Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Anders samenwerken in
        allianties en netwerken


           Joanne Bredero©Bantopa 2010
De huidige economie bestaat meer en
      meer uit organisaties die, al dan niet,
       tijdelijk met elkaar ...
Allianties:bouwstenen van v/d
                netwerkeconomie

                     Sa...
Allianties
   Definitie          Praktisch
    Samenwerkingsverband      Strategisch – heeft lange
  ...
Allianties kunnen heel precies worden ingericht
        om een specifiek doel te bereiken.

           ...
Kenmerken succesvolle
      allianties
   • Gezamenlijke besluitvorming
   • Gezamenlijke kosten en opbrengsten
 ...
“Few companies have everything that they need.
   You may need money, customers, or product. No
    matter what you ...
Toegang tot en combineren van kennis is vaak
           het doel van allianties.

      De besturing van a...
Twee benaderingen van
  alliantiebesturing
              Control            Trust


      ...
Er bestaat geen standaard “stappenplan”
   om tot een samenwerking/alliantie te
           komen

     ...
Valkuilen

  • Initiatie fase            • Initiatie fase
      – Business case (wat, wie,     – Gee...
Succes      doelstellingen bereikt

          40%

        Allianties
               ...
Hoe verhoog ik mijn alliantiesucces?
                - Inzicht in falen
           - Opbouwe...
Inzicht in falen (1)
   • Voorbereiding     • Geen duidelijke WIN –
                WIN
   • Part...
Inzicht in falen (2)

   • Onderhandelingen    • Geen voorbereiding
               • Uitstellen van is...
Inzicht in falen (3)


        • Gebrek strategische inbedding
        • Gebrek aan vertrouwen
      ...
Alliantievaardigheden

     Het vermogen van organisaties om de juiste
    partners te vinden, een alliantie op te...
Know-how    Goed begrip van allianties                          Processen en
      ...
Samenvattend
      Structuur
      •   Maak duidelijk wat u wilt bereiken met de samenwerking
      • ...
“Echt nieuwe ontwikkelingen in de
        wereld ontstaan door samenwerking”

                  ...
Innovatie
   De ontwikkeling en invoering van een (verbeterd)
   product, dienst, technologie, werkproces of
   mark...
Allianties en Innovatie
     Voordelen               Nadelen

     • Verlaagt het risico van innovat...
Succes in Samenwerken
         Het is zo simpel als:

            1. Focus
           2. To...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Anders Samenwerken in Allianties en Netwerken

1,537 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Anders Samenwerken in Allianties en Netwerken

