РОЛЯТА НА НАРУШЕНАТА АРТИКУЛАЦИЯ В РАЗВИТИЕТО НА ФОНОЛОГИЧНОТО ОСЪЗНАВАНЕ Катерина Щерева Юбилейна научна конференция 100...
Артикулация и артикулационни нарушения <ul><li>„ Артикулация” - физиологичните движения, включени в изменението на въздуш...
Фонологично осъзнаване <ul><li>Фонологичното осъзнаване е </li></ul><ul><li>осъзнатата чувствителност към звуковата струк...
Фонологично осъзнаване и езикова перцепция  <ul><li>Фонологичното осъзнаване се разглежда като част от езиковата перцепци...
Фонологично осъзнаване и артикулационна способност <ul><li>Catts (1991) - децата, които имат само нарушена артикулация бе...
Фонологично осъзнаване и артикулационна способност <ul><li>Спирова и Ястребова (1976) - отделянето на гласен звук от начал...
Специфика на артикулационните грешки и фонологичното осъзнаване  <ul><li>Осмислянето на типа грешки при говорните и фонол...
Спецификата на артикулационните грешки и фонологичното осъзнаване <ul><li>Волкова ( 1989 ) - разделя артикулационните на...
Изследователски въпроси  <ul><li>Има ли връзка между нарушената артикулация и развитието на фонологичното осъзнаване? </l...
Участници в изследването 32 % 16 ЕГ- Нарушена артикулация 68 % 34 КГ- норма Артикулация 42 % 21 73- 87 месеца 58 % 29 58 -...
Методика на изследването  <ul><li>Артикулационната реализация се изследва чрез Тестовата процедура за изследване на артик...
І. РИМУВАНЕ Тест 1: Разпознаване на рима Тест 2: Възпроизвеждане на рима
ІІ. КЛАСИФИЦИРАНЕ Тест 3, 4, 5: Идентификация (фонема) Тест 6, 7: Категоризация (фонема) Тест 8, 9: Възпроизвеждане на...
ІІІ. МАНИПУЛИРАНЕ  Тест 10 и 11: Разпознаване на манипулиране (сричка/фонема)
ІV. СЛИВАНЕ  Тест 12 и 13: Разпознаване на сливане (сричка/ фонема)
V. СЕГМЕНТИРАНЕ Тест 14, 15 и 16: Разпознаване на сегментиране (изречение/сричка/фонема)
Връзка между артикулацията и фонологичното осъзнаване <ul><li>Липса на статистически значима връзка между всички категори...
Специфика на артикулационноте грешки и фонологично осъзнаване <ul><li>Децата от КГ имат почти идентичен резултат с ЕГ с „...
Специфични дефицити на фонологичното осъзнаване във връзка с типа нарушена артикулация 3,13 0 0 6,00 9,13 0 0 0 0 0 0 ЕГ-...
<ul><li>Общо за трите групи деца с </li></ul><ul><li>нарушена артикулация - по-ниски резултати </li></ul><ul><li>при вси...
Заключение <ul><li>1 . Между нарушената артикулация и фонологичното осъзнаване няма статистически значима връзка, </li></...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

4 presentation2010фнпп

5,184 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,184
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,854
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

