Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Agenda setmana 50-desembre15-16 (6è A)

968 views

Published on

Agenda

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Agenda setmana 50-desembre15-16 (6è A)

  1. 1. Setmana 50 de l’any, del 7 a l’11 de desembre de 2015 Novembre i desembre : dimarts, dia sense pilota; dijous, dia de bàsquet. Treballs de camp: l'Hort:amb el fred mirarem com tenim les plantes. Taller de pes i alçada dels alumnes de primària. Continuem processant les dades amb excell. Plàstica: NADAL és aquí! Continuem amb la creació de postals. Arriba NADAL. Aquests Temps d’espera és ADVENT. Cada dia li dedicarem una estona. Estem preparant el Concert de Nadal. Projecte Edat Mitjana. Els treballs realitzats són molt interessants i les presentacions powers point com a suport per les explicacions, també. Ha arribat l’hora d’exposar-les en públic. Esperem aprendre molt dels nostres companys.
  2. 2. DILLUNS 7 de novembre 2015 9 a 10 h ANGLÈS FESTA DE LLIURE DISPOSICIÓ 10 a 11 h CATALÀ Tallers SEP L’ H O R A DEL P A T I 11:30 a 12:30 h PLÀSTICA M I G D I A 15 a 15:30h MATES- C.Mental EE 15:30 a 16:30h MATES Tallers EE
  3. 3. DIMARTS 8 de desembre 2015 9 a 10 h CATALÀ EE FESTA DE LA IMMACULADA CONCEPCIÓ 10 a 11 h MATES L’ H O R A DEL P A T I 11:30 a 12:30 h CASTELLÀ M I G D I A 15 a 15:45h MEDI EE 15:45 a 16:30 h MEDI EE
  4. 4. DIMECRES 9 de desembre 2015 9 a 10 h ED. FÍSICA 10 a 11 h ANGLÈS desd. L’ H O R A DEL P A T I 11:30 a 12:30 h CATALÀ Separar taules individualment. ♣ Comprensió Lectora : Avaluació de la comprensió Lectora. Dues lectures de C.B. Assajar els poemes del Concert de Nadal. M I G D I A 15 a 15:30h Tutoria Formar nous equips lliurament. CALENDARI D’ADVENT #PLÀSTICA: Treball relacionats amb el Nadal : Collage per fer postals i decorar el vestíbul. # Calendari d’advent. 15:30 a 16:30h Educació en valors
  5. 5. DIJOUS 10 de desembre 2015 9 a 10 h MEDI -Laboratori ♣ T/10 Història: Projecte de l’Edat Mitjana.  Exposició oral en petits grups davant de la classe, dels tres primers apartats.  Avaluació al final de cada exposició per part de tots els alumnes. 10 a 11 h MATES- EE Separar taules individualment. Entregar llibreta de matemàtiques per a la seva avaluació. Examen T6/ Proporcionalitat i percentatges. L’ H O R A DEL P A T I 11:30 a 12:30 h MÚSICA  Assaig conjunt de 6è A i 6è B pel concert de Nadal. M I G D I A 15 a 15:30h CATALÀ -lectura CALENDARI D’ADVENT 15:30 a 16:30h CATALÀ Tallers ♠Conte en grup: La classe escriurà un conte. ♠Expressió Oral: Recitar poemes de Nadal.
  6. 6. DIVENDRES 11 de desembre 2015 9 a 10 h MATES Problemes SEP Separar taules individualment. Entregar dossier de Geometria per a la seva avaluació. Examen Geometria 1r trimestre. Agenda dilluns 14: Matemàtiques: resoldre full de càlcul mental. 10 a 11 h MEDI CALENDARI D’ADVENT ♣T/10 Història: Projecte de l’Edat Mitjana.  Exposició oral en petits grups davant de la classe, de los tres primers treballs. Avaluació al final de cada exposició per part de tots els alumnes. L’ H O R A DEL P A T I 11:30 a12:30 h CASTELLÀ Separar las mesas individualmente- ♣Comprensión Lectora : Evaluación de la comprensión Lectora. Dos lecturas de C.B. Expresión Escrita: Escribir un texto siguiendo las indicaciones. Agenda martes 15 CASTELLANO: Preparar el dictado del T3 y el del T4. M I G D I A 15 a 15:30h ANGLÈS 15:30 a 16:30h ED. FÍSICA
  7. 7. DIVENDRES 11 de desembre 2015 9 a 10 h MATES Problemes SEP Separar taules individualment. Entregar dossier de Geometria per a la seva avaluació. Examen Geometria 1r trimestre. Agenda dilluns 14: Matemàtiques: resoldre full de càlcul mental. 10 a 11 h MEDI CALENDARI D’ADVENT ♣T/10 Història: Projecte de l’Edat Mitjana.  Exposició oral en petits grups davant de la classe, de los tres primers treballs. Avaluació al final de cada exposició per part de tots els alumnes. L’ H O R A DEL P A T I 11:30 a12:30 h CASTELLÀ Separar las mesas individualmente- ♣Comprensión Lectora : Evaluación de la comprensión Lectora. Dos lecturas de C.B. Expresión Escrita: Escribir un texto siguiendo las indicaciones. Agenda martes 15 CASTELLANO: Preparar el dictado del T3 y el del T4. M I G D I A 15 a 15:30h ANGLÈS 15:30 a 16:30h ED. FÍSICA

×