуму «Мій рідний край очима представників різних етносів»; </li></ul><ul><li>переможця міського та учасника Всеукраїнського етапу Всеукраїнського конкурсу творчих робіт учнів 10 - 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів «Іван Франко дух, наука, думка, воля»; </li></ul><ul><li>учнів-переможців міського етапу Х Всеукраїнського конкурсу з української мови ім. Петра Яцика; </li></ul><ul><li>дипломантів І та ІІІ ступенів міського етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови; </li></ul><ul><li>3. Координатор Всеукраїнської гри-конкурсу з українознавства «Патріот» </li></ul>Павлова Валентина Григоріївна Учитель української мови та літератури. Учитель вищої категорії, Старший вчитель
 20. 20. Хомяк Ірина Андріївна <ul><li>1. Учасниця науково-практичної Інтернет-конференції «Розробка та впровадження ефективних технологій роботи з обдарованими дітьми» </li></ul><ul><li>2. Підготовка : </li></ul><ul><li>лауреата міського конкурсу проектів-презентацій &quot; В человеке все должно быть прекрасно…»; </li></ul><ul><li>переможця міського етапу Всеукраїнського конкурсу «65 років визволення України від </li></ul>Учитель російської мови та літератури. Учитель вищої категорії. Вчитель-методист <ul><li>від німецько-фашистських загарбників»; </li></ul><ul><li>дипломанта ІІ ступеня міського етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури; </li></ul><ul><li>3. Координатор міжнародної гри-конкурсу «Русский медвежонок – языкознание для всех» та інтелектуальної гри школярів </li></ul><ul><li>«ЗНАЮ». </li></ul>Саприкіна Ірина Миколаївна Учитель математики. Учитель вищої категорії. Вчитель-методист 1. Учасниця: міського етапу XV Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», номінація «Математика»; учасниця науково-практичної Інтернет-конференції «Розробка та впровадження ефективних технологій роботи з обдарованими дітьми» 2. Підготовка дипломанта ІІ ступеня міського етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту дослідницьких робіт учнів-членів МАН старшокласників. 3. Переможець міського та учасник обласного конкурсу на кращу модель профільного навчання. Учитель трудового навчання. Учитель вищої категорії. Старший вчитель Мєшков Микола Борисович <ul><li>Дипломант І ступеня міського етапу XV Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», номінація «Трудове навчання» </li></ul><ul><li>Підготовка дипломантів І та ІІ ступенів міського етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання. </li></ul>
 21. 21. Лущенко Людмила Петрівна <ul><li>Учасниця міського конкурсу відеоуроків «Компетентне навчання» </li></ul><ul><li>Підготовка: </li></ul><ul><li>дипломантів ІІ та ІІІ ступеня міського етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови; </li></ul><ul><li>дипломанта ІІ ступеня міського етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту дослідницьких робіт учнів-членів МАН старшокласників (німецька мова) </li></ul><ul><li>викладач філії Гьотте університету </li></ul>Учитель англійської та німецької мов и. Учитель вищої категорії. Старший вчитель Петрова Тетяна Анатоліївна Учитель хімії Учитель вищої категорії. Вчитель-методист Підготовка: дипломанта І ступеня міського етапу та дипломанта ІІІ ступеня обласного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії; підготовка дипломанта І ступеня міського етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії Кудояр Наталя Олексіївна <ul><li>Переможець міського етапу та лауреат обласного конкурсу “Лідер Макіївки”; </li></ul><ul><li>Переможець міського та учасник обласного конкурсу “Учитель року”; </li></ul><ul><li>Підготовка дипломанта ІІ ступеня міського етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії </li></ul>Учитель історії. Учитель вищої категорії. Старший вчитель
 22. 22. Діти старанно працюють і перемагають... Успіхи учнів – гордість навчального закладу
 23. 23. ШКОЛА МАЙБУТНЬОГО

×