Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Refugees In Israel

2,790 views

Published on

The situation of refugees in israel

Published in: News & Politics, Travel
 • Congratulations on your slideshow very interesting ! Great work... beautifully presented ! ! Thank you for sharing. I allowed myself to add it to 'GREAT CAUSES and JUST CAUSES' Slideshare group . Feel free to join us. Thank you in advance for your participation and sharing your 'favorites'. .. With friendship from France. Bernard
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Refugees In Israel

 1. 1. רצח עם בדארפור סטודנטים למען הפליטים
 2. 2. נתונים : <ul><li>אוכלוסיית דארפור : 6 מיליון . </li></ul><ul><li>450,000 הרוגים ( מאלימות , רעב ומחלות ). </li></ul><ul><li>2.5 מיליון פליטים . </li></ul>
 3. 3. כדי להבין את סדרי הגודל ... <ul><li>אוכלוסיית תל אביב : </li></ul><ul><li>378,900 </li></ul><ul><li>מספר ההרוגים במלחמה בדארפור : </li></ul><ul><li>450,000 </li></ul><ul><li>דמיינו שתל אביב נמחקת ואף אחד </li></ul><ul><li>לא פוצה פה ... </li></ul>
 4. 4. <ul><li>משהו לחשוב עליו ... </li></ul><ul><li>מה אנחנו יודעים על אפריקה ? </li></ul><ul><li>איך הידע שלנו משפיע על מה שמתרחש שם ? </li></ul>
 5. 5. רקע היסטורי : השלטון הבריטי בסודאן 1900-1955 צפון סודאן ודרום סודאן <ul><li>חבל צפון סודאן נוהל בנפרד מהחבל הדרומי , שהיה באחריות השלטון הקודם ( שושלת מוחמד אלי פשה ). חבל דארפור נוהל כחבל עצמאי בתוך האזור הכבוש . </li></ul><ul><li>במהלך מלחמת העולם הראשונה הבריטים חששו מהתפשטות של האימפריה העות ' מנית , ועל כן מחוז דארפור סופח לסודאן אך המשיך כאוטונומיה ( באמצעות העברת מיסים לצפון ). </li></ul><ul><li>בשנות ה -30' משכילים סודאניים הביעו ביקורת כלפי השלטון ודרשו ייצוג במוסדותיו . החלה התעוררות לאומית סודאנית . </li></ul><ul><li>ב -1946 הבריטים איחדו את שתי המדינות , וריכזו את הכוח בצפון סודאן , דבר שהחריף את הפערים הכלכליים בין הצפון לדרום ולדארפור . </li></ul>
 6. 6. רקע היסטורי : עצמאות ומלחמות אזרחים <ul><li>עם סיום השלטון הבריטי הוכרזה העצמאות ב -1956 – והחלה מלחמת האזרחים הראשונה . </li></ul><ul><li>מלחמת האזרחים הראשונה (1973-1955): </li></ul><ul><li>- הרקע – עקב ריכוז הכוח בצפון סודאן החלו מרידות מקומיות </li></ul><ul><li>שהממשלה הגיבה עליהן בחוזקה . </li></ul><ul><li>- כחצי מיליון הרוגים ומאות אלפי פליטים . </li></ul><ul><li>- הסתיימה בהסכמי &quot; אדיס אבבה &quot;, שהביא לרגיעה למשך עשור . </li></ul>
 7. 7. עצמאות ומלחמות אזרחים <ul><li>מלחמת האזרחים השנייה (2005-1983): </li></ul><ul><li>- אחת המלחמות הארוכות והקטלניות במאה ה -20. </li></ul><ul><li>- מלחמה הנושאת אופי דתי - המלחמה החלה לאחר ניסיון לכפות את ההלכה האסלאמית (' השריעה ') על כל סודאן , כולל אזור הדרום , הנוצרי ברובו . </li></ul><ul><li>- כשני מיליון הרוגים ויותר מארבעה מיליון פליטים . </li></ul>המשך ...
