Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ÇOMÜ 2012 Tanıtım Broşürü- www.canakkaleicinde.com

4,786 views

Published on

http://www.canakkaleicinde.com/comuden-kayit-islemlerini-iceren-ve-universiteyi-tanitan-brosur.html

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ÇOMÜ 2012 Tanıtım Broşürü- www.canakkaleicinde.com

 1. 1. KIZ MAR SE T N O UN KKALE IVERSIT NA E A C SI 1 99 2 DÜNYANIN EN GÜZELÜNİVERSİTESİNE HOŞ GELDİNİZ T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 2. 2. Çanakkale Onsekiz MartÜniversitesi
 3. 3. ÖĞRENCİLER NEDEN ÇOMÜ’YÜ SEÇMELİNeden Çanakkale Onsekiz MartÜniversitesiÜniversite bina, taş, toprak, labo-ratuar veya kütüphane değildir.Üniversite öncelikle insandır. Bilimyapan ve bildiklerini öğrencilerineaktaran bilim insanlarının olduğuyere üniversite denir. Bu bağlam-da bizim için sınavlar, binalar veyakampüsler detaydır. Esas olan in-sandır.Bu açıdan bakıldığında öğrencilerimiz bizlerin var olma sebebidir. Bu nedenle bazıkötü örneklerin aksine onları işin küçük kısmı görmemiz, onlara yeterli zamanıayırmamamız düşünülemez. Onların başarısı bizlerin başarısıdır. Bu nedenle hemÜniversitede, hem de mezun olduktan sonra başarılı olabilmeleri için özel bir çabagöstermekteyiz.Özgürlükçü ÜniversiteBizim en büyük farkımız öğrenci ve öğretim üyesi için özgürlüğün Çanakkale Onse-kiz Mart Üniversitesi’nde zirvede olmasıdır.Çanakkale insanı öğrenci ve bilim insanlarına karşı metropollerde ve taşrada bula-mayacağınız derin bir hoşgörüye sahiptir. Ne giyerseniz giyin, nasıl görünürsenizgörünün... Fikriniz, siyasi duruşunuz ne olursa olsun. Çanakkale buna hoşgörüy-le bakar, hatta bunları görmez bile. Gecenin herhangi bir vaktinde kız öğrencile-rimiz tek başlarına dahi olsa evlerine dönebilirler. Şehirde asayiş olayları belki deTürkiye’nin en düşük seviyesindedir. Çanakkale sosyal faaliyetleri yüksek olmasınarağmen huzurlu bir şehirdir. Çanakkale halkı tabiri caizse Üniversite öğrencileri veçalışanları üzerinde mahalle baskısı kurmaz, kurmamaktadır.Aynı şekilde bizler de Üniversite yönetimi olarak Üniversite’yi binlerce farklı çiçeğinözgürce açtığı yer olarak görüyoruz. Farkları törpülemekten ziyade kendilerini ifadeetmelerine uygun bir ortam sağlıyoruz. Kısacası Çanakkale üniversiteler içinde enözgürlükçü üniversitelerin başında geliyor diyebilirim. Şiddete bulaşmadığı sürece, 3
 4. 4. kimseye hakaret edilmediği sürece Üniversitemiz öğrencileri her türlü görüşü dilegetirebilmektedir. Üniversitemiz öğrencilerinin veya çalışanlarının kılık kıyafet veyafiziksel görünüşlerini ana işi saymamakta, onları yetişkin, Türkiye’ye örnek olacakbireyler olarak görmekte ve her türlü tercihlerine saygı duymaktadır.En Güzel ÜniversiteÇanakkale bilim, sanat, spor ve eğitim yapmak için olağanüstü bir yerdir. İstanbul’unbozulmamış hali gibi... İçinden deniz geçen iki kentimizden biri...Ana kampüslerimiz orman ve yeşillikler içinde.Denize nazır bu kampüsler Çanakkale Savaşları alanının hemen karşısında. Aynı şe-kilde Truva antik kentine ve diğer antik kentlere çok yakınız.Her mevsim pırıl pırıl bir hava, tarih ile iç içe geçmiş harika bir doğa, nitelikli Üniver-site eğitimine ek olarak keyifli bir 4 yıl da vaadediyor.Üniversitemizin Dardanos Kampüsü çeşitli spor faaliyetleri için harika bir yerdir. Fut-bol sahası, tenis kortu, basketbol ve diğer spor aktiviteleri için salon ve alanlara ekolarak Dardanos Kampüsümüzün plajı sörf ve yüzme sporları için idealdir. Rüzgarınher mevsim güçlü olması sayesinde California sahillerini aratmayacak sörf sahneleriÜniversitemizde sıklıkla gözlenmektedir. Aynı zamanda tarihi bir orman şehri deolan Dardanos Kampüsü uzun yürüyüşler için de idealdir.Uluslararası Bir ÜniversiteTüm bunlara ilaveten Çanakkale uluslararası bir şehir. Kente ilgi Avustralya’danAvrupa’ya dünyanın dört bir yanından yılın her mevsiminde canlıdır. Üniversiteninçeşitli bölümlerinde farklı ülkelerden öğrenciler okumakta, çok sayıda diğer ülkevatandaşı öğretim üyesi de Üniversite’nin akademik kadrolarında görev almaktadır.Örneğin, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Japon dili öğretiminde Türkiye’nin eniyilerindendir ve bununla gurur duyar.Üniversite yıl boyunca çok sayıda konferans ve kongreye ev sahipliği yapar. Bu top-lantılara yerli ve yabancı çok sayıda bilim insanı ve tanınmış kişi katılır. Böylece öğ-renci ve öğretim kadromuz yeni bilgiler ile kendilerini, yenilemek fırsatını yakalar-lar.Böylesine müthiş avantajlara 1.200’ü aşan nitelikli akademik personeli, 10 fakülte, 4enstitü, 7 yüksekokulu, 11 meslek yüksekokulu, 26 araştırma ve uygulama merkezi, 4
 5. 5. 1 araştırma ve uygulama hastanesi ile güçlü bir üniversite altyapısını eklediğinizdekarşınıza Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden biri çıkar. Örneğin iyi bir uzay fizik-çisi olmak isterseniz diğer üniversitelerde bulamayacağınız Türkiye’nin en büyükteleskoplarından biri Üniversitemizin Ulupınar Gözlemevi’ndedir. Burada yıldızlar-dan gezegenlere pek çok gök olayı çok zengin bir uzay izleme parkı sayesinde takipedilmektedir. Aynı şekilde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndenZiraat’e, Su Ürünleri’nden Mühendislik Fakültesi’ne kadar bu tür istisnai araştırma veuygulama olanaklarını bulabileceğiniz nadir üniversitelerimizdendir. Tıpkı 30.000’eyaklaşan mevcut öğrencilerimiz gibi bu yıl da bizi tercih edenlerin bundan pişmanlıkduymayacaklarını düşünüyoruz.Hedef En İyisi OlabilmekÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde iddialı bir akademik ve idari kadro var. Sondönemde gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştirmeye azmettiğimiz atılımlar ile önceTürkiye’nin, ardından da dünyanın en iyi üniversiteleri listelerinde en tepede olmayakararlıyız. Hedefimiz kısa sürede Çanakkale’yi bir ‘üniversite kenti’ (college town),yani hayatın üniversite etrafında şekillendiği bir şehir haline getirebilmek. Bu yoldahızla ilerleyen Üniversitemiz ailesinden sizleri de yanımızda görmek bizleri fazlasıy-la mutlu edecektir.Burslar ve Kalacak YerŞehirde başta ESBAV olmak üzere çeşitli vakıf, oda, şirket ve kuruluşlar Üniversi-te öğrencilerine çeşitli burslar vermektedir. Geçtiğimiz yıl yüzlerce öğrencimiz buburslardan yararlanmıştır. Bu yıl geçmişten farklı olarak belli bölümlerde ilk 50’yegiren 3 öğrencimize profesör maaşına denk burslar vermeyi de planlamış bulunuyo-ruz. Ayrıca çok sayıda kalacak yer ve ücretsiz öğle yemekleri bursları da verilmek-tedir. Üniversite halihazırda öğle yemeklerine çok ciddi sübvansiyonlar uygulayarakbu alanda çok büyük destekler sağlamakta, yüzlerce ihtiyaç sahibi öğrencimize iseücretsiz öğle yemeği temin etmektedir.Kalacak yer konusunda son yıllarda Çanakkale’de çok ciddi atılımlar yapılmaktadır.Kredi Yurtlar Kurumu’nun binlerce kişilik kapasitesine ek olarak neredeyse tüm şe-hir öğrencilere yer temin edebilmek için örgütlenmiş durumdadır. Özel yurtlarınyanısıra arkadaşlarınız ile ayrı evlere de çıkabilirsiniz. Çanakkale halkı öğrenci evle-rine sıcak bakmakta, bu konuda önyargılı davranmamaktadır. Bunların dışında halendevam eden yurt sayısı dikkate alındığında önümüzdeki 1-1,5 yıl içerisinde yurt ka- 5
