Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ikt og læring

471 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ikt og læring

  1. 1. IKT OG LÆRINGLinda Therese Frønes Oppgave 1, Modul 4 - Ikt og læring LN504D-A 11V
  2. 2. LMS – også et pedagogisk verktøy! Læringssti er en samling av enkeltstående læringssider (presentasjonssider, artikler, digitale tester, undersøkelser ect.), som ved å koples sammen danner en sti for læring.  For å fullføre en læringssti må eleven selv være aktiv!  Fagstoffet kan nivådifferensieres slik at ulike elever i samme gruppe kan møte utfordringer tilpasset sitt faglige nivå.  Gir elevene muligheten til å ta stien flere ganger, og i et tempo som passer hver enkelt elev.
  3. 3. Digitale tester – mer enn avkryssing Kan brukes på mange ulike måter i elevenes læringsarbeide, og er så vel som en vurderingsform også en læringsform.  Digitale tester kan ta i bruk ”stimuli” som bilde, film, lyd og animasjoner, og åpner opp for å stille helt andre spørsmål enn hva som er mulig på pairtester.
  4. 4. WEB 2.0 Samlebetegnelse på sosiale nettjenester hvor nettbrukerne er aktive og sammen skaper og produserer innholdet Åpner for kollektiv læring, hvor deltakerne lærer og skaper i samspill med hverandre  Åpen kommunikasjon mellom brukerne  Frihet til å dele og gjenbruke materialet
  5. 5.  Bildet (Web 2.0) by: Ike - SEM, SEO, WA, UX e Social Medias photostream

×