Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TECNIO El mercat tecnològic de les empreses catalanes (Álvaro Tapia, ACC10)

Presentació "TECNIO El mercat tecnològic de les empreses catalanes" a càrrec d'Álvaro Tapia d'ACC1Ó (agència de la Generalitat de Catalunya).

26 d'abril del 2011
Auditori Narcís Monturiol
Jornada IIiA+CDTI+ACC10
Taller oportunitats per projectes de cooperació entre universitat i empreses

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

TECNIO El mercat tecnològic de les empreses catalanes (Álvaro Tapia, ACC10)

 1. 1. TECNIO: La xarxa de Centres de Transferència Tecnològica El mercat tecnològic de les empreses catalanesGirona, abril 2011
 2. 2. CONTINGUTS1.- Què és ACC1Ó?2.- Sistema català de R+D i TT3.- TECNIO4.- Oferta tecnològica TECNIO5.- Resultats TECNIO 20106.- Reptes de futur www.tecnio.cat
 3. 3. 1. Què és ACC1Ó? www.tecnio.cat
 4. 4. Què és ACC1Ó? ACC1Ó integra dos organismes líders en innovació i internacionalització amb més de 20 anys d’experiència en el suport a l’empresa 1985 1987 Centre d’innovació i Consorci de PromocióDesenvolupament Empresarial Comercial de Catalunya (CIDEM) (COPCA) www.tecnio.cat www.acc10.cat
 5. 5. Capacitats d’ACC1Ó Agència pel suport de la competitivitat de les empreses catalanes73 milions d’euros d’ajut a fons perdut l’any 2009173 milions d’euros en instruments de finançament que permetran unamobilització de 460 milions d’eurosSuport a la materialització de 3.000 projectes anualment92 milions d’euros d’inversió mobilitzada en R+D5 delegacions a Catalunya i 35 Centres de Promoció de Negocis arreudel mónMés de 200 professionals al servei de l’empresa www.tecnio.cat www.acc10.cat
 6. 6. 2. Sistema de R+D i TT www.tecnio.cat
 7. 7. NOVES EMPRESES DE PROJECTES INNOVACIÓ PROJECTES INDIVIDUALSBASE TECNOLÒGICA COL·LABORATIVA INNOVACIÓ NOMÉS PIMEXARXA DE INNOEMPRESA?TRAMPOLINS SERVEI PERSONALITZAT R+D+iTECNOLÒGICSPRÉSTEC NOVESEMPRESES DE BASE ASSESSORS TECNOLÒGICS FINANÇAMENT (?):TECNOLÒGICA NUCLIS COOPERATIUS R+D? LÍNIA R+DXARXA D’INVERSORS PROJECTES EUROPEUS:PRIVATS AJUT I ASSESSORAMENT CRÈDIT INNOVACIÓ A LA PARTICIPACIÓ DEL 7PM R+D EUROPEU LÍNIA ICF-ACC1Ó INNOVACIÓ AJUDA ERANET R+D
 8. 8. 3. TECNIO La Xarxa Tecnològica de CatalunyaÉs la marca que identifica i aglutina sotaun mateix segell a tots els proveïdors detecnologia excel·lents de Catalunya. www.tecnio.cat
 9. 9. TECNIO INNOVACIÓConeixement tecnològic en clau empresarialTECNIO és la marca creada per ACC1Ó que estructura l’oferta del mercat tecnològic de Catalunya:• Acostem les capacitats tecnològiques dels més de 100 agents especialitzats en recerca aplicada delsistema de transferència tecnològica.• Dotem de tecnologia a les empreses per incrementar el valor afegit als seus productes i fer-les méscompetitives.• Aliat tecnològic de l’empresa per desenvolupar projectes dR+D+i.Serveis a l’empresa Àmbits tecnològics• Resposta a les necessitats tecnològiques • Biotecnologia i Ciències de la Salut• Suport en la gestió de projectes i ajuts • Tecnologies de la Informació i la Comunicació• Sistematització de lR+D • Tecnologies de l’Alimentació• Tecnologies diferencials • Tecnologies de la Producció•Garantia de qualitat • Tecnologies de Materials• Serveis tecnològics avançats • Tecnologies Energètiques i del Medi Ambient• Serveis tècnics especialitzats • Tecnologies Químiques www.tecnio.cat