 6. 6. pasitesine en az 3.000 öğrencilik bir ilavenin geleceği anlaşılmaktadır. Tüm bunlararağmen kalacak yer konusunda elbette bazı sıkıntılar vardır ve olacaktır. Ancak busıkıntılar diğer illerle kıyaslandığında kabul edilebilir bir düzeydedir.Şehitler DiyarıÇanakkale’yi özel kılan belki de en önemli özelliği Çanakkale Savaşları’na şahitlik et-miş bir mekan oluşudur. Üniversite ana kampüsü savaş alanlarının hemen karşısında-dır. Her gün savaşların yaşandığı boğazı ve kara savaşlarının yaşandığı karşı tepelerigörerek dersinize başlarsınız. Tarihin en önemli olaylarının yaşandığı yerlerde olmakşüphesiz başlı başına büyük bir ders ve tecrübedir. Bu nedenle bizler Çanakkale On-sekiz Mart Üniversitesi mezunlarının sadece bu mekanı yaşamaktan dolayı ilave birdiplomayı hak ettiğine inanırız.Atalarımız geçmişte bu ülke için büyük fedakârlıklar yapmış, canlarını bu ülke içinarmağan etmişlerdir. Onların kanları Çanakkale’nin her bir karışını kutsal hale ge-tirmiştir. İşte Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bu bilinç içerisinde ülkesi içingerekirse canını verebilecek, gerekirse bu vatan için ölebilecek öğrenciler yetiştirir.Fakat bundan daha önemlisi Üniversitemiz bu ülke için yaşayacak, onu yaşatacakmezunlar vermenin derdindedir. Hayatın her gün çetin savaşlarla dolu olduğununfarkında olarak fizikten kimyaya, tarihten iktisata tüm bölümlerde Türkiye’nin yeniyeni Çanakkale Savaşları vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Yeni dünya düzenindeasıl savaşlar bilim ve bilgi alanında veriliyor. Bilgiye hükmeden dünyaya da hükme-diyor. Beyinlerimiz, gelecek nesillerimiz işgal edilmesin istiyorsak Çanakkale ruhunabilim ve eğitimde de ihtiyacımız var. Çanakkale ruhunu soluyacağınız en iyi üniversi-te ise elbette Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.Değerli Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrenci adayları, sizleri aramızda gör-mek bizleri fazlasıyla mutlu eder. Türkiye’nin, belki de dünyanın en güzel üniversi-tesinde, ülkemizin en özgürlükçü üniversitelerinden birinde geleceği inşa edecekkadroyu kurarken bizlerle olmanızı canı gönülden dileriz.Sevgi ve saygılarımla Prof. Dr. Sedat Laçiner Rektör 6
 7. 7. 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YENİ KAYIT İŞLEMLERİKayıt İşleminde İzlenecek Adımlar1- Size posta ile gönderilen kayıt broşürünün bulunduğu zarfın üzerindeki etiket- ten “Öğrenci Numaranızı” öğreniniz. Eğer kayıt işlemleriyle ilgili broşür size ulaşmadıysa veya öğrenci numaranıza herhangi bir şekilde ulaşamadıysanız üniversitemizin http://ubs.comu.edu.tr./ogrenci/ogr0209/default.aspx inter- net adresinden “Öğrenci No Sorgulama” bölümünü tıklayarak, karşınıza ge- len kutucuğa “T.C. Kimlik Numaranızı” yazınız. Tamam düğmesine tıklayarak, Öğrenci Numaranızı öğreniniz. Öğrenci numaranız Ziraat Bankası şubelerinde yatırmanız gereken katkı payı miktarı için gereklidir.2- Ön Kayıt İşlemleri (Kayda gelmeden önce yapılacak işlemler) Üniversitemizin http://ubs.comu.edu.tr./ogrenci/ogr0209/default.aspx internet adresindeki Ön Kayıt ve Öğrenci Bilgileri Güncelleme linkini tıklayıp, karşınıza çıkan formdan ilgili kutucuklara “T.C. Kimlik Numaranızı, Öğrenci Numaranızı ve Doğum Tarihini” giriniz. Eğer girdiğiniz bilgiler doğru ise ön kayıt işleminiz başlayacaktır. Ekranda göreceğiniz iletiye göre hareket ediniz. Ekranda karşını- za gelen bilgilerinizi kontrol edip, varsa yanlışlıkları düzelterek eksik bilgileri- nizi tamamlayınız. Ekrana gelen bilgiler sizin ÖSYM sınavına girerken kodladı- ğınız bilgilerdir. ÖNKAYIT İŞLEMLERİ SAYFASI AŞAĞIDA GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDEDİR. 7
 8. 8. 3- Kesin kayıt işlemlerinize başlamadan önce, Ziraat Bankası’nın herhangi bir şu- besine gidiniz. Üniversitemizce size verilen 9 basamaklı öğrenci numaranızı söyleyerek (Örneğin: 090104035 gibi), banka yetkilisinden öğreneceğiniz üni- versitemizde kazandığınız bölüme ilişkin öğrenci katkı payı tutarını yatırarak dekontunuzu alınız. Bu ücretleri yatırmadığınız sürece kesin kaydınızı yaptır- manız olanaksızdır.4- Ön Kayıt İşlemlerinizi Yaptıktan Sonra, Kesin Kayıt İçin Aşağıdaki Gerekli Bel- geleri Tamamlayınız. a- Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi. b- Aday 0,15 katsayısından veya ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belir- tilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin ası yazılmaktadır). c- 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf. d- Katkı payının ödenmesi ile ilgili belge (bulunduğunuz yere en yakın Ziraat Bankası Şubesi ile kayıt gününde kampüslerimizde kurulacak banka şube- lerinden de yatırılabilir). Öğrencilerimizin kayıt yaptırabilmesi için “Kayıt Zarfı”nı alıp doldurmaları zorunludur. Kayıt zarfları 15 TL olup, isteyen öğrenci ESBAV’ın Ziraat Bankası Kordon Şubesi 12157903-5001 no’lu he- sabına ödeme yapıp dekontu kayıt merkezlerine göstererek ya da kayıt merkezlerine doğrudan ödeme yaparak alabilirler. e- Kayıttan önce belirlenip üniversitesi tarafından ilan edilecek diğer belgele- rin aslı veya Üniversite onaylı suretleri. f- TC Kimlik Numarasını belirten evrak (kimlik fotokopisi vb.) veya yazılı beyan. g- Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair belge. h- Tıp Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Gökçeada Uygulamalı Bilimler Balık- çılık Teknolojisi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna kayıt yap- tıracak öğrencilerle, Özel Yetenek Sınavı sonucu Müzik Öğretmenliği, 8
 9. 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği ile Antrenörlük Eğitimi Bölümlerine kayıt yaptıracak öğrencilerin, bu bölümlerdeki ders- lere devam etmesine engel olacak bir durumu olmadığına dair Sağlık Raporu.5- Kayıt için yukarıda belirtilen belgeleri hazırlayarak kazandığınız Fakültenin/ Yüksekokulun Öğrenci İşleri Birimine kesin kayıt için ayrılan günler arasında eksiksiz olarak teslim ediniz. Belgeleriniz ilgili birime eksiksiz olarak teslim edildiği zaman birim yetkililerince kontrol edilip onaylanarak işlem tamamla- nır. Onay verilmeyen kayıtlar geçersizdir. Belirtilen tarihler arasında kayıt için gerekli belgeleri ilgili birime ulaştırmayan öğrencilerin kayıt işlemleri tamam- lanmamış olduğundan geçersiz sayılacaktır.Ön Kayıt için İnternet Üzerinde İzlenecek AdımlarKayıtla İlgili Önemli Notlar(ÖSYS kılavuzundan alınmıştır)• Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.• Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. An- cak aslının getirilmesi suretiyle Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.• Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.• Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.• Yükseköğretim Kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu is- teyebilir.• Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir. Önemli Not : Kesin kayda Fakülte/Y.O./M.Y.O. için belirtilen kayıt yeri ve kayıt tarihle- rinde kayıt işlemleriyle ilgili 4. madde de istenilen belgeler hazırlanılarak gelinecektir. 9