 1. 1. Anders samenwerken in allianties en netwerken Joanne Bredero ©Bantopa 2010
 2. 2. De huidige economie bestaat meer en meer uit organisaties die, al dan niet, tijdelijk met elkaar verbonden zijn. “Alliances have become an integral part of the contemporary strategic thinking” Fortune Magazine ©Bantopa 2010
 3. 3. Allianties:bouwstenen van v/d netwerkeconomie Samenwerkingsvormen Markttransactie Licensing Fusie/ Joint venture Deelneming Overname Outsourcing Contractuele allianties (eenvoudig) Allianties ©Bantopa 2010
 4. 4. Allianties Definitie Praktisch Samenwerkingsverband  Strategisch – heeft lange aangegaan door 2 of termijn impact meer organisaties om  Operationele samenwerking strategische redenen  Win – Win met wederzijdse input terwijl de juridische  Wederzijdse afhankelijkheid zelfstandigheid van de  Synergetisch partijen blijft bestaan ©Bantopa 2010
 5. 5. Allianties kunnen heel precies worden ingericht om een specifiek doel te bereiken. Let op: De aard en reikwijdte van de alliantie goed en helder omschrijven ©Bantopa 2010
 6. 6. Kenmerken succesvolle allianties • Gezamenlijke besluitvorming • Gezamenlijke kosten en opbrengsten • Duidelijke verdeelsleutel • Gezamenlijke (evenredige) inspanningen • Onafhankelijkheid van partners • Samenwerking tussen partners uit zich in gezamenlijke operationele activiteiten • Draagvlak aan top en op uitvoerend niveau ©Bantopa 2010
 7. 7. “Few companies have everything that they need. You may need money, customers, or product. No matter what you need, there is someone who has it. That someone is a potential alliance Partner.” Curtis E. Sahakian ©Bantopa 2010
 8. 8. Toegang tot en combineren van kennis is vaak het doel van allianties. De besturing van allianties moet dan ook zodanig worden ingericht dat optimaal gebruik wordt gemaakt van de specifieke kennis van de partners. Het doel bepaalt wat er bestuurd moet worden. ©Bantopa 2010
 9. 9. Twee benaderingen van alliantiebesturing Control Trust Probleem Voorkomen opportunisme Verschillen partners benutten Grip houden op werknemers Personeel motiveren Benadrukt Planning & control Visie Contracten Normen & waarden Regels Intrinsieke motivatie Board stuurt mee Board adviseert Formele mechanismen Informele mechanismen Bron: Alliantiebesturing - Ard Pieter de Man ©Bantopa 2010
 10. 10. Er bestaat geen standaard “stappenplan” om tot een samenwerking/alliantie te komen Maar: beproefde alliantieprocessen hebben gemeenschappelijke aandachtspunten (Samen)werken aan Samenwerken ©Bantopa 2010
 11. 11. Valkuilen • Initiatie fase • Initiatie fase – Business case (wat, wie, – Geen duidelijke visie waarom, wanneer, hoe, etc.) – Ongelijkheid in partners • Ontwikkelingsfase • Ontwikkelingsfase – Vaststellen doelstellingen – Doelstellingen niet expliciet – Rollen/verwachtingen niet – Rollen partners expliciet – Besturing (intern/extern) • Volwassenheidsfase • Volwassenheidsfase – Geen evaluatiemomenten – Monitoren – Doorsudderen – Evaluatie – Onverwachte momenten ©Bantopa 2010
 12. 12. Succes doelstellingen bereikt 40% Allianties misfit 60% complementariteit 30% resources Falen Harde factoren misfit besluitvorming gebrek vertrouwen gebrekkige besturing en 70% monitoring Relatie factoren geen conflictmanagement gebrekkige informatie- uitwisseling plotselinge externe gebeurtenissen ©Bantopa 2010
 13. 13. Hoe verhoog ik mijn alliantiesucces? - Inzicht in falen - Opbouwen van alliantievaardigheden ©Bantopa 2010
 14. 14. Inzicht in falen (1) • Voorbereiding • Geen duidelijke WIN – WIN • Partner selectie • Te snelle partnerkeuze • Organisatie en • Gebrek aan vertrouwen uitgaanspositie • Geen doelen in elkaars verlengde • Geen gemeenschappelijke visie ©Bantopa 2010
 15. 15. Inzicht in falen (2) • Onderhandelingen • Geen voorbereiding • Uitstellen van issues • Management • Gebrek aan regels • Gebrek aan communicatie • Gebrek aan flexibiliteit • Evaluatie • Geen duidelijke doelen ©Bantopa 2010
 16. 16. Inzicht in falen (3) • Gebrek strategische inbedding • Gebrek aan vertrouwen • Gebrek aan toewijding • Cultuurverschillen ©Bantopa 2010
 17. 17. Alliantievaardigheden Het vermogen van organisaties om de juiste partners te vinden, een alliantie op te zetten en het succesvol managen van een alliantie. ©Bantopa 2010
 18. 18. Know-how Goed begrip van allianties Processen en Juiste tools aanwezig structuren Alliantie- Samenwerking zit in de Mindset vaardigheid genen Mensen Voldoende managementtalent Mechanismen om kennis en Leren Bron: obv Spekman, Isabella en MacAvoy, 2000 ervaring te delen ©Bantopa 2010
 19. 19. Samenvattend  Structuur • Maak duidelijk wat u wilt bereiken met de samenwerking • Maak de doelen zoveel mogelijk meetbaar: “What gets measured gets done!” • Houdt het praktisch; kies indien mogelijk voor een stapsgewijze benadering  Alliantievaardigheden • Maak voldoende capaciteiten vrij in de eigen organisatie; beschouw het management van uw alliantie als een vak apart  Relatie • Focus niet alleen op de “harde” aspecten: uiteindelijk zijn het de mensen die het moeten doen: cultuur, vertrouwen, verschillen tussen personen • Zorg voor goede communicatie ©Bantopa 2010
 20. 20. “Echt nieuwe ontwikkelingen in de wereld ontstaan door samenwerking” Gerard Kleisterlee, ©Bantopa 2010
 21. 21. Innovatie De ontwikkeling en invoering van een (verbeterd) product, dienst, technologie, werkproces of marktverhouding, waarmee een bedrijf relatief mee vooruit loopt. Innovatie is vooral een houding: openstaan voor verandering en vernieuwing! ©Bantopa 2010
 22. 22. Allianties en Innovatie Voordelen Nadelen • Verlaagt het risico van innovatie • Overdracht van kennis is moeilijk te organiseren • Bundeling kern competenties en kennis • Concurrentie tussen partners • Uitwisseling ideeën • Faal percentage van allianties (60%) • Radar functie • Tempo van innovatie verhogen ©Bantopa 2010
 23. 23. Succes in Samenwerken Het is zo simpel als: 1. Focus 2. Toewijding 3. Uitvoering Joanne Bredero +31 (0)6 - 52065173 www.bantopa.net ©Bantopa 2010

×