Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ДДЕЕРРЖЖААВВННІІ ЗЗААККУУППІІВВЛЛІІ ЛЛІІККААРРССЬЬККИИХХ ЗЗААССООББІІВВ 
ТТАА ММЕЕДДИИЧЧННИИХХ ВВИИРРООББІІВВ УУ ННООВВИИХ...
ППИИТТААННННЯЯ ДДЛЛЯЯ ООББГГООВВООРРЕЕННННЯЯ 
 Ключові зміни 
 Зони ризику 
 Здатність Закону вирішити 
нагальні пробле...
«ЖЖИИТТТТЄЄВВИИЙЙ» ЦЦИИККЛЛ ЗЗААККООННУУ 
16.04.2014 19.04.2014 
10.04.2014 
20.04.2014 
3
ККЛЛЮЮЧЧООВВІІ ЗЗММІІННИИ 
Скасовано вимогу про наявність власних 
ВП та ЦО на території України 
4 
Скасована процедура е...
ССККААССУУВВААННННЯЯ ККВВААЛЛІІФФІІККААЦЦІІЙЙННИИХХ ККРРИИТТЕЕРРІІЇЇВВ 
Скасовано дискримінаційну 
вимогу про наявність вл...
ССУУЧЧААССННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ УУ ССФФЕЕРРІІ 
ДДЕЕРРЖЖААВВННИИХХ ЗЗААККУУППІІВВЕЕЛЛЬЬ 
Відміна процедури електронного...
ЗЗААППРРООВВААДДЖЖЕЕННННЯЯ ППЕЕРРЕЕГГООВВООРРННООЇЇ 
ППРРООЦЦЕЕДДУУРРИИ 
Процедура закупівлі в одного учасника 
перейменов...
РРООЗЗММІІЩЩЕЕННННЯЯ ІІННФФООРРММААЦЦІІЇЇ ППРРОО 
ДДЕЕРРЖЖААВВННІІ ЗЗААККУУППІІВВЛЛІІ 
На веб-порталі Уповноваженого орган...
ПРОЗОРІСТЬ ТТАА ЗЗААККООННННІІССТТЬЬ ЗЗААККУУППІІВВЕЕЛЛЬЬ 
((11)) 
Оприлюднення інформації про внесення змін до 
договору ...
ПРОЗОРІСТЬ ТТАА ЗЗААККООННННІІССТТЬЬ ЗЗААККУУППІІВВЕЕЛЛЬЬ 
((22)) 
ПІДСТАВИ 
для обов'язкової відмови учаснику: 
Притягнен...
ЗЗООННИИ РРИИЗЗИИККУУ ((11)) 
Підтвердження наявності обладнання та МТБ 
Не можна підтверджувати договорами про надання по...
ЗЗООННИИ РРИИЗЗИИККУУ ((22)) 
Підтвердження фінансової спроможності 
Відмінності фінансової звітності суб'єктів великого т...
ДДЕЕРРЖЖААВВННІІ ЗЗААККУУППІІВВЛЛІІ ВВ УУММООВВААХХ 
ВВААЛЛЮЮТТННИИХХ ККООЛЛИИВВААННЬЬ 
ПРОБЛЕМАТИКА 
Збереження доступнос...
ККООЛЛИИВВААННННЯЯ ККУУРРССІІВВ ВВААЛЛЮЮТТ ((11)) 
НОВИЙ ЗАКОН НЕ ВИРІШУЄ ПРОБЛЕМ 
Істотні умови договору можуть змінювати...
ККООЛЛИИВВААННННЯЯ ККУУРРССІІВВ ВВААЛЛЮЮТТ ((22)) 
ПРОЕКТ 
ПОСТАНОВА 
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
Про заходи забезпечення ...
ВВИИССННООВВККИИ:: 
Закладення основ для законності та 
прозорості державних закупівель 
Закон не вирішує ряду суттєвих 
п...
ДДяяккууюю ззаа ууввааггуу!! 
Олександр Янєв 
юрист Юридичної Компанії 
«Правовий Альянс» 
yanev@l-a.com.ua 
+38 066 44 ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Государственные закупки лекарственных средств и медицинских изделий в новых условиях

