Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Axmuk

1,298 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Axmuk

 1. 1. ԱՂՄՈՒԿԸ և ՄԵՐՇՐՋԱԿԱՅՔԸNoise and ourenviroment
 2. 2.  Աղմուկը վտանագավոր է ոչ միայն մարդու առողջության, այլև շրջակա միջավայրի համար: Աղմուկից կարող է ականջի թմբկաթաղանթը պայթել, օրինակ, երբ այն գերազանցում է 140 դեցիբելը (դբ): Աղմուկը կարող է առաջացնել հարբած լինելու զգացում, մարդու մոտ ստեղծել սթրեսային վիճակ : Այն ազդում է նաև բույսերի և կենդանիների վրա:
 3. 3. Լսողություն Ընկալման խանգարումներից իսկական ցնորքների ` ըստ անալիզատորների , տարատեսակ են : Լսողական ցնորքները ստորաբաժանվում են ակոազմների և ֆոնեմներիֈ Ակոազմներ են կոչվում իմաստ չկրող պարզ բնույթի ձայնային երևույթները , չունեն խոսքային բնույթ , օրինակ՝ զանգ , աղմուկ , սուլոց , կրակոց , ծլվլոց , ամբոխի աղմուկ և այլնֈ Ֆոնեմներին են դասվում իմաստ կրող ձայներըֈ Սրանցից են խոսքերը և ձայներըֈ Ըստ ինտենսիվության , ձայները կարող են լինել ցածր , բարձր , խլացնող , բնականֈ Կարող են լսվել վերևից կամ ներքևից , հեռվից կամ մոտիկիցֈ Ձայների բովանդակությունը հիվանդի համար կարող է լինել անտարբեր , սպառնացող , զգուշացնող , չարագուշակ , ծաղրական , կանխագուշակողֈ Մշտապես կարող է լինել մեկ ձայն , այն կարող է միայն « տալ » հիվանդի անունը ( այսպես կոչված ` « կանչեր ») ։ Ձայները կարող են « արտասանել » առանձին բառեր կամ լսվել զրույցների ` մենախոսությունների կամ երկխոսությունների ձևովֈ Նրանք կարող են քննարկել հիվանդի անցյալը , ներկան կամ ապագան , քննարկել հիվանդի բարոյական հատկանիշներըֈ Առանձնացնում են մեկնաբանող ցնորքներ , որոնք կարծիք են հայտնում հիվանդի յուրաքանչյուր քայլի վերաբերյալ , իմպերատիվ ցնորքները պարտադրում են հիվանդին կատարել այս կամ այն գործողությունը ( երբեմն վտանգավոր հիվանդի և նրա շրջապատի համար ), մարգարեական ցնորքները « կանխագուշակում են » հիվանդի , նրա շրջապատի և համայն մարդկանց ապագանֈ Այս շարքում առանձնացնում են նաև սպառնացող, դատապարտող, չեզոք ցնորքներըֈ
 4. 4. ։.Դրանց շարքիցօրի էկոլոգիական խնդիրները շատանումասած, քաղաքն Երևանում օր է նաև էկոլոգիական աղմուկը, այլ կերպ ու լրջանում ենֈ աղտոտված է նաև աղմուկովֈ Սա ոչ միայն Երևան ի, այլև բոլոր մեծ քաղաքների խնդիրն էֈ Այն սկսել է լուրջ անհանգստություն պատճառել ողջ աշխարհինֈ Մինչդեռ մի որոշ ժամանակ առաջ ձայները միայն օգնում էին...օգնում էին մարդուն ինֆորմացիա ստանալ շրջապատող աշխարհի ու տարբեր եր և ույթների մասինֈ Ձայներն իրենց այդ գործառույթն այսօր էլ չեն կորցրել, միայն թե դրանք չափից ավելի են բարձրացելֈ
 5. 5. Ինֆորմատիվության տեսանկյունից տեսողությունից հետո մարդու մոտ երկրորդտեղում ձայնային զգացողությունն էֈ Եթե փորձեք նրան զրկել ձայներից, նա կհայտնվի հոգեկանանհավասարակշիռ վիճակում,- դա կիրառել են նաև որպես պատժամիջոց` մարդուն զրկելովձայներից, նրան մեկուսացնելով անձայն ու անգույն տարածքումֈ Բայց ինչպես երկարատևլռությունն, այնպես էլ չափից ավելի բարձր աղմուկը մարդուն կարող է հոգեկանանհավասարակշռության հասցնելֈ Մեր կյանքում ձայները հիմնականում 5-20 դեցիբելիսահմաններում ենֈ Նորման, որ կարող ենք լսել, 80 դեցիբելն է, բայց արդյունաբերական շատքաղաքներում, աղմկոտ վայրերում ձայները հատում են 100 դեցիբելի սահմանագիծըֈ
 6. 6.  Բարձր ձայնն ու աղմուկն ազդում են մարդու ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ հոգեկան առողջության վրաֈ Աղմուկի ազդեցության տակ մարդու և կենդանու օրգանիզմում առաջանում է ադրենալինի որոշակի քանակություն, իսկ այն սպառելու առիթն իրականում չկաֈ Գուցե նաեև դա է պատճառը, որ մեծ ու աղմկաշատ քաղաքներում մարդիկ ավելի անհանգիստ ու դյուրագրգիռ ենֈ Եթե հոգեբանական հետևանքները` դյուրագրգռությունը, աշխատունակության և սթրեսակայունության անկումը, շուտ են վերականգնվում, ապա ֆիզիոլոգիական հետևանքները` իմունային համակարգի թուլացում, արյան բաղադրության որոշակի փոփոխություն և այլն, վերականգնելու համար ավելի երկար ժամանակ է անհրաժեշտ,- հետազոտությունները ցույց են տվել ամենօրյա ձայների 1 դեցիբել ավելացումը բերում է աշխատունակության 2-3տոկոս նվազեցմանֈ
 7. 7. Աղմուկը ազդում է ոչ միայն մարդկանց առողջության ու կյանքի տևողության վրա, այլևշրջակա միջավայրի: Ապացուցված է, որ սերմերն ավելի ուշ են ծլարձակում, եթեաղմկալի զոնայում են գտնվում: Աղմկալի միջավայրում ապրող մարդու կյանքիտևողությունը կրճատվում է 10-12 տարով, իսկ ծխելու հետևանքով այդ թիվը 6-8 տարիէ:
 8. 8. Աղմուկի խնդիրը կարելի է լուծել Ապակենտրոնացման ճանապարհով, որպեսզի մեկ տեղում` քաղաքի կոնկրետ հատվածներում, մարդկանց և մեքենաների կուտակումներ չլինեն Երևանի կենտրոնական հատվածներից , երբ հեռանում ենք, առավելևս հայտնվում մարզերում, այնտեղ խաղաղ է, աղմուկ չկաֈ Այնպես որ, Երևանը բեռնաթափելը խնդրի լուծում էֈ Բայց մարդիկ գտել են նաև մեկ այլ տարբերակ ` գնել հերմետիկ պատուհաներ, կոնդիցիաներներ, որպեսզի պատուհանը չբացենք ու աղմուկը ներս չթափանցի :
 9. 9. Dont make noise our baby issleeping

×