Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nieuwsbrief VAL congres

692 views

Published on

De tijd gaat snel, het is alweer bijna vier weken geleden sinds het VAL-congres! Een inspirerende, interactieve dag. Benieuwd naar een impressie? Kijk ook op Slideshare voor een fotopresentatie!

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nieuwsbrief VAL congres

  1. 1. -918845-90932000<br /> <br />Beste heer/mevrouw,<br />De tijd gaat snel, het is alweer bijna vier weken geleden sinds het VAL-congres! Een inspirerende, interactieve dag. Benieuwd naar een impressie? Kijk op Slideshare voor een fotopresentatie!<br /> <br />Per workshop is een klein verslag geschreven, deze staan hieronder: <br /> <br />Hoe werkt de VLC Butterfly? In de workshop ‘Hoe werkt de VLC Butterfly’ kregen bekenden én onbekenden van de VLC een kijkje in de eerste sociale elektronische leeromgeving van Europa. Drs. Michiel Bouwman, manager van Community Software Services (CSS), verzorgde deze workshop door te beginnen met het benadrukken van het sociale aspect van deze leeromgeving. Vervolgens kregen de bezoekers de kans om de beweringen van Michiel Bouwman te toetsen en de proef op de som te nemen. Middels toegankelijke en creatieve opdrachten konden zij rondklikken in de VLC en de functies en mogelijkheden van deze omgeving ontdekken. De workshop had een behoefte- en vraag gestuurd karakter, voor ieder wat wils dus!<br /> <br />Sociale media in het onderwijs…en in VAL “Leer jongeren vaardig omgaan met sociale media, de rest leren ze dan vanzelf wel…” Deze prikkelende stelling kwam direct met hoge snelheid op de bezoeker van deze workshop af. De rest van de workshop hield Erno Mijland zijn bezoekers druk bezig met prikkende, interessante, nieuwe, soms verbazingwekkende informatie over sociale media. Een experimentje stelde de kennis van de bezoeker over sociale media op de proef, waarop de functies van sociale media nog eens werden samengevat. Het gesprek over de waarde van toepassing ervan in het onderwijs en de gevolgen voor de rol van de docent bleef dan ook niet lang uit. De inspirerende visie van Erno Mijland op de student in deze 21e eeuw in relatie tot sociale media was aanleiding tot meer dialoog. Al met al een workshop waar vermoedelijk nog lang over getwitterd, gehyved, geblogd en ge-msnd wordt!  Nieuwsgierig naar zijn presentatie? Deze is te vinden op slideshare! <br /> <br />VAL in het MBO: Studio TEllen Venhuizen (Coordinator Onderwijs) en Willy Koppens (Directeur) gaven een presentatie, waarin zij praktijkervaringen met ons deelden rondom de opstart en uitvoering van een opleiding volledig á la VAL. Zij ervaren het werken met VAL in het MBO als waardevol als het gaat om o.a. het aanbrengen van structuur en het vinden van een balans in vrijheid en verantwoordelijkheid bij hun leerlingen. Door het werken met de VLC is het inzichtelijk voor docenten wat er in zo’n community gebeurd. Grote groepen zijn goed aan het werk te houden en alle informatie is op één plek te vinden voor de leerlingen. Ze moeten  wel wennen aan bijv. de Editorial Review. De link leggen tussen wat er besproken bij het Best Practising product en wat daarvan nuttig is voor het eigen product is voor sommige leerlingen nog niet vanzelfsprekend.  <br /> <br /> VAL klaar in 3 wekenIn deze presentatie is het onderwijsconcept Virtual Action Learning toegelicht, waarna de deelnemers reacties gaven op stellingen rondom VAL. Binnen 50 minuten begrijpen wat VAL inhoudt, is een utopie en roept bij veel deelnemers juist meer vragen op dan antwoorden. Gelukkig dat de workshops de rest van dag steeds meer inzicht verschaffen voor de onbekenden van VAL, met name door VAL-toepassers, die ook ruim aanwezig zijn. In dezelfde workshop maakt men kennis met de VAL Showcase. Een efficiënte start voor opleidingen die in korte tijd VAL willen toepassen. Na een intake-gesprek met de klant, wordt een VLC ingericht met eigen onderwijsmateriaal à la VAL, zodat de opleiding startklaar is voor deze manier van werken. <br />  <br />The Challenge Een opdrachtgever spreekt zijn ‘probleem’ in via een webcam en laat vervolgens studenten aan de slag gaan met het zoeken naar een oplossing. Hoe wil je de praktijk nog meer betrekken in je onderwijs? Dat is kortweg de toepassing van The Challenge, een nieuwe tool van de VLC. Tijdens de workshop spraken deelnemers ter plekke een issue uit het werkveld in, waarna Jos Baeten het als opleider in een community plaatste. Wat volgt is de behandeling van studenten volgens de leercyclus van VAL. Het levert een totaalpakket op met probleem, oplossing, feedback en validering dat teruggestuurd kan worden naar de opdrachtgever. De toepassingen zijn echter vele malen groter en tijdens een brainstorm reageerden deelnemers enthousiast met alternatieven, ‘een instrument voor werving en selectie’, ‘onderwijs als adviesbureau’, ‘beste idee van Nederland, eat your heart out!’