879 views

Published on

http://www.procurement.com.ua/

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Государственные закупки лекарственных средств и медицинских изделий в новых условиях

 1. 1. ДДЕЕРРЖЖААВВННІІ ЗЗААККУУППІІВВЛЛІІ ЛЛІІККААРРССЬЬККИИХХ ЗЗААССООББІІВВ ТТАА ММЕЕДДИИЧЧННИИХХ ВВИИРРООББІІВВ УУ ННООВВИИХХ УУММООВВААХХ Олександр Янєв юрист ЮК «Правовий Альянс» IV Ukrainian Procurement Forum 2014 11 жовтня 2014 року
 2. 2. ППИИТТААННННЯЯ ДДЛЛЯЯ ООББГГООВВООРРЕЕННННЯЯ  Ключові зміни  Зони ризику  Здатність Закону вирішити нагальні проблеми 2
 3. 3. «ЖЖИИТТТТЄЄВВИИЙЙ» ЦЦИИККЛЛ ЗЗААККООННУУ 16.04.2014 19.04.2014 10.04.2014 20.04.2014 3
 4. 4. ККЛЛЮЮЧЧООВВІІ ЗЗММІІННИИ Скасовано вимогу про наявність власних ВП та ЦО на території України 4 Скасована процедура електронного реверсивного аукціону Запровадження переговорної процедури Скасована необхідність розміщення інформації про закупівлі в офіційному виданні Закладення основ для підвищення рівня прозорості та законності закупівель
 5. 5. ССККААССУУВВААННННЯЯ ККВВААЛЛІІФФІІККААЦЦІІЙЙННИИХХ ККРРИИТТЕЕРРІІЇЇВВ Скасовано дискримінаційну вимогу про наявність власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України (стаття 16 Закону)
 6. 6. ССУУЧЧААССННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ УУ ССФФЕЕРРІІ ДДЕЕРРЖЖААВВННИИХХ ЗЗААККУУППІІВВЕЕЛЛЬЬ Відміна процедури електронного реверсивного аукціону відмінена При цьому вводиться можливість використовувати електронні засоби для подачі пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних та цінових пропозицій. Документи готуються і подаються з урахуванням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронний цифровий підпис» Особливості використання електронних засобів під час здійснення закупівлі визначається КМУ 6
 7. 7. ЗЗААППРРООВВААДДЖЖЕЕННННЯЯ ППЕЕРРЕЕГГООВВООРРННООЇЇ ППРРООЦЦЕЕДДУУРРИИ Процедура закупівлі в одного учасника перейменовується в переговорну процедуру закупівлі без істотної зміни її суті Звужується кількість випадків, при яких застосовується переговорна процедура закупівлі 7
 8. 8. РРООЗЗММІІЩЩЕЕННННЯЯ ІІННФФООРРММААЦЦІІЇЇ ППРРОО ДДЕЕРРЖЖААВВННІІ ЗЗААККУУППІІВВЛЛІІ На веб-порталі Уповноваженого органу Додатково в інших ЗМІ, на веб-сайтах замовників, органів державної влади та місцевого самоврядування Розміщення в офіційному виданні не передбачено законом Інформація може подаватися у формі електронних документів з урахуванням вимог Закону «Про електронні документи та електронний документообіг» та Закону «Про електронний цифровий підпис» 8
 9. 9. ПРОЗОРІСТЬ ТТАА ЗЗААККООННННІІССТТЬЬ ЗЗААККУУППІІВВЕЕЛЛЬЬ ((11)) Оприлюднення інформації про внесення змін до договору (протягом 3 робочих днів) Розміщення звіту щодо виконання договору (протягом 3 робочих днів) Посилення громадського контролю за проведенням процедур закупівель Замовник може відхилити пропозицію, якщо учасник (або учасник попередньої кваліфікації) зареєстрований в офшорних зонах 9 (фіксація технічними засобами процедури розкриття пропозицій представниками ЗМІ та громадянських об'єднань)
 10. 10. ПРОЗОРІСТЬ ТТАА ЗЗААККООННННