Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Geomagic studio 2012

791 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Geomagic studio 2012

 1. 1. Martin Hlavoň 17.1.2012
 2. 2. Geomagic moduly <ul><li>Geomagic WRAP (úprava mraku bodů, úprava polygonové sítě, tvorba automatických povrchů, export) </li></ul><ul><li>Geomagic STUDIO (úprava mraku bodů, úprava polygonové sítě, tvorba automatický povrchů, tvorba parametrických ploch, live export do CAD) </li></ul><ul><li>Geomagic QUALIFY (porovnání modelu s CAD daty nebo jiným skenem, tvorba reportu, barevné mapy odchylek, GD&T, 2D porovnání,..) </li></ul>
 3. 3. STUDIO 2012 <ul><li>Geomagic STUDIO je program určený k úpravám mračna bodů, nebo sítě po skenování a její optimalizaci. </li></ul><ul><li>STUDIO je navrženo k převedení výstupních dat ze skeneru do ploch čitelných pro všechny CAD systémy. </li></ul><ul><li>Uživatelské prostředí STUDIA je navrženo intuitivně a přehledně. </li></ul><ul><ul><li>Program se lze rychle naučit ovládat a pracovat tak efektivně </li></ul></ul>
 4. 4. Uživatelské prostředí <ul><li>Vývojáři navrhli grafické prostředí podle MS Office 2007, což uživatelům přináší tyto výhody: </li></ul><ul><ul><li>Jednotlivé funkce jsou zařazeny do kategorií </li></ul></ul><ul><ul><li>Každá funkce má svůj obrázek a popis </li></ul></ul><ul><ul><li>Možnost zobrazení „začátečník“ a „pokročilý“ </li></ul></ul><ul><ul><li>Plně přeložený program do českého jazyka (vítáme pomoc při překladu) </li></ul></ul>
 5. 5. Úprava mračna bodů, převod bodů na síť <ul><li>Do STUDIA lze načíst tyto formáty: </li></ul><ul><li>Po načtení mračna bodů a jeho úpravě STUDIO převede mračno na polygonovou síť pro další práci. </li></ul><ul><li>STUDIO obsahuje velmi pokročilé nástroje pro úpravu polygonové sítě, jako například: </li></ul>
 6. 6. Práce s polygonovou sítí <ul><li>Ne vždy se podaří naskenovat perfektně objekt, nebo už poškozené data obdržíte. Program si musí umět poradit s nedostatky a pomoci Vám úspěšně dokončit práci! STUDIO je perfektně vybavené a nebojí se výzev! </li></ul>
 7. 7. Převod polygonové sítě na plochy <ul><li>V mnoha případech potřebujeme data ze skeneru dostat do používaného CAD systému (obrábění, pozicování do sestav, analytické zkoušky, atd..) </li></ul><ul><li>STUDIO nám nabízí dvě možnosti jak vytvořit z upravovaného modelu čitelný formát pro CAD: </li></ul><ul><ul><li>PARAMETRICKÉ POVRCHY (model je rozdělen na oblasti a k jednotlivým oblastem se přikládají povrchy -> rovina, válec, vysunutí,..) </li></ul></ul><ul><ul><li>PŘESNÉ POVRCHY (tvorba povrchu za pomoci 4-bokých záplat může být plně automatická, nebo řízena samotným uživatelem) </li></ul></ul>
 8. 8. Parametrické povrchy <ul><li>Model je rozdělen na jednotlivé oblasti, kterými jsou následně prokládány vhodné typy povrchů. </li></ul>
 9. 9. Parametrické povrchy <ul><li>Při vytváření ploch parametrickými prvky lze upravovat skicu ze které byla plocha vytvořena a ovlivňovat tak kvalitu výsledných ploch. </li></ul>
 10. 10. Přesné povrchy <ul><li>Pro rychlé vytvoření povrchů lze využít funkci automatický povrch. Uživatel pouze zadá pár základních údajů (tolerance, úroveň detailu,..) a program během okamžiku sám následně vytvoří plochy na naskenovaném modelu! </li></ul><ul><li>Uživatel se může vydat postupnou metodou vytváření povrchů a sám tak řídit celý průběh od vytváření hraničních kontur až po přichytávání povrchů. </li></ul>
 11. 11. Nové funkce verze 2012 <ul><li>Nový panel nabídek pod pravým tlačítkem (obsahuje nejpoužívanější uživatelské funkce) </li></ul><ul><li>Při ukládání si program pamatuje viditelnost objektů (urychluje načítání projektů a vylepšuje přehlednost) </li></ul><ul><li>Mračno bodů - Walk Through (při nahrání mračna bodů si Studio převezme souřadný systém z dat. Po aktivaci funkce si uživatel může prohlížet data z pozice skeneru, nebo si může vytvořit vlastní umístění kamery) </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Mračno bodů – odstranění dat na základě vzdálenosti (uživatel může nastavit hodnotu bližšího a vzdálenějšího průměru a vše mimo toto rozmezí bude odstraněno.) </li></ul><ul><li>Nová metoda záplatování skenů (pokud sken obsahuje díru a máte i druhý sken, který má tuto plochu v pořádku, lze ve funkci nastavit hlavní sken, který si zkontroluje povrch na druhém skenu a přejme si pouze síť potřebnou pro doplnění povrchu. Nedochází tak k deformaci ostatních ploch!) </li></ul><ul><li>Vylepšení funkce sloučit skeny (program umožňuje nastavit max. vzdálenost mezi skeny, v případě větší vzdálenosti nebude sítě slučovat. Při slučování využívá lepší síť z obou skenů, lze také nastavit přesah) </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Funkce nová síť (Uživatel může vytvořit novou polygonovou síť na základě staré. Při tomto procesu lze hlídat např.: velikost trojúhelníků, minimální délka strany nově vytvářených trojúhelníku, přichycení vrcholů trojúhelníků,… Funkci lze použít pro vyhlazení oblasti, vylepšení sítě v daném místě, změnu rozlišení a atd..) </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Uložení výběrů (díky této funkci si můžete na skenu vybrat oblast a uložit si ji do paměti. Na oblasti pak můžete zkoušet používat jednotlivé funkce a v případě neúspěchu vrátit akci zpět. Díky uloženému výběru nemusíte oblast vybírat znovu, stačí pouze kliknout na daný výběr a zkusit další funkci.) </li></ul>
 15. 15. Skicování <ul><li>Novinkou STUDIA 2012 je možnost skicování. Nyní můžete vytvořené 2D skici v řezech upravovat a následně je exportovat do svých CAD systémů. Skici podporují vazby a umožňují základní funkce jako CAD systémy. </li></ul>
 16. 16. Funkce snímání <ul><li>STUDIO 2012 umožňuje přímé skenování, což uživateli usnadní přenos dat a odpadá nutnost učit se více programů. Skenování do STUDIA Vám urychlí a zpříjemní práci! </li></ul>
 17. 17. Tabulka vylepšení rychlosti a výkonu programu Funkce Výkon Rychlost Sloučení skenů (Unordered) 43% 40% Redukce nerovností (Unordered) 60% 36% Global ní zarovnání (Ordered) 10% 52% Záplatování děr -- 30% Načítání velkých dat (STL/OBJ) -- 68% Oprava polygonů 25% 20% Detekce kontur -- 78% Automatická tvorba ploch -- 12%
 18. 18. Děkuji za pozornost! <ul><li>Otázky? </li></ul>

×