 10. 10. 2011-2012 Öğretim Yılı Üniversitemiz Lisans Ve Önlisans Programlarına Yerleştirilen Adayların Kayıt Takvimi KAYITLARIN YAPILACAĞIFAKÜLTE/YÜKSEKOKUL KAYIT TARİHLERİ ADRES İLİ ADRES ve TELEFON Eğitim FakültesiEğitim Fakültesi 05 - 09 Eylül 2011 Anafartalar Kampüsü Çanakkale Tel: 0286 217 13 03-3014 Fen-Edebiyat FakültesiFen Edebiyat Fakültesi 05 - 09 Eylül 2011 Terzioğlu Kampüsü Çanakkale Tel: 0286 218 00 18 -1649 Biga İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiBiga İktisadi ve İdari 05 - 09 Eylül 2011 Prof. Dr. Ramazan AYDIN Biga/ÇanakkaleBilimler Fakültesi Yerleşkesi Tel: 0286 335 87 38-1122 Tıp FakültesiTıp Fakültesi 05 - 09 Eylül 2011 Terzioğlu Kampüsü Tel: 0286 Çanakkale 218 00 18-2085 İlahiyat Fakültesiİlahiyat Fakültesi 05 - 09 Eylül 2011 Terzioğlu Kampüsü Tel: 0286 Çanakkale 218 0018-1518 Güzel Sanatlar FakültesiGüzel Sanatlar 05 - 09 Eylül 2011 Terzioğlu Kampüsü Tel: 0286 ÇanakkaleFakültesi 218 00 18-1484 Mühendislik-MimarlıkMühendislik-Mimarlık Fakültesi 05 - 09 Eylül 2011 ÇanakkaleFakültesi Terzioğlu Kampüsü Tel: 0286 218 0018-2203 Su Ürünleri FakültesiSu Ürünleri Fakültesi 05 - 09 Eylül 2011 Terzioğlu Kampüsü Tel: 0286 Çanakkale 218 0018-1586 Ziraat FakültesiZiraat Fakültesi 05 - 09 Eylül 2011 Terzioğlu Kampüsü Tel: 0286 Çanakkale 218 0018-1217Çanakkale Sağlık Çanakkale Sağlık Yüksekokulu 05 - 09 Eylül 2011 ÇanakkaleYüksekokulu Tel: 0286 217 10 01 Turizm İşletmeciliği veTurizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO 05 - 09 Eylül 2011 ÇanakkaleOtelcilik Yüksekokulu Terzioğlu Kampüsü Tel: 0286 218 0018-2503Gökçeada Uygulamalı Gökçeada/ 05 - 09 Eylül 2011 Gökçeada Tel: 0286 8872302Bilimler Yüksekokulu Çanakkale 10
 11. 11. KAYITLARIN YAPILACAĞI FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL KAYIT TARİHLERİ ADRES İLİ ADRES ve TELEFON Beden Eğitimi ve Spor YO Beden Eğitimi ve Spor 05 - 09 Eylül 2011 Terzioğlu Kampüsü Tel: 0286 Çanakkale Yüksekokulu 218 22 97-2123 Çanakkale Meslek Yüksekokulu Çanakkale Meslek 05 - 09 Eylül 2011 Terzioğlu Kampüsü Tel: 0286 Çanakkale Yüksekokulu 218 00 18-1428 Çanakkale Sağlık Çanakkale Sağlık Hizmetleri Hizmetleri Meslek 05 - 09 Eylül 2011 Meslek Yüksekokulu Tel: 0286 Çanakkale Yüksekokulu 217 10 01 Ayvacık Meslek Ayvacık Meslek Yüksekokulu Ayvacık/ 05 - 09 Eylül 2011 Yüksekokulu Tel: 0286 712 32 05 Çanakkale Bayramiç Meslek Bayramiç Meslek Yüksekokulu Bayramiç/ 05 - 09 Eylül 2011 Yüksekokulu Tel: 0286 773 25 12 Çanakkale Şirintepe Mh.Kıbrıs Şehitleri Biga Meslek Cd.No:37 05 - 09 Eylül 2011 Biga/Çanakkale Yüksekokulu Biga Meslek Yüksekokulu Tel: 0286 316 28 78 Çan Meslek Çan Meslek Yüksekokulu Tel: 05 - 09 Eylül 2011 Çan/Çanakkale Yüksekokulu 0286 416 77 05 Ezine Meslek Ezine Meslek Yüksekokulu Tel: 05 - 09 Eylül 2011 Ezine/Çanakkale Yüksekokulu 618 42 08 Gelibolu Piri Reis Meslek Gelibolu Piri Reis Gelibolu/ 05 - 09 Eylül 2011 Yüksekokulu Tel: 0286 566 Meslek Yüksek Okulu Çanakkale 39 22 Gökçeada Meslek Gökçeada Meslek Yüksekokulu Gökçeada/ 05 - 09 Eylül 2011 Yüksekokulu Tel: 0286 887 44 10 Çanakkale Lapseki Meslek Lapseki Meslek Yüksekokulu Lapseki/ 05 - 09 Eylül 2011 Yüksekokulu Tel: 0286 522 61 04 Çanakkale Yenice Meslek Yenice Meslek Yüksekokulu 05 - 09 Eylül 2011 Yenice/Çanakkale Yüksekokulu Tel: 0286 474 28 68NOT : - Kayıtla ilgili her türlü soru ve sorunlarınız için (0286) 2180018 Dahili 1181/1182/1178 1185/1187 numaralı telefonlarımıza başvurabilirsiniz. Tüm sorularınız ilgililerce yanıtlana- caktır. - Öğrenci İşleri Mail: ogris@comu.edu.tr Üniversitemiz Akademik Takvimi http://comu.edu.tr/ adresinde yer almaktadır. 11
 12. 12. SAĞLIK HİZMETLERİÜniversitemiz Sağlık-Kültürve Spor Daire Başkanlığı’nabağlı, Mediko-Sosyal SağlıkMerkezimiz Terzioğlu Yer-leşkesi, Anafartalar Kam-püsü ve Biga Ağaköy Yer-leşkesinde üç birim olarakhizmet vermektedir.Sağlık MerkezindenYararlanma KoşullarıMediko-Sosyal Sağlık Merkezi Birimlerine başvurmaları halinde, tüm öğrencilerimi-ze sağlık güvencesi olsun yada olmasın ilk muayeneleri yapılıp (tetkik, tedavi), Uz-man Psikologlar yardımı ile danışmanlık hizmeti verilmektedir.Ailelerinden sağlık güvencesi bulunmayan (Sosyal Güvenlik Kurumu) öğrencilerimiz,aşağıda belirtilen gerekli belgelerin düzenlenmesi durumunda sağlık karnelerini çı-kartabilirler. Üniversitemiz Sağlık karnesi ile merkezimizin tüm hizmetlerinden (tet-kik, tedavi, reçete ve sevk işlemleri) yararlanabilirler.SAĞLIK KARNESİ DÜZENLEME İŞLEMLERİ18 Yaş Üstü Sosyal Güvencesi Olmayan Öğrencilerimiz İçin;1. İlgili öğrencinin okulundan alacağı yeni tarihli öğrenci belgesi2. 2 adet fotoğraf.3. İlgili öğrenciye ait nüfus cüzdan fotokopisi4. Nüfus müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği5. İlgili öğrencinin, kendisinin ve öğrenciye bakmakla yükümlü kişilerin sağlık gü- vencesinin olmadığına dair sosyal güvenlik kurumundan onaylatılacak belgeler (Form 1) (SGK’ dan onaylı )6. İlgili öğrencinin ebeveynleri boşanmış ise velayetlerini belgeleyen boşanma ilamı. 12
 13. 13. 25 Yaşını Doldurmuş Öğrencilerimiz İçin;1. İlgili öğrencinin okulundan alacağı yeni tarihli öğrenci belgesi2. 2 adet fotoğraf3. İlgili öğrenciye ait nüfus cüzdan fotokopisi4. Nüfus müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği5. İlgili öğrencinin sağlık güvencesi olmadığına dair sosyal güvenlik kurumundan onaylatacağı belge (SGK’ dan onaylı)25 Yaşını Doldurmuş Doktora Veya Yüksek Lisans Yapan Öğrencilerimiz İçin;1. İlgili öğrencinin okulundan alacağı yeni tarihli öğrenci belgesi2. 2 adet fotoğraf3. İlgili öğrenciye ait nüfus cüzdan fotokopisi4. Nüfus müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği5. İlgili öğrencinin sağlık güvencesi olmadığına dair sosyal güvenlik kurumundan onaylatacağı belge (SGK’ dan onaylı)Evli Olan Öğrencilerimiz İçin;1. İlgili öğrencinin okulundan alacağı yeni tarihli öğrenci belgesi.2. 2 adet fotoğraf.3. İlgili öğrenciye ait nüfus cüzdan fotokopisi4. Nüfus müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği5. Evli olan öğrencinin, kendisinin ve eşinin adına sağlık güvencesinin olmadığı- na dair sosyal güvenlik kurumundan onaylatacağı belgeler (Form 2) (SGK’ dan onaylı)6. Evli öğrencilere ait evlilik cüzdanının fotokopisi.* Öğrencilerimiz sağlık-karnesi başvurularını; şahsen Mediko-Sosyal Sağlık Mer- kezimizin Terzioğlu Yerleşkesi, Anafartalar Kampüsü ve Biga Ağaköy Yerleşke- sindeki birimine yapabilirler.* Yanlış beyanda bulunanlar hakkında “Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disip- lin Yönetmeliği” hükümleri uygulanacaktır. 13
