Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1.1

411 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1.1

 1. 1. Multiculturele samenleving <ul><li>De multiculturele samenleving, een verkenning </li></ul><ul><li>Nederland als immigratieland </li></ul><ul><li>Migranten en hun maatschappelijke positie </li></ul><ul><li>Cultuur en identiteit </li></ul><ul><li>Beeldvorming en discriminatie </li></ul><ul><li>Overheidsbeleid </li></ul>
 2. 2. Multiculturele samenleving <ul><li>1. De multiculturele samenleving, een verkenning </li></ul><ul><li>1.1 Begripsbepaling </li></ul><ul><li>1.2 Kenmerken van een multiculturele samenleving </li></ul><ul><li>1.3 Samenlevingsvormen </li></ul><ul><li>1.4 Gevolgen van multiculturalisering </li></ul>
 3. 3. Multiculturele samenleving <ul><li>1. De multiculturele samenleving, een verkenning </li></ul><ul><li>1.1 Begripsbepaling </li></ul><ul><li>Multiculturele samenleving </li></ul><ul><li>Een samenleving waarin naast de oorspronkelijke autochtone bevolking verschillende etnische groepen leven die oorspronkelijk afkomstig zijn uit een ander land en een andere cultuur. </li></ul><ul><li>Ideaal beeld </li></ul><ul><li>Samenleving waarin alle etnische groeperingen gelijke kansen hebben op sociale, economische en politieke posities, met behoud van hun eigen culturele identiteit. </li></ul>
 4. 4. Multiculturele samenleving <ul><li>1. De multiculturele samenleving, een verkenning </li></ul><ul><li>1.1 Begripsbepaling </li></ul><ul><li>Ideaal beeld </li></ul><ul><li>Samenleving waarin alle etnische groeperingen gelijke kansen hebben op sociale, economische en politieke posities, met behoud van hun eigen culturele identiteit. </li></ul><ul><li>Normatieve opvatting </li></ul><ul><li>Mening, norm ideaal </li></ul>
 5. 5. Multiculturele samenleving <ul><li>1. De multiculturele samenleving, een verkenning </li></ul><ul><li>1.1 Begripsbepaling </li></ul><ul><li>Etniciteit </li></ul><ul><li>Mensen behoren tot een bepaalde bevolkingsgroep. </li></ul><ul><li>Multi-etnische samenleving </li></ul>
 6. 6. Multiculturele samenleving <ul><li>1. De multiculturele samenleving, een verkenning </li></ul><ul><li>1.1 Begripsbepaling </li></ul><ul><li>Etniciteit </li></ul><ul><li>Mensen behoren tot een bepaalde bevolkingsgroep. </li></ul><ul><li>Etnische groep </li></ul><ul><li>Leden delen gezamenlijke factoren zoals nationaliteit, stamverwantschap, religie, taal, huidskleur, cultuur en geschiedenis. </li></ul>
 7. 7. Multiculturele samenleving <ul><li>1. De multiculturele samenleving, een verkenning </li></ul><ul><li>1.1 Begripsbepaling </li></ul><ul><li>Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) </li></ul><ul><li>“ etnische minderheden” </li></ul><ul><li>Etnische groepen die niet uit Nederland afkomstig zijn en waarvan de leden naar verhouding vaker een lage maatschappelijke en culturele positie innemen. </li></ul>
 8. 8. Multiculturele samenleving <ul><li>1. De multiculturele samenleving, een verkenning </li></ul><ul><li>1.1 Begripsbepaling </li></ul><ul><li>Immigrant, buitenlander of allochtoon ? </li></ul><ul><li>Allochtoon </li></ul><ul><li>Iemand die zelf of waarvan een van de ouders niet in Nederland geboren is. </li></ul><ul><li>Autochtoon </li></ul><ul><li>Oorspronkelijke bewoner van een land of gebied. </li></ul>
 9. 9. Multiculturele samenleving <ul><li>1. De multiculturele samenleving, een verkenning </li></ul><ul><li>1.1 Begripsbepaling </li></ul><ul><li>Immigrant, buitenlander of allochtoon ? </li></ul><ul><li>Eerste generatie allochtonen </li></ul><ul><li>Mensen die zelf in het buitenland geboren zijn. </li></ul><ul><li>Tweede generatie allochtonen </li></ul><ul><li>Mensen die zelf in Nederland geboren zijn. </li></ul>
 10. 10. Multiculturele samenleving <ul><li>1. De multiculturele samenleving, een verkenning </li></ul><ul><li>1.1 Begripsbepaling </li></ul><ul><li>Immigrant, buitenlander of allochtoon ? </li></ul><ul><li>Westerse allochtonen </li></ul><ul><li>bv. Duitsland, Polen, Verenigde Staten </li></ul><ul><li>Niet-westerse allochtonen </li></ul><ul><li>bv. Surinamers, Antilianen, Marokkanen, Turken </li></ul>
 11. 11. Multiculturele samenleving <ul><li>1. De multiculturele samenleving, een verkenning </li></ul><ul><li>1.1 Begripsbepaling </li></ul><ul><li>Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) </li></ul><ul><li>bevolking </li></ul><ul><li>cijfers </li></ul>

×