452074_Mark de Rijke SLB Eindopdracht

961 views

Published on

Competentiemeeting Mark de Rijke
InHolland Communicatie
DCOM 4

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
961
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

452074_Mark de Rijke SLB Eindopdracht

 1. 1. Mark de Rijke452074CommunicatieDCOM 4
 2. 2. InleidingHet moet gezegd worden: na vier jaar zwoegen tussen drukke werk- en sportverplichtingen zijn weaan het einde gekomen van mijn Inholland periode. Een zware periode, maar een hele leerzame.Het is niet altijd goed gegaan, in sommige gevallen (zoals nu) op de valreep, maar hopelijk kan ikover een maand tevreden terugkijken met een diploma in mijn hand.Het fijne van HBO opleidingen is het werken in projectgroepen. Uiteraard leren we veel vandocenten en de studiestof, maar je leert net zoveel van je medestudiegenoten die uit allerleihoeken van het land komen. Hopelijk hebben zij ook wat van mij kunnen leren.Ook een kritische noot, want niet alle projecten heb ik als leerzaam ervaren. Voorbeeld is DesignManagement en Brand Management, waar in mijn ogen nog heel veel aan gesleuteld moet worden.Deze minors komen dan ook niet terug in mijn competentie metingen. Ook het feit dat voorsommige vakken docenten worden toegewezen die eigenlijk niets van dat vak weten, heeft mijverbaasd. Je merkt het al snel, wanneer docenten complete powerpoint presentaties oplezen engeen antwoord weten op gestelde vragen.Maar goed, niemand is perfect en iedereen zit, hoe oud je ook bent, in een leerprocess tot aan heteinde van je leven. Ik wil hier in ieder geval van de mogelijkheid gebruik maken om de school tebedanken voor deze leerzame periode en hoop dat Inholland in de toekomst nog meer streeft naarkwaliteit en saamhorigheid zodat alle negatieve publiciteit rondom deze instantie snel vergetenwordt door de Nederlanders!
 3. 3. InhoudsopgaveMajor competenties Specialistische competenties01. Trendwatcher 01. Representant02. Conceptontwikkelaar 02. Issuesmanager03. Manager 03. Mediamanager/-planner05. Budgethouder/ planner 04. Accountmanager/ communicatiemakelaar06. Onderzoeker 05. Projectleider/ Organisator07. Innovator 06. Strateeg08. Ondernemer 07. Corporate communicatiemanager09. Adviseur/consultant
 4. 4. De Major Competenties
 5. 5. Terug naar indexCompententies:Trend watcherDe afgestudeerde kan in de rol van TRENDWATCHER trends signaleren en een vertalingmaken naar een PRODUCTIDEE (concept) DAT IN POTENTIE MEERWAARDE HEEFT.ConceptontwikkelaarDe afgestudeerde kan in de rol van CONCEPTONTWIKKELAAR in een organisatie eenCONCEPT ontwikkelen DAT HAALBAAR IS EN VAN TOEGEVOEGDE WAARDE IS VOORBETROKKEN PARTIJEN.InnovatorDe afgestudeerde kan als INNOVATOR in een digitale omgeving EEN OP DE TOEKOMSTGERICHT PRODUCT-/MARKTONTWIKKELINGSPLAN VERVAARDIGEN en MATCHENMET NIEUWE TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGENPROJECTEN:• Trendwatchter• De Innovator• Afstudeeropdracht Toekomst Mindshare, Paid – Owned – Earned Media
 6. 6. Terug naar indexSmart omschrijvingSpecifiek:Bij de eerste twee projecten werd ons gevraagd trends te signaleren die een nieuwe entoegevoegde waarde hebben voor de consument of eindgebruiker. Voor het projectTrendwatcher hebben we de focus gelegd op social media en mobiel, wat inmiddels meerdan een trend is, namelijk een hype. De Innovator hebben we op een compleet anderefocus groep gericht met eenzelfde doel, social en mobiliteit, zij het met een andereuitwerking: senioren die moeilijk te been zijn maar nog wel vitaal genoeg om een sociaalleven te leiden.Met betrekking tot de afstudeeropdracht, hiervoor is gezocht naar trends enontwikkelingen in een alsmaar veranderend medialandschap. Met als gevolg dat bureausdienen mee te veranderen willen zij geen omzet verlies leiden. Hiervoor heb ik een Owned(Eigen) Media Auditie ontwikkeld waarmee Mindshare haar klanten kan laten zien datwanneer de basis niet goed is ingevuld, alle media en marketing inspanningen van klantenniet het maximale resultaat kunnen behalen.
 7. 7. Terug naar indexSmart omschrijvingMeetbaar:Alhoewel onze docente voor Trendwatcher in eerste instantie niet stond te springen vooronze onderzochte trend (quote: “ dit is pas iets over 5 of 10 jaar, dat is op korte termijnnooit te realiseren”), blijkt nu dat deze trend een geaccepteerd feit is in de Westersewereld. De QlicQlac is een product dat bestaat, alleen hebben wij voor een design trendgekozen, waarbij de retrolook centraal stond. Onderzoek heeft uitgewezen dat fietsspecialisten het product zouden willen verkopen indien het geproduceerd zou worden.De meetbaarheid van mijn afstudeeropdracht valt samen met de snelheid vanimplementeren. Op dit moment zijn al diverse optimalisaties in gang gezet en zijn veelaanbevelingen aangedragen door inten personeel.Acceptabel:Mobiele en Sociale zijn een geaccepteerd gegeven onder de consumenten. Mobiliteit ensociale omgang is voor de senioren groep alleen maar gewenst en het feit dat mijnafstudeeropdracht ervoor moet zorgen dat Mindshare haar voorsprong op deconcurrentie moet behouden zijn eerder gewenst dan ongewest.