 14. 14. YABANCI DİL SEVİYE TESPİT SINAVIBu bilgi notu sizleri Zorunlu Yabancı Dil der-sinden veya Yabancı Dil Hazırlık sınıflarındanmuaf olabilmek için girmeniz gereken sınavlarhakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.Üniversitemizin bazı bölümlerinde Zorunlu yada İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık programı,bütün bölümlerinde de birinci sınıf ders prog-ramında iki dönemlik Zorunlu Yabancı Dil dersi sunulmaktadır. Bu hazırlık program-ları ve yabancı dil dersinden istedikleri takdirde öğrencilerimiz muaf olabilmektedir.Bununla ilgili açıklamalar aşağıda verilmektedir.Kimler Çomü Yabancı Dil Seviye Tespit (Muafiyet) Sınavına Katılmalıdır?Zorunlu Yabancı Dil dersinden muaf olmak isteyen öğrenciler;Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrencileri;İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrencileri.Zorunlu Yabancı Dil Dersinden Muaf Olmak İsteyen ÖğrencilerÜniversitemiz 1. sınıf öğrenim planlarında zorunlu ders statüsünde ve Meslek Yük-sekokullarında ve Fakültelerde haftada 2 saat olmak üzere; başlangıç seviyesinde(Elementary) Yabancı Dil dersleri verilmektedir. Yabancı Dil seviyenizin bu seviyeninüzerinde olduğunu düşünüyor ve bu dersten muaf olmak istiyorsanız, Üniversiteyeilk kayıt esnasında başvuru yapmak kaydıyla aşağıdaki tarih, saat ve yerde ZorunluYabancı Dil Dersi Muafiyet Sınavına girebilirsiniz. Yabancı Dil Dersinden muaf ola-bilmek için iki basamaklı (Güz ve Bahar dönemleri için) yapılacak bu sınavın her ba-samağından 100 üzerinden en az 60 puan almanız gerekmektedir. Sınav sonucundaalınan puan harf notu olarak öğrenci not döküm belgesine işlenecek ve genel notortalamanıza katkıda bulunacaktır. Tarih : 13 Eylül 2011- Salı Saat : 10.00 Yer : Terzioğlu Kampüsü, Yabancı Diller Yüksekokulu DerslikleriYukarıda belirtilen Zorunlu Yabancı Dil Seviye Tespit sınavından muaf olamayan öğ-renciler 2011-2012 Akademik Yılında ders kitabı olarak kullanılması planlanan Cam-pus Life kitabı ile ÇOMÜ Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Vakfı (ESBAV) tarafından 14
 15. 15. yayınlanan İnkılâp Tarihi, İngilizce, Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım kitap setinin 85TL olan ücretini Ziraat Bankası Kordon Şubesi 12157903-5001 no’lu hesabına ya-tırıp dekontlarını ibraz ederek kitaplarını kayıt yaptırdıkları yerden ya da TerzioğluYerleşkesi’nde bulunan ÖSEM’den (Öğrenci Sosyal ve Etkinlik Merkezi) veya şehirmerkezindeki ESBAV’dan alabilirler. Ayrıca isteyen öğrenciler kayıt sırasında görev-liye belge karşılığı nakit ödeme yaparak da kitaplarını temin edebilirler.Hazırlık Sınıfı ÖğrencileriBu programa aşağıda belirtil-miş olan “Eğitim Dili TürkçeOlan Programlara Kayıt Yap-tıran” öğrenciler ile “EğitimDili Yabancı Dilde (İngilizce,Almanca, Japonca) olan prog-ramlara Kayıt Yaptıran” öğren-ciler katılmak zorundadırlar.Eğitim Dili Türkçe Olan Programlara Kayıtlanan ÖğrencilerEğitim dili Türkçe olan programlara kayıtlanan öğrenciler, Zorunlu ve İsteğe BağlıHazırlık Öğrencileri olarak iki gruba ayrılır. Aşağıdaki Tablo 1’de görülen ZorunluHazırlığı olan bölümlerin öğrencileri, tabloda belirtilen tarih ve saatte ilgili sınavyerlerinde İngilizce Seviye Tespit (Muafiyet) Sınavına girmek zorundadırlar. Bu sınav-dan başarılı sayılabilmek için öğrencilerimizin sınavdan 100 puan üzerinden en az60 puan alması gerekmektedir. İlgili sınava girmeyen öğrenciler sınavdan başarısızsayılarak hazırlık sınıfına en alt seviyeden (Başlangıç-Elemantary) başlayacaktır.Aşağıdaki Tablo 2’de görülen bölümlerin öğrencileri için İsteğe Bağlı Yabancı DilHazırlık Sınıfına kayıt, kayıt sırasında öğrencinin bu doğrultudaki isteğini belirtendilekçesini ve harç makbuzunu kayıtlandığı birime vermesiyle yapılır. Öğrenci ay-rıca kazanmış olduğu Fakülte ya da Yüksekokulda isteğe bağlı yabancı dil hazırlıksınıfı kartını doldurarak kayıt işlemlerini tamamlar. Kayıtla ilgili birim toplam öğ-renci listesini (numarası, adı-soyadı ve birim bilgilerini ekleyerek) Yabancı DillerYüksekokulu’na bildirir. Tablo 2’deki bölümleri kazanan öğrenciler, İsteğe Bağlı Ha-zırlık sınıflarına kayıt yaptıklarında, seviyelerine göre İngilizce Hazırlık sınıflarındaeğitim görmek için tablodaki sınav yer ve saatinde İngilizce Seviye Tespit sınavınagirmelidirler. İlgili sınava girmeyen öğrenciler sınavdan başarısız sayılarak hazırlıksınıfına en alt seviyeden (Başlangıç-Elemantary) başlayacaktır. 15
 16. 16. Tablo 1: Zorunlu Hazırlık Sınıfı Olan Bölümler Hazırlık Sınav Tarihi ve Programlar Bölümler Öğretim Yeri Paketi Ücreti Biga İktisadi ve İdari Uluslararası İlişkiler Bilimler Fakültesi Tarih: 14 Eylül Fizik 2011- Çarşamba Fen-Edebiyat Fakültesi Saat: 10.00 Arkeoloji Yer: Terzioğlu 320 TL Konaklama İşletmeciliği, Yerleşkesi, Turizm İşletmecilik ve Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Yabancı Diller Otelcilik Yüksekokulu Rehberliği Yüksekokulu Gökçeada Meslek Derslikleri Dış Ticaret ve Avrupa Birliği Yüksekokulu Tablo 2: İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı Olan Bölümler Hazırlık Sınav Tarihi ve Programlar Bölümler Öğretim Yeri Paketi Ücreti Gelibolu Piri Reis Deniz ve Liman İşletmeciliği, Muhasebe, MYO Turizm ve Otel İşletmeciliği Tarih: 14 Eylül 2011- Çarşamba Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İşletme, Gökçeada MYO Saat: 10.00 Turizm ve Otel İşletmeciliği, Yer: Terzioğlu 320 TL Mühendislik Bilgisayar Mühendisliği, Yerleşkesi, ve Mimarlık Gıda Mühendisliği Yabancı Diller Fakültesi Yüksekokulu Güzel Sanatlar Derslikleri Sinema ve Televizyon FakültesiEğitim Dili Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Japonca) Olan ProgramlaraKayıtlanan ÖğrencilerAşağıda Tablo 3’te belirtilen programlara kayıt yaptıran öğrenciler tabloda belirtilentarihlerde çok aşamalı (Okuma, yazma, dinleme/konuşma ve dil bilgisi) Seviye Tes-pit Sınavına (Muafiyet) girmek zorundadırlar. Bu sınavdan başarılı olabilmeleri içinöğrencilerin İleri seviyeden (Proficiency) 100 üzerinden en az 60 puan almaları ge-rekmektedir. Sınava girmeyen öğrenciler başarısız sayılacak ve hazırlık programınadevam etmeleri gerekecektir. 16
