SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ
Εργασία βιολογίας
Τι είναι όξινη βροχή;
• Όξινη βροχή ονομάζεται το φαινόμενο των ασυνήθιστα όξινων
μετεωρολογικών κατακρημνισμάτων, όπως
π.χ. βροχή, χαλάζι, χιόνι, ομίχλη, πάχνη, ως και ξηρή σκόνη. Ο
όρος όξινη βροχή αναφέρεται στην παρουσία όξινων
διαλυμένων ρύπων, δηλαδή ουσιών (αερίων ή μη) που δεν
αποτελούν φυσιολογικά χαρακτηριστικά της καθαρής ατμόσφαιρας,
αλλά είναι προϊόντα ανθρώπινης δραστηριότητας ή άλλων
ρυπογόνων αιτιών (π.χ. ηφαιστειακής δραστηριότητας).
Προέλευση των ρύπων που σχηματίζουν την
όξινη βροχή:
1. Καύση ορυκτών καυσίμων: Υπολογίζεται ότι η ατμόσφαιρα της Γης επιβαρύνεται ετησίως κατά
μέσο όρο κατά 70 kT S, με τη μορφή SO2.
2. Ηφαιστειακή δραστηριότητα: Υπολογίζεται ότι η ατμόσφαιρα της Γης επιβαρύνεται ετησίως κατά
μέσο όρο κατά 7,5 kT S, με τη μορφή SO2.
3. Πυρκαγιές: Υπολογίζεται ότι η ατμόσφαιρα της Γης επιβαρύνεται ετησίως κατά μέσο όρο κατά 2,8
kT S, με τη μορφή SO2.
4. Βιολογικές δραστηριότητες: Μια σειρά βιοχημικών διεργασιών παράγει διμεθυλοθειαιθέρας , που
τελικά οξειδώνεται προς SO2. και CO2.
5. Τήξη όξινου πάγου: Μέρος των παγοκαλυμμάτων που τήκονται λόγω του φαινόμενου του
θερμοκηπίου περιείχαν διαλυμένα όξινα αέρια, προερχόμενα κυρίως από την εντονότερη
ηφαιστειακή δραστηριότητα της εποχής που δημιουργήθηκαν.
ΚΥΡΙΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ:ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ!
Τι επιπτώσεις προκαλεί!
• Η όξινη βροχή έχει έντονες επιπτώσεις στα
φυσικά οικοσυστήματα (δάση, υδροβιότοπους, έδαφος),
σκοτώνοντας άμεσα ή έμμεσα διάφορες μορφές ζωής, αλλά και στα
οικιστικά οικοσυστήματα, διαβρώνοντας ιστορικά μνημεία,
προκαλώντας ζημίες σε κτίρια και οχήματα, αλλά και βλάπτοντας
άμεσα την ανθρώπινη υγεία.
Που προκαλεί επιπτώσεις:
• Επιφανειακά ύδατα και υδρόβια ζωή
• Έδαφος
• Δάση και υπόλοιπη χλωρίδα
• Ανθρώπινη υγεία
Στα μαρμάρινα μνημεία
Επιφανειακά ύδατα και
υδρόβια ζωή!
• .Η πτώση του pH στα επιφανειακά ύδατα
από την όξινη βροχή (ή και άλλες πηγές
ρύπανσης) έχει δραματικές επιπτώσεις
σε πολλά υδρόβια είδη ζωής και ιδιαίτερα
στα αυγά ή τα νεογνά τους, που συνήθως
είναι πιο ευαίσθητα.Καταστρεπτικές είναι
οι επιδράσεις της όξινη κυρίως βροχής
και στα επιφανειακά νερά, λίμνες και
μικρά ποτάμια, καθώς η αυξημένη
συγκέντρωση οξέων καταστρέφει το
πλαγκτόν, την υδάτινη χλωρίδα και τα
αυγά αμφιβίων και ψαριών.
Έδαφος!
Το έδαφος βλάπτεται σοβαρά
από την όξινη βροχή. Πολλές
εδαφόβιες μορφές ζωής δεν
αντέχουν το χαμηλό pH και
εξοντώνονται. Επίσης τα οξέα
διαλύουν και ενεργοποιούν
βαρέα μέταλλα και άλλες
τοξίνες με ακόμη χειρότερα
αποτελέσματα. Ωστόσο,
ορισμένα αλκαλικά εδάφη
εξουδετερώνουν, εν μέρει