 8. 8. Terug naar indexSmart omschrijvingResultaat:Voor de twee projecten zijn zeer goede resultaten geboekt, ondanks de sceptische enterughoudende beginfase van beide projecten. Zoals bij vele innovatieve concepten zijn erenthousiastelingen en twijfelaars. Het is aan de conceptontwikkelaars om voldoendeovertuigingskracht te hebben om de twijfelaars enthousiast te maken.Tijdsgebonden:Gedurende 2,5 maand zijn beide projecten met succes afgerond. Op dit moment ben ik inafrondende fase voor mijn afstudeeropdracht en is de implementatie aan Mindshare zijdeiets wat buiten mijn macht valt. Het ontwikkelde en innovatie businessmodel Owned MediaAuditie is iets dat voor lange termijn ontwikkeld is .
 9. 9. Terug naar indexBewijsvoering Conceptpresentatie QlicQlacConcept sociale en mobiele integratie Owned Media Auditie
 10. 10. Terug naar indexWat heb ik ervan geleerd?EindbeoordelingVanuit marketing perspectief werk ik dagelijks met concepten en modellen. Echter, nognooit heb ik zelf dergelijke onderdelen ontworpen.Het was voornamelijk erg interessant om te zien dat er aardig wat werk in zit om tot eengoed en kwalitatief eindresultaat te komen. Vaak ben ik erg kritisch naar conceptbureausen neem ik niet altijd elk model klakkeloos aan. Goed om nu te realiseren dat er meer bijkomt kijken en dat ook dit werk in marketing en communicatie gewaardeerd moet worden.Ik heb besloten om zelf ook meer te blijven ontwikkelen op conceptniveau omdat vanuitinnovatie je sneller voorsprong op concurrentie kunt realiseren.
 11. 11. Terug naar indexCompententies:ManagerDe afgestudeerde kan in de rol van MANAGER van een (multidisciplinair) team in eenorganisatie een PROJECT/PRODUCT realiseren, op een zodanige wijze DAT DEKWALITEIT GEBORGD IS EN DAT DE BETROKKEN PARTIJEN TEVREDEN ZIJN.Projectleider/ Organisator (specialistisch)De afgestudeerde kan als PROJECTLEIDER/ORGANISATOR voor een organisatieINTERNE COMMUNICATIEPLANNEN OPSTELLEN, mede ter ondersteuning vanVERANDERINGSTRAJECTENPROJECTEN:• Project Manager• New-B• Advertising• Mediaplanner
 12. 12. Terug naar indexSmart omschrijvingSpecifiek:In de meeste opdrachten ben ik als „medewerker‟ aan de slag gegaan. Maar omdat hetvoor de projectleider niet altijd even makkelijk was om het project in goede banen teleiden, heb ik voor bovengenoemde projecten de rol van manager tussentijds opgenomen.Voor Project Manager bleek dat we 4 weken voor het einde van het project nog vrij weinigop papier hadden staan. Bij New-B wilde onze begeleider ons zelfs uitsluiten van verderedeelname. De projecten Advertising en Mediaplanner heb ik vanaf de start als manager ofprojectleider gefungeerd. Dit omdat de onderwerpen heel erg dicht bij mijn dagelijksewerkzaamheden passen.Meetbaar:Bij de Project Manager moesten we laten zien of via een communicatieplan structuurkonden geven aan planning, deadlines en afspraken. In bijna elke opdracht komt eencommunicatieplan terug, alleen voor dit gedeelte moest duidelijk gemaakt worden of wehet op papier „managebaar‟ konden maken. New-B had 2 eindproducten, een marketingcommunicatieplan en design voor nieuwe website. Voor advertising en Mediaplanner maghet duidelijk zijn dat er een campagne plan (creatief concept) voor Advertising en eenmediaplan (middelen aanpak) voor Mediaplanner opgesteld moest worden.
 13. 13. Terug naar indexSmart omschrijvingAcceptabelOndanks vele strubbelingen gedurende de projectfase hebben we onze begeleiders tochkunnen overtuigen van onze aanpak, insteek en eindproduct. Zoals gezegd, met name bijNew-B was het kantje boord maar hebben we uiteindelijk de begeleider en opdrachtgeversmet een goed gevoel naar huis kunnen sturen.ResultaatAlle projecten zijn met een positief eindresultaat afgesloten. Voor New-B hebben we nogwel gebruik gemaakt van de herkansingsronde om ons eindresultaat hoger te maken. Voor deoverige projecten zijn ruime voldoendes behaald en naast dit, tevreden opdrachtgevers(New-B). Wat dat betreft heb ik als manager een goed eindresultaat geboekt. Uiteraardzijn er altijd punten die beter kunnen. In sommige gevallen ben ik iets te hard en directgeweest naar mijn groepsgenoten toe wat niet altijd goed is ontvangen. Echter, ik streefaltijd naar perfectie, ook in mijn werk, en daarom moet ik soms mijn „zachte‟ karakter latenvaren want anders wordt er over je heen gelopen. Dat zal het eindresultaat niet ten goedekomen. Ik moet echter wel werken aan communicatie op persoonlijk vlak. Als je een goedemanager bent, dan weet je precies hoe je ieder persoon als individu moet benaderen. Een topmanager hoeft in principe niet zoveel van het werk op de vloer af te weten, hij moet er voorzorgen dat mensen graag voor hem willen rennen en vliegen!