 17. 17. Tablo 3: Eğitim Dili Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Japonca) Olan Bölümler Sınav Tarihi ve Yeri (Sınavlar 2 gün Hazırlık Öğretim Programlar Bölümler sürecek) Paketi Ücreti Tarih: 15-16 Eylül 2011- Perşembe, Cuma İngiliz Dili Saat: 09.00 Eğitimi Yer: Anafartalar Yerleşkesi Eğt. Fak. 320 TL C Blok C2-204 Tarih: 15-16 Eylül 2011- Perşembe, Cuma Saat: 09.00Eğitim Fakültesi Alman Dili Yer: Anafartalar Yerleşkesi Eğt. Fak. 250 TL Eğitimi C Blok C2-116 Tarih: 15-16 Eylül 2011- Perşembe, Cuma Saat: 09.00 Japon Dili Yer: Anafartalar Yerleşkesi Eğt. Fak. Duyurulacak Eğitimi C Blok C2-306 Tarih: 15-16 Eylül 2011- Perşembe, CumaFen-Edebiyat Saat: 09.00Fakültesi İngiliz Dili ve Yer: Anafartalar Yerleşkesi Eğt. Fak. 320 TL Edebiyatı C Blok C2-204Yukarıdaki bölümleri kazanan öğrenciler, kayıt öncesinde veya en geç kayıt esnasın-da Hazırlık Eğitim Öğretim Paketi (ders kitapları ve materyalleri) ücretini ÇanakkaleEğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Vakfı, Ziraat Bankası Kordon Şubesi 12157903-5001 no’lu hesabına Hazırlık Eğitim Öğretim Paketi ücreti kaydı ile Ad-Soyad veBölümlerinin adını dekont açıklamasına yazdırarak yatırmak zorundadırlar. Tüm İn-gilizce Hazırlık sınıfları öğrencileri 320 TL, Almanca Hazırlık sınıfları öğrencileri 250TL ilgili hesaba yatıracaklardır. Japonca hazırlık sınıfları için Öğretim Materyalleri ileilgili bilgilendirme ve ücret istemi derslerin başladığı ilk hafta yapılacaktır.Eğitim Dili Türkçe Olan Öğrenciler (Zorunlu ve İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfları Öğrenci-leri) Öğretim paketlerini derslerin başladığı ilk hafta dekontlarıyla birlikte TerzioğluYerleşkesi’nde bulunan ÖSEM (Öğrenci Sosyal ve Etkinlik Merkezi)’den temin edebilirlerEğitim Dili Yabancı Dil (İngilizce ve Almanca) Olan Öğrenciler öğretim paketleriniderslerin başladığı ilk hafta dekontlarıyla birlikte Çanakkale Merkezde bulunanÇOMÜ ESBAV’dan temin edebilirler.NOT: Seviye Tespit sınavında başarılı olarak kendi bölümlerinde öğretime başla-maya hak kazanan Zorunlu Hazırlık sınıfı öğrencilerinin Öğretim Paketi ücretleriESBAV tarafından iade edilecektir. 17
 18. 18. Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Ve Bilgisayar-I Dersi Muafiyet SınavıTüm Fakülte ve Yüksekokullar için * Muafiyet sınavında başarılı olan öğrenciler sadece TBK veya Bilgisayar-I derslerindenBaşvuru Tarihi : 05 – 19 EYLÜL 2011 muaf sayılır. Bazı öğrencilerin ders progra-Sınav Tarihi : 21 EYLÜL 2011 mında yer alan Bilgisayar-II dersinden muaf olma söz konusu değildir.Sınav Saati : 14:00 * Muafiyet sınavına, sadece üniversitemiziSınav Yeri : Terzioğlu Yerleşkesi yeni kazanan öğrenciler, ilk kayıt sırasında başvuru yaparak girebilirler.Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı (TBK) DersiMuafiyet Sınavı İçeriği SINAVA GİRMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER (05 – 19 EYLÜL 2011) Temel Bilgiler Kelime İşlem Programı 1. http://enformatik.comu.edu.tr adresinde yer Sunum Hazırlama alan Muafiyet Sınavı linkine tıklanacaktır. İşletim Sistemi Programı 2. Başvuru tarihleri arasında bu sayfada yer Tablo ve Hesaplama alacak olan bilgi formu doldurulup kayde- Internet, E-Mail Programı dilecektir.NOT: Yukarıdaki konuları kapsayacak olan, çok- Bilgi formunu dolduran öğrencinin bilgileri bö-tan seçmeli (test) şeklinde yapılacak TBK muafi- lümümüz tarafından incelenecek ve kaydı onay-yet sınavından 60 ve üzeri puan alan öğrenciler, lanacaktır.bölümlerindeki yukarıda yer alan içeriğe denkgelen derslerden muaf sayılırlar. Bu sınavda ba- Tüm Fakülte ve Yüksekokullar için sınava girişşarılı olamayan öğrenciler bölümlerindeki ders- yerleri 20 Eylül 2011 tarihinde bölümümüz weblerini almaya devam ederler. sayfasında ilan edilecektir. Ayrıca sınav sonuçları da yine bölümümüz webSINAV İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR sayfasından ilan edilecektir.* Muafiyet sınavına girmek zorunlu değildir.* Alacağı dersler arasında TBK ve Bilgisayar-I dersleri olmayan Eğitim Fakültesi Bilgisa- yar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği ve Çanakkale MYO Bilgisayar Programcılığı bölümü öğrencileri muafiyet Detaylı bilgi için http://enformatik.comu.edu.tr sınavına giremezler. 18
 19. 19. ÜNİVERSİTE ADIÇanakkale OnsekizMart ÜniversitesiRektörüProf. Dr. Sedat LaçinerKuruluş Yılı1992Bulunduğu İlÇanakkaleÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi; 4 enstitü, 10 fakülte, 6 yüksekokul, 1 konser-vatuar ve 11 meslek yüksekokulundan oluşan Türkiye Cumhuriyeti’nin “Çağdaş BirÜniversite”sidir. 1992 yılında kurulan genç üniversite 1200 akademisyen 1000 ida-ri personeli ile ülkemiz gençliğinin; girişimci, yaratıcı, ilerici, düşünen, sorgulayan,Atatürkçü, bilimi rehber edinmiş bireyler olmasını hedeflemektedir.Enstitüleri; Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Eğitim Bilimleri Enstitü-leridir.Fakülteleri; Biga İktisadi ve İdari Bilimler, Eğitim, Fen Edebiyat, Güzel Sanatlar, İlahi-yat, Mühendislik-Mimarlık, Su Ürünleri, Tıp, Ziraat ve İletişim Fakültesidir.Yüksekokulları; Sağlık, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Beden Eğitimi ve Spor, Gök-çeada Uygulamalı Bilimler, Yabancı Diller ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokuludur.Meslek Yüksekokulları; Ayvacık, Bayramiç, Biga, Çan, Çanakkale, Ezine, Gelibolu PiriReis, Gökçeada, Lapseki, Sağlık Hizmetleri ve Yenice Meslek Yüksekokuludur.26 Araştırma ve Uygulama Merkezi, 1 Araştırma ve Uygulama Hastanesi bulunmaktadır.Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bilimi merkeze alan yaklaşımı, uluslararasıstandarttaki araştırma olanakları, çağdaş ölçütlerdeki fiziksel ortamları, öğretim ela-manlarındaki nicel ve nitel artışları ile tarih ve doğanın buluştuğu kentte 25 bin’inüzerinde öğrencisine “en iyiyi” sunmanın çabasını göstermektedir. 19
 20. 20. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi; ülkemizin, Atatürk’ün öngördüğü “çağdaşuygarlık düzeyine ulaşmak, hatta onu aşmak” anlayışına, üniversitemizin ise 21.yüzyılın en ileri üniversitelerine erişmek yaklaşımına, “öğrenci merkezli” faaliyetleriile ulaşacağına inanmaktadır.YERLEŞİM-KAMPÜS OLANAKLARIÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale merkezinde; Terzioğlu, Dardanosve Anafartalar Yerleşkeleri, Biga’da Prof. Dr. Ramazan Aydın Yerleşkesi başta olmaküzere, Ayvacık, Bayramiç, Biga, Bozcaada, Çan, Eceabat, Ezine, Gelibolu, Gökçeada,Lapseki ve Yenice ilçelerinde eğitim ve öğretimini sürdürmektedir.Çanakkale İzmir yolu üzerinde, kent merkezi çıkışında bulunmakta olan HüseyinAkif Terzioğlu Yerleşkesi’nde; Rektörlük, İdari Birimler, Enstitüler, Fen Edebiyat, Zi-raat, İlahiyat, Su Ürünleri, Mühendislik- Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tıp Fakültesiile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Çanakkale Meslek Yüksekokulu,Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kapalı Spor Salonu, Açık Basketbol Sahası, Me-diko Sosyal Merkezi, Çanakkale Meslek Yüksekokulu Yemekhanesi, Açık Basketbolve Voleybol Sahası, Terzioğlu Konferans Salonu, Öğrenci Sosyal Etkinlik Merkezi(Personel ve Öğrenci Yemekhane Salonları, Öğrenci Topluluk Odaları, Kantin, Kafe-teryalar), Troia Kültür Merkezi, Ziraat Fakültesi Konferans Salonu, Amfi Tiyatro, BilgiMerkezi (Kütüphane), Yamaç Kafe yer almaktadır.Çanakkale merkezde bulunan ve üniversitemizin ilk yerleşkesi olan AnafartalarYerleşkesi’nde ise Eğitim Fakültesi, Süleyman Demirel Konferans Salonu, Kapalı SporSalonu, Açık Alan Basketbol Sahası, Açık Alan Tenis Kortu, Mediko Sosyal Merkezi veÖğrenci Kantinleri yer almaktadır.Dardanos Yerleşkesi’nde, Çanakkale İzmir yolu üzerinde Dardanos mevkiinde, Ça-nakkale Boğazı kıyısında bulunup, doğayla iç içe, olan uygulama, dinlenme ve akti- 20