 8. 8. רקע היסטורי : גורמים נוספים למלחמה בדארפור <ul><li>מעבר להשפעות של מלחמות האזרחים בין הצפון לדרום , ניתן למנות את הגורמים הבאים : </li></ul><ul><ul><li>הריכוזיות של הממשלה בצפון ומדיניותה בנוגע לפיתוח האיזור הביאו לפערים כלכליים גדולים בין האיזורים . </li></ul></ul><ul><ul><li>חוסר יציבות פנימית שנבעה מהקרבה לגבולות עם צ ' אד ולוב , שבשיתוף עם ממשלת סודאן ניהלו מאבקי שליטה בשטחה של דארפור . </li></ul></ul><ul><ul><li>הרעב של שנות ה -80' הרג קרוב למאה אלף איש בדארפור . </li></ul></ul><ul><ul><li>לא הייתה התייחסות לחבל דארפור בשיחות השלום בין הצפון לדרום , הן מבחינה פוליטית והן כלכלית . </li></ul></ul>
 9. 9. 2003- עכשיו
 10. 10. מבט מלמעלה על מה שהיה כפר בדארפור
 11. 11. המלחמה בדארפור <ul><li>שתי תנועות מורדים מדארפור שפעלו נגד מדיניותה של ממשלת סודאן : </li></ul><ul><ul><li>Sudanese Liberation Movement/Army (SLM/A) . </li></ul></ul><ul><ul><li>Justice and Equality Movement (JEM). </li></ul></ul><ul><li>הממשלה דיכאה את תנועות המרד באמצעים צבאיים , תוך כדי הריגת אזרחים . </li></ul><ul><ul><li>הממשלה השתמשה ב &quot; ג ' נג ' אוויד &quot; - מיליציות צבאיות שמשמעות שמן הוא &quot; אנשים חמושים על סוסים &quot;. </li></ul></ul>
 12. 12. תפקודה של ממשלת סודאן <ul><li>חימוש של מיליציות הג ' נג ' אוויד . </li></ul><ul><li>אספקה של מסוקים להפצצת כפרים . </li></ul><ul><li>חבלה במאמצי הסיוע . </li></ul><ul><li>בדצמבר 2006 האו &quot; ם הודיע שהנשיא אל - באשיר מסכים להצבת כוח שלום רב - לאומי בדארפור ; אל - באשיר הכחיש זאת מיד . </li></ul>
 13. 13. תפקודם של הג ' נג ' אוויד <ul><li>הג ' נג ' אוויד תוקפים כפרים : </li></ul><ul><li>מן האוויר . </li></ul><ul><li>בפשיטה רכובה על סוסים . </li></ul><ul><ul><li>הורגים חלק , מגרשים את השאר . </li></ul></ul><ul><ul><li>בוזזים ושורפים חנויות מזון . </li></ul></ul><ul><ul><li>שורפים את הכפר . </li></ul></ul><ul><ul><li>מזהמים את הסביבה באמצעות הרעלת בארות ( לרוב על ידי חיות מתות ) והשחתת האדמה עד היסוד http:// www.thefirstpost.co.uk/index.php?menuID =2&subID=1017 </li></ul></ul><ul><li>במחנות הפליטים : </li></ul><ul><li>אונסים נשים ששוהות מחוץ למחנה בשביל לאסוף עצים לאש . </li></ul><ul><li>מנהלים מאבק התשה ארוך ומייגע . </li></ul>
 14. 14. כפר בוער