 14. 14. Terug naar indexSmart omschrijvingTijdsgebonden:Elk project kent een einddatum, zo ook bovengenoemde projecten. Naast drukkewerkzaamheden buiten school (werk, sport) is het noodzaak deadlines te halen. Anderskom je, zoals ik meerdere malen heb meegemaakt, in de knel en dat betekend dat je in delaatste projectweken veelal nachtwerk moet doen. Tijdsgebonden is essentieel in hetdagelijkse bestaan van een manager en gelukkig heb ik als manager het tij doen kunnenkeren waardoor alle projecten waar ik bij betrokken ben geweest, behaald zijn met eenpositief eindresultaat.
 15. 15. Terug naar indexBewijsvoeringPlanning en deadlines
 16. 16. Terug naar indexWat heb ik ervan geleerd?EindbeoordelingPlanning is nooit mijn sterkste kant geweest. Gek, aangezien ik 3 jaar een mediaplannerben geweest. Maar ik vond/vind de inhoud nog altijd leuker dan processmatige zaken. Ikheb de afgelopen paar jaar, met name door het werken in projectgroepen, gerealiseerddat een goede projectplanning en goed magement zorgt voor tijdsefficiency, voorkwaliteit en voor stabiliteit.In mijn huidge werkzame rol als afdelingsbaas van de digitale afdeling van Mindshare kanik deze kennis goed gebruiken. Ik moet nu als manager optreden, mensen moeten nu voormij werken en ik moet ervoor zorgen dat zij hun werk naar behoren doen.De eerste maand is lastig geweest, maar naarmate de tijd verstrijkt , begin ik het kunstjesteeds beter onder de knie te krijgen. De projecten op school hebben daar hun bijdragein gehad.
 17. 17. Terug naar indexCompententies:Budgethouder/ plannerDe afgestudeerde kan als BUDGETHOUDER/PLANNER in een organisatie voor eenproduct of bedrijf een REËLE CORRECTE (PROJECT)BEGROTING opstellen en bijuitvoering de middelen op JUISTE WIJZE daarop afstemmen.OndernemerDe afgestudeerde kan als (STARTEND) ONDERNEMER binnen de branche eenCOMPLEET, CONSISTENT en HAALBAAR BEDRIJFSPLAN (= BUSINESS PLAN)opstellen.PROJECT• New-B
 18. 18. Terug naar indexSmart omschrijvingSpecifiek:Binnen het project New-B moesten we voor twee opdrachtgevers een project uitvoeren.Voor het project Jansen Onderhoudsbedrijf en Handelsmaatschappij hebben we eenontwerp voor een nieuwe website en marketing en communicatieplan geschreven. Eenessentieel onderdeel van dit plan was een project begrotingMeetbaarNa uitvoering overleg met de opdracht werd ons duidelijk hoeveel geld de klant tebesteden had en binnen welk financieel level we de begroting konden opstellen. Uiteraardis gedurende de ontwikkeling van de begroting veel tussentijds contact geweest om tetoesten of de begroting nog steeds uitvoerbaar was en of er mogelijke wijzigingen inbudgett waren opgetreden. Dit was gelukkig niet het geval waardoor we een realistischeen werkbare begroting hebben kunnen opstellen.
 19. 19. Terug naar indexSmart omschrijvingAcceptabelWe hebben we de klant moeten overtuigen dat werken zonder een begroting een onbegonnenzaak was. Er moet controle zijn en deze controle begint met een begroting. Het is voor eenstartende ondernemer essentieel om de waken over geldstromen. Hoeveel geld gaat er in enhoeveel geld wordt er uit gegeven. Doe je dit niet, dan loop je het risico het eerstje jaar dedeur al te moeten sluiten. Gelukkig was de klant het met ons eens.ResultaatZoals gezegd, de begroting was op basis van vooraf gesproken budget. De klant had geld vrijgemaakt om een opstart te maken, echter geen rekening gehouden met marketing ofcommunicatie inspanningen. Doordat we erg overtuigend waren in onze aanpak, hebben we deklant over kunnen halen hier geld in te investeren met achteraf, door de klant aangegeven,een zeer fijn en werkzaam eindproduct en begroting.
 20. 20. Terug naar indexSmart omschrijvingTijdgebondenDe klant heeft de begroting gebruikt voor de opstart en gebruikt hetzelfde model nogsteeds voor zijn jaarbegroting. Uiteraard zijn de geldstromen veranderd en zijn eronderdelen bijgekomen en afgegaan, maar het feit dat de klant het model nog steedsgebruikt geeft aan dat we hem goed hebben ondersteund.
 21. 21. Terug naar indexBewijsvoering Projectbegroting
 22. 22. Terug naar indexWat heb ik ervan geleerd?EindbeoordelingAlhoewel ik nog niet 100% overtuigd ben dat ik een zelfstandige onderneming kanrunnen, heeft het project bij deze competentie zeker bijgedragen in mijn algemenekennis hoe om te gaan met budget en hoe een bedrijfsplan op te stellen.Het New-B project is weliswaar niet vlekkeloos verlopen, je leert eerder van je foutendan van je goede uitvoering. Met name het bedrijfsplan heeft veel wijzigingendoorgaan, de begroting was eigenlijk niet zo heel lastig aangezien ik in mijn dagelijksewerk veel met kostenbegrotingen werk.Komende periode ga ik starten met een eigen onderneming dus de leerpunten van dezecompetenties komen zeker van pas.