 21. 21. vite merkezidir. Bünyesinde Kapalı Spor Salonu, Açık Alan Tenis ve Basketbol Sahası,Bisiklet Parkurları, Kapalı Yüzme Havuzu, Konaklama Tesisleri, Restoran ve Kafeter-yalar bulunmaktadır.Biga’da, Prof. Dr. Ramazan Aydın Yerleşkesi bünyesinde Biga İktisadi ve İdari Bilim-ler Fakültesi, Entelektüel Etkinlik Merkezi, Açık Alan Basketbol Sahası, Mediko Sos-yal Merkezi ve Kapalı Spor Salonu yer almaktadır. Bu yerleşkelerin dışında Çanakkalemerkez ve ilçelerdeki yüksekokul ve meslek yüksekokullarımız kendi yerleşimleriiçinde eğitim-öğretim ve bilimsel çalışmalarını sürdürmektedirler.BURS OLANAKLARIÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından öğrencilere Eğitim, Sağlık ve Bilim-sel Araştırma Vakfı (ESBAV) tarafından çeşitli burslar verilmektedir. Ekonomik sıkın-tısı bulunan öğrencilerin yanı sıra yerleştirme puanlarına göre yüksek puanla üniver-sitemizi tercih edenler de bu hizmetlerden yararlanabilmektedirler. Ayrıca ilimizdebulunan birtakım kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları tarafındanda öğrencilerimize burs hizmetleri sunulmaktadır. Öte yandan belirlenen kriterlereuygun olan öğrencilerde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından verilenhizmet karşılığı burs olanaklarından da yararlanabilmektedirler. Vakfımız ayrıca dö-nem içerisinde ihtiyacı olan öğrencilerimize 1 defalık maddi yardım yapmaktadır.YURT - KONUT POTANSİYELİÜniversitemizde öğrenim gören öğrencilerimizin önemli bir kısmı yerleşkelerimizinyakınında bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurt binalarında kalmaktadır.Merkezde bulunan yurtlar 1356 kız ve 528 erkek kapasitelidir. Merkezde bulunankurum yurtlarının çoğu eşsiz manzaralar, sunduğu hizmetler ve yerleşkelere ula-şım imkânlarıyla öğrencilerimizin ihtiyacına cevap vermektedir. Kredi ve YurtlarKurumu’nun Biga ilçesinde bulunan yurtları ise 144 kız ve 144 erkek kapasitelidir.Çanakkale Merkez, Biga, Gökçeada ve Gelibolu ilçelerinde 1310 kişi kapasiteli yurt-lar ise proje aşamasında olup önümüzdeki günlerde yapımına başlanacaktır.Kredi ve Yurtlar Kurumundan faydalanamayan öğrencilerimiz ise Milli Eğitim Bakan-lığı gözetiminde ve çoğunluğu Çanakkale Özel Öğrenci Yurtları Derneği’ne bağlı ola-rak faaliyetlerini sürdüren çok sayıda özel öğrenci yurdunun yanı sıra diğer öğrenciyurtları ve üniversitemiz ESBAV Öğrenci Yurdu’nda barınma imkânına sahiptir. Bu-nunla birlikte üniversitemizin tesisleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşla-rının misafirhaneleri de bir süreliğine barınma imkânı sunmaktadır. 21
 22. 22. ERASMUS VE FARABİ PROGRAMLARIÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Eras-mus ve Farabi Değişim programları mevcuttur.Üniversitemiz Erasmus Programı kapsamındayurtdışında bulunan ve içlerinde Almanya, Bel-çika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Finlandi-ya, Hollanda, İngiltere, İspanya, İtalya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Norveç, Po-lonya, Slovakya ve Yunanistan olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden toplam 117üniversite ile Erasmus antlaşması bulunmakta bu sayede öğrenciler ve akademisyen-ler yurtdışında akademik sürece katılabilmektedirler.Üniversitemiz Farabi programı kapsamında Türkiye’de bulunan 26 üniversiteyle an-laşma yapmış olup 1 veya 2 yarıyıl süresince akademik personeline ve öğrencilerineyurt içi üniversitelerinde değişim olanağı sunmaktadır.ÇİFT ANADAL – YAN DALFen-Edebiyat, Mühendislik-Mimarlık ve Ziraat Fakültesi’nin tüm bölümlerindeçift anadal ve yan dal uygulaması bulunmaktadır. Biga İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi’nde ise yan dal uygulaması yer almaktadır.BİLGİ MERKEZİKütüphane ve DokümantasyonDaire Başkanlığı Üniversitemizinkuruluşu ile birlikte 20.10.1993tarihinde Anafartalar Yerleşkesiiçerisindeki Fen-Edebiyat Fakültesibinasının bir bölümünde faaliyetebaşlamıştır. 1997 yılında Merkez Kütüphaneye Eğitim Fakültesi Kütüphanesi dâhiledilmiş ve 2000 yılı itibariyle kütüphanecilik hizmetlerinde yeniden yapılanmaprogramı başlatılmıştır. 2006 Yılı mart ayı itibariyle Terzioğlu Yerleşkesinde inşaa-tı tamamlanan modern binasına taşınan ve BİLGİ MERKEZİ adını alan kütüphane-miz, yaklaşık 5000 m2 kapalı alanda çağdaş kütüphanecilik hizmetlerini vermeyebaşlamıştır. Anafartalar Yerleşkesinde bulunan eski kütüphane salonu ise yenidendüzenlenerek Merkez Kütüphaneye bağlı şube kütüphanesi olarak hizmetlerine de-vam etmektedir. Üniversitedeki araştırmaların ve eğitimin en önemli destek birimi 22
 23. 23. olan Kütüphane, kullanıcılarının kitap, dergi, referans kaynağı gereksinimlerini hembasılı hem de elektronik ortamda karşılamakta ve kullanıcılarına bu amaç doğrultu-sunda hizmet vermektedir. Terzioğlu Yerleşkesindeki 5000 m² kullanım alanına sa-hip modern kütüphane binasında 2 kitap salonu, 2 serbest çalışma salonu, referanskaynakları salonu, süreli yayınlar salonu, E-kaynaklar erişim salonu, Kendi kendineöğrenme merkezi (multimedya salonu), Bilgi Kafe yer almaktadır. Kütüphane 500kişilik oturma alanına sahiptir. Güvenlik kamera sistemi ve elektronik yangın alarmsistemi bulunan kütüphanede, yayınlar özel güvenlik sistemi ile korunmaktadır. Kü-tüphanemizde Wireless (kablosuz internet) hizmeti de verilmekte olup, isteyen kul-lanıcılarımız kişisel bilgisayarları ile kütüphane elektronik kaynaklarına erişebilmek-tedirler. Kütüphanemiz, aynı zamanda ANKOS (Anadolu Üniversite KütüphaneleriKonsorsiyumu) ve TÜBİTAK EKUAL (TUBİTAK Elektronik Kaynaklar Ulusal AkademikLisans) ve Balkan Ülkeleri Kütüphaneler Birliği (BLU) üyesidir. Kütüphanemiz 45 fark-lı veritabanı ile 15.000’in üzerinde tam metin elektronik dergi, 48.321 elektronikkitap, 88.316 basılı kitap ve 229 adet basılı süreli yayın aboneliği ile kullanıcılarınahizmet vermekte olup her geçen gün büyümekte olan bir koleksiyona sahiptir.BESLENMEÜniversitemizin merkez ve ilçelerdeki yerleşkelerinde öğrenci yemekhaneler mev-cuttur. Yemekhanelerimizden