 15. 15. אונס כנשק <ul><li>אונס ואונס קבוצתי ממשיכים להיות אמצעי אלים כדי : </li></ul><ul><ul><li>לדלל את מאגר הגנים : </li></ul></ul><ul><ul><li>&quot; הם תפסו את החמור ואת הקש שלי ואמרו , ' הי כושית , את שחורה מדי . את כמו כלב . אנחנו רוצים לעשות ילד בהיר '&quot;, אמרה סאוולה סולימאן , בת 22, תוך כדי חשיפת צלקות על ירכה כתוצאה ממכות . &quot; הם אמרו , ' את תצאי מהאיזור הזה ותעזבי את הילד ברגע שיוולד '&quot;. http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A16001-2004Jun29.html </li></ul></ul><ul><ul><li>להשפיל את האנשים . </li></ul></ul><ul><li>התייחסות לאונס בתרבות המוסלמית בדארפור </li></ul><ul><ul><li>ס ' היתה בהריון חמישה חודשים כאשר נחטפה יחד עם שמונה נשים נוספות על ידי הג ' נג ' אוויד , בהתקפה שנערכה על כפרן ב -24 ליולי , 2003. לפי עדותה : &quot; אחרי שישה ימים חלק מהנשים שוחררו . אבל שאר הנשים , הצעירה ביניהן בת שמונה , נשארו שם . חמישה - שישה גברים היו אונסים אותנו אחד אחרי השני למשך שעות , לילה אחרי לילה , במשך שישה ימים . בעלי לא יכל לסלוח לי אחרי זה , הוא זרק אותי &quot;. </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>http://web.amnesty.org/library/index/engafr540762004 </li></ul></ul></ul></ul>
 16. 16. טעויות נפוצות <ul><li>דת - מלחמה של מוסלמים נגד נוצרים ? </li></ul><ul><ul><ul><li>המלחמה בין הצפון לדרום היא בין מוסלמים לנוצרים ואמונות אחרות . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>המלחמה בדארפור היא בין מוסלמים למוסלמים : בני התרבות הערבית ( הצפון והג ' נג ' אוויד ), לבני התרבות האפריקנית . </li></ul></ul></ul><ul><li>גזע - ערבים נגד אפריקנים ? </li></ul><ul><ul><li>ישנם דיווחים על פיהם הג ' נג ' אוויד צועקים בזמן הפשיטות על הכפרים קריאות גזעניות , בטענה שהם ירצחו את כל הגברים ה &quot; לא - ערבים &quot; או ה &quot; שחורים &quot;. </li></ul></ul><ul><li>דרום סודאן מול דארפור </li></ul><ul><ul><li>למרות שנחתם הסכם שלום בין הצפון לדרום , והאו &quot; ם פועל על החזרתם של הפליטים לביתם , המצב הביטחוני לא מאפשר זאת . </li></ul></ul><ul><ul><li>המלחמה בדארפור משפיעה על כל סודאן , למעשה על כל מזרח אפריקה והמזרח התיכון . </li></ul></ul><ul><li>מלחמת שבטים </li></ul><ul><ul><li>השבטים נלחמים נגד רצח עם בחסות ממשלתית . </li></ul></ul>
 17. 18. מדוע המאבק נמשך כבר למעלה מארבע שנים ? כיצד קשור המערב למאבק בדארפור ?