 23. 23. Terug naar indexCompententies:OnderzoekerDe afgestudeerde kan als ONDERZOEKER in een organisatie een ONDERBOUWD ENVALIDE (MARKT)ONDERZOEKSRAPPORT vervaardigenPROJECTEN:• De Onderzoeker• Afstudeeropdracht Toekomst van Media (Paid, Owned en Earned Media)
 24. 24. Terug naar indexSmart omschrijvingSpecifiekIk ben de opleiding begonnen met het project de Onderzoeker. Hierin hebben weonderzoek gedaan naar de implementatie van de OV-chipkaart in Rotterdam. Viaafgenomen interviews op straat hebben we met het systeem SPSS een analyse gemaaktof de Rotterdammers de OV-chipkaart op korte termijn zouden accepteren.Daarnaast heb ik in mijn afstudeer opdracht intern onderzoek gedaan naar hoe Mindshareals mediabureau de toekomst van het veranderende medialandschap tegemoet ziet. Viapersoonlijke interviews en een steekproef heb ik proberen te achterhalen wat ermomenteel mis gaat en hoe de toekomst gezien wordt onder Mindshare medewerkers.Deze uitkomsten zijn niet in SPSS geanalyseerd maar handmatig en verwerkt in hetafstudeer document.
 25. 25. Terug naar indexSmart omschrijvingMeetbaarHet mooie van het SPSS systeem is, wanneer je alle data correct implementeert, hetsysteem een berekening voor je maakt of je onderzoek valide is en of er significanteverschillen opgetreden zijn. Het is even puzzelen want persoonlijk vind ik het geengebruiksvriendelijk syteem, maar als je eenmaal zover bent en alle ins en outs kent, dan ishet een zeer waardevol en bruikbare tool.Omdat mijn afstudeeropdracht voor een groot gedeelte uit interne analyse bestond en deleidinggevende binnen Mindshare uit maximaal 10 personen, heb ik ervoor gekozen om hethandmatig te verwerken. Daarnaast was het een interview met open vragen dus dat ikuiteraard lastig verwerken in SPSS, wat meer voor kwantitatieve doeleinden gebruiktmoet worden. Initieel had ik een survey op willen stellen en toetsen in SPSS, maarvanwege de gevoeligheid van de opdracht lag de respons hierop te laag. Ik heb daarombesloten om een steekproef te houden binnen elke afdeling met dezelfde vragenlijst meteen wat lager aantal respondenten. Ook vanuit dit oogpunt was het makkelijker omhandmatig de resultaten te verwerken.
 26. 26. Terug naar indexSmart omschrijvingAcceptabelVoor het onderdeel binnen de Onderzoeker hebben we groen licht gekregen op devragenlijst van onze projectbegeleider. Ook gedurende het houden van interviews op straatkregen we goede respons van de ondervraagden. Ze vonden het sterke vragen, waar ze zelfnog niet aan hadden gedacht. Dit maakte het voor ons ook zeer prettig en fijn.Dit geldt overigens ook voor mijn afstudeeropdracht. Een van de respondenten, Directricevan de afdeling Strategisch Onderzoek, vond mij wel een geschikte interviewer die sterkevragen kon stellen. Af en toe wellicht iets te direct maar voor iemand met weinig ervaring opdit vlak zeker kwalitatief.
 27. 27. Terug naar indexSmart omschrijvingResultaatGedurende het project de Onderzoeker zijn we uiteraard eerst aan de slag gegaan met DeskResearch. Dit was mijn onderdeel. Tijdens de beoordeling (die overigens zeer goed was)heeft de begeleider ons een 10 gegeven voor het onderdeel Desk Research. Hij zeiletterlijk: “Eigenlijk hadden jullie geen veld onderzoek hoeven te doen, want vanuit DeskResearch hebben jullie alle mogelijke informatie verzameld”. Uiteraard erg blij mee, maarvanuit de bevestigingskwestie vind ik het persoonlijk altijd goed om aan mensen persoonlijkte uitkomsten van Desk Research te toetsen. Meeste informatie kwam vanuit internet en isniet altijd even betrouwbaar. Deze extra check heeft ervoor gezorgd dat het eindproductvan grote waarde was. In mijn afstudeerproject geldt eigenlijk exact hetzelfde. Ook hierveel research vanuit boeken en internet bronnen. Maar het verschil was anders. Want deboeken en theorie kunnen hele mooie modellen en voorspellingen voorschrijven, maar hoewerk je die theorie nu uit in de praktijk? Dat was de kern van het onderzoek, uiteraardgekoppeld aan een interne analyse, want je kan wel allerlei mooie modellen opstellen, het zijnuiteindelijk de werknemers die ermee moeten werken.
 28. 28. Terug naar indexSmart omschrijvingTijdsgebondenHet onderzoek voor de Onderzoeker heeft wel aardig wat tijd gekost. In totaal, vanopstellen vragenlijst tot de analyse en conclusies in SPSS ongeveer een maand. Heeft medoen realiseren dat onderzoek een lastig vak is, een vak wat veel tijd in beslag neemt enzeer kritisch moet worden beoordeeld. Als je statements maakt, moeten deze opwaarheid berust zijn, anders val je door de mand. Uiteindelijk zijn we niet in de knelgekomen met onze deadlines, maar het was wel krap.Tijdens mijn afstudeeropdracht merkte ik dat de medewerking van collega‟s erg lastigwas. Vaak geen tijd om even een uurtje vrij te maken waardoor mijn afstudeerdatum tweekeer is verschoven. Erg vervelend want aangezien ik nu in Zuid Afrika werk en woon, hebik veel op het laatste momenten moeten verwerken. Desalniettemin ben ik van mening datde aanbevelingen die ik gemaakt heb voor Mindshare, zowel op korte termijn als op langetermijn implementeerbaar en uitvoerbaar zijn. Hopelijk denken mijn oud-collega‟s er netzo over en maken ze van mijn theoretische analys een praktisch gegeven.