günde ortalama 4500-5000 öğrenci yararlanabilmek-tedir. Ayrıca yerleşke ve yurtlarda özel teşebbüsün işlettiği kantinler bulunmaktadır.Yemekhanelerimizin yemek listeleri öğrencilerimizin enerji ve besin gereksinimleridikkate alınarak aylık olarak hazırlanmakta ve web sayfamızdan periyodik olarakilan edilmektedir. Öğünler, öğrencilerimizin günlük kalori ihtiyaçlarının 3/5’ini kar-şılayabilecek şekilde, bir öğünde ortalama 1200-1500 kalorilik, 4 çeşit yemektenoluşan mönüler halinde beslenme uzmanları gözetiminde hazırlanmaktadır.Terzioğlu, Anafartalar ve Biga Prof Dr. Ramazan AYDIN Yerleşkeleri’nde öğle ve ak-şam olmak üzere iki öğün yemek servisi yapılmaktadır. Ekonomik sıkıntısı bulunanöğrencilerimiz, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na başvurmaları ve uygun gö-rülmeleri halinde yemekhanelerden ücretsiz yararlanabilmektedirler.SAĞLIKÖğrencilerimize birinci basamak sağlık hizmetleri; Anafartalar, Terzioğlu ve BigaProf. Dr. Ramazan AYDIN Yerleşkeleri’nde bulunan Sağlık Merkezlerinde sunulmak-tadır. Bu merkezlere ek olarak yaz aylarında EBET Dardanos Yerleşkesi’nde de sağ-lık hizmeti verilmektedir. Sağlık merkezlerimizde öğrencilerimize başlıca poliklinik 23
 24. 24. hizmetleri, acil müdahale, gözlem, diş bakımı, enjeksiyon, pansuman, laboratuarhizmetleri, rehberlik ve psikolojik destek gibi sağlık hizmetleri sunulmaktadır. Öğ-rencilerimizin beden ve ruh sağlıkları 8 pratisyen hekim, 2 diş hekimi, 2 biyolog, 2laborant, 1 uzman psikolog, 2 diyetisyen, 1 PDR uzmanı, 11 hemşire, 2 memur vehizmetlilerden oluşan nitelikli bir kadronun gözetimi altındadır. Modern cihazlarladonatılmış merkezlerimizin yanı sıra acil durumlara müdahale için hazır bulunduru-lan 3 adet ambulans da sağlık olanaklarımızın arasındadır. Üniversitemizde öğrenimgören öğrencilerden sosyal güvencesi olmayanlar sağlık hizmetlerinden ücretsiz fay-dalanabilmektedirler.GENÇLİK DANIŞMA BİRİMİÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gençlik Danışma Birimi üniversite gençliğimi-zin bedensel, sosyal ve ruhsal sağlığını koruyup geliştirmek üzere, en sık karşılaş-tıkları sorunlarını da aktarabilecekleri danışmanlık birimleriyle üniversitemiz sağlıkmerkezleri çatısı altında faaliyetlerini sürdürmektedir. Birimin amacı; üniversite öğ-rencilerinin tüm sağlık sorunlarında danışmanlık verip gerektiğinde tedavi hizmet-lerinin geliştirilmesine ve iyileştirilmesine katkıda bulunmaktır.Sağlıklı yaşam önerilerini içeren danışmanlık konuları:Fiziksel-Cinsel Büyüme ve Gelişme, Psikososyal Gelişme, Kişisel Hijyen, Sağlıklı Ya-şam ve Beslenme, Fizik Egzersiz, Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığından Korunmave Kurtulma, Güvenli Cinsel Yaşam, Güvenli Davranışlar, Toplumsal Cinsiyet’tir.Genç dostu Gençlik Danışma Birimleri birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerikapsamında danışmanlık, eğitim ve bilgilendirme, (seminerler, sınıf eğitimleri, kon- 24
 25. 25. feranslar v.b.) tanı ve tedavi hizmetleri ile ileri tetkik ve tedavi gerektiren durumlar-da referans merkezlerine sevk hizmetlerini içermektedir. Genç dostu sağlık hizmetisunum modelinin ayrılmaz bir parçası da akran eğitimidir. Gençlik Danışma Birimi-miz tüm faaliyetlerini ilgili konularda yetişmiş uzmanlar denetiminde, bu konulardaeğitim almış akran danışmanı gönüllüsü öğrenciler ile birlikte gerçekleştirecektir.Gençlik Danışma Birimlerimiz Terzioğlu Yerleşkesi Sağlık Merkezi ve Biga AğaköyProf. Dr. Ramazan Aydın Yerleşkesi’nde hizmet vermektedir. Telefon numaralarımızTerzioğlu Yerleşkesi: 0 286 2180018-2444 Biga Ağaköy Prof. Dr. Ramazan Aydın Yer-leşkesi: 0 286 3358738-1179SPORSpor kültürünün öğrencilerimizde yaygınlaşmasına büyük önem veren üniversite-mizde, fakülte ve yüksekokullar arasında rekabeti dostlukla pekiştirmek ve öğren-cilerimizin boş zamanlarını spor yaparak geçirmelerini sağlamak amacıyla çeşitlibranşlarda spor müsabakaları ve spor şenlikleri düzenlenmektedir. Sporun çeşitlibranşlarında Türkiye birincilikleri ve hatta rekorları elde eden üniversitemizin fizikiolanakları da son derece geniştir. Sporun hemen hemen tüm branşlarında üniver-sitemizin öğrencilerimize sunduğu ve sunmayı planladığı fiziki olanakları heyecanvericidir.Terzioğlu Yerleşkesi’nde 1100 kişi kapasiteli, olimpik ölçülerde ve içerisinde fitnesssalonu, derslikler ve idari ofislerin de bulunduğu, çeşitli branşlarda spor faaliyetle-rinin gerçekleştirilmesine uygun özelliklere sahip 1 adet spor salonumuz, 2 adetaçık basketbol sahası ve 1 adet tenis kortu mevcuttur. Üniversitemiz Anafartalar 25
 26. 26. Yerleşkesi’nde 400 kişi kapasiteli 1 adet spor salonu, 2 adet açık basketbol sahasıve 2 adet tenis kortu mevcuttur. Dardanos Yerleşkesi’nde spor salonu, açık basket-bol sahası, tenis kortu ve 165 -1005 m. ebatlarında suni çim kaplı futbol sahası veetrafında koşu pisti ve bisiklet yolunun da olduğu spor alanlarımız bulunmaktadır.Biga iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi’nde 730 kişi kapasiteli, olimpik ölçülerdeve içerisinde 3 adet jimnastik ve kondisyon amaçlı salonların da bulunduğu çeşitlibranşlarda spor faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine uygun özelliklere sahip 1 adetspor salonumuz bulunmaktadır. Tüm bunların yanı sıra üniversitemizin ilçelerde bu-lunan meslek yüksekokullarında basketbol, futbol başta olmak üzere çeşitli branş-larda spor yapabilme imkânı mevcuttur.Üniversitemizde fakülte ve yüksekokullar arasında düzenlenen spor müsabakaları,yaz spor şenlikleri, Türkiye Üniversitelerarası spor müsabakaları gibi çeşitli sporfaaliyetleri sürdürülmektedir.SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMETLER ARACILIĞIYLA SOSYAL ÖĞRENME ORTAMIÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencilerinin girişimci, değişiklikleri özüm-semiş, sürekli öğrenmeyi öğrenmiş, ekip çalışması yapabilen, sorumluluk alabilen,sorunları çözümleyebilen, başarının sabır ve devamlı çalışmaktan geçtiğini bilen,toplumun sorunlarına duyarlı, başkalarının hakkına saygılı olan, dürüstlükten sap-mayan, sevginin ve dostluğun egemenliğine inanan bireyler olmasını ister. Bundandolayı sadece eğitim ve öğretime değil, sosyal ve kültürel faaliyetlere de büyükönem verir. 26
