Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

פרויקט רנסאנס

279 views

Published on

-

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

פרויקט רנסאנס

  1. 1. ‫תקופת‬‫הרנסאנס‬ ‫כיתות‬ ‫שכבת‬ ‫פרויקט‬‫ח‬' '
  2. 2. ‫הפרויקט‬ ‫יעדי‬ ‫התנסות‬‫ותלמידים‬ ‫מורים‬‫בשיטות‬‫חלופיות‬ ‫הוראה‬,(‫פרויקט‬,‫למידה‬ ‫עצמאית‬,‫צוות‬ ‫עבודת‬)‫והערכת‬‫חלופית‬ ‫הקניית‬‫חקר‬ ‫מיומנויות‬‫בסיסיות‬,‫צוות‬ ‫עבודת‬ ‫על‬ ‫דגש‬ ‫תוך‬‫ויצירתיות‬ ‫גיבוש‬‫השכבה‬,‫כיתת‬ ‫למסגרת‬ ‫מעבר‬ ‫קשרים‬ ‫יצירת‬ ‫ועידוד‬‫האם‬ ‫יצירת‬‫מסגרת‬‫והמורים‬ ‫השכבה‬ ‫מחנכי‬ ‫בין‬ ‫תחומי‬ ‫רב‬ ‫פעולה‬ ‫לשיתוף‬ ‫המקצועיים‬‫סביב‬‫מרכזי‬ ‫נושא‬‫משותף‬
  3. 3. ‫זמנים‬ ‫ולוח‬ ‫הפרויקט‬ ‫מבנה‬ ‫בכיתות‬ ‫כללי‬ ‫הסבר‬‫ומטרותיו‬ ‫הפרויקט‬ ‫על‬ ‫המחנכים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הפרויקט‬ ‫תחילת‬ ‫לפני‬ ‫טיזרים‬ ‫מספר‬ ‫יצירת‬‫סקרנות‬ ‫לעורר‬ ‫כדי‬ ‫והתלהבות‬ ‫היסטוריה‬ ‫בשיעורי‬‫תקופת‬ ‫על‬ ‫לימוד‬‫הרנסאנס‬ ‫סוכות‬ ‫אחרי‬ ‫מיד‬
  4. 4. ‫זמנים‬ ‫ולוח‬ ‫הפרויקט‬ ‫מבנה‬ ‫פתיחה‬ ‫אירוע‬–‫נובמבר‬ ‫של‬ ‫השני‬ ‫בשבוע‬ ‫תחומיים‬ ‫רב‬ ‫מבוא‬ ‫שיעורי‬-‫בנובמבר‬ ‫שבועיים‬ ‫נושא‬ ‫בחירת‬‫החקר‬ ‫לעבודת‬,‫המורה‬ ‫והתאמת‬ ‫הצוותים‬ ‫בניית‬ ‫המנחה‬.‫נובמבר‬ ‫סוף‬ ‫לקראת‬.‫נושאים‬ ‫רשימת‬: ‫אדריכלות‬‫ותזונה‬ ‫אוכל‬‫העבדים‬ ‫סחר‬‫הנזירים‬ ‫מסדרי‬ ‫רפואה‬‫האוניברסיטאות‬‫אסטרונומיה‬‫הדפוס‬ ‫מהפכת‬ ‫אופנה‬‫שירה‬‫עולם‬ ‫מגלי‬‫הסחר‬ ‫חברות‬ ‫אלכימיה‬‫ספרות‬‫מוסיקה‬‫הרפורמציה‬ ‫ומסחר‬ ‫בנקאות‬‫תיאטרון‬‫אמריקה‬ ‫ילידי‬‫צבאית‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫האבירים‬ ‫מסדרי‬‫מחול‬‫מיסיונריות‬‫בידור‬
  5. 5. ‫זמנים‬ ‫ולוח‬ ‫הפרויקט‬ ‫מבנה‬ ‫עבודה‬ ‫הגשת‬ ‫ובסיומה‬ ‫מונחית‬ ‫צוות‬ ‫עבודת‬( .‫ההנחיה‬ ‫על‬ ‫פרטים‬,‫על‬ ‫העבודה‬ ‫מבנה‬–‫עמי‬)4‫בדצמבר‬ ‫שבועות‬ ‫המנחה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫העבודה‬ ‫בדיקת‬‫שיפורסם‬ ‫למחוון‬ ‫בהתאם‬ ‫הכנה‬‫תוצרים‬ ‫של‬ ‫והגשה‬–‫פרזנטציה‬,‫מודל‬,‫הצגה‬,‫משחק‬,‫ציור‬,..... ‫ינואר‬ ‫של‬ ‫ראשונה‬ ‫מחצית‬ ‫יום‬‫שיא‬–‫העבודות‬ ‫של‬ ‫פרזנטציות‬ ‫יציגו‬ ‫תלמידים‬ ‫עבודות‬ ‫של‬ ‫תערוכה‬ ‫בחצר‬ ‫רנסנס‬ ‫ביריד‬ ‫דוכן‬ ‫השכבה‬ ‫הורי‬ ‫יוזמנו‬ ‫השיא‬ ‫ליום‬–‫ינואר‬ ‫של‬ ‫שניה‬ ‫מחצית‬
  6. 6. ‫מהפרויקט‬ ‫ולמורים‬ ‫לתלמידים‬ ‫יוצא‬ ‫מה‬? ‫בדרך‬ ‫התנסות‬‫הל‬"‫ה‬‫שונה‬ ‫גיבוש‬ ‫אתגר‬ ‫הפרטניות‬ ‫בשעות‬ ‫להשתמש‬ ‫אחרת‬ ‫דרך‬(‫שרלוונטי‬ ‫למי‬) ‫ציון‬(‫גבוה‬)‫לתעודה‬–‫לתלמיד‬ ‫ואולי‬–‫החינוכית‬ ‫היוזמה‬ ‫על‬ ‫העירייה‬ ‫מטעם‬ ‫פרס‬ ‫החדשנית‬
  7. 7. ‫הפרויקט‬ ‫ולהצלחת‬ ‫חיובית‬ ‫לחוויה‬ ‫והתלמידים‬ ‫המורים‬ ‫מצד‬ ‫התלהבות‬ ‫והתגייסות‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬

×