τουλάχιστον, το φαινόμενο.
Δάση και υπόλοιπη
χλωρίδα!
Τα δυσμενή αποτελέσματα μπορούν να
αφορούν άμεσα την ίδια την όξινη
βροχή, ή έμμεσα, όπως τα
αποτελέσματα του οξέος στο έδαφος.
Τα δάση υψηλού ύψους είναι ιδιαίτερα
τρωτά όπως περιβάλλονται συχνά από
όξινη ομίχλη που είναι πιο όξινη από τη
βροχή. Τα υπόλοιπα φυτά, καθώς και οι
ανθρώπινες καλλιέργειες επίσης
βλάπτονται σοβαρά από την όξινη
βροχή, αλλά οι ζημιές στα τελευταία
μειώνονται με τη χρήση λιπασμάτων
Ανθρώπινη υγεία!
Οι επιστήμονες έχουν
επιβεβαιώσει και άμεσες βλάβες
στην ανθρώπινη υγεία:
Αυξάνεται η πιθανότητα
εμφάνισης ορισμένων
μορφών καρκίνου και
επιβαρύνεται η αναπνευστική
λειτουργία σε ανθρώπους με
προδιάθεση άσθματος.
Τα μαρμάρινα
μνημεία!
Αρχαιολογικοί
θησαυροί ανεκτίμητης
ιστορικής και πολιτισμικής
αξίας, όπως η Ακρόπολη,
ή οι πυραμίδες των
Μάγιας καταστρέφονται
από την όξινη βροχή. Το
θειικό οξύ αντιδρά με το
ανθρακικό άλας και
παράγεται ένα άλλο άλας
αρκετά εύθραυστο, ο
γύψος. Το φαινόμενο
ονομάζεται γυψοποίηση
του μαρμάρου.
Αντιμετώπιση επιπτώσεων
1. προσθήκη βάσης, όπως το υδροξείδιο του ασβεστίου, Ca (OH)2, εξουδετερώνονται τα
οξέα που βρίσκονται στα ποτάμια, τις λίμνες και τα εδάφη
2. αποθείωση, δηλαδή απομάκρυνση του θείου (S), από τα καύσιμα που περιέχουν θείο.
Τέτοια καύσιμα είναι οι γαιάνθρακες και το ακατέργαστο πετρέλαιο
3. τοποθέτηση ειδικών φίλτρων στις καμινάδες των εργοστασίων, για να δεσμεύονται οι
ρύποι (πχ SO2)πριν απελευθερωθούν στην ατμόσφαιρα
4. τοποθέτηση καταλυτών στις εξατμίσεις των αυτοκινήτων για την μετατροπή των ρύπων
(πχ ΝO2) σε ουσίες πιο φιλικές προς το περιβάλλον
5. την εξοικονόμηση ενέργειας. Για παράδειγμα, μπορούμε να μην αφήνουμε σε
λειτουργία ηλεκτρικές συσκευές που δεν χρειαζόμαστε, να σβήνουμε τα φώτα.
6. τη χρήση Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), όπως η Ηλιακή ενέργεια,
η Αιολική ενέργεια, η υδάτινη ενέργεια,βιομάζα.
7. περιορισμό των άσκοπων μετακινήσεων και χρήση μεταφορικών μέσων
φιλικών προς το περιβάλλον (πόδια, ποδήλατο, υβριδικά αυτοκίνητα
Σχετικές εικόνες για καλύτερη κατανόηση για
την όξινη βροχή!
Πηγές που χρησιμοποιήθηκαν:
• https://chemnet.wordpress.com/tag/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%8
0%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-
%CF%84%CE%B7%CF%82-
%CF%8C%CE%BE%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%82-
%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%AE%CF%82/
• http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%BE%CE%B9%CE%BD%C
E%B7_%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%AE
Συνεργάστηκαν:
• Κατιάννα Ρουμπή
• Θεοδώρα Σπυράτου
• Παναγιώτα Χατζηνικολάου
• ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ!