4 presentation2010фнпп

 1. 1. РОЛЯТА НА НАРУШЕНАТА АРТИКУЛАЦИЯ В РАЗВИТИЕТО НА ФОНОЛОГИЧНОТО ОСЪЗНАВАНЕ Катерина Щерева Юбилейна научна конференция 100 години от рождението на професор дпн Дечо Денев 25 години Факултет по начална и предучилищна педагогика, 2010
 2. 2. Артикулация и артикулационни нарушения <ul><li>„ Артикулация” - физиологичните движения, включени в изменението на въздушния поток във вокалния тракт над ларинкса, </li></ul><ul><li>с цел изговаряне на говорните звукове (Crystal); </li></ul><ul><li>Нарушена артикулационна реализация - неспособност за изговаряне на звуковете от родния език по подходящ и съответен начин за останалите, които го употребяват; </li></ul><ul><li>Артикулационните нарушения на развитието - разстроена е артикулацията на онтогенетично средните и най-вече на онтогенетично късните съгласни звукове </li></ul><ul><li>( Ц. Ценова ) . </li></ul>
 3. 3. Фонологично осъзнаване <ul><li>Фонологичното осъзнаване е </li></ul><ul><li>осъзнатата чувствителност към звуковата структура на езика; </li></ul><ul><li>В изследователската литература терминът се появява в края на 1970-те и началото на 1980-те години; </li></ul><ul><li>Кореспондира с по-ранни определения - „фонетичен анализ на думите” на Bruce и „лингвистичен анализ” на фонологичното равнище на Mattingly; </li></ul><ul><li>След 90-те години се приема, че формирането на фонологичното </li></ul><ul><li>осъзнаване е тясно свързано </li></ul><ul><li>с усвояването на четенето. </li></ul>
 4. 4. Фонологично осъзнаване и езикова перцепция <ul><li>Фонологичното осъзнаване се разглежда като част от езиковата перцепция още в изследванията на Брус ( 1964 ) ; </li></ul><ul><li>MacKay, Magnusson, Webster & Plante определят „отношенията” между перцепцията и продукцията като фундаментално взаимосвързани; </li></ul><ul><li>Thomas (1997) също приписва каузална роля на артикулацията върху развитието на фонологичното осъзнаване; </li></ul><ul><li>Фонологичното осъзнаване се обсъжда и като част от металингвистичната </li></ul><ul><li>способност на изхода на речево- перцептивния механизъм (Tunmer & Rohl). </li></ul>
 5. 5. Фонологично осъзнаване и артикулационна способност <ul><li>Catts (1991) - децата, които имат само нарушена артикулация без езикови проблеми, не са изложени на риск за трудности във фонологичното осъзнаване; </li></ul><ul><li>Cowan и Moran (1997) - дори децата с леки артикулационни грешки изпълняват по-лошо задачите за фонологично осъзнаване, отколкото техните връстници в норма; </li></ul><ul><li>Rvachew & Grawburg (2006) - децата с нарушена артикулация са с </li></ul><ul><li>по-голям риск от забавяне на развитието </li></ul><ul><li>на фонологичното им осъзнаване. </li></ul>
 6. 6. Фонологично осъзнаване и артикулационна способност <ul><li>Спирова и Ястребова (1976) - отделянето на гласен звук от началото на думата е достъпно за 78 % от децата в норма и само за 54,4% от децата с отклонения в артикулацията; </li></ul><ul><li>Карпова (1987) - 22 % от 5-7 годишните деца с нарушена артикулация могат да отделят съгласни и гласни звукове в думите; </li></ul><ul><li>Ц. Ценова (1997, 2010) - отрича наличието на пряка връзка между артикулационната реализация и перцептивната чувствителност; </li></ul><ul><li>Щерева (2005) също не подкрепя хипотезата, че има устойчива връзка между </li></ul><ul><li>перцепцията и артикулацията. </li></ul>
 7. 7. Специфика на артикулационните грешки и фонологичното осъзнаване <ul><li>Осмислянето на типа грешки при говорните и фонологичните нарушение има предикторна роля за фонологичното осъзнаване и четенето (Gillon,2004) ; </li></ul><ul><li>Catts (1993) - децата с асимилационни грешки и грешки от типа “разместване” на сегменти в многосрични думи имат повече трудности във фонологичното осъзнаване, в сравнение с тези с грешки от типа “субституции”; </li></ul><ul><li>Treiman (1984) - мястото на артикулиране на фонемите и тяхното взаимодействие </li></ul><ul><li>определят трудностите при осъзнаването на </li></ul><ul><li>„ onset ” и „coda” със струпани съгласни. </li></ul>
 8. 8. Спецификата на артикулационните грешки и фонологичното осъзнаване <ul><li>Волкова ( 1989 ) - разделя артикулационните нарушения на моторни, с характерно изопачено произношение и акустично-фонематични - с прояви на типично заместване на звуковете с други; </li></ul><ul><li>Shrimberg & Kwiatkowski ( 1982 ) - приемат изопачаването за чисто моторно, повърхностно разстройство; </li></ul><ul><li>Ценова ( 1996 ) – децата, с грешки от типа „изопачаване” , изпълняват задачите за перцепция с 57,6% точност, а </li></ul><ul><li>децата, с грешки от типа „субституции”, дават 42,4% верни отговори. </li></ul>
 9. 9. Изследователски въпроси <ul><li>Има ли връзка между нарушената артикулация и развитието на фонологичното осъзнаване? </li></ul><ul><li>Как се отразяват типовете артикулационни грешки (субституции, елизии, изопачаване) на фонологичното осъзнаване? </li></ul><ul><li>На кои компоненти на фонологичното осъзнаване въздействат </li></ul><ul><li>най-силно различните </li></ul><ul><li>артикулационните грешки? </li></ul>
