r.t .
-
f1 |I
) i l
//1:
(;'A
'l*:=-=-'"-1'.'
l.*xg
IOLLASTA
SATAAN
YRITYS-
KAIJPOIN
T lcle te Crn rrn in T n q ^; rr^-^l-i, +i^+-i-i -.1 itp n in h dpt:rn, . - - - - ) l 1  ...
o Tiedii,mitii05tai.Tutustuavainhenkildihinja
pyriniikemiiiinpintaasyvemmdlle,miten
yritystoimii,
. O$ajanasitoutayritajaj...
nostuspalveluihin.Yhtititekeemuunmuassaras-
kaitateollisuudenprosessipesujaja puhdistuksia,
palo-ja vesivahinkotoitdsekd,p...
''PAHINTAON,ETTATEKEE
I]YVANYRITYSKAUPANJA
INTEGRAATIOJAA
REUNALTEROIKKUMAAN."
yrityksenomaidentiteetti,kuinkavahvaseonja
...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Fakta-lehti 2013 yrityskauppavinkit_jussi niemelän 5 vinkkiä_delete group

594 views

Published on

Fakta-lehden erinomainen artikkeli yrityskaupan haltuunoton merkityksestä.

Jussi Niemelä on kasvattanut Delete Groupin alle 3 vuodessa 15 yrityskaupalla nollasta 100 miljoonan euron konserniksi.

Viiteentoista yrityskauppaan pitäisi kaiken todennäköisyyden mukaan osua 7-8 epäonnistumista, mutta toistaiseksi Niemelän tili on pysynyt puhtaana: 15-0.

Lue Jussin 5 vinkkiä.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
594
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fakta-lehti 2013 yrityskauppavinkit_jussi niemelän 5 vinkkiä_delete group

  1. 1. r.t . - f1 |I ) i l //1: (;'A 'l*:=-=-'"-1'.'
  2. 2. l.*xg
  3. 3. IOLLASTA SATAAN YRITYS- KAIJPOIN T lcle te Crn rrn in T n q ^; rr^-^l-i, +i^+-i-i -.1 itp n in h dpt:rn, . - - - - ) l 1 l u r r r u . L dL r c t d d ,i l i l L C l rj u r r u u L d d l l yrityskauppojenhaltuunottoa:Deleteonkasvanut 15kaupallaallekolmessavuodessa. MIIATURUNENKUVATMEERIUTTI una oli jo liikkeessd,kun Jussi Niemeli hyppisisiihenmukaan.NiemelialoittiDe- lel-eGroup-konsernin,silloisenYPHoldin- gin,toimitusjohtajanaja ensimmiisenityontekijl- ndhelmikuussa2011.Suomalainenpiiomasijoit- tajaInteraPartnersolltissi vaiheessarakentanut yhtiotd,kuudellayritysostolla. "Kuntulintaloon,niinensimmiisenir,rrokrasin toimiston,kymmenennelionkopintoimistoho- tellista.Sittenmeninkirjakauppaanja ostinmuu- tamankynin, a-nelosia,printterin,tietokoneenja kiinnykin'lNiemeliluettelee. Nykyidn Deletenpdikonttorion tornitalossa HelsinginPitdrjinmiessd.Nikymdtyhdennentois- takerroksentoimistostaulottuvatpltkdllekaupun- ginylle. Deleteonkeskittynytteollisuudenja rakennus- alanjitteenkdsittelyynjapuhdistus-,purku-jakun- '# M 25
  4. 4. o Tiedii,mitii05tai.Tutustuavainhenkildihinja pyriniikemiiiinpintaasyvemmdlle,miten yritystoimii, . O$ajanasitoutayritajajaavainhenkil0t yritykseesijoennenkaupansyntymista. . Annainlegraatiolleaikaa.Toisetasiatvoi sulauttaanopeammin,loisethitaamnrn. . Varmistaresurssienriifiavyys.Aliiyritiiinteg- roidaliianm0ntaayritystasamaanalkaan. . Muistaaj0htaa0maayritystasamalla,kun rakennatyhtei$darkeaostetunyrltyksen kansa.
  5. 5. nostuspalveluihin.Yhtititekeemuunmuassaras- kaitateollisuudenprosessipesujaja puhdistuksia, palo-ja vesivahinkotoitdsekd,purkaaasuin-,liike- iateollisuusrakennuksia.Asiakkainaonteollisuut- ta,kuntia,kaupunkejajakiinteistojenomistajia. 'Autammeasiakastapiisemiin eroonmurhees- taan,onsesittenvanharakennus,hometta,asbes- tia,kosteutta.Deletoimmeongelmia",Niemellki- telttaa. Kesikuussa2011Delete-brdndilldlanseerattuyh- tiri onrakcntunutja kasvanutviidellatoistayritys- kaupalla,joistakaksiontehtyRuotsissa.Deletenta- voitteenaonkinkasvaaedelleenSuomessa,mutta myoslaajemminPohjoismaissa. Haussaalanparhaat DeletesyntyisijoitusyhtioInteranvisiostakoota yhteenpakettiinpirstaloituneillamarkkinoillatoi- mivia,pienii jahwii teollisuudenja rakentamisen ympdristopalvelujatarjoaviayrityksia.Markkinoil- lavaikuttiolevantilaavaltakunnalliselletoimijalle, jollaonlaajapalveluvalikoima. Paaomasijoittajamyriskoki,ettasevoiauttaapie- niaydtyksiakasvamaanseuraavaankokoluokkaan uudenyhtionosana. DeleteGrouponkasvanutallekolmessavuodes- sanollastanoinsadanmiljoonaneuronproforma -liikevaihtoon.Uusienyritysosl"ojenlisiksikonserni onkasvattanutjo hankkimiaanyrityksidinvestoin- neilla.Konsernityollistddnoin650tyontekijaaPoh- joismaissa. "Meidin ldhtokohtaon ollut,ettShaemmealan parhaatyritykset.Haluammekasvaanopeasti,jo- tensilloinemmevoiostaayrityksidr,jotkaovatlih- tcikohtaisestivaikeuksissa." Deletelihestyy pote4tiaalisiayrityksii kerto- mallaensinyhtiontarinanjavisionjakatsomalla kiinnostaakoseydttajaa.Niemeli korobtaaalku- keskustelujenmerkitystdr.Toisaaltakyseorrriskien kartoittamisestaja ydtykseentutustumisesta,toi- saaltakeskeistenavainhenkioidensitouttamisesta Deleteen. 'Alkukeskusteluteivdtolemitiin rakettitiedetti, muttaniihinpitii satsataaikaajakeskustellajakes- kustella.Eimenndvainyhdenkerranesittelemiin, ettatassaonDeletenvisiojatassikalvot.Avainhen- kiloidenpitii halutatullatdhin mukaan." Deletentoimintamallion,ettayrittijdsti ja yri- tyksenavainher-rkiloistdtuleekaupanyhteydessl yhticinosakkaita.uenkilotjatkavatDeletenpalve- luksessaja osallistuvatkasvavankonserninkehit- tamiseen. Sattumankauppaa HelsinginkauppakorkeakoulunExecutiveMBA -ohjelmankiynlt Niemeliiolijo nuorenamyynti- AVAINHENKILOIDEN KANSSAKANNATTAA KESKUSTETTAMUUTOKSISTA MAHDOTIISIMMAN AIKAISIN. henkinen.Hiemanylikymmenvuotiaanapoikaaut- toi naapurustossaurheiluvalinekaupanyrittajeaja oliuseintiskintakanamyymissi. "olenollutainaulospiinsuuntautunutjakauppa- miehii.Ihmistenkanssaasioiminen,kanssakdymi- nenjakaupankiyntionminulleluontevaa." Niemelintyourakdrynnistyikesdtyollisilloisel- la EliintarhanUnion-huoltoasemallaHelsingissd, jossahdntankkasiautojaja pesiikkunoita.Syksyl- li, 16-vuotiaana,hin jatkoityossdkoulunkdynnin ohella,jajoparikymppisenivastasikolmenUnion- asemantoiminnasta. Sattumallaon ollut sijansaNiemelinurakehi- tyksessi.Hin onsiirtynytfycipaikastatoiseenkiin- nostavientyotarjoustenperissi ja tehny liihesko- kouransaesimlestehtavissa.A-Vakuutuksessahan etenipiiriedustajastatoimitusjohtajaksi.Vastuualu- einaanNiemelilli onollutetenkinmyyntiijamark- kinointia. DeleteenNiemelisiirtyiHelsinginKTK:sta,kulje- tus-ja1ogistiikkapalveluyrittdrjienverkostosta. Totuudenhetki on yhteinen arki Niemeli nikeevarsinaisenyrityskaupantoteLrtta- misenjuridisenaprosessina,jotaseuraakolmasvai- he,integraatio.Titi Niemeldkutsuuyhteisenarjen kohtaamiseksi. "Seontotuudenhetki:mitenhyvin alkutyotuli tehtya.Jossenlaiminlyo,niinyhteisessia4essaal- kaatullayilaryksiija neyllitykseteivit yleensiole kivoja." Deleteonvalttdnytsuuretkarikotja onnistunut yrityskaupoissaanpiipiirteittdin h1vin.Kokemuk- sestaNiemeldrtietaa,ettayrittd:jinja avainhenkiltii- denkanssakannattaakeskustellamahdollisimman aikaisinsiitd,mitkdasiatmuuttuvatkaupanmyoti. Deletenostamayritysjid yleensipaikkakunnal- leenolemassaoleviintiloihinsa.Kaupaniilkeiset muutoksetkoskevatetenkinjohtamistaja toimin- tatapoja.NiemelanmukaanDeleteenliittyvissdyri- ryksissihalutaanty'ypilliscstipitiiii kiinni yrittij ii mdisestitoiminnastaelivastatalntegroitumisenkin jdlkeenasiakkuuksista,tuloksestajaliiketoiminnan kehittimisesH. "Emoyhtioonkeskitetlanmuunmuassahallin- nollisiaasioitaja markkinointi,muttapyrimmemi- nimoimaankonserniohjausta.Sielli,missionasi- akkaita,onpystyttdvitoimimaan,kantamaanvas- 27
  6. 6. ''PAHINTAON,ETTATEKEE I]YVANYRITYSKAUPANJA INTEGRAATIOJAA REUNALTEROIKKUMAAN." yrityksenomaidentiteetti,kuinkavahvaseonja kuinkapitkin "suruajan"yritystarvitseeomanbrin- dinpoistumiseen. "Emmeolevlkisin ruvenneetrunnomaanmi- tiin. Joissakintapauksissayritys toimi parikin vuottaomallanimelliin, ja joissakintapauksissa meilletulevassayrityksessiolihaluasiirtyl mah- dollisimmannopeastiDelete-brdndinalle." Nopeaintegroituminentapahtuiesimerkiksitois- savuodenlopulla,kunDeleteostipdakaupunkiseu- dullapurku-ja maanrakennustoitatekevenRaken- nusliikeKos-Ketin.Yhtioonkuuluijoennestaansa- mallaalueellatoimivapurkamiseenerikoistunut yritysSeppoLehtola.Niemelinmukaanyrityksissl olihaluayhdistii voimansavahttomesd. "Vaikkayrityksettoimivatvieli omillanimilliin. niiti alettiinfuusioidavdlittomisti.Etsittiinuudet. yhteisettoimitilatja uusinimi,DeletePurkupalve- lut. Henkinenfuusloja yhteenliittyminenalkoita- pahtuaheti.Synryivahvapddrkaupunkiseudunpur- kuyksikko,jokaonpystynytkasvattamaantoimin- taansahyvin." VilmeisenvuodenaikanaDeleteontehnytpaljon fuusloita,jatimin vuodenalustakokokonsernion toiminutyhdenliikemerkinalla. Johto kasvun tasolle Nopeastikasvavassayrityksessitarvitaanvauhdln halllntaa.Niemellonoppinut,etteikannataahneh- tialiianmontaayrityskauppaasamaanaikaan.Jo- kaisenyrityksenintegrointiinonvarattavadittevas- + i - i l , - - i - - - . , 1 , 1 . , , i - L r d r d d l d P d u ^ ^ u l d . vuosi 2011oli Deletellehektlsti aikaa.Tdlloin syntyi seitsemin yrityskauppaa. "Jossainkohtaa resurssitolivat vlhdn niukalla. Pahinta on, ette tekee hywin yrityskaupanja in- tegraatlojld reunalleroikkumaan.Siinapitaateh- di paljon,ettasaayhteishengenluotuauudelleen." Niemeldnmielestanopeastikasvavayritystarvit- seevisiondiristi johtamista.Toimltusjohtajallapi- tii ollaomalilja ja hinen pitii pysy) siirri. "Kunmenniin eteenpiin,jonkun pitdi oliandy't- timissd minne menndin, mutta samallapalatatar- kistamaan,etti kaikki pysyvit kyydissi." Johdonpitdi myosvarmistaa,etteorganisaatios- saon riittdvlsti osaamistaja ammattitaltoajohtaa kasvanuttayritystd. Onarvioitavauudelleenrooleja, tydtehtaviaja kuka raportoi kenellekin. Niemeldkorostaalisnioloa, keskustelemistaja kuuntelemista.Hin pitddtirkeind paltsiasiakkai- den,myosomanhenkilostontapaamista. "Eimikiiin show-temppu,ettajohtajajaikautuu, vaanpitddmenni oikeastikysymlin, miten meil- ld menee.Toki sielta tulee toiveita, ruusujaja ri- suja,mutta ne ovat aitoja,tosi e1imda.Niiti ei voi viheksyd."I tuutajatekemiinpiitoksia." Yritystenvililli on ainaerojadynamiikassaja yrityskulttuurissa,esimerklksimarkkinointiin, m),Tntiln,tulosvastuuseenja budjettiir liittyvis- si asioissa.Niemelinmukaanhaasteenaonloltii mahdollisimmannopeastiyhteisiajohtamisentoi- mintatapoja. Talousraportointi nopeastiyhteen Tirkei oppionmyos,etti talousraportointija-seu- rantapitii integroidaemoyhtirlntapaanmahdolli- simmanaikaisessavaiheessa,jottakokokonsernia voikatsoayhteismitallisesti. "Seolisiehkijossainkohtaapitinyt tehdi nope- ammin." Niemeliel nie yhti oikeaatapaasiihen,miten nopeastiyrityksensulauttaminenpitiisitehdd.De- letepyrkiipilkkomaanyrityksenhaltuunotonmo- neiletasolle,ja arvioitilannekohtaisesti,mikaon 28fakta helmlkuu2013

×