 29. 29. Terug naar indexBewijsvoering Open vragenlijst Mindshare onderzoek Voorbeeld SPSS
 30. 30. Terug naar indexWat heb ik ervan geleerd?EindbeoordelingSPSS is alweer bijna 4 jaar geleden en ik heb het na het project niet meer gebruikt. Ikkan dus wel zeggen dat ik van het programma weinig meer afweet. Aangezien ikzelfdeskresearch heb gedaan (en een 10 heb gekregen daarvoor), weet ik wat ik leuk vind enwaar ik goed in ben.Deze kennis heb ik gebruikt voor mijn afstudeeropdracht. Ook hier heb ik kwalitatief enkwantitatief onderzoek moeten uitvoeren, hetgeen ik dus niet leuk vind. Maar goed, ik hebhet dusdanig weten in te steken dat ik geen gebruik hoefde te maken van ingewikkeldesoftware waardoor ik toch een significant eindresultaat heb weten te boeken.
 31. 31. Terug naar indexCompententies:Adviseur/consultantDe afgestudeerde kan als ADVISEUR /CONSULTANT voor een organisatie problemensignaleren en daarvoor waardevolle adviezen, inzichten en alternatieveoplossingsrichtingen aandragen GEBASEERD OP ANALYSE en dit vervatten in eenADVIESRAPPORTAGE.PROJECTEN:• Afstudeeropdracht Toekomst van Media (Paid, Owned en Earned Media)
 32. 32. Terug naar indexSmart omschrijvingSpecifiekIn een veranderend medialandschap moeten mediabureaus zich continue mee ontwikkelenom klanten te kunnen blijven voorzien van uitstekende strategien en adviezen. Doen ze ditniet, dan missen ze de boot en verliezen ze klanten met een daling in omzet als logischgevolg. In mijn afstudeeropdracht ben ik op zoek gegaan naar de veranderingen, heb ik deorganisatie onderzocht (zie De Onderzoeker) en op een aantal lagen een adviesrapportuitgebracht. Dit als doel om Mindshare haar leidende rol in het Nederlandsemedialandschap te kunnen waarborgen en doorzetten. Want het is al niet makkelijk om denummer een te zijn, het is nog veel moeilijker om nummer een te blijven.MeetbaarDe adviezen moeten er voor zorgen dat Mindshare ook volgend jaar, voor de derde keerop rij, als mediabureau van het jaar gekozen wordt. De adviezen zijn de uitkomst vantheoretisch en praktisch onderzoek. Een samensmelting en eigen interpretatie van wat opinternationaal vlak al wordt gedaan, gecombineerd met interne optimalisaties die vanuitonderzoek aan het licht gekomen zijn. Want je kan modellen en een theorie maken, zoalsal eerder gezegd, het personeel moet dit uitvoeren. Staan deze er niet achter of zijn zeer nog niet klaar voor, dan mist de uitwerking elke kracht.
 33. 33. Terug naar indexSmart omschrijvingAcceptabelIn samenspraak met directie is deze opdracht tot stand gekomen. Hoe kan Mindshare inhet medialandschap, dat nu gaat over Paid (betaalde) media, Owned (je eigen kanalen)media en Earned (alles waar je geen controle over hebt, mond-op-mond reclame en PR)media. Grote reclamebudgetten zullen gaan dalen want via sociale media is het op eenkosten besparende manier mogelijk om eenzelfde of wellicht beter effect te krijgen in jemarketing en communicatie inspanningen. Hierop heb ik getacht een antwoord te vinden enaanbeveling te doen voor de organisatie waar ik inmiddels voor Nederland niet meer voorwerk. Inmiddels werk ik internationaal voor Mindshare in Zuid Afrika.
 34. 34. Terug naar indexSmart omschrijvingResultaatHet eindresultaat is een advies rapport bestaande uit een drietal aanbevelingen. Het begintmet de interne organisatie. Eerst alles op de rit krijgen: een heldere, door iedereen tebegrijpen structuur, efficiency slagen en geautomatiseerde processen om meer kwaliteit tewaarborgen onder het personeel en vervolgens kennis op te bouwen. Tot slot, vertrouwen! Inelkaar, in klanten om zodoende samen naar de optimale samenwerking toe te werken.Vervolgens is gekeken naar een inhoudelijl vertrekpunt. Veelal gaan we meteen over inbetaalde middelen terwijl bij veel klanten ook de interne marketing mogelijkheden niet oporde zijn. Denk aan de website, database, profielen binnen sociale media en ben je vindbaarbinnne zoekmachines als bedrijf. Als de organisatie hier aanbevelingen en advies (uiteraardbetaald advies) over kan geven, dan zien klanten het belang en kennis van Mindshare. HeeftMindshare dit advies gegeven, hebben ze zelf kanalen geoptimaliseerd en/of hebbenpartnerbedrijven deze adviezen overgenomen, dan is het zaak om klanten te adviseren opnieuwe, innovatieve mediamogelijkheden die verder gaan dan een TV commercial of printadvertentie. Dit is de derde aanbeveling, het in kaart brengen van nieuwe marketing encommunicatie mogelijkheden.