 18. 19. אינטרס הנפט <ul><li>נפט התגלה בדרום סודאן בשנות ה -70 </li></ul><ul><ul><li>חבית נפט ראשונה נשאבה בשנת 1999 . </li></ul></ul><ul><ul><li>הרווחים מהפקת הנפט מגיעים לצפון ולא מושקעים בחזרה באופן שווה בשאר חלקי הארץ . </li></ul></ul><ul><ul><li>סין , רוסיה , מלזיה והודו הן המשקיעות העיקריות בנפט הדרום סודאני . </li></ul></ul><ul><ul><li>סין ורוסיה הן חברות קבועות במועצת </li></ul></ul><ul><ul><li>הביטחון של האו &quot; ם , שנמנעת מנקיטת צעדים </li></ul></ul><ul><ul><li>ממשיים לסיום המלחמה . </li></ul></ul>שדות הנפט מסומנים בקווים לחץ על התמונה לקישור לכתבה
 19. 20. תפקודו של האו &quot; ם <ul><li>שאלת רצח העם : </li></ul><ul><ul><li>חוסר ההחלטיות בנוגע להגדרת המצב בדארפור כרצח עם , משתקת את הקהילה הבין - לאומית והמדינות החברות באו &quot; ם מלתת תגובה הולמת בסודאן . </li></ul></ul><ul><li>בספטמבר 2006 האו &quot; ם אישר את הצבתם של 17,000 חיילי משמר השלום </li></ul><ul><ul><li>הדבר הותנה בהסכמתה של ממשלת סודאן . </li></ul></ul><ul><ul><li>הממשלה הסודאנית סירבה להכיר בהחלטה , משום שהיא נותנת חסות לרצח העם . </li></ul></ul>
 20. 21. <ul><li>מה קורה </li></ul><ul><li>עכשיו ? </li></ul>
 21. 22. מחנות פליטים בצ ' אד ודארפור מותקפים על ידי כוחות ממשלתיים
 22. 23. ארגוני סיוע רבים עזבו את דארפור יולי 2006 היה החודש הגרוע ביותר לאלו שנשארו – התקפות רבות וקשות .
 23. 24. מצב הפליטים בישראל
 24. 25. לפי נתוני נציבות האו &quot; ם לפליטים בישראל , נכון ל -17 ביוני 2007 נמצאים בישראל 844 סודנים , מתוכם 99 נשים ו -179 קטינים . מאז , הצטרפו אליהם עוד כ -400 סודנים . נתונים : 35% מהפליטים מגיעים מחבל דארפור , 40% מדרום סודאן , והשאר מאיזור הרי נובה ( מרכז סודאן ). 665 ( מתוכם 99 נשים ) סה &quot; כ מבוגרים 382 עד 11 ביוני 2007 219 2006 59 2005 5 2004 מספר מבוגרים סודנים שנת הגעה לישראל 179 סה &quot; כ קטינים 62 לא ידוע ( הרישום טרם הסתיים ) 14 18-12 43 12-6 60 5-0 מספר קטינים סודנים גיל
 25. 26. דרכו של פליט בישראל
 26. 27. דרכו של פליט בישראל <ul><li>לאחר מסע מפרך ומסוכן של חציית מדבר סיני , הפליטים מגיעים לגבולה של ישראל , המשתרע מרפיח ועד אילת . </li></ul><ul><li>הצבא מאתר אותם לאחר שעברו את הגבול ומרכז אותם באחד מבסיסיו הסמוכים , שם הם עוברים בידוק ראשוני ( ביטחוני ורפואי ). </li></ul><ul><li>הצבא אינו רשאי להחזיק בפליטים מעבר ל -24 שעות . לכן כאשר פליטים מסודאן אינם נאספים מהגבול על - ידי ארגונים חברתיים או אחרים , הצבא משחרר אותם בבאר - שבע מול משטרת ישראל , מתוך כוונה שהמשטרה תממש את אחריותה עליהם . </li></ul><ul><li>מאחר והמשטרה לא מימשה את אחריותה והשאירה את הפליטים ברחוב , נעתרנו אנחנו , סטודנטים ואזרחים , לסייע לפליטים . </li></ul>