. Een aanzet is gegeven, de uitwerking kan in gang gezet worden.  <br /> <br />Essentials Interculturele didactische vaardigheden (IDV)De jarenlange samenwerking tussen het KIT (Koninklijk Instituut voor de Tropen) en Citowoz heeft een reeks aan trainingsmogelijkheden op het gebied van diversiteit en interculturele didactische vaardigheden opgeleverd. Eén daarvan is IDV Essentials. Tijdens het VAL congres heeft drs. Francoise Clijsen een korte impressie gegeven van hetgeen te wachten staat tijdens deze training. Basisprincipes als enkelvoudig en meervoudig kijken hebben we tijdens de interactieve workshop aan den lijve ervaren. We nemen als individu vaak stellingname waarbij we terugvallen op ons referentiekader; echter deze voorinformatie kan erg misleidend zijn. Hoe vaak gaat u af op de naam van een persoon om daar een conclusie aan te verbinden? Naar aanleiding van het congres:Om dit onderwerp bij docenten meer onder de aandacht te brengen biedt KIT/Citowoz een kennismakingsworkshop aan. Deze kennismakingsworkshop kan bijvoorbeeld worden gegeven tijdens een studiedag of aan een team docenten.  Interesse? Bel met Nienke Dolfing op 076-5640022. De Caleidoscoop (lijn van praktijkervaringen) Opvallend dit jaar was de grote spontane kennisdeling en veel interactie. Enkele sprekers kwamen niet verder dan de eerste paar sheets van hun presentatie omdat hen het hemd van het lijf werd gevraagd. Deelnemers waren echt op zoek naar het ‘waarom’ achter bepaalde keuzes en overwegingen en kwamen zelf met nieuwe suggesties op basis van hun eigen praktijkervaring.De VAL-experts Tanja Beks (NHTV) en Gabby op de Weegh (Fontys Pedagogiek) trapten de Caleidoscoop af met veel foto’s uit de praktijk.  Tanja had als onderwerp gekozen voor de kick-off met studenten. Tijdens deze face2face bijeenkomst maken studenten voor het eerst kennis met enkele van de stappen uit hun VAL-leercyclus. De VLC hebben ze op dat moment nog niet gezien en volgens Tanja leidt dat er juist toe dat ze nieuwsgierig worden en er mee aan de slag willen. Gabby ging op een ander aspect in. Zij had met haar team van docenten de dag ervoor een intensief VAL-trainingsprogramma afgesloten met een Assessmentdag. Beiden kregen vervolgens uiteenlopende vragen voorgelegd: over de samenstelling van groepen studenten in de VLC, over een hoger kennisniveau door het toepassen van VAL en en of langere spreiding tussen VAL-trainingsdagen zou kunnen leiden tot een minder intensief programma. Na een kort wisselmoment nam Lies van Dobbenburgh van Avans het stokje over. Zij vertelde over de ervaringen met VAL bij ongeveer 140 3e jaars studenten van de MER-opleiding. Uit hun eerste ervaringen zijn een aantal aandachtspunten naar voren gekomen. Bijvoorbeeld dat het belangrijk is de verwachtingen van studenten te managen wanneer ze, zoals bij hun het geval was, terugkomen van een lange stage en hun onderwijs à la VAL is ingericht. Bij te weinig voorbereiding, stuit je op veel weerstand. Daarnaast zagen zij als aandachtpunt ook dat het implementeren van VAL echt een verandertraject is. Dat niet alleen het leerproces van de student verandert, maar ook het onderwijs- en beoordelingsproces alsook de ondersteunende processen binnen de instelling (denk bv aan roostermakers etc.)Marcella Blok van de Nederlandse School voor Onderwijsmanagement had een heel andere insteek bij haar Caleidoscoop. Zij ging met de deelnemers een interessante dialoog aan over kwaliteitszorg in het onderwijs. Zij is van mening dat kwaliteitszorg nu vooral een kwestie van meten, weten en vastleggen is. Maar in haar visie zou kwaliteitszorg een leerproces moeten zijn (of onderdeel daarvan) en geen boekhouding.  