More Related Content

What's hot

ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥanny1976
 
τελικό διαγωνισμα- ιστορια- β γυμνασίου
τελικό διαγωνισμα- ιστορια- β γυμνασίουτελικό διαγωνισμα- ιστορια- β γυμνασίου
τελικό διαγωνισμα- ιστορια- β γυμνασίουRia Papamanoli
 
Κ. Π. Καβάφης, Θερμοπύλες: Σχέδιο μαθήματος - Φύλλο εργασίας
Κ. Π. Καβάφης, Θερμοπύλες: Σχέδιο μαθήματος - Φύλλο εργασίαςΚ. Π. Καβάφης, Θερμοπύλες: Σχέδιο μαθήματος - Φύλλο εργασίας
Κ. Π. Καβάφης, Θερμοπύλες: Σχέδιο μαθήματος - Φύλλο εργασίαςvserdaki
 
ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣΙΣΤΟΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣMary Daniel
 
Νεοελληνική Γλώσσα Α γυμνασίου-ενότητα 2
Νεοελληνική Γλώσσα Α γυμνασίου-ενότητα 2Νεοελληνική Γλώσσα Α γυμνασίου-ενότητα 2
Νεοελληνική Γλώσσα Α γυμνασίου-ενότητα 2EVANGELOS LITSOS
 
αόριστος β΄πίνακας
αόριστος β΄πίνακαςαόριστος β΄πίνακας
αόριστος β΄πίνακαςcgialopsos
 
Eίδη προτάσεων (δομή-ποιότητα-περιεχόμενο)
Eίδη προτάσεων (δομή-ποιότητα-περιεχόμενο)Eίδη προτάσεων (δομή-ποιότητα-περιεχόμενο)
Eίδη προτάσεων (δομή-ποιότητα-περιεχόμενο)iordanaki2
 
γραπτός Vs προφορικός λόγος και κείμενο
γραπτός Vs προφορικός λόγος και κείμενογραπτός Vs προφορικός λόγος και κείμενο
γραπτός Vs προφορικός λόγος και κείμενοAngeliki Chroni
 
ιστορια β γυμνασιου
ιστορια β γυμνασιου ιστορια β γυμνασιου
ιστορια β γυμνασιου somakris
 
αρχικοι χρονοι αρχαιας ελληνικης
αρχικοι χρονοι αρχαιας ελληνικηςαρχικοι χρονοι αρχαιας ελληνικης
αρχικοι χρονοι αρχαιας ελληνικηςAntonis Stergiou
 
Μάθημα: Βιολογία. Α' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου
Μάθημα: Βιολογία. Α' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίουΜάθημα: Βιολογία. Α' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου
Μάθημα: Βιολογία. Α' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίουDe La Salle College - Thessaloniki
 
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 6η - Συντακτική ανάλυση
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 6η - Συντακτική ανάλυσηΑρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 6η - Συντακτική ανάλυση
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 6η - Συντακτική ανάλυσηOlga Paizi
 
Ασκήσεις στους τρόπους ανάπτυξης παραγράφων
Ασκήσεις στους τρόπους ανάπτυξης παραγράφωνΑσκήσεις στους τρόπους ανάπτυξης παραγράφων
Ασκήσεις στους τρόπους ανάπτυξης παραγράφωνJoannaArtinou
 
Οδύσσεια, ενότητα 4η, α 174-361
Οδύσσεια, ενότητα 4η, α 174-361Οδύσσεια, ενότητα 4η, α 174-361
Οδύσσεια, ενότητα 4η, α 174-361Matoula Mk
 
παρομοιώσεις Οδύσσειας
παρομοιώσεις Οδύσσειαςπαρομοιώσεις Οδύσσειας
παρομοιώσεις Οδύσσειαςaggpet
 
Πολιτική Παιδεία Α Λυκείου
Πολιτική Παιδεία Α ΛυκείουΠολιτική Παιδεία Α Λυκείου
Πολιτική Παιδεία Α ΛυκείουGeorgia Kazakou
 
2η ενότητα α 26-108
2η ενότητα α 26-1082η ενότητα α 26-108
2η ενότητα α 26-108Maria Michali
 

What's hot (20)

Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας, ενότητα 4 Αρχαίων Α΄ Γυμνασίου
Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας, ενότητα 4 Αρχαίων Α΄ ΓυμνασίουΈνα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας, ενότητα 4 Αρχαίων Α΄ Γυμνασίου
Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας, ενότητα 4 Αρχαίων Α΄ Γυμνασίου
 
ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
 
σχήματα λόγου
σχήματα λόγουσχήματα λόγου
σχήματα λόγου
 
τελικό διαγωνισμα- ιστορια- β γυμνασίου
τελικό διαγωνισμα- ιστορια- β γυμνασίουτελικό διαγωνισμα- ιστορια- β γυμνασίου
τελικό διαγωνισμα- ιστορια- β γυμνασίου
 