 10. 10. Участници в изследването 32 % 16 ЕГ- Нарушена артикулация 68 % 34 КГ- норма Артикулация 42 % 21 73- 87 месеца 58 % 29 58 - 72 месеца Възраст 54 % 27 4-та 46 % 23 3-та Група 46 % 23 момичета 54 % 27 момчета Пол процент % Брой Променливи – общо № 50
 11. 11. Методика на изследването <ul><li>Артикулационната реализация се изследва чрез Тестовата процедура за изследване на артикулацията - Ценова, 1997; </li></ul><ul><li>Тестовата батерия за изследване на фонологичното осъзнаване е основно авторска и се състои от 16 субтеста: </li></ul><ul><li>Всеки от тестовете включва три практически елемента и 10 основни; </li></ul><ul><li>2. Резултатите се отчитат на индивидуални тестови протоколи, като верните отговори се отбелязват с „1” точка, а грешните – с „0” точки; </li></ul><ul><li>3. Задачите се изпълняват в две сесии с продължителност между 20 и 30 минути; </li></ul><ul><li>При статистическата обработка на данните </li></ul><ul><li>се използва програмата SPSS 15.0. </li></ul>
 12. 12. І. РИМУВАНЕ Тест 1: Разпознаване на рима Тест 2: Възпроизвеждане на рима
 13. 13. ІІ. КЛАСИФИЦИРАНЕ Тест 3, 4, 5: Идентификация (фонема) Тест 6, 7: Категоризация (фонема) Тест 8, 9: Възпроизвеждане на класифициране
 14. 14. ІІІ. МАНИПУЛИРАНЕ Тест 10 и 11: Разпознаване на манипулиране (сричка/фонема)
 15. 15. ІV. СЛИВАНЕ Тест 12 и 13: Разпознаване на сливане (сричка/ фонема)
 16. 16. V. СЕГМЕНТИРАНЕ Тест 14, 15 и 16: Разпознаване на сегментиране (изречение/сричка/фонема)
 17. 17. Връзка между артикулацията и фонологичното осъзнаване <ul><li>Липса на статистически значима връзка между всички категории на фонологичното осъзнаване и артикулационната реализация. </li></ul><ul><li>Децата с нарушена артикулация са с по-голям риск от забавяне на развитието на фонологичното им осъзнаване, поради по-ниски общи резултати. </li></ul>28,47 95,89 16 Е Г 32,69 97,15 34 К Г Станд. отклонение Средна аритм. стойност Б Р О Й Г Р У П И
 18. 18. Специфика на артикулационноте грешки и фонологично осъзнаване <ul><li>Децата от КГ имат почти идентичен резултат с ЕГ с „изопачаване”, а децата от ЕГ с „пропуски” и „замени” са с доста по-нисък резултат. </li></ul><ul><li>Нарушената артикулация от типа „замени” и „пропуски” най-вероятно е следствие на нарушения на по-дълбоко фонологично, езиково равнище, а грешките от типа „ изопачаването ” са с моторен, антропофоничен произход . </li></ul>97,13 92,63 92,20 97,15 Фонологично осъзнаване /мах=160/ ЕГ – изопа - чаване ЕГ - замени ЕГ- пропуски КГ Групи
 19. 19. Специфични дефицити на фонологичното осъзнаване във връзка с типа нарушена артикулация 3,13 0 0 6,00 9,13 0 0 0 0 0 0 ЕГ- и зопа - чаване 3,38 5,13 0 6,00 0 3,88 4,62 0 6,63 5,50 0 ЕГ – замени 2,20 5,20 5,60 6,00 0 0 0 4,80 0 0 4,60 ЕГ- пропуски 4,00 5,85 7,03 6,76 9,76 4,97 5,32 5,97 7,52 6,74 5,88 КГ СегР /фон/ СегР /срич/ СегР /изреч/ СлР /фо н/ СлР /срич / МР /фон / МР /срич / КВ /нф/ КРК /нф/ КРИ /кф/ КРИ /сф/   Компоненти на фонологичното осъзнаване /мах=10/ Група
 20. 20. <ul><li>Общо за трите групи деца с </li></ul><ul><li>нарушена артикулация - по-ниски резултати </li></ul><ul><li>при всички задачи за анализ и синтез на фонемно </li></ul><ul><li>равнище; </li></ul><ul><li>Специфично за децата с грешки тип „пропуски” - </li></ul><ul><li>лошо изпълнение на задачите за сегментация </li></ul><ul><li>( анализ ) на всички равнища; </li></ul><ul><li>Специфични грешки при децата с артикулационни </li></ul><ul><li>„ замени” – трудности при манипулирането със срички </li></ul><ul><li>и фонеми в рамките на думата; </li></ul><ul><li>При децата с грешки от типа „изопачаване” -проблеми в сферата на синтеза на фонологичната информация. </li></ul><ul><li>Артикулационните грешки от типа „изопачаване” са свързани със способността за синтез на лингвистичната информация, а тези </li></ul><ul><li>от типа „пропуски” и „замени” – </li></ul><ul><li>с дефицити и при двата процеса - </li></ul><ul><li>„ анализ” и „синтез”. </li></ul>
 21. 21. Заключение <ul><li>1 . Между нарушената артикулация и фонологичното осъзнаване няма статистически значима връзка, </li></ul><ul><li>но децата с нарушена артикулация са в риск от забавяне на развитието му. </li></ul><ul><li>2. Развитието на фонологичното осъзнаване най-силно се повлиява от наличието на „замени” и „пропуски” в артикулационната продукция. </li></ul><ul><li>3. Артикулационните грешки влияят най-ярко на способността за сливане (синтез) и сегментиране (анализ) на думи на фонемно равнище. </li></ul><ul><li>4. При терапия на деца с артикулационни нарушения се препоръчва: </li></ul><ul><li>при грешки от типа „изопачаване” - наблягане на синтеза на лингвистичната информация; </li></ul><ul><li>при грешки от типа „пропуски” и „замени” – </li></ul><ul><li>акцент върху двата процеса </li></ul><ul><li>( „анализ” и „синтез” ) . </li></ul>

×