 27. 28. מדיניות ממשלת ישראל <ul><li>מעצם כניסתם של סודנים לישראל , מעמדם בסודאן – אם יחזרו אליה – ייעשה מסוכן יותר . </li></ul><ul><ul><li>לפני כשנה הוחזרו 11 פליטים סודנים למצרים . אנשי האו &quot; ם במצרים עצרו אותם בדרום המדינה , ממש לפני שעברו את הגבול לסודאן . </li></ul></ul><ul><li>הממשלה מעוניינת להבחין בין מבקשי מקלט מחבל דארפור , לבין מסתננים משאר חלקי סודאן , שמתויגים כ &quot; מהגרי עבודה &quot; למרות היותם פליטים על פי הגדרת האו &quot; ם . </li></ul>
 28. 29. מדיניות ממשלת ישראל המשך ... <ul><li>מבקשי המקלט מסודאן אינם יכולים לקבל מעמד בישראל כיוון שהם נתיני סודאן , ומדינת ישראל אינה מעניקה מעמד של פליט לנתיני מדינות עוינות . אך ישראל אינה מחזירה אותם למצרים בשל החשש לגורלם ( מדיניות &quot; אי - ההחזרה &quot;). </li></ul><ul><li>עד כה , המדינה חששה לגורלם של מבקשי מקלט מסודאן שיגורשו למצרים ולכן נמנעה מלגרש אותם . מדיניות זו יושמה שנים רבות , במהלכן מספר האנשים שביקשו המקלט מישראל היה נמוך מאוד . הם טופלו כמו יתר המבקשים לקבל הכרה כפליטים , ויושבו מחדש במדינה שלישית . אולם , לאור התגברות קצב ההגעה לישראל , הממשלה החליטה לא להפנותם למדינה שלישית , אלא להחזירם למצרים , למרות החשש לגורלם . </li></ul>
 29. 30. התפתחויות אחרונות <ul><li>החלטת הממשלה מיום ה -1 ליולי היא להחזיר למצרים את הסודנים שהגיעו לישראל , ואת אלה אשר צפויים להגיע בהמשך . </li></ul><ul><li>הממשלה תבחן אפשרות לסייע לחלק קטן מהפליטים מחבל דארפור הנמצאים בישראל , אך זאת רק לאחר שתובטח בלימה מלאה של מעבר הסודנים לישראל . כמו כן , הממשלה לא התחייבה בשלב זה כי אכן תקלוט פליטים . </li></ul><ul><li>עד להסדרת נושא החזרת הפליטים למצרים , הממשלה מקימה מתקן אירוח זמני ליד מתקן הכליאה של </li></ul><ul><li>&quot; קציעות &quot;, סמוך לגבול מצרים . </li></ul>
 30. 31. מדוע הפליטים ממשיכים ממצרים לישראל ? <ul><li>היחס מצד הרשויות המצריות : </li></ul><ul><ul><li>במצרים שהו בין 2 ל -3 מיליוני סודאנים , חלקם פליטים מוכרים וחלקם אינם מוכרים , חלקם הגיעו מחבל דארפור והשאר הגיעו מאזורים אחרים בסודאן . </li></ul></ul><ul><li>בשלהי שנת 2005, התקיימו הפגנות של פליטים סודנים ליד משרדי האו &quot; ם בקהיר . </li></ul>
 31. 32. <ul><ul><li>ההפגנות פוזרו בכוח ונהרגו 27 סודנים . </li></ul></ul>
 32. 33. <ul><ul><li>בעקבות אירועים אלו החלה </li></ul></ul><ul><ul><li>הזרימה הגדולה של סודנים </li></ul></ul><ul><ul><li>לגבול ישראל . </li></ul></ul><ul><ul><li>http://misrdigital.blogspirit.com/files/coverage2/aftermath30dec05.htm </li></ul></ul>
 33. 34. מיתוסים נפוצים על הפליטים <ul><li>מהגרי עבודה או פליטי מלחמה ? </li></ul><ul><li>- הטענה : הפליטים מגיעים כדי לשפר את תנאי חייהם . </li></ul><ul><li>- למרות המצב העני יחסית של מצרים , הרי שכפליטים </li></ul><ul><li>הם לא מקבלים את הסיוע וההגנה שלה הם זכאים , </li></ul><ul><li>וזה הגורם העיקרי להגעתם לישראל . </li></ul><ul><li>- הטענה : יש הבדל מובהק בין פרופיל של מהגר עבודה ( רווק , ללא ילדים ) לפרופיל של פליט ( משפחות ). </li></ul><ul><li>- מהגרי עבודה מגיעים לבדם , בדרך כלל גברים , כדי לצבור כסף ולשלוח הביתה . לסודאנים אין משפחה שמחכה בבית . למעשה , אין בית . הם מגיעים עם משפחותיהם , ילדים בני יומם , עוברים מסע לא קל במדבר , לעיתים בלי שום דבר , רק הבגדים שעל גופם , כדי להימלט מהמצב בסודאן ובמצרים . לכן , תיוג כל הרווקים כמהגרי עבודה מבלי לבחון את מצבו של כל אחד מהם באופן אישי , הוא טעות . </li></ul>
 34. 35. מיתוסים נפוצים על הפליטים המשך ... <ul><li>המצב בדארפור שונה מהמצב בדרום סודאן . </li></ul><ul><li>- הטענה : מבחינה רשמית , דרום סודאן נמצאת בעיצומו של תהליך שלום משנת 2005, מכאן שתושבי דרום סודאנים לא זכאים למקלט בישראל . </li></ul><ul><li>- למרות תהליך השלום שנחתם , המצב בשטח לא מאפשר כרגע את חזרתם של הפליטים מדרום סודאן לבתיהם . לכן , גם תושבי דרום סודאן נחשבים לפליטים , גם על פי האו &quot; ם . </li></ul>
 35. 36. מיתוסים נפוצים על הפליטים המשך ... <ul><li>עובדת הגעתם ממצרים </li></ul><ul><ul><li>הטענה : מצרים הייתה המדינה הראשונה שקלטה אותם , לכן הם לא יכולים להיחשב כפליטים בישראל . </li></ul></ul><ul><ul><li>ראשית , חלק מהפליטים הגיע למצרים אחרי ששהה במדינה אחרת , כך שנושא הראשוניות אינו משמעותי . שנית , לאור המדיניות המצרית , מן הראוי שהפליטים שמגיעים לישראל יהיו זכאים למקלט בישראל . </li></ul></ul><ul><ul><li>הטענה : יש מיליוני פליטים במצרים שיבואו ברגע שיקבלו אישור מממשלת ישראל שבכוונתה לקלוט אותם . </li></ul></ul><ul><ul><li>המספרים הרשמיים מדברים על כמה עשרות אלפי פליטים מסודאן ששוהים במצרים . רוב הפליטים מסודאן שוהים בצ ' אד , אוגנדה , קניה ומדינות נוספות . </li></ul></ul>
 36. 37. אנו קוראים לממשלת ישראל : <ul><li>לא לגרש את הפליטים חזרה למצרים , לאחר שנמלטו לישראל מחשש לחייהם . </li></ul><ul><li>לאפשר קליטת מכסה סבירה של פליטים בישראל , תוך מתן מקלט זמני לכל יתר הפליטים המוכרים ככאלה על ידי האו &quot; ם . </li></ul><ul><li>ליצור קשר עם מדינות מתועשות , שיקלטו בשטחן מכסה נוספת של פליטים . </li></ul><ul><li>מתקן &quot; קציעות &quot; ישמש כמחנה מעבר בו יקבע מעמדם של הפליטים , אם במסגרת המכסה שתקלט בישראל , או במסגרת מקלט זמני בטרם העברתם למדינה אחרת . אנו מתנגדים בכל תוקף לגירושם למצרים ! </li></ul>
 37. 38. איך אפשר לעזור ? <ul><li>להפיץ את המצגת בין כמה שיותר אנשים - &quot; ידע זה כוח &quot;. </li></ul><ul><li>להיכנס לאתר http://4darfur.goop.co.il/ לחתום על העצומה , להשאיר פרטים ולהתעדכן בהתפתחויות חדשות . </li></ul>