Κ. Π. Καβάφης, Θερμοπύλες: Σχέδιο μαθήματος - Φύλλο εργασίας
Κ. Π. Καβάφης, Θερμοπύλες: Σχέδιο μαθήματος - Φύλλο εργασίαςΚ. Π. Καβάφης, Θερμοπύλες: Σχέδιο μαθήματος - Φύλλο εργασίας
Κ. Π. Καβάφης, Θερμοπύλες: Σχέδιο μαθήματος - Φύλλο εργασίας
 
ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣΙΣΤΟΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
 
Νεοελληνική Γλώσσα Α γυμνασίου-ενότητα 2
Νεοελληνική Γλώσσα Α γυμνασίου-ενότητα 2Νεοελληνική Γλώσσα Α γυμνασίου-ενότητα 2
Νεοελληνική Γλώσσα Α γυμνασίου-ενότητα 2
 
αόριστος β΄πίνακας
αόριστος β΄πίνακαςαόριστος β΄πίνακας
αόριστος β΄πίνακας
 
Eίδη προτάσεων (δομή-ποιότητα-περιεχόμενο)
Eίδη προτάσεων (δομή-ποιότητα-περιεχόμενο)Eίδη προτάσεων (δομή-ποιότητα-περιεχόμενο)
Eίδη προτάσεων (δομή-ποιότητα-περιεχόμενο)
 
γραπτός Vs προφορικός λόγος και κείμενο
γραπτός Vs προφορικός λόγος και κείμενογραπτός Vs προφορικός λόγος και κείμενο
γραπτός Vs προφορικός λόγος και κείμενο
 
ιστορια β γυμνασιου
ιστορια β γυμνασιου ιστορια β γυμνασιου
ιστορια β γυμνασιου
 
αρχικοι χρονοι αρχαιας ελληνικης
αρχικοι χρονοι αρχαιας ελληνικηςαρχικοι χρονοι αρχαιας ελληνικης
αρχικοι χρονοι αρχαιας ελληνικης
 
"Το μαύρο κύμα» ΛΟΥΙΣ ΣΕΠΟΥΛΒΕΔΑ
"Το μαύρο κύμα» ΛΟΥΙΣ ΣΕΠΟΥΛΒΕΔΑ"Το μαύρο κύμα» ΛΟΥΙΣ ΣΕΠΟΥΛΒΕΔΑ
"Το μαύρο κύμα» ΛΟΥΙΣ ΣΕΠΟΥΛΒΕΔΑ
 
Μάθημα: Βιολογία. Α' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου
Μάθημα: Βιολογία. Α' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίουΜάθημα: Βιολογία. Α' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου
Μάθημα: Βιολογία. Α' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου
 
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 6η - Συντακτική ανάλυση
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 6η - Συντακτική ανάλυσηΑρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 6η - Συντακτική ανάλυση
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 6η - Συντακτική ανάλυση
 
Ασκήσεις στους τρόπους ανάπτυξης παραγράφων
Ασκήσεις στους τρόπους ανάπτυξης παραγράφωνΑσκήσεις στους τρόπους ανάπτυξης παραγράφων
Ασκήσεις στους τρόπους ανάπτυξης παραγράφων
 
Οδύσσεια, ενότητα 4η, α 174-361
Οδύσσεια, ενότητα 4η, α 174-361Οδύσσεια, ενότητα 4η, α 174-361
Οδύσσεια, ενότητα 4η, α 174-361
 
παρομοιώσεις Οδύσσειας
παρομοιώσεις Οδύσσειαςπαρομοιώσεις Οδύσσειας
παρομοιώσεις Οδύσσειας
 
Πολιτική Παιδεία Α Λυκείου
Πολιτική Παιδεία Α ΛυκείουΠολιτική Παιδεία Α Λυκείου
Πολιτική Παιδεία Α Λυκείου
 
2η ενότητα α 26-108
2η ενότητα α 26-1082η ενότητα α 26-108
2η ενότητα α 26-108
 

Viewers also liked

Ppt vestiges complet georgia juin 2016
Ppt vestiges complet georgia juin 2016Ppt vestiges complet georgia juin 2016
Ppt vestiges complet georgia juin 20163gymnasioperisteri
 
περιληψη συνεντευξεων
περιληψη συνεντευξεωνπεριληψη συνεντευξεων
περιληψη συνεντευξεων3gymnasioperisteri
 
η ρύπανση του εδάφουS
η ρύπανση του εδάφουSη ρύπανση του εδάφουS
η ρύπανση του εδάφουS3gymnasioperisteri
 