 35. 35. Terug naar indexSmart omschrijvingTijdsgebondenHet onderzoek voor de Onderzoeker heeft wel aardig wat tijd gekost. In totaal, vanopstellen vragenlijst tot de analyse en conclusies in SPSS ongeveer een maand. Heeft medoen realiseren dat onderzoek een lastig vak is, een vak wat veel tijd in beslag neemt enzeer kritisch moet worden beoordeeld. Als je statements maakt, moeten deze opwaarheid berust zijn, anders val je door de mand. Uiteindelijk zijn we niet in de knelgekomen met onze deadlines, maar het was wel krap.Tijdens mijn afstudeeropdracht merkte ik dat de medewerking van collega‟s erg lastigwas. Vaak geen tijd om even een uurtje vrij te maken waardoor mijn afstudeerdatum tweekeer is verschoven. Erg vervelend want aangezien ik nu in Zuid Afrika werk en woon, hebik veel op het laatste momenten moeten verwerken. Desalniettemin ben ik van mening datde aanbevelingen die ik gemaakt heb voor Mindshare, zowel op korte termijn als op langetermijn implementeerbaar en uitvoerbaar zijn. Hopelijk denken mijn oud-collega‟s er netzo over en maken ze van mijn theoretische analys een praktisch gegeven.
 36. 36. Terug naar indexBewijsvoering Advies Nieuwe kanalen en mogelijkhedenAdvies interne bedrijfsoptimalisaties
 37. 37. Terug naar indexWat heb ik ervan geleerd?EindbeoordelingAls mediaconsultant en adviseur was deze compententie een eenvoudige. Ik hebgedurende mijn gehele studieperiode gebruik kunnen maken van de kennis die ik hebopgedaan gedurende mijn werkperiode bij Mindshare.Tijdens de studie heb ik deze kennis weten te verfijnen door de diverse colleges enstudiestof waardoor ik theoretisch een betere ondergrond heb en klanten nu nog beterkan adviseren in media en marketingvraagstukken.Het heeft mij uiteindelijk een baan in Zuid Afrika opgeleverd waar ik nu directeur benvan de digitale afdeling van Mindshare.
 38. 38. De Specialistische Competenties
 39. 39. Terug naar indexCompententies:RepresentantDe afgestudeerde kan als REPRESENTANT(woordvoerder, netwerker, lobbyist, onderhandelaar) presentaties verzorgen, deelnemenaan bijeenkomsten en zijn organisatie VERTEGENWOORDIGEN, zodat hierdoorbijgedragen wordt aan de BEOOGDE BEELDVORMING van de organisatie enEFFECTIEVE EN EFFICIËNTE INFORMATIEOVERDACHT plaatsvindt.PROJECTEN:• De Representant
 40. 40. Terug naar indexSmart omschrijvingSpecifiekIn het project de Representant hebben we voor een nieuw op te richten kliniek een opendag georganiseerd. Deze zou plaats vinden in Katendrecht, te Rotterdam. Doel was om allerelevante focusgroepen kennis te laten maken met de nieuwe kliniek, dat zich richt opplastische chirurgieMeetbaarDe meetbaarheid van het project viel samen met de interesse en deelname van defocusgroepen. Omdat alle projectleden werkzaam waren in de media, konden we een goedPR programma opstarten waarbij de relevante focusgroepen (pers, gebruikersdoelgroepen buurtbewoners) een indruk konden krijgen op de nieuwe kliniek.AcceptabelPlastische chirurgie gaat altijd gepaard met etische discussies. Moet je jezelfveranderen of moet je blijven zoals je geschapen bent. De kliniek heeft daarvoor diverseoplossingen, voor elk wat wils en dat is wat we middels de open dag duidelijk wilde maken.
 41. 41. Terug naar indexSmart omschrijvingResultaatDe open dag is opgesplitst in twee dagen. De eerste dag een grootste lancering voor persen bekende Nederlanders. De tweede dag voor het publiek, enerzijds potentiele klantenen anderzijds buurtbewoners. Dit alles op de kliniek een gezicht te geven, om duidelijk temaken dat het een maatschappelijk verantwoorde organisatie is dat mensen met metproblemen graag wilt ondersteunen.TijdsgebondenHet was de bedoeling dat na de open dag de kliniek op Katendrecht haar deuren zou gaanopenen. De open dag was daarmee een mooi startschot voor een winstgevende enmaatschappelijk verantwoorde toekomst op deze mooie locatie die in die tijd nog volledigin ontwikkeling was met nieuwbouw, bedrijvigheid en veiligheid.
 42. 42. Terug naar indexBewijsvoering Open Dag voor Persrelaties
 43. 43. Terug naar indexWat heb ik ervan geleerd?EindbeoordelingPersoonlijk een van de mindere projecten en daarmee ook compententies. Het kanarrogant en verwaand klinken maar ik heb liever dat er iets voor mij wordt georganiseerddan dat ik het zelf moet doen. Dit valt ook samen met mijn planning skills: Ik ben ergewoon niet zo heel goed in. Ik kan me heel veel goede voornemers voorhouden, als het ereenmaal van komt, dan doe ik liever iets wat ik leuk vind.Wat moet dat moet, zo ook voor dit project. Ik heb wel geleerd dat voor de organisatievan een evenement er meer bij komt kijken dan simpelweg een programma in elkaardraaien. Maar of ik het in de toekomst vaker ga doen, ik betwijfel het.