 10. 10. Agents TECNIO TERRASSA MANRESA Ripoll GIRONA • LEPAMAP – UdG • LEITAT • CTF – UPC • CIP - Manresa • Fundació Eduard Soler • AMADE – UdG • LEQUIA – UdG • CECOT INN • CTTC – UPC • CTM Centre Tecnològic Vic • CID - UdG • LIPPSO – UdG • CCP • LABSON – UPC • Fundació CATIC • SART - UV • CIDSAV – UdG • TechnoSperm • CD6 – UPC • LEAM – UPC • EASY – UdG • TIG - UdG • CRESCA – UPC • MCIA – UPC Mollet del Vallés • GEOCAMB – UdG • VICOROB • CRIT – UPC • SEER - UPC • GIRO IGUALADA Monells • CENTA • AIICA • FITEX LLEIDA BELLATERRA – CERDANYOLA DEL VALLÉS• Fundació ITL • ASCAMM • GTS - UAB• INNOPAN • BIO-GLS • NANOMOL – CSIC• DBA - UdL • BioMEMS-CSIC • PPF – UAB• GREA - UdL • CEPHIS - UAB • SAF – UAB• GRIHO – UdL • CERPTA – UAB • SEPBIO – UAB• MAQCENTRE Fundació privada MATARÓ • CIMITEC – UAB • SNiBA - UAB• NUTREN - UdL • CETEMMSA • CVC – UAB • SVGM – UAB REUS • Fundació TCM • GTQ – CSIC • UDT-IA - CSIC• CTNS - Fundació Privada BARCELONA • iMAT• TecnATox - URV • BAPP – UPF • DAMA – UPC • CEQAP – UB • MTG – UPF • Barcelona Digital Centre • CERETOX – PCB • DIOPMA – UB • NeuroPhar TARRAGONA Tecnològic • CeTEC – La Salle • ECOR – URL • NeTs – UPF• CTCQ Fundació Privada • Barcelona Media Centre • CIEFMA – UPC • ELECTRODEP – UB d’Innovació – UPF • LAM – UPC• AMIC - URV • CISTIB – UB • GCEM – UPC • QCI-CSIC• ATIC - URV •b_TEC Fundació Privada • CITCEA – UPC • GEM – URL • SCT-UB• CITEE - URV • CDEI – UPC Vilanova i la Geltrú • GEMAT – URL • CDIF – UPC • CIT - UPC • SDM• ICIQ • SARTI - UPC • CPT – UB • GRAHI – UPC • SINTEFARMA – UB• METEOR - URV • CELLTEC – UB • CREB – UPC • GRIB – UPF La Sènia Vilafranca del Penedés Viladecans • CEMIC – UB • UQC - UB• TECAT – URV • CTMedia – URL • GTI - UPF • CENFIM • INCAVI • CTAE • CENTIC www.tecnio.cat
 11. 11. Una estratègia Integradora Franquícia Xarxa Tecnològica de Catalunya: TECNIO Centres Centres Innovació Centres Tecnològics Tecnològica Tecnològics Avançats•Alta especialització •Massa crítica •Serveis tecnològics•Poca infraestructura •Gran capacitat de •Difusió tecnològica gestió de projectes•Aprofitament R+D •Dimensió sectorialuniversitària •Estructura privada i/o territorial•Estructura pública •Dimensió tecnològica•Dimensió tecnològicaespecialitzada Centres de Infraestructures Recerca Singulars www.tecnio.cat
 12. 12. Serveis Associats a TECNIO Garantia de qualitat (branding) Formació de gestors Dinamització de la Xarxa: Reunió Anual TECNIO Trobades de Networking Trobades amb la xarxa de Directors d’R+D Promoció de Serveis: Directori Tecnològic Web Anella Newsletter,... Prescripció de serveis a través de Gestors de Compres Empresarials i AssessorsTecnològics Espais InterACC1Ó Visibiliat Internacional: Estructuració de grans projectes consorciats: Nuclis Innovació Tecnològica, CENIT, ...... www.tecnio.cat
 13. 13. Serveis Associats a TECNIOAcompanyament a projectes 7PM: Oficina de Brussel·lesInternacionalització Xarxa de Centres de Promoció de NegocisValorització de Tecnologia Mostres, Prototips i Proves de ConcepteCreació de Noves Empreses de Base Tecnològica Assessorament, Gènesi i Capital ConcepteDefensa de Patents i MarquesInformació de Prospectiva i Estratègia:Millora dels Sistemes de Gestió: UNE 166.000Valorització de la Marca Convenis LGAI, ..... www.tecnio.cat
 14. 14. 4. Oferta Tecnològica TECNIO www.tecnio.cat
