Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

L’edat antiga javier talaya

1,051 views

Published on

Published in: Education, Travel, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

L’edat antiga javier talaya

  1. 1. L’EDAT ANTIGA JAVIER TALAYA ARTERO Ceip Fco Grangel Mascarós 5é EP Curs 2010-2011
  2. 2. La Hispània romana <ul><li>Fa més de 2000 anys , </li></ul><ul><li>els romans van vençer </li></ul><ul><li>als cartaginesos i van </li></ul><ul><li>conquistar la península </li></ul><ul><li>Ibèrica , i van decidir </li></ul><ul><li>anomenar-la Hispània. </li></ul>
  3. 3. L’organització d’Hispània <ul><li>Els romans van dividir </li></ul><ul><li>Hispània en províncies </li></ul><ul><li>i cadascuna la domina- </li></ul><ul><li>va un governador . Hi </li></ul><ul><li>havien cinc comunitats: </li></ul><ul><li>Bètica, Lusitània,Tarra- </li></ul><ul><li>conense , Gal.lècia i </li></ul><ul><li>Cartaginense. </li></ul>
  4. 4. La romanització <ul><li>La romanització és el </li></ul><ul><li>procés que els hispa- </li></ul><ul><li>nics van adaptar els </li></ul><ul><li>costums dels romans. </li></ul><ul><li>Els hispanoromans van </li></ul><ul><li>aprendre el llatí. A l’any </li></ul><ul><li>380dC el cristianisme </li></ul><ul><li>va ser la seua religió. </li></ul>
  5. 5. L’art romà <ul><li>Els romans eren escul- </li></ul><ul><li>tors i constructors molt </li></ul><ul><li>bons. Construïen amb </li></ul><ul><li>dos materials nous : el </li></ul><ul><li>ciment i el formigó. Els </li></ul><ul><li>romans realitzaven pin- </li></ul><ul><li>tures i mosaics en pe- </li></ul><ul><li>dres i vidres de colors. </li></ul>
  6. 6. Ciutats i colónies romans a la comunitat. <ul><li>Els romans van fundar </li></ul><ul><li>diverses ciutats a la co- </li></ul><ul><li>munitat :Valentia, Llici, </li></ul><ul><li>Saguntum, Edeta, Sae- </li></ul><ul><li>tabis i Dianium. </li></ul><ul><li>Aço és l’anfiteatre de </li></ul><ul><li>Saguntum. </li></ul>
  7. 7. El llegat romà <ul><li>En l’época romana es </li></ul><ul><li>van realitzar una gran </li></ul><ul><li>quantitat de construcci- </li></ul><ul><li>ons i obres públiques. </li></ul><ul><li>Les que més desta- </li></ul><ul><li>quen són les de Valen- </li></ul><ul><li>tia ,Edeta, llici, Luce- </li></ul><ul><li>tum… </li></ul>

×