Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Info projektarbete 2012

611 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Info projektarbete 2012

 1. 1. PROJEKTARBETE HT2012 100 poäng
 2. 2. INFORMATION OM PROJEKTARBETET Projektarbetet är en kurs på 100 poäng Alla elever skall skriva/genomföra detta innan jullovetArbetet skall ha en tydlig koppling till den inriktning du går Arbetet kan vara antingen teoretiskt eller praktiskt
 3. 3. TIDSPLAN ”Kickoff” under veckorna 16 och 17 Information och uppstartVälja ämne - med en tydlig koppling till den inriktning du går Skriva syfte, frågeställning, bakgrund och inledning Tidsplanering med delmål - en arbetsbeskrivning
 4. 4. TIDSPLANvecka 35 uppstart av projektarbetet inför höstenvecka 43 1:a inlämningenvecka 47 påbörja presentationen av arbetetvecka 50 inlämning och redovisning av projektarbetet
 5. 5. TIDSPLANVarje vecka ägnas 90 minuters lektionstid åt projektarbetet Varje pass avslutas med 15 min loggboksskrivande Loggboken skrivs i ett Google dokument, som delas med mentorerna
 6. 6. Teoretiskt projektarbete1. Välj ett ämne som du vill fördjupa dig i2. Tänk på att avgränsa ditt ämne så att det inte blir för stort3. Formulera en frågeställning - vad är det som du villta reda på / undersöka?I ditt arbete skall du komma fram till ett svar eller enslutsats4. Gör en tidsplan, med delmål - detta kommer att hjälpadig att hinna klart i tid
 7. 7. Teoretiskt projektarbete5. Loggbok skall skrivas i slutet på varje arbetstillfälle.Denna ska innehålla:- Dagens datum- Vad du har gjort idag- Vad du skall göra nästa gång- Vad som behöver förberedas tills nästa gång
 8. 8. Teoretiskt projektarbeteOm du har praktiska inslag i arbetet så så är detviktigt att du fotograferar under arbetets gång. Fotona ska finnas med vid redovisningen av ditt arbete.
 9. 9. Teoretiskt projektarbete Rapporten Rapporten du skriver ska innehålla följande: - Titelsida - Innehållsförteckning - Inledning - Arbetsbeskrivning - Sammanfattning - Källförteckning
 10. 10. Teoretiskt projektarbete RapportenRapporten ska innehålla MINST 5 SIDOR TEXT, till detta räknas ej titelsidan, innehållsförteckning, källförteckning och bilder.
 11. 11. Praktiskt projektarbeteProjektarbetet kan handla om vad som helst som dutycker är intressant. Det viktigaste är att det har enkoppling till det program du går.Det är viktigt att dokumentera allt man görunder arbetets gång Arbetsprocessen är lika viktig som slutprodukten!
 12. 12. Praktiskt projektarbete DokumentationLoggbok skall skrivas i slutet på varje arbetstillfälle. Dennaska innehålla:- Dagens datum- Vad du har gjort idag- Vad du skall göra nästa gång- Vad som behöver förberedas tills nästa gång
 13. 13. Praktiskt projektarbete RapportenEtt projektarbete måste alltid dokumenteras frånbörjan till slutVid redovisningen skall - Titelsidaloggboken lämnas in, - Innehållsförteckningrenskriven som en rapport. - Inledning - LoggarnaRapporten ska innehålla: - Foton - Beskrivning av resultat
 14. 14. RedovisningRedovisningen kan ske på olika sätt, t exKeynote/powerpointVia Google - t ex webbsidaDu skall berätta hur du valde arbetsområdeDu skall redovisa hur arbetet gick, visa bilder.Berätta om olika svårigheter du stött på ochhur du löste dem.Berätta om, och visa resultatet.
 15. 15. Ramar för projektarbetetKällhänvisningar skall finnas med i texten Sidnumrering Teckensnitt - Times New Roman Teckenstorlek - 12 Radavstånd - 11/2 Styckeindelning med rubriker
 16. 16. Ramar för projektarbetet Tänk på språket! När du skriver ska du tänka på att den/de som läser inte vet någonting om vad du skriver om.Innehållet är förstås viktigast, men språket måste också vara korrekt.
 17. 17. LYCKA TILL!

×