 27. 27. Üniversitemizde belirli gün ve haftalarda sempozyum, panel, konferans, tiyatro, ser-gi, konser, sinema gösterimleri ve spor müsabakaları düzenlenmekte, çeşitli amaç-larla geziler organize edilmekte, öğrencilerimize ve Çanakkale halkına faydalı olaca-ğı düşünülen mesleğinde isim yapmış konuklar davet edilmektedir.Öğrencilerimizin, üniversitede ders dışında geçirdikleri süreyi verimli ve en iyi şe-kilde değerlendirmelerini sağlamak üniversitemizin ana hedeflerinden birisidir. Buamaçla kurulan topluluklarımız öğrencilerimizin; izleyici olmaktan çok katılımcı, sa-natla ve kültürle harmanlanlanan, sosyal olarak aktif olmalarını sağlamaktadır. Bunedenledir ki, üniversitemizde düzenlenen etkinliklerde öğrenci topluluklarımızınönemli bir katkısı bulunmaktadır. Sizlerde ilgi alanlarınıza yönelik 135’in üzerindetopluluktan birinde yer alabilir, akademik danışmanlar gözetiminde ilgi alanlarınızayönelik etkinlikler yapabilirsiniz.Üniversitemiz çeşitli fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına bağlı birim-lerde yıl içinde çok sayıda etkinlik gerçekleştirmektedirler. Üniversitemizle birliktepek çok kamu kurum ve kuruluşlarının yararlandığı Troia Kültür Merkezi, SüleymanDemirel Konferans Salonu, Terzioğlu Konferans Salonu, Dardanos Yerleşkesi etkin-liklerin yoğunlukla yapıldığı yerlerdir.ENGELLİLER KOORDİNASYON BİRİMİEngelliler Koordinasyon Birimi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Engelliler Ko-ordinasyon Birimi (EKB), engelli bireylerin de katılımıyla tüm idari ve akademik per-sonelin erişebileceği ve üniversite yerleşkesi içinde gelişen, üniversitenin toplu veaktif yaşamına bireylerin entegre olmasını sağlamayı hedefleyen bir birimdir. 27
 28. 28. Bu birimde; üniversitemizin bölümleri, birimleri ve merkezleri ile engelli öğrenci-lerimiz dahil tüm öğrencilerimizin öğrenim süresince karşılaşabilecekleri sorunlaraçözümler üretilmektedir.Birimin amacı üniversitemizde engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sı-rada ihtiyaçlarına yönelik araç-gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanma-sı konusunda olanak sağlayarak, engelli öğrencilerin akademik başarı ve eğitimleriönündeki kısıtlamaları kaldırmak ve birey olarak kendilerini özgürce geliştirmededestek vermektir.Bu amaç çerçevesinde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Engelliler Koordinas-yon Birimi, engelli öğrenciler ve üniversitemizde görev yapan idari ve akademikpersoneli engellilik konusunda bilgilendirmek, bu konuda farkındalığı ve duyarlılığıoluşturabilmek için çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda, birim tarafından ulusalve uluslararası projeler de sürdürmektedir.ÖĞRENCİ TOPLULUKLARIÜniversitemiz RektörlüğüSağlık Kültür ve Spor DairesiBaşkanlığına bağlı 135 öğ-renci topluluğu bulunmak-tadır.AEGEE Topluluğu Bilimsel Araştırmalar ve Yayınlar Toplu- luğuAktif Gençlik Topluluğu Bilişim TopluluğuAntik Yunan ve Çağdaş Yunan KültürleriTopluluğu Biyoloji TopluluğuArama Kurtarma Topluluğu Biyoteknoloji Gen Bilimleri TopluluğuArkeoloji ve Sanat Tarihi Topluluğu Caz TopluluğuAtatürkçü Düşünce Topluluğu Çağdaş Yaşam TopluluğuAtlı Spor Topluluğu Çanakkale Savaşları Araştırma ve Tanıt- ma TopluluğuAvusturalya Kültürü Tarihi ve EdebiyatıTopluluğu Çanakkale ve Çevresi Halkbilim Topluluğu 28
 29. 29. Çevre Topluluğu İletişim TopluluğuDenizcilik Topluluğu İllüzyon TopluluğuDigital Sanatlar Topluluğu Jeofizik Öğrenci TopluluğuDoğa - Denge Topluluğu JEOT TopluluğuDoğu Batı Topluluğu Jonglörler TopluluğuDrama Topluluğu Kanserle Savaş TopluluğuEkolojik Araştırmalar Topluluğu Kavramsal Sanat TopluluğuEğitimci Gençler Topluluğu Keşif ve Macera TopluluğuEngelsiz Yaşam Topluluğu Kimyasal Aktivite TopluluğuErasmus Topluluğu Kültür ve Edebiyat TopluluğuErken Çocukluk Eğitimi Topluluğu Kültür ve Hayat TopluluğuEtik Topluluğu Latin Dansları TopluluğuFizik ve Astronomi Topluluğu Lider Öğrenciler TopluluğuFotoğrafçılık Topluluğu Matematiksel Bakış TopluluğuFutbolda Aktif Taraftarlar Topluluğu Motor Sporları TopluluğuGenç Girişimciler Topluluğu Müze Kültürü Araştırma ve Geliştirme TopluluğuGenç Tema Topluluğu Müzik Araştırmaları TopluluğuGıda Topluluğu Müzikle İletişim TopluluğuGo Topluluğu Ortak Akıl-Tarihi ve Kültürel DeğerleriGörsel Sanatlar Topluluğu Araştırma Tanıtma TopluluğuHalk Oyunları ve Gösteri Topluluğu Özel Eğitim TopluluğuHalkla İlişkiler Topluluğu Pazarlama Reklamcılık TopluluğuHavacılık Topluluğu Plastik ve Uygulamalı Sanatlar TopluluğuHayvanları Koruma Topluluğu Polifonik Korolar Topluluğu 29
 30. 30. Radyo Topluluğu Turkmsıc TopluluğuRock Topluluğu Türk – Japon Dostluk TopluluğuRüzgar Sörfü Topluluğu Türk El Sanatları TopluluğuSağlık Hizmetleri Topluluğu Türk Halk Müziği TopluluğuSağlıklı Yaşam Topluluğu Türk Kültürü TopluluğuSağlıkta Bilimsel Araştırmalar Topluluğu Türkçe TopluluğuSanat ve Sinema Uluslararası Öğrenciler TopluluğuSanatsal Hareket Topluluğu Yabancı Diller TopluluğuSatranç Topluluğu Yaşamboyu Öğrenme TopluluğuSeramik Topluluğu Yazılım Geliştirme ve Otomosyon Toplu-Sinema ve Medya Topluluğu luğuSosyal ve Düşünsel Araştırmalar Toplu- Yelken Topluluğuluğu Yerel Yönetimler ve Üniversite EtkileşimSosyal Etkileşim Topluluğu TopluluğuSosyoloji Topluluğu 57.Alay TopluluğuSpor ve İzcilik Topluluğu 2023 Yüzüncü Yıl TopluluğuSualtı Topluluğu BİGA TOPLULUKLARTarımsal Bilgi Topluluğu Araştırma ve Geliştirme TopluluğuTarih, Kültür, Medeniyet Topluluğu Akademik Araştırmalar Topluluğu (Biga )Teknolojik Nesil Topluluğu Beyaz Perde Topluluğu (Biga )Terapi Topluluğu Biga Değerleri TopluluğuTiyatro Topluluğu Biga Halk Bilim TopluluğuToplum Gönüllüleri Topluluğu Entelektüel Gelişim ve Kariyer TopluluğuToplumsal Cinsiyet Eşitliği Topluluğu (Biga )Turizm Topluluğu İşletme ve Ekonomi Topluluğu (Biga) 30
 31. 31. Katılımcı İdeal Gençlik Topluluğu (Biga) DİĞER İLÇE TOPLULUKLARIKafkas Halk Dansları Topluluğu (Biga ) Assos Kültür TopluluğuKamusal İlişkiler ve Stratejik Planlama Bayramiç Kültür ve Sanat TopluluğuTopluluğu Bozcaada Öğrenci TopluluğuKültürel Değerleri Tanıtma ve Yaşatma Çan Onsekiz Mart Lojistik TopluluğuTopluluğu (Biga) Çan MYO Öğrenci TopluluğuKültürel Gelişim Topluluğu (Biga ) Çan MYO Kampçılık TopluluğuPerde Arkası Tiyatro Topluluğu (Biga ) Çan Mekatronik TopluluğuProje Geliştirme ve Girişim Topluluğu(Biga ) Çan Sanat Kültür Bilim TopluluğuSiyasal İlişkiler Topluluğu (Biga ) Ezine Kişisel Gelişim TopluluğuSosyal Sorumluluk Topluluğu Gelibolu Kültür Sanat TopluluğuSpor ve Sosyal Etkinlik Topluluğu (Biga ) Gökçeada Uygulamalı Bilimler TopluluğuUluslararası İlişkiler Topluluğu (Biga ) Gökçeada Öğrenci TopluluğuYedinci Sanat Topluluğu (Biga ) Mutfak Sanatları ve Turizm TopluluğuYerel Tarih Topluluğu Yenice Kültür ve Sanat TopluluğuYetkinliğe Dayalı İnsan Kaynakları Toplu-luğu (Biga )Yönetici Topluluğu (Biga ) 31
 32. 32. Üniversitemizin siz değerli öğrencilerine sunduğu diğer olanaklar ile ilgili detaylı bilgilere www.comu.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Yayına Hazırlayanlar ÇOMÜ Basın Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı İletişim Bilgileri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü Terzioğlu Yerleşkesi 17100 – ÇANAKKALE Tel: (0286) 218 00 18 Faks: (0286) 218 06 08 E-Posta: basin@comu.edu.tr İnternet Sitesi: www.comu.edu.tr 32

×