διατροφικές συνήθειες της ισπανίας
διατροφικές συνήθειες της ισπανίαςδιατροφικές συνήθειες της ισπανίας
διατροφικές συνήθειες της ισπανίας3gymnasioperisteri
 
Moντέρνα κατοικία
Moντέρνα κατοικίαMoντέρνα κατοικία
Moντέρνα κατοικία3gymnasioperisteri
 
ρυπανση υδατων 2014
ρυπανση υδατων 2014ρυπανση υδατων 2014
ρυπανση υδατων 20143gymnasioperisteri
 
φωτοχημικο νεφος
φωτοχημικο νεφοςφωτοχημικο νεφος
φωτοχημικο νεφος3gymnasioperisteri
 
Filename 0=vestiges archéologiques espagne
Filename 0=vestiges archéologiques espagneFilename 0=vestiges archéologiques espagne
Filename 0=vestiges archéologiques espagne3gymnasioperisteri
 
Presentation vestiges greco romains (3)
Presentation vestiges greco romains (3)Presentation vestiges greco romains (3)
Presentation vestiges greco romains (3)3gymnasioperisteri
 

Viewers also liked (11)

Ppt vestiges complet georgia juin 2016
Ppt vestiges complet georgia juin 2016Ppt vestiges complet georgia juin 2016
Ppt vestiges complet georgia juin 2016
 
περιληψη συνεντευξεων
περιληψη συνεντευξεωνπεριληψη συνεντευξεων
περιληψη συνεντευξεων
 
η ρύπανση του εδάφουS
η ρύπανση του εδάφουSη ρύπανση του εδάφουS
η ρύπανση του εδάφουS
 
διατροφικές συνήθειες της ισπανίας
διατροφικές συνήθειες της ισπανίαςδιατροφικές συνήθειες της ισπανίας
διατροφικές συνήθειες της ισπανίας
 
Ka1 presentation florence (1)
Ka1 presentation florence (1)Ka1 presentation florence (1)
Ka1 presentation florence (1)
 
Moντέρνα κατοικία
Moντέρνα κατοικίαMoντέρνα κατοικία
Moντέρνα κατοικία
 
Album 06
Album 06Album 06
Album 06
 
ρυπανση υδατων 2014
ρυπανση υδατων 2014ρυπανση υδατων 2014
ρυπανση υδατων 2014
 
φωτοχημικο νεφος
φωτοχημικο νεφοςφωτοχημικο νεφος
φωτοχημικο νεφος
 
Filename 0=vestiges archéologiques espagne
Filename 0=vestiges archéologiques espagneFilename 0=vestiges archéologiques espagne
Filename 0=vestiges archéologiques espagne
 
Presentation vestiges greco romains (3)
Presentation vestiges greco romains (3)Presentation vestiges greco romains (3)
Presentation vestiges greco romains (3)
 

Similar to οξινη βροχη

όξινη βροχή
όξινη βροχήόξινη βροχή
όξινη βροχήgdo
 
Πρόγραμμα σχολικής δραστηριότητας
Πρόγραμμα σχολικής δραστηριότητας Πρόγραμμα σχολικής δραστηριότητας
Πρόγραμμα σχολικής δραστηριότητας gymnasiovelou
 
Βιογεωχημικοί Κύκλοι & Ρύπανση- Γ λυκείου
Βιογεωχημικοί Κύκλοι & Ρύπανση- Γ λυκείουΒιογεωχημικοί Κύκλοι & Ρύπανση- Γ λυκείου
Βιογεωχημικοί Κύκλοι & Ρύπανση- Γ λυκείουΠαναγιώτα Γκογκόση
 
Οικολογια B γυμνασιου 2015-16 Β' μέρος 2015-16
Οικολογια B γυμνασιου 2015-16 Β' μέρος 2015-16Οικολογια B γυμνασιου 2015-16 Β' μέρος 2015-16
Οικολογια B γυμνασιου 2015-16 Β' μέρος 2015-16arlap
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-Κ.Π.Α
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-Κ.Π.ΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-Κ.Π.Α
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-Κ.Π.ΑΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
 
Παρουσίαση της μελέτης του κ Αρίκα για το μεταλλείο της Σκουριώτισσας Κύπρος
Παρουσίαση της μελέτης του κ Αρίκα για το μεταλλείο της Σκουριώτισσας ΚύπροςΠαρουσίαση της μελέτης του κ Αρίκα για το μεταλλείο της Σκουριώτισσας Κύπρος
Παρουσίαση της μελέτης του κ Αρίκα για το μεταλλείο της Σκουριώτισσας Κύπροςnogold1
 
