Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 24 Ad

More Related Content

Advertisement

Tumw pks m

 1. 1. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU DWORCA AUTOBUSOWEGO WE WROCŁAWIU TOWARZYSTWA UPIĘKSZANIA MIASTA WROCŁAWIA OPRACOWANIE URBANISTYCZNE TOWARZYSTWO UPIĘKSZANIA MIASTA WROCŁAWIA OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNE I GRAFICZNE ARKADIUSZ ZAKRZEWSKI
 2. 2. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU DWORCA AUTOBUSOWEGO WE WROCŁAWIU TOWARZYSTWA UPIĘKSZANIA MIASTA WROCŁAWIA ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Koncepcja urbanistyczna terenu dworca autobusowego z priorytetem doprowadzenia do nowej, wyższej jakości przestrzeni Miasta. Docelowy wygląd terenu wpisujący się w kontekst zabudowy śródmiejskiej i sąsiedztwa, stanowiąc jej pozytywne uzupełnienie a nie zaburzenie czy zaprzeczenie. 2. Model przestrzenno-funkcjonalny wyrazisty i zaspakający potrzeby mieszkańców, przedsiębiorców i podróżnych w węźle komunikacyjnym i okolicy. Oparty o kwartały, z przeznaczeniem na budynki i inne zagospodarowanie o różnych funkcjach i wysokościach. 3. Ciągi piesze kształtujące osie widokowe w kierunku zabytków: dworca kolejowego, budynku dyrekcji kolejowej i kościoła. Atrakcyjny plac miejski oraz drzewa i zieleń dopełniają wysokiej jakości przestrzeń publiczną. Integracja i szybkie przejścia między elementami węzła (dworca kolejowego, nowego dworca autobusowego, przystanków komunikacji miejskiej). 4. Uniknięcie błędów samorządów innych miast w planowaniu przestrzennym terenów dworcowych, np. Poznania (dworce kolejowy i autobusowy przedzielone galerią handlową), Katowic (podziemny, bez dostępu do światła dziennego dworzec autobusowy) i Krakowa (w godzinach zamknięcia przyległej galerii handlowej pasażerom pozostaje jedynie czekać na peronach).
 3. 3. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU DWORCA AUTOBUSOWEGO WE WROCŁAWIU TOWARZYSTWA UPIĘKSZANIA MIASTA WROCŁAWIA RZUT OGÓLNY KONCEPCJI DWORZEC KOLEJOWY UL. SUC HA DĄB PRZEWODNIK WĘZEŁ P RZE GŁÓW SIADKOW Y NY WĘ ZEŁ K KOMUNIK OMUN A IKACJI CJI ZBIOR OWEJ NOCN EJ BUS TRAMW AJ BUDYNEK BIUROWY BUS PLAC MIEJSKI SZY FONTANN DYREKCJA KOLEI A W TRAKT PIE PAWILON DWORCA AUTOBUSOWEGO ZIELEŃ PARKOWA DOMINANTA 55 m ZIELONE DACHY ZIELONE DACHY WJAZD DDR BUDYNEK BIUROWY TP) NA (Ś YJ YREKC UL. D BUS BUDYNEK BIUROWY TRAKT GALERIA HANDLOWA PIESZ Y BUDYNEK BIUROWY ÓW D OBUS LA AUT BUS UL. JOANNITÓ UL. BOROWSKA BUDYNEK BIUROWY
 4. 4. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU DWORCA AUTOBUSOWEGO WE WROCŁAWIU TOWARZYSTWA UPIĘKSZANIA MIASTA WROCŁAWIA WIZUALIZACJE 1. WIDOK Z LOTU PTAKA NA OBSZAR OPRACOWANIA OD STRONY PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ Widoczny nowy plac miejski - przestrzeń publiczna z centralnie położonym pawilonem wejściowym do dworca autobusowego położonego pod powierzchnią placu. W obrębie widocznych terenów zieleni znajdują się świetliki doświetlające podziemny dworzec, dające unikalną możliwość ogląania go z góry.
 5. 5. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU DWORCA AUTOBUSOWEGO WE WROCŁAWIU TOWARZYSTWA UPIĘKSZANIA MIASTA WROCŁAWIA WIZUALIZACJE 2. WIDOK Z LOTU PTAKA NA OBSZAR OPRACOWANIA OD STRONY PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ - ZBLIŻENIE Plac otoczony budynkami z funkcją handlowo - usługową w parterach. W narożniku placu budynek biurowy o wysokości 55 m - dominanta układu urbanistycznego. Wzdłuż ulicy Suchej zaplanowano węzeł komunikacji zbiorowej, stanowiący zarazem główny punkt odjazdów komunikacji nocnej
 6. 6. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU DWORCA AUTOBUSOWEGO WE WROCŁAWIU TOWARZYSTWA UPIĘKSZANIA MIASTA WROCŁAWIA WIZUALIZACJE 3. WIDOK Z LOTU PTAKA NA OBSZAR OPRACOWANIA OD STRONY POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ W narożniku ulic: Borowskiej i Dyrekcyjnej zaplanowano budynek galerii handlowej o gabarytach zbliżonych do Arkad Wrocławskich czy Renomy. Wartym podkreślenia jest fakt zastosowania tzw. zielonych dachów, czyniących budynki bardziej ekologicznymi i atrakcyjymi. Od strony ul. Borowskiej, zabudwania są odsunięte, przez co zachowano istniejący skwer.
 7. 7. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU DWORCA AUTOBUSOWEGO WE WROCŁAWIU TOWARZYSTWA UPIĘKSZANIA MIASTA WROCŁAWIA WIZUALIZACJE 4. WIDOK ZE SKRZYŻOWANIA ULIC: BOROWSKIEJ I DYREKCYJNEJ W skład kompleksu galerii handlowej wchodzą dwa budynki o funkcji biurowej. Mniejszy, widoczny na ilustracji, tuż przy skrzyżowaniu oraz wspomniany wcześniej wysoki na 55m budynek w narożniku placu.
 8. 8. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU DWORCA AUTOBUSOWEGO WE WROCŁAWIU TOWARZYSTWA UPIĘKSZANIA MIASTA WROCŁAWIA WIZUALIZACJE 5. WIDOK ZE SKRZYŻOWANIA ULIC: BOROWSKIEJ I SUCHEJ Wyróżnikiem skrzyżowania jest rosnący przy nim pomnik przyrody - dąb podróżnik. Wraz z dwoma budynkami biurowymi stanowi element bramy do nowego kwartału miasta.
 9. 9. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU DWORCA AUTOBUSOWEGO WE WROCŁAWIU TOWARZYSTWA UPIĘKSZANIA MIASTA WROCŁAWIA WIZUALIZACJE 6. WIDOK NA SKRZYŻOWANIE ULIC: BOROWSKIEJ I SUCHEJ Z PERSPEKTYWY PIĄTEGO PIĘTRA BIUROWCA AQUARIUS BUSINESS CENTER Po lewej widoczny węzeł komunikacji zbiorowej przy ul. Suchej. Po prawej zachowany pas zieleni przy ul. Borowskiej.
 10. 10. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU DWORCA AUTOBUSOWEGO WE WROCŁAWIU TOWARZYSTWA UPIĘKSZANIA MIASTA WROCŁAWIA WIZUALIZACJE 7. WIDOK OD STRONY SKRZYŻOWANIA ULIC: BOROWSKEIJ I SUCHEJ NA GŁÓWNE WEJŚCIE DO GALERII HANDLOWEJ Skrzyżowanie z galerią łączyć ma wąski trakt pieszy o charakterze handlowo - usługowym. ważnym elementem uliczki jest szpaler z kolumnowych grabów.
 11. 11. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU DWORCA AUTOBUSOWEGO WE WROCŁAWIU TOWARZYSTWA UPIĘKSZANIA MIASTA WROCŁAWIA WIZUALIZACJE 8. WIDOK GALERII HANDLOWEJ W KIERUNKU ULIC: BOROWSKEIJ I SUCHEJ Wąska uliczka handlowa styka się w tym miejscu z większym wewnętrzynym traktem pieszym przecinającym kwartał na osi wschód-zachód. Ulokowano w tym miejscu mały plac z fontannami otoczony zielenią.
 12. 12. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU DWORCA AUTOBUSOWEGO WE WROCŁAWIU TOWARZYSTWA UPIĘKSZANIA MIASTA WROCŁAWIA WIZUALIZACJE 9. OŚ WIDOKOWA NA BUDYNEK DYREKCJI KOLEI Trakt pieszy wschód - zachód wyznaczony został w taki sposób, by podkreślić architekturę gmachu dyrekcji kolei.
 13. 13. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU DWORCA AUTOBUSOWEGO WE WROCŁAWIU TOWARZYSTWA UPIĘKSZANIA MIASTA WROCŁAWIA WIZUALIZACJE 10. PAWILON WEJŚCIOWY DWORCA AUTOBUSOWEGO. - WIDOK W KIERUNKU GMACHU DYREKCJI KOLEI Szklany budynek o nieregularnym obrysie mieści w sobie szyby windowe, schody ruchome oraz miejsce dla lokalu gastronomicznego.
 14. 14. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU DWORCA AUTOBUSOWEGO WE WROCŁAWIU TOWARZYSTWA UPIĘKSZANIA MIASTA WROCŁAWIA WIZUALIZACJE 11. NOWY PLAC JAKO WIELOFUNKCYJNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA Usytuowanie w obrębie placu zarówno pawilonu dworcowego jak i punktów usługowych, gastronomicznych i handlowych powoduje, że ma on szansę stać się pełnowymiarową przestrzenią publiczną, nie tylko dla osób korzystających z dworca.