 44. 44. Terug naar indexCompententies:Corporate communicatie managerDe afgestudeerde kan als CORPORATE COMMUNICATIEMANAGER de TOTALECOMMUNICATIE (organisatie-, interne- en marketingcommunicatie) GEÏNTEGREERDBENADEREN EN AANSTUREN ten einde het GEWENSTE IMAGO bij de verschillendebelangengroepen TE REALISEREN.Issue managerDe afgestudeerde kan als ISSUESMANAGER de voor een organisatie RELEVANTEISSUES MANAGEN door ONTWIKKELINGEN IN DE OMGEVING TE SIGNALEREN, TEWEGEN EN TE VERTALEN NAAR COMMUNICATIEBELEID.PROJECTEN:• Interne communicatie
 45. 45. Terug naar indexSmart omschrijvingSpecifiekBenthem & Crouwel is een organisatie dat zich bezig houdt in de wereld van architectuur.Echter, er zijn nogal wat interne issues en problemen waardoor het imago van het bedrijfonder druk kwam te staan. Door middel van onderzoek en interviews zijn de issues aan hetlicht gekomen en is het gat tussen werkelijke en gewenste imago gedicht.MeetbaarDoor middel van onderzoek en interviews zijn de issues aan het licht gekomen. Vanuitdeze onderzoeksfase zijn nieuwe gemeenschappelijke vertrekpunten overlegd metdirectie.AcceptabelDe analyses uit het interview gaven aan dat er veel onduidelijkheid was over Benthem &Crouwel. Waar staan we voor, wat doen we nu eigenlijk en waarom. Dit had als gevolg datveel medewerkers met lood in de schoenen naar kantoor kwamen en er veel stribbelingenop de werkvloer waren. De organisatie was zich er niet van bewust dat de door henopgestelde visie en missie niet overeen kwamen met het gedachte goed van dewerknemers.
 46. 46. Terug naar indexSmart omschrijvingResultaatD.m.v. een nieuw intern communicatie plan, op basis van onderzoek op gemeenschappelijkevertrekpunten die aan het licht kwamen, hebben we de directie kunnen overtuigen van hetdoorvoeren van een aangepaste missie en visie. Deze zou het imago ten goede moetenkomen omdat zowel werknemers als directie achter deze missie en visie stonden.TijdsgebondenHet was van groot belang was om als team met een gemeenschappelijk doel aan het werkte gaan.Direct na afronden van het project is het plan overgedragen voor implementatie.
 47. 47. Terug naar indexWat heb ik ervan geleerd?EindbeoordelingAls communicatie freak heb ik eigenlijk nog nooi naar de interne communicatie gekeken.Altijd vanuit de consument gedacht en nooit aan hoe belangrijk het is dat het personeelachter de denkwijze van de organisatie moet staan. Als dat niet het geval is, dan heefteigenlijk verdere communicatie geen zin.Deze kennis die ik tijdens het project heb opgedaan, gebruik ik nu voor mijn huidige rolals hoofd / directeur van de digitale afdeling. Iedereen moet hetzelfde denken enhetzelfde doen, want consistentie en gelijkheid is essentieel voor het voeren van een goedbedrijf.
 48. 48. Terug naar indexCompententies:Media manager/-plannerDe afgestudeerde kan als MEDIAMANAGER/-PLANNER m.b.t. eencommunicatiecampagne OP GERICHTE WIJZE BESTAANDE MEDIAKANALENINZETTEN EN BENUTTEN, COMMUNICATIEMEDIA BEDENKEN EN REDACTIONEELINVULLEN OF AANSTUREN om beoogde(MARKETING)COMMUNICATIEDOELSTELLINGEN TE BEREIKEN.Account manager/ communicatie makelaarDe afgestudeerde kan als ACCOUNTMANAGER/COMMUNICATIEMAKELAAR van eenorganisatie RELATIES AANGAAN EN ONDERHOUDEN, PARTICIPEREN INONDERHANDELINGSSITUATIES ALSMEDE PROCESSEN MANAGEN om INTERN ENEXTERN LOPENDE OPDRACHTEN TE REALISEREN EN NIEUWE OPDRACHTEN TEVERWERVENPROJECTEN:• Advertising
 49. 49. Terug naar indexSmart omschrijvingSpecifiekIn dit project hebben we een volledige campagne moeten optuigen voor Cote D‟or. Vancreatief concept voor reclame tot middelen en kanelen ter implementatie. De volledige rolvan account manager (diverse voorstellen opgevraagd bij media exploitanten en creatievebureaus) tot mediaplanner, de implementatie van een campagne (mediaschema, planning).MeetbaarDoor middel van een goede briefing hebben we diverse doelstellingen kunnen hangen aan decampagne. Hoeveel bereik, hoeveel gaan we inkopen bij welke media exploitant tot aan hetopzetten van een campagne meetonderzoek via GFK Daphne, een gerennomeerdonderzoeksbureau en zeer bekend in het medialandschap.Acceptebel:Vanuit creatief concept hebben we bewust op de doelgroep ingespeeld. Deze campagne zouzich richten op mannen, dus met het oog op chocola (Cote D‟or) was het belangrijk niet tesoft en vrouwelijk over te komen, dat zou effect verliezen. We hebben gekozen voorvrijheid en stoer, met de Sahara, de Camel campagnes en propellervliegtuigjes ter inspiratie.