 15. 15. L’Oferta Tecnològica de TECNIOEls agents de TECNIO estructuren les seves capacitats en els àmbits tecnològics que són mésrellevants per a les empreses: Biotecnologia i Ciències de la Salut Tecnologies dels Materials Tecnologies de l’Alimentació Tecnologies de la Producció Tecnologies de la Informació Tecnologies Energètiques i i la Comunicació Medi Ambient Tecnologies Químiques www.tecnio.cat
 16. 16. Tecnologies de la Informació i la ComunicacióBDIGITAL Barcelona Digital Centre TecnológicBM-CI Barcelona Media Centre d’InnovacióCATIC Centre d’Aplicacions TIC de ManresaCEMIC Centre d’Enginyería de Micro-Nanosistemas per Instrumentació i Comunicacions - UBCEPHIS Centre de Prototips y Solucions Hardware Software - UABCETEC Centre de Tecnologia Electrònica i de Comunicacions La Salle- URLCIMITEC Centre d’Investigació en Metamateriales per la Innovación en Tecnología Electrónica i de Comunicacions - UABCISTIB Center for Computational Imaging and Simulation Technologies in Biomedicine - UPFCITEE Centre d’Innovació Tecnològica en Enginyería Electrònica - URVCTAE Centre de Tecnología AeroespacialCTMedia Centre de Tecnologíes Media - URL www.tecnio.cat
 17. 17. Tecnologies de la Informació i la ComunicacióDAMA - UPC Data Management UPCEASY Innovació Informática, Electrónica Industrial i Sistemes Inteligents -UdGFCI Fundació Privada CECOT InnovacióGCEM, Grup de Compatibilitat Electromagnética –UPCGRIHO Grup d’Investigació Interacció Persona Ordenador e Integració de Dades - UdLGTI Grup de Tecnologíes Interactives - UPFLAM Laboratori Aplicacions Multimedia - UPCMTG Grup de Investigació en Tecnología Musical - UPFSARTI Centre de Desenvolupament Tecnológic de Sistemes d’Adquisició Remota i Tractament de la Informació – UPCTIG Centre de Tecnologies d’Imatge i gràfics - UDGUDT - IA Unitat de Desenvolupament en Inteligencia Artificial - CSICVICOROB Visió per Computador i Robótica - UDG www.tecnio.cat
 18. 18. 5. Resultats TECNIO 2010 www.tecnio.cat
 19. 19. Resultats 2010 78.500.213 88.119.645 101.813.851 124.165.181 145.590.238 144.685.755 Ingressos centres 2010 38%49% 13% www.tecnio.cat
 20. 20. Creixement del mercat d’alta tecnologia RESULTATSRacionalització de les polítiques. Creació de TECNIO com a marca-país.(imatge Fraunhofer).Creixement de TECNIO de 77 M€ el 2005 a +140 M€ el 2010.Amb un creixement del 40% en 4 anys.Més de 3.289 professionals especialitzats.7.078 clients en cartera.1.850 nous clients el 2010.1.305 projectes d’R+D empresarial gestionats.Més de 65 spin-offs creades.10 Noves Empreses de Base Tecnològica.+ de 50 patents creades a partir dels desenvolupaments dels centres. www.tecnio.cat
 21. 21. 6. Reptes de futurLa creació d’un estat favorable a la ciència i tecnologia www.tecnio.cat
 22. 22. Diari de Terrassa 02/03/2010EXPANSIÓN CATALUÑA 11/02/2010 @La Vanguardia 14/004/2010 EXPANSIÓN CATALUÑA La Vanguardia 08/04/2010 14/04/2010 www.tecnio.cat
 23. 23. TECNATOX & RIBEFOOD & TV www.tecnio.cat
 24. 24. Álvaro Tapia Gutiérrez atapia@acc10.catACC1Ó A BARCELONA ACC1Ó A CATALUNYAPasseig de Gràcia, 129 Tarragona08008 Barcelona Comarques Centrals Tel. 977 251 717 Tel. 938 777 379 tarragona@acc10.catServei d’orientació a l’empresa bages@acc10.cat902 62 77 88 Terres de l’Ebreinfo@acc10.cat Girona Tel. 977 449 333 Tel. 972 940 120 terresebre@acc10.cat girona@acc10.cat Lleida Tel. 973 728 000 www.tecnio.cat lleida@acc10.cat

×