Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oppgave: Digital forsøksrapport

513 views

Published on

Elevene skal produsere en digital forsøksrapport (video).

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Oppgave: Digital forsøksrapport

  1. 1. MINI PROSJEKT- gruppeoppgaveHver elevgruppe(tre elever)skal fordype seg i et tildelt tema. Gruppa skallage en digital rapport som skal deles med resten av klassen.Lp – mål:Forskerspiren: Planlegge og gjennomfører undersøkelser i samarbeid med andre der en identifiserer og varierer parametre Forklare og vurdere hva som gjøres for å redusere usikkerheten og feilkilder i målinger og resultaterErnæring og helse: Beskrive kjemiske kjennetegn og forskjeller på de viktigste næringsstoffene Gjennomføre enkel kjemisk påvisning av næringsstoffer i matvarerGjennomføring:Elevene deles inn i grupper på tre elever.Gruppa får tildelt et næringsstoff (proteiner, fett eller karbohydrater)og øvelse for kjemisk påvisningav næringsstoffet.Tidsangivelse:Gruppa har 4 naturfagtimer på skolen til å løse oppgaven, men må kanskje påregne noehjemmearbeid for å komme i mål.Produkt:Gruppene skal produsere en digital rapport (video). Dere skal gjøre videoopptakene med iPod touch,og redigeringen skal gjøre med iMovie app’en. Produktet skal vises og deles med resten av klassen.Den beste løsningen for hver av øvelsene vil bli publisert på bloggen vår.Vurdering:Det vil bli gitt EN tallkarakter. Grunnlaget for karakteren er gruppas evne til å løse / samarbeide omoppgaven, samt den innleverte digitale rapporten (video).På sidene 11- 14 i læreboka kan dere finne litt om hvordan planlegge undersøkelser,hypoteser og hva en rapport bør inneholde. Husk å sette opp hypoteser før du starterforsøket. I kapittel 6 kan du lese om de ulike næringsstoffene. Lykke til 

×