 38. 39. קישורים לאתרי אינטרנט בנושא בחו &quot; ל : <ul><li>http://web.amnesty.org/pages/sdn-index-eng </li></ul><ul><li>http://exmf-ps.com/AbsoluteTruth/Darfur/Darfur.htm </li></ul><ul><li>http :// en . wikipedia . org / wiki / Bibliography_of_the_Darfur_conflict </li></ul><ul><li>http :// www . unsudanig . org </li></ul><ul><li>http :// www . wfp . org / english / ?ModuleID = 137&Key = 1853 </li></ul><ul><li>http :// ochaonline . un . org / News / Emergencies / ComplexEmergencies / Sudan / tabid / 1255 / Default . aspx </li></ul><ul><li>http :// ochaonline2 . un . org / Default . aspx?alias = ochaonline2 . un . org / sudan </li></ul><ul><li>http :// www . darfurconsortium . org / </li></ul><ul><li>http :// www . unhcr . org / southsudan . html </li></ul><ul><li>http :// www . unhcr . org / chad . html </li></ul><ul><li>http://www.refugees.org/countryreports.aspx?area=investigate&subm=19&ssm=29&cid=1602 </li></ul>
 39. 40. קישורים לאתרי אינטרנט בנושא בארץ : <ul><li>http://4darfur.goop.co.il </li></ul><ul><li>http://www.hotline.org.il/hebrew/news/2006/Hotline122306.htm </li></ul><ul><li>http://www.haaretz.co.il/hasite/images/131072/flash/F110507/sinai_chad.html </li></ul><ul><li>http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=138047&sid=126 </li></ul><ul><li>http://www.cardisrael.org/ </li></ul><ul><li>http://www.amnesty.org.il/newsite/ </li></ul><ul><li>חפשו בגוגל : </li></ul><ul><ul><li>סודאן </li></ul></ul><ul><ul><li>דארפור </li></ul></ul>
 40. 41. תודותינו עזרו בטיפול במאות פליטים , נשים , ילדים וגברים , שננטשו על ידי הרשויות ברחובות העיר באר - שבע : <ul><ul><li>מסעדת ערביקה באר שבע </li></ul></ul><ul><ul><li>קונדיטוריית ג ' ו מול מרכז הצעירים באר שבע </li></ul></ul><ul><ul><li>מסעדת אמא ירושלים </li></ul></ul><ul><ul><li>עמותת אג ' יק </li></ul></ul><ul><ul><li>אוהל השלום ברהט </li></ul></ul><ul><ul><li>חברת סנו </li></ul></ul><ul><ul><li>חברת נייק </li></ul></ul><ul><ul><li>חברת טבע נאות </li></ul></ul><ul><ul><li>בית החולים &quot; סורוקה &quot; </li></ul></ul><ul><ul><li>אולמי השלום באר שבע </li></ul></ul><ul><ul><li>אולמי בית אשל באר שבע </li></ul></ul><ul><ul><li>עמותת באר שובע </li></ul></ul><ul><ul><li>עמותת מאיר פנים ירושלים </li></ul></ul><ul><ul><li>סופר פארם ביג באר שבע </li></ul></ul><ul><ul><li>רוטרי אינטרנשיונל ירושלים </li></ul></ul><ul><ul><li>קונדיטורית ג ' ורג ' י באר שבע </li></ul></ul><ul><ul><li>בית הלל המרכז לחיים יהודיים בקמפוס אוניברסיטת בן גוריון </li></ul></ul><ul><ul><li>העמותה להגנה על זכויות הבדואים - נורי אל עוקבי </li></ul></ul>ולכל מי שתרם מזמנו , כספו , העביר תרומות בגדים , מזון ונתן קורת גג
 41. 42. למענם
 42. 43. ולמעננו 60 שנים אחרי שהעם היהודי עבר את זוועות השואה , אנחנו נמצאים במקום שונה לחלוטין : דברים דומים קורים במקומות אחרים , ויש לנו את היכולת לעזור .
 43. 44. תודה סטודנטים למען הפליטים

×