Μεταβολή καιρικών συνθηκών
Μεταβολή καιρικών συνθηκώνΜεταβολή καιρικών συνθηκών
Μεταβολή καιρικών συνθηκώνchrismos76
 
Ρύπανση Νερού
Ρύπανση ΝερούΡύπανση Νερού
Ρύπανση Νερούarkoudaki1973
 
με θέα τη γη
με θέα τη γημε θέα τη γη
με θέα τη γηpapa_mak
 
ΌΞΙΝΗ ΒΡΟΧΉ
ΌΞΙΝΗ ΒΡΟΧΉΌΞΙΝΗ ΒΡΟΧΉ
ΌΞΙΝΗ ΒΡΟΧΉTasosRetzios
 
Ρύπανση υδάτων στη λεκάνη του Ασωπού
Ρύπανση υδάτων στη λεκάνη του ΑσωπούΡύπανση υδάτων στη λεκάνη του Ασωπού
Ρύπανση υδάτων στη λεκάνη του ΑσωπούGeorgia Koutrou
 

Similar to οξινη βροχη (20)

Όξινη Βροχή Μπουραζάνης Λευτέρης
Όξινη Βροχή Μπουραζάνης ΛευτέρηςΌξινη Βροχή Μπουραζάνης Λευτέρης
Όξινη Βροχή Μπουραζάνης Λευτέρης
 
όξινη βροχή
όξινη βροχήόξινη βροχή
όξινη βροχή
 
Πρόγραμμα σχολικής δραστηριότητας
Πρόγραμμα σχολικής δραστηριότητας Πρόγραμμα σχολικής δραστηριότητας
Πρόγραμμα σχολικής δραστηριότητας
 
Όξινη Βροχή Δημήτρης Σέκουλας
Όξινη Βροχή Δημήτρης ΣέκουλαςΌξινη Βροχή Δημήτρης Σέκουλας
Όξινη Βροχή Δημήτρης Σέκουλας
 
ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
 
Βιογεωχημικοί Κύκλοι & Ρύπανση- Γ λυκείου
Βιογεωχημικοί Κύκλοι & Ρύπανση- Γ λυκείουΒιογεωχημικοί Κύκλοι & Ρύπανση- Γ λυκείου
Βιογεωχημικοί Κύκλοι & Ρύπανση- Γ λυκείου
 
Οικολογια B γυμνασιου 2015-16 Β' μέρος 2015-16
Οικολογια B γυμνασιου 2015-16 Β' μέρος 2015-16Οικολογια B γυμνασιου 2015-16 Β' μέρος 2015-16
Οικολογια B γυμνασιου 2015-16 Β' μέρος 2015-16
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-Κ.Π.Α
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-Κ.Π.ΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-Κ.Π.Α
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-Κ.Π.Α
 
όξινη βροχη
όξινη βροχηόξινη βροχη
όξινη βροχη
 
Όξινη βροχή‏
Όξινη βροχή‏Όξινη βροχή‏
Όξινη βροχή‏
 
Όξινη βροχή Πασχαλία Σαρικα.
Όξινη βροχή Πασχαλία Σαρικα.Όξινη βροχή Πασχαλία Σαρικα.
Όξινη βροχή Πασχαλία Σαρικα.
 
οξινη βροχη γ1
οξινη βροχη γ1οξινη βροχη γ1
οξινη βροχη γ1
 
Παρουσίαση της μελέτης του κ Αρίκα για το μεταλλείο της Σκουριώτισσας Κύπρος
Παρουσίαση της μελέτης του κ Αρίκα για το μεταλλείο της Σκουριώτισσας ΚύπροςΠαρουσίαση της μελέτης του κ Αρίκα για το μεταλλείο της Σκουριώτισσας Κύπρος
Παρουσίαση της μελέτης του κ Αρίκα για το μεταλλείο της Σκουριώτισσας Κύπρος
 
περιβάλλον
περιβάλλονπεριβάλλον
περιβάλλον
 
Μεταβολή καιρικών συνθηκών
Μεταβολή καιρικών συνθηκώνΜεταβολή καιρικών συνθηκών
Μεταβολή καιρικών συνθηκών
 