 15. 15. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU DWORCA AUTOBUSOWEGO WE WROCŁAWIU TOWARZYSTWA UPIĘKSZANIA MIASTA WROCŁAWIA WIZUALIZACJE 12. ŚWIELIKI DOŚWIETLAJĄCE PODZIEMNY DWORZEC AUTOBUSOWY Ma być to element wyróżniający obiekt spośród innych, powstałych w ostatnim czasie w Polsce. Światło dzienne całkowicie zmieni odbiór dworca, który przestanie się jednoznacznie kojarzyć ze zwykłym parkingiem podziemnym.
 16. 16. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU DWORCA AUTOBUSOWEGO WE WROCŁAWIU TOWARZYSTWA UPIĘKSZANIA MIASTA WROCŁAWIA WIZUALIZACJE 13. WIDOK NA PAWILON WEJŚĆIOWY OD STRONY SKRZYŻOWANIA ULIC: SUCHEJ I JOANNITÓW Połowie placu nadano charakter quazi-parkowy. Jest to miejsce idealne do odpoczynku w cieniu drzew.
 17. 17. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU DWORCA AUTOBUSOWEGO WE WROCŁAWIU TOWARZYSTWA UPIĘKSZANIA MIASTA WROCŁAWIA WIZUALIZACJE 14. NOWY PLAC JAKO SKRZYŻOWANIE NATURALNYCH TRAKTÓW PIESZYCH Obszar opracowania podzizelono w taki sposób, żeby oprócz wymogów czysto estetycznych spełniał również oczekiwania funkcjonalne. Szlaki komunikacyjne przecinają kwartał w naturalny dla topografii dzielnicy sposób, tak, by nikt nie musiał iść do tak ważnych obiektów jak dworce, okrężną drogą.
 18. 18. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU DWORCA AUTOBUSOWEGO WE WROCŁAWIU TOWARZYSTWA UPIĘKSZANIA MIASTA WROCŁAWIA WIZUALIZACJE 13. OŚ WIDOKOWA NA KOŚCIÓŁ ŚW. HENRYKA PRZY UL. GLINIANEJ Teren opracowania przecięto w osi północ-południe tak, by utworzyć oś widokową między gmachem dworca kolejowego a wieżami kościoła św. Henryka.
 19. 19. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU DWORCA AUTOBUSOWEGO WE WROCŁAWIU TOWARZYSTWA UPIĘKSZANIA MIASTA WROCŁAWIA WIZUALIZACJE 14. WIDOK ZE SKRZYŻOWANIA ULIC: DYREKCYJNEJ I JOANNITÓW. W budynku widocznym na pierwszym planie znajduje się wjazd dla autobusów zatrzymujących się na dworcu autobusowym. Na drugim planie niejednolita elewacja galerii handlowej. W tle - budynek Sky Tower.
 20. 20. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU DWORCA AUTOBUSOWEGO WE WROCŁAWIU TOWARZYSTWA UPIĘKSZANIA MIASTA WROCŁAWIA WIZUALIZACJE 15. WIDOK Z PLACU W KIERUNKU ZACHODNIM Przy opracowywaniu koncepcji pamiętano, by budynkom zawsze towarzyszyła zieleń oraz praktyczne elementy małej architektury.
 21. 21. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU DWORCA AUTOBUSOWEGO WE WROCŁAWIU TOWARZYSTWA UPIĘKSZANIA MIASTA WROCŁAWIA PORÓWNANIE TAK OBECNIE WYGLĄDA TEREN DWORCA AUTOBUDOWEGO WE WROCŁAWIU.
 22. 22. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU DWORCA AUTOBUSOWEGO WE WROCŁAWIU TOWARZYSTWA UPIĘKSZANIA MIASTA WROCŁAWIA PORÓWNANIE TO JEST TYLKO NASZA KONCEPCJA... POKAZUJE ONA Z JAK WIELKIM TERENEM MAMY DO CZYNIENIA I JAK OLBRZYMI POTENCJAŁ W NIM TKWI
 23. 23. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU DWORCA AUTOBUSOWEGO WE WROCŁAWIU TOWARZYSTWA UPIĘKSZANIA MIASTA WROCŁAWIA PORÓWNANIE MATERIAŁ Z PREZENTACJI BIURA ROZWOJU WROCŁAWIA: “PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE ULIC SUCHEJ I DYREKCYJNEJ WE WROCŁAWIU” TYMCZASEM PLANUJE SIĘ POSTAWIĆ TAM JEDEN OLBRZYMI BUDYNEK
 24. 24. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU DWORCA AUTOBUSOWEGO WE WROCŁAWIU TOWARZYSTWA UPIĘKSZANIA MIASTA WROCŁAWIA OPRACOWANIE URBANISTYCZNE TOWARZYSTWO UPIĘKSZANIA MIASTA WROCŁAWIA OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNE I GRAFICZNE ARKADIUSZ ZAKRZEWSKI

×