 50. 50. Terug naar indexSmart omschrijvingResultaatEen volwaardig en kwalitatieve campagne waar veel medie en reclamebureaus jaloers opzouden zijn. Omdat we de beschikking hadden over een creatief designer, hebben we eenwaanzinnig mooie commercial gemaakt. Ik zelf als mediaplanner/manager/accountmanager heb zorg gedragen voor het mediaplan, van strategie tot implementatie. Vantraditionele tv campagne tot een volwaardig social media programma.TijdsgebondenOmdat elke campagne een houdbaarheidsdatum heeft en we wear-out (het momentwaarop de campagne effect verliest) wilde voorkomen hebben we gekozen voor eenperiode van 6 maanden. De TV campagne wordt in fases ingezet, internet start uiteraardpas op het moment dat het grote mannelijke publiek bekend is met de offlinezichtbaarheid op tv en andere grote bereiksmedia.
 51. 51. Terug naar indexBewijsvoering Media strategie en -intergratie
 52. 52. Terug naar indexBewijsvoering Hyves mediaplanning
 53. 53. Terug naar indexWat heb ik ervan geleerd?EindbeoordelingAdvertising, de kern van mijn werk en de branche waar ik al 10 jaar mijn boterham inverdien. Het mag duidelijk zijn dat ik voor dit project al mijn kennis heb gebruikt om hettot een goede einde te brengen.Als voormalig mediaplanner weet ik als geen ander hoe en welke kanalen ingezet moetenworden, als strateeg moet ik weten hoe en waar de doelgroep te vinden is en hoe ik eenmerk kan adviseren om als merkzijnde op lange termijn naar een hoger niveau te komen.Meer herkenning, meer engagement of meer sales. Allemaal onderdelen die ik dagelijksonder ogen moet komen.
 54. 54. Terug naar indexCompententies:StrateegDe afgestudeerde kan als STRATEEG het lijnmanagement ondersteunen door opANALYTISCHE EN CREATIEVE WIJZE STRATEGISCHE EN TACTISCHECOMMUNICATIEPLANNEN op te stellen waardoor deORGANISATIEDOELSTELLINGEN WORDEN GEREALISEERDPROJECTEN:• Experience Management
 55. 55. Terug naar indexSmart omschrijvingSpecifiekVoor Experience Management hebben we als opdrachtgever de Nederlandse Spoorwegengekozen. We hebben een belevenis wereld ontwikkelend waarbij we zijn afgestapt van:Van Station naar Station en de richting op zijn gegaan naar: Van Deur tot Deur. Want, deNS heeft zoveel producten en partners, dat dit simpel mogelijk is. Om dit teintroduceren, hebben we een reality game ontwikkeld, waarbij mensen het zelf kondenbeleven door te participeren.MeetbaarHet project is op diverse manieren meetbaar. Uiteraard maakt de game gebruik van allemogelijke digitale technieken zodat het resultaat en de investeringen door en terug teberekenen zijn. Maar, ook vanuit kaartverkoop en openbaarvervoer deelnemers isduidelijk te meten of de belevenis aan is geslagen bij de doelgroep: alle openbaar vervoerreizigers in Nederland..
 56. 56. Terug naar indexSmart omschrijvingAcceptabelNS heeft sinds jaar en dag te kampen met negatieve publiciteit, al kan ze daar in sommigegevallen zelf niets aan doen. Vertragingen en blaadjes op het spoor wel, maar vandalisme,zinloos geweld en zelfmoord pogingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de NS.Om de NS positiever over te laten komen en mee te laten denken in het gedachtegoed vande consument, hebben we geprobeerd deze belevenis wereld te ontwikkelen waarbij deconsument centraal staat: Het zo makkelijk, snel en plezierig vervoeren van deur tot deur.ResultaatZoals gezegd, we hebben een game ontwikkeld ter introductie van het van deur tot deurconcept. Want, mensen willen eerst zien voordat ze het geloven. Vanuit verschillendehoeken en mogelijkheden kunnen NS producten gebruikt worden en punten wordenverzameld of korting gekregen.Producten als OV-fiets, treintaxi, de trein en/of bus natuurlijk, maar ook NSwandelroutes dat bij een groot gedeelte van het publiek niet bekend is. Door middel vaneen punten systeem komt of komen er winnaars uit de bus die een prijs winnen.
 57. 57. Terug naar indexSmart omschrijvingTijdsgebodenDe producten bestaan al een tijdje en zullen blijven bestaan. Hier zit geen tijdspadaanvast. Maar, de game kan niet voor altijd mee gaan. Om iedereen een kans te bieden omte participeren, hebben we gekozen voor een wat langere periode dan doorgaangsgebruikelijk is voor een introductie. Met name de incidentele openbaar vervoer reizigerswaren erg belangrijk in dit project dus om hun een kans te bieden, hebben we gekozenvoor een periode van 6 maanden.
 58. 58. Terug naar indexBewijsvoering Experience game NS
 59. 59. Terug naar indexWat heb ik ervan geleerd?EindbeoordelingOm de NS een leuk en functioneel bedrijf te positioneren, hebben we alles uit de kastgehaald. Eigenlijk onbegrijpelijk dat ze zelf niet zoiets bedacht hebben.Om van een negatief naar een positief imago te stappen en daar ook nog geld mee teverdienen is een hels karwij. Met dit project en vanuit de beoordeling die ik gekregenheb, is deze opdracht meer dan geslaagd geweest en is de competentie strateeg zeergoed uitgevoerd. De kennis die ik heb opgedaan, kan ik nog steeds gebruiken aangezienstrategie een van mijn rollen is in mijn huidige werk.

×