Ρύπανση Νερού
Ρύπανση ΝερούΡύπανση Νερού
Ρύπανση Νερού
 
ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
 
με θέα τη γη
με θέα τη γημε θέα τη γη
με θέα τη γη
 
ΌΞΙΝΗ ΒΡΟΧΉ
ΌΞΙΝΗ ΒΡΟΧΉΌΞΙΝΗ ΒΡΟΧΉ
ΌΞΙΝΗ ΒΡΟΧΉ
 
Ρύπανση υδάτων στη λεκάνη του Ασωπού
Ρύπανση υδάτων στη λεκάνη του ΑσωπούΡύπανση υδάτων στη λεκάνη του Ασωπού
Ρύπανση υδάτων στη λεκάνη του Ασωπού
 

οξινη βροχη

 • 2. Τι είναι όξινη βροχή; • Όξινη βροχή ονομάζεται το φαινόμενο των ασυνήθιστα όξινων μετεωρολογικών κατακρημνισμάτων, όπως π.χ. βροχή, χαλάζι, χιόνι, ομίχλη, πάχνη, ως και ξηρή σκόνη. Ο όρος όξινη βροχή αναφέρεται στην παρουσία όξινων διαλυμένων ρύπων, δηλαδή ουσιών (αερίων ή μη) που δεν αποτελούν φυσιολογικά χαρακτηριστικά της καθαρής ατμόσφαιρας, αλλά είναι προϊόντα ανθρώπινης δραστηριότητας ή άλλων ρυπογόνων αιτιών (π.χ. ηφαιστειακής δραστηριότητας).
 • 3. Προέλευση των ρύπων που σχηματίζουν την όξινη βροχή: 1. Καύση ορυκτών καυσίμων: Υπολογίζεται ότι η ατμόσφαιρα της Γης επιβαρύνεται ετησίως κατά μέσο όρο κατά 70 kT S, με τη μορφή SO2. 2. Ηφαιστειακή δραστηριότητα: Υπολογίζεται ότι η ατμόσφαιρα της Γης επιβαρύνεται ετησίως κατά μέσο όρο κατά 7,5 kT S, με τη μορφή SO2. 3. Πυρκαγιές: Υπολογίζεται ότι η ατμόσφαιρα της Γης επιβαρύνεται ετησίως κατά μέσο όρο κατά 2,8 kT S, με τη μορφή SO2. 4. Βιολογικές δραστηριότητες: Μια σειρά βιοχημικών διεργασιών παράγει διμεθυλοθειαιθέρας , που τελικά οξειδώνεται προς SO2. και CO2. 5. Τήξη όξινου πάγου: Μέρος των παγοκαλυμμάτων που τήκονται λόγω του φαινόμενου του θερμοκηπίου περιείχαν διαλυμένα όξινα αέρια, προερχόμενα κυρίως από την εντονότερη ηφαιστειακή δραστηριότητα της εποχής που δημιουργήθηκαν. ΚΥΡΙΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ:ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ!
 • 4. Τι επιπτώσεις προκαλεί! • Η όξινη βροχή έχει έντονες επιπτώσεις στα φυσικά οικοσυστήματα (δάση, υδροβιότοπους, έδαφος), σκοτώνοντας άμεσα ή έμμεσα διάφορες μορφές ζωής, αλλά και στα οικιστικά οικοσυστήματα, διαβρώνοντας ιστορικά μνημεία, προκαλώντας ζημίες σε κτίρια και οχήματα, αλλά και βλάπτοντας άμεσα την ανθρώπινη υγεία.
 • 5. Που προκαλεί επιπτώσεις: • Επιφανειακά ύδατα και υδρόβια ζωή • Έδαφος • Δάση και υπόλοιπη χλωρίδα • Ανθρώπινη υγεία Στα μαρμάρινα μνημεία
 • 6. Επιφανειακά ύδατα και υδρόβια ζωή! • .Η πτώση του pH στα επιφανειακά ύδατα από την όξινη βροχή (ή και άλλες πηγές ρύπανσης) έχει δραματικές επιπτώσεις σε πολλά υδρόβια είδη ζωής και ιδιαίτερα στα αυγά ή τα νεογνά τους, που συνήθως είναι πιο ευαίσθητα.Καταστρεπτικές είναι οι επιδράσεις της όξινη κυρίως βροχής και στα επιφανειακά νερά, λίμνες και μικρά ποτάμια, καθώς η αυξημένη συγκέντρωση οξέων καταστρέφει το πλαγκτόν, την υδάτινη χλωρίδα και τα αυγά αμφιβίων και ψαριών.
 • 7. Έδαφος! Το έδαφος βλάπτεται σοβαρά από την όξινη βροχή. Πολλές εδαφόβιες μορφές ζωής δεν αντέχουν το χαμηλό pH και εξοντώνονται. Επίσης τα οξέα διαλύουν και ενεργοποιούν βαρέα μέταλλα και άλλες τοξίνες με ακόμη χειρότερα αποτελέσματα. Ωστόσο, ορισμένα αλκαλικά εδάφη εξουδετερώνουν, εν μέρει τουλάχιστον, το φαινόμενο.
 • 8. Δάση και υπόλοιπη χλωρίδα! Τα δυσμενή αποτελέσματα μπορούν να αφορούν άμεσα την ίδια την όξινη βροχή, ή έμμεσα, όπως τα αποτελέσματα του οξέος στο έδαφος. Τα δάση υψηλού ύψους είναι ιδιαίτερα τρωτά όπως περιβάλλονται συχνά από όξινη ομίχλη που είναι πιο όξινη από τη βροχή. Τα υπόλοιπα φυτά, καθώς και οι ανθρώπινες καλλιέργειες επίσης βλάπτονται σοβαρά από την όξινη βροχή, αλλά οι ζημιές στα τελευταία μειώνονται με τη χρήση λιπασμάτων
 • 9. Ανθρώπινη υγεία! Οι επιστήμονες έχουν επιβεβαιώσει και άμεσες βλάβες στην ανθρώπινη υγεία: Αυξάνεται η πιθανότητα εμφάνισης ορισμένων μορφών καρκίνου και επιβαρύνεται η αναπνευστική λειτουργία σε ανθρώπους με προδιάθεση άσθματος.
 • 10. Τα μαρμάρινα μνημεία! Αρχαιολογικοί θησαυροί ανεκτίμητης ιστορικής και πολιτισμικής αξίας, όπως η Ακρόπολη, ή οι πυραμίδες των Μάγιας καταστρέφονται από την όξινη βροχή. Το θειικό οξύ αντιδρά με το ανθρακικό άλας και παράγεται ένα άλλο άλας αρκετά εύθραυστο, ο γύψος. Το φαινόμενο ονομάζεται γυψοποίηση του μαρμάρου.
 • 11. Αντιμετώπιση επιπτώσεων 1. προσθήκη βάσης, όπως το υδροξείδιο του ασβεστίου, Ca (OH)2, εξουδετερώνονται τα οξέα που βρίσκονται στα ποτάμια, τις λίμνες και τα εδάφη 2. αποθείωση, δηλαδή απομάκρυνση του θείου (S), από τα καύσιμα που περιέχουν θείο. Τέτοια καύσιμα είναι οι γαιάνθρακες και το ακατέργαστο πετρέλαιο 3. τοποθέτηση ειδικών φίλτρων στις καμινάδες των εργοστασίων, για να δεσμεύονται οι ρύποι (πχ SO2)πριν απελευθερωθούν στην ατμόσφαιρα 4. τοποθέτηση καταλυτών στις εξατμίσεις των αυτοκινήτων για την μετατροπή των ρύπων (πχ ΝO2) σε ουσίες πιο φιλικές προς το περιβάλλον 5. την εξοικονόμηση ενέργειας. Για παράδειγμα, μπορούμε να μην αφήνουμε σε λειτουργία ηλεκτρικές συσκευές που δεν χρειαζόμαστε, να σβήνουμε τα φώτα. 6. τη χρήση Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), όπως η Ηλιακή ενέργεια, η Αιολική ενέργεια, η υδάτινη ενέργεια,βιομάζα. 7. περιορισμό των άσκοπων μετακινήσεων και χρήση μεταφορικών μέσων φιλικών προς το περιβάλλον (πόδια, ποδήλατο, υβριδικά αυτοκίνητα
 • 12. Σχετικές εικόνες για καλύτερη κατανόηση για την όξινη βροχή!
 • 13. Πηγές που χρησιμοποιήθηκαν: • https://chemnet.wordpress.com/tag/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%8 0%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82- %CF%84%CE%B7%CF%82- %CF%8C%CE%BE%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%82- %CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%AE%CF%82/ • http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%BE%CE%B9%CE%BD%C E%B7_%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%AE
 • 14. Συνεργάστηκαν: • Κατιάννα Ρουμπή • Θεοδώρα Σπυράτου • Παναγιώτα Χατζηνικολάου
 • 15. • ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ!