Thuyet trinh tin

168 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
168
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Thuyet trinh tin

 1. 1. THUYEÁT TRÌNH TINDESIGN BY HOHUUHOANG
 2. 2. Phaân tích ñeà Input(mảngInput: Nhập vào 100 số nguyên dƣơng 100 số nguyên)Output: Xuất ra các phần tử là số nguyên tố
 3. 3. Thuaät toaùn xaùc ñònh soánguyeân toá GIẢI THÍCH PHƢƠNG ÁN Một số là số nguyên tố khi và chỉ khi số Chia số cần xác định cho tất cả các số từ ấy chỉ chia hết cho 1 và chính nó 1 đến chính nó, nếu phát hiện ra nó chia dc cho 1 số nào đó nghĩa là số này (Trừ số 1 nha, hì, vì 1 chia hết cho 1 và không nguyên tố. chính nó là 1 nhƣng xét cho cùng nó chỉ chia hết cho 1 số thôi) *Tuy nhiên, ngƣời ta đã chứng minh dc rằng chỉ cần thử từ 1 đến gần căn bậc 2 số đó là ta đã biết dc chính xác số đó có nguyên tố hay k, => giảm thời gian thử cho chƣơng trình đáng kể khi thực hiện với khối lƣợng lớn số.
 4. 4. Chöông trình con (function) ĐOẠN LỆNH GIẢI THÍCH  Function Kt(a:integer) : boolean;  Thuộc tính Boolean cho ta biết tính đúng sai ứng với là  var i: integer; số nguyên tố hay không.  begin  Nếu a<=1 thì cho kt nhận giá trị false (không nguyên tố)  if a<=1 then kt:= false  Nếu không chƣơng trình kiểm tra tiếp:  else  Bắt đầu kiểm tra chia cho 2 và kết thúc tại điểm căn  begin 2 của số đó( dung trunc() để làm tròn phần căn 2).  kt:=true; Nếu số đó chia hết cho bắt cứ phần tử nào trong  for i:=2 to trunc(sqrt(a)) do if a mod i = 0 then begin kt:=false; break; end; vòng lặp (ở đây hiểu là chia hết cho i thì báo kt false ngay  end; và dung lệnh break để thoát vòng lặp, để giảm công việc thừa là tiếp tục kiểm tra, trong khi chắc chắn số này không  end; nguyên tố rồi.
 5. 5. Moät soá hình aûnh cuûa chöông trìnhGIAO DIỆN LẬP TRÌNH
 6. 6. Moät soá hình aûnh cuûa chöông trìnhMÀN HÌNH NHẬP INPUT
 7. 7. Moät soá hình aûnh cuûa chöông trình100 SỐ NGUYÊN ĐƢỢC NHẬP
 8. 8. Moät soá hình aûnh cuûa chöông trìnhMÀN HÌNH XUẤT DÃY SỐ NGUYÊN TỐ TÌM ĐƢỢC
 9. 9. The end

×