Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Graffitia webquestaren programazioa

434 views

Published on

Graffitiaren inguruko Webquest bat diseinatzeko programazioa

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Graffitia webquestaren programazioa

 1. 1. Programazioa
 2. 2. WEBQUEST PROGRAMAZIOAREN ATALAK Aurkezpena Konpetentziak Txosten hau irakasleari dagoHelburu orokorrak zuzendua eta ezkerreko Helburu zutabean dituzue webquest-a didaktikoak egiteko programazioaren atalak. Edukiak Banan banan ikus ditzagun:Hezkuntza premia bereziak Baliabideak Ebaluazioa
 3. 3. AURKEZPENA JARDUERA: Graffiti-a. Aurkezpena Konpetentziak ETAPA: Lehen hezkuntza.Helburu orokorrak ZIKLOA: Bigarren zikloa. Helburu MAILA: 6. maila didaktikoak Edukiak ARLOA: Natura, gizarte etaHezkuntza premia kultura ingurunearen ezaguera bereziak Zeharlerroa: Etika. Baliabideak Ebaluazioa
 4. 4. KONPETENTZIAK •Zientzia-, teknologia eta osasun kulturarako Aurkezpena gaitasuna. Konpetentziak •Ikasten ikasteko gaitasuna.Helburu orokorrak •Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna. Helburu •Informazioa tratatzeko eta teknologia didaktikoak digitala erabiltzeko gaitasuna. Edukiak •Giza eta Arte kulturarako gaitasuna.Hezkuntza premia bereziak •Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna. Baliabideak Ebaluazioa
 5. 5. HELBURU OROKORRAK 2. Talde-jardueretan parte hartzea, betiere erantzukizunaz eta era konstruktiboan jokatuz; besteei Aurkezpena lagunduz eta elkartasunez jokatuz; funtzionamendu demokratikoaren oinarrizko printzipioak aplikatuz; guztion Konpetentziak helburuak lortzeko norberaren eta besteen ekarpenak balioetsiz, eta elkartasunez komunitatearen alde eginez inolako bereizkeriarik gabe (generoan, arrazan, kulturan, erlijioan edoHelburu orokorrak beste edozertan oinarritutako diskriminaziorik gabe). Helburu 3. Euskal Herriko natura-, gizarte- eta kultura- didaktikoak ingurunearen elementu nagusiak identifikatzea; ingurunearen antolaketa, ezaugarriak eta harremanak aztertzea eta ingurumenari zein bizi-kalitateari buruzko erabakiak hartu eta Edukiak ulertzea, gero eta konplexuagoak diren espazio-eremuen ezagueran aurrera egiteko.Hezkuntza premia bereziak 5. Gizakiak ingurunean egindako esku-hartzeen zenbait adierazpen aztertzea, eta horiek iraunkortasunaren parametroetatik kritikoki balioestea, betiere, eguneroko bizitzan Baliabideak oreka ekologikoa defendatzearen eta berreskuratzearen, eta kultura-ondarea zaintzearen aldeko jokabideak bultzatzeko. Ebaluazioa
 6. 6. HELBURU DIDAKTIKOAK Aurkezpena 1.- Iturri ezberdinetatik graffiti-aren inguruko informazioa biltzeko gai izatea. KonpetentziakHelburu orokorrak 2.- Graffiti-aren edukia gizartearekin nola Helburu ezkontzen den aztertzea. didaktikoak Edukiak 3.- Guztiona den kultur ondarea (arteHezkuntza premia publikoa, kasu honetan) errespetatzen ikastea. bereziak Baliabideak Ebaluazioa
 7. 7. EDUKIAK 4. Pertsona, kultura eta gizarte antolakuntza. Aurkezpena Kontzeptuzkoak Konpetentziak - Graffiti-a eta egoera soziala. - Kultur ondareaHelburu orokorrak Prozedurazkoak Helburu didaktikoak - Iturri ezberdinen erabilpena graffiti-aren inguruko informazioa bilduz. Edukiak - Adibide praktikoen erabileraHezkuntza premia Jarrerazkoak bereziak - Klasean landutakoarekiko interesa. - Zailtasunen aurrean jarrera positiboa izatea. Baliabideak - Interesa, jakin-mina. Ebaluazioa - Norberaren eta besteen lanekin gozatzea eta hauek errespetatzea.
 8. 8. HEZKUNTZA PREMIA BEREZIAK Aurkezpena Konpetentziak •Taldean urritasun motoreaHelburu orokorrak duen ikasle bat dago eta ikasle Helburu horri egokitzapen teknikoak didaktikoak egin beharko zaizkio, teklatua Edukiak eta sagua aldatuz.Hezkuntza premia bereziak Baliabideak Ebaluazioa
 9. 9. BALIABIDEAK Aurkezpena •Ordenagailuak. Konpetentziak •Interneteko konexioa.Helburu orokorrak •Programa desberdinak: Word, Power Helburu didaktikoak Point… Edukiak •Proiektorea.Hezkuntza premia bereziak •Arazo motoreak dituen ikaslearentzat Baliabideak egokitutako hardwarea. Ebaluazioa
 10. 10. EBALUAZIOA -Ikasleen jarrera aktiboa eta parte Aurkezpena hartzea. Konpetentziak -Beraien arteko lankidetza etaHelburu orokorrak harremanak. Helburu didaktikoak -Beraien interesa. Edukiak -Txanda gordetzen jakitea (hitz egitenHezkuntza premia ari direnean …). bereziak Baliabideak -Klasean emandakoaren ulermena. Ebaluazioa

×