Persoonlijk ziet zij hierin met de VLC mogelijkheden om kwaliteitszorg meer zichtbaar te maken en de praktijk systematisch te kunnen verbeteren (oa door de inzet van Best Practising). Marcella stelde de juiste vragen die deelnemers echt stof tot nadenken gaven.Na de lunchpauze was het woord aan Lia Spreeuwenberg van Stoas Hogeschool. Centraal in haar verhaal stond de vraag waarmee zij hun onderwijs in VAL gestart zijn, nl ronden studenten hun onderwijs sneller af door deze manier van leren. Echt harde conclusies kon ze nog niet trekken (omdat haar meting van meerdere factoren afhankelijk was)  maar de eerste gegevens lieten zien dat het antwoord op die vraag een ja zou kunnen zijn. Factoren in VAL die daar volgens haar aan bij zouden kunnen dragen zijn dat de actie en daarmee het eigenaarschap van het leerproces echt bij de student ligt en dat het een positief gegeven is dat hun activiteiten op de VLC duidelijk zichtbaar voor iedereen zijn.Henk Eggens van het KIT zoemde met zijn caleidoscoop in op VAL voor internationale samenwerking. Hij ging tijdens zijn verhaal in op de ervaringen bij de verschillende projecten waar ze VAL bij inzetten. Hun cursisten zijn vaak nog op een traditionele manier geschoold en de autoriteit van de docent staat niet ter discussie. Zijn ervaring is dat het zelf denken en eigen initiatief van de cursist vaak op gang moet worden gebracht maar dat het leidt tot enthousiasme. Henk nam de aanwezigen ook mee langs concepten over de nationale cultuurkenmerken van Nederland. Hoe denken wij over onszelf en hoe denken buitenlanders over Nederland. Dat leidde tot een aantal interessante inzichten. Henk sloot zijn verhaal af met aan te geven welke aanpassingen er de laatste tijd in de VLC zijn gemaakt die helpen bij onderwijs in een internationale setting. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld de emoticons die beschikbaar zijn gekomen bij invoeren feedback, mogelijkheid voor de student om feedback te waarderen en zelf in te schatten op welk niveau zij feedback geven. <br />  <br />Meet-the-expert met drs. Jos Baeten Voor iedere bezoeker, op voorwaarde dat je binnenstapt met een brandende, kritische, toetsende, brutale of nieuwsgierige vraag over VAL. Dat was het doel van de ronde Meet the Expert. In dit geval met drs. Jos Baeten. De eerste vraag, gesteld door Theo van Geffen (Landstede), wakkerde direct een interessante dialoog aan over hoe men in VAL tegen leren aankijkt. Deze ging vloeiend over in een uitdeling van ervaringen en kennis tussen de diverse bezoekers, met name over de cruciale rol van de docent. En… geheel à la VAL, kom je er achter dat je met elkaar, door alle kennis en expertise op het gebied van onderwijs en leren die aanwezig is in de zaal, ook een heel eind komt met het vinden van antwoorden op vragen. Meet-the-expert met Prof. dr. Robert-Jan SimonsEr ontstond er een interessante en open dialoog over “leren” tussen Robert-Jan Simons en de overige aanwezigen. De eerste vraag ging over welke 3 uitdagingen hij voor leren zag: mensen denken niet na over leren, mensen moeten zich realiseren dat ze altijd leren (niet leren bestaat niet) en zijn zorg dat boodschappen over goede manieren van leren vaak niet (goed) overkomen. Vervolgens Ging Robert-Jan in op hoe je voor elkaar zou kunnen krijgen dat docenten hardop gaan denken over leren. Volgens hem kun je praten over leren zonder het woord 'leren' te gebruiken. Het werkt om ‘onzichtbare’ ervaringen over leren bloot te leggen. Als voorbeeld een ideale treinconducteur. Vervolgvraag is dan in hoeverre de deelnemer er zelf aan voldoet. Op die manier praat men over concrete voorbeelden van leren zonder ze te benoemen als leren. Een goede vraag was “wat draagt competitie bij aan een betekenisvol leerproces?" . Met competitie bedoelde de vraagsteller de werkvorm Best Practising waar studenten elkaars producten waarderen met cijfers, waardoor uiteindelijk de 3 beste producten boven komen die door de docent besproken worden. Robert-Jan antwoordde dat competitie een motiverende factor is, die de kwaliteit meer zichtbaar maakt en dit draagt volgens hem bij aan de ontwikkeling van onderwijs. De laatste vraag betrof het waarom van zijn fascinatie voor VAL. Zijn reactie was dat hij geïnteresseerd is in alle vormen van leren die leren betekenisgericht maken. In VAL creëer je een situatie waarin betekenisvol leren en een betekenisvolle dialoog mogelijk zijn. Daarnaast gelooft hij enorm in de kracht van Peerfeedback en het samen nadenken over de essentie, over dingen die moeilijk te snappen zijn en dit aan elkaar uitleggen door middel van feedback waarbij ze uit meerdere perspectieven kijken.  <br /> <br /> Wat doet Citowoz?Citowoz helpt onderwijsinstellingen en organisaties bij het innoveren van hun opleidingen. Citowoz heeft het gerenommeerde opleidingsconcept Virtual Action Learning ontwikkeld en de afgelopen jaren succesvol geïntroduceerd in vele uiteenlopende opleidingssituaties. Daarnaast verzorgt Citowoz volgens dit concept trainingen en opleidingen in het kader van ‘Professionalisering’. Als u wilt dat we uw naam van onze verzendlijst verwijderen,klikt u hier.Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar nienke.dolfing@citowoz.nl of bel 076-5640022<br />

×