Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rapidform XOR

478 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rapidform XOR

 1. 1. Martin Hlavoň 17.1.2012
 2. 2. Moduly programu Rapidform <ul><li>XO S ( S hape) úprava mraku bodů, úprava polygonové sítě, optimalizace polygonové sítě, tvorba automatického povrchu, export </li></ul><ul><li>XO R ( R edesign) úprava mraku bodů, úprava polygonové sítě, optimalizace polygonové sítě, rozsáhlá tvorba ploch, objemový modelář a live import do CAD systémů </li></ul><ul><li>XO V ( V erify) modul pro kontrolu a analýzu dílů barevná mapa odchylek, report, 2D porovnání a atd.. </li></ul>
 3. 3. Rapidform XOR <ul><li>XOR je program určený pro re-design dílů </li></ul><ul><li>XOR je navržen jako CAD systém umožňující práci s naskenovanými daty. Dá se použít i jako samostatný modelář. </li></ul><ul><li>Možnosti programu Rapidform XOR uchvátí všechny příznivce CAD systémů a svou funkčností uspokojí i ty nejnáročnější uživatele </li></ul>
 4. 4. Uživatelské prostředí <ul><li>Uživatelské prostředí se velice podobá CAD systémům. Najdete zde stejné ikonky s obrázky a popisky. </li></ul><ul><li>Uživatelé CAD systémů se naučí Rapidform ovládat velmi rychle </li></ul><ul><li>Interaktivní program výuky </li></ul>
 5. 5. Práce s mrakem bodů <ul><li>Rapidform XOR zvládne načíst i obsáhlé projekty s mrakem bodů. Skeny lze jednoduše zpracovávat a měnit nastavení zobrazení pro rychlejší vykreslování pracovního prostoru. </li></ul><ul><li>Program podporuje redukci šumu, úpravu textury, znovu vytvoření mraku bodů s nastavitelným rozestupem bodů a vytvoření sítě z mraku bodů </li></ul><ul><li> </li></ul>
 6. 6. Práce s polygonovou sítí <ul><li>XOR disponuje řadou příkazů pro úpravu sítí. Nejzákladnějším je wizard, který Vás provede od skládání skenů po jejich spojování a odstranění přebytečných dat. </li></ul><ul><li>XOR umí např. tyto funkce: auto-oprava sítě, záplatování, re-mesh, úprava hranic, vyhlazování, ořezání sítě, zrcadlení, odsazení sítě, optimalizace sítě </li></ul><ul><li> </li></ul>
 7. 7. Automatická tvorba ploch <ul><li>Program XOR umí generovat automatický povrch pomocí 4-bokých záplat ve dvou variantách. Díky automatickému povrchu vytvoříme povrch rychle a přesně. </li></ul><ul><ul><li>PŘILÉHAVÉ PŘESNÉ PLOCHY (na modelu jsou automaticky vypočteny 4-boké záplaty, které reprezentují tvar těla dílu..) </li></ul></ul><ul><ul><li>PLOCHY ROZPOZNÁNÍM PRVKŮ (program si rozdělí model na určité oblasti dle křivosti a následně na tyto oblasti přichytává 4-boké záplaty. Tato varianta výrazně snižuje počet nutných ploch pro reprezentaci těla modelu) </li></ul></ul>
 8. 8. Přiléhavé přesné plochy <ul><li>Uživateli stačí pouze zadat údaje o toleranci přichytávaných ploch a detailnosti. Program sám vygeneruje 4-boké plochy reprezentující tvar. Pokud uživatel chce, může ovlivňovat také další důležité parametry (hranice záplat, kontrolní body, počet kontrolních bodů, vyhlazení,..) při vytváření ploch. </li></ul>
 9. 9. Automatické plochy rozpoznáním prvků <ul><li>Jedná se o podobný princip jako u minulého typu generování ploch. V tomto případě se však automat snaží snížit počet ploch na minimum. Využívá k tomu citlivější rozeznávání křivosti na modelu. </li></ul><ul><li>Tato funkce také generuje 4-boké záplaty, které reprezentují povrch modelu. </li></ul><ul><li>Uživatel může kontrolovat počet ploch, vyhlazení ploch, umístění ploch na modelu a toleranci. </li></ul>
 10. 10. Modelování
 11. 11. Skicování <ul><li>XOR umožňuje vytváření skic ze skenu a jejich následné použití pro vytváření objemových těl (vysunutí, rotace, šablonování,..) nebo ploch </li></ul><ul><li>Modelování v XOR je plně parametrické. Lze se ve stromě modelování kdykoliv vrátit zpět a postup upravit </li></ul><ul><li>Skicování podporuje všechny vazby (tečnost, kolmost, rovnoběžnost, sjednocené,..) </li></ul>
 12. 12. Vytváření modelu <ul><li>XOR umožňuje kombinovat plošné a objemové modelování. Lze tedy kombinovat jednoduché tvary, které se vytvoří např. vysunutím se složitými tvary, které vzniknou proložením plochy v daném místě. </li></ul><ul><li>XOR lze použít i jako výborný plošný modelář pro tvorbu modelu v plochách </li></ul><ul><li>XOR je i objemový modelář </li></ul>
 13. 13. Wizards <ul><li>Cílem vývojářů je usnadnit co nejvíce práci uživatelům a proto přidaly funkce wizardů. Tyto funkce umožňují uživateli vytvořit např. šablonování pouze na 6 kliků bez nutnosti skicování! </li></ul>
 14. 14. Porovnání během modelování <ul><li>V každém okamžiku si může uživatel nechat ukázat odchylky svého díla od naskenovaných dat. Uživatel má tedy pod kontrolou celý proces a na závěr si může zkontrolovat přesnost svého modelu! </li></ul><ul><li>Odchylky si lze nechat zobrazit už při skicování </li></ul>
 15. 15. Děkuji za pozornost! <ul><li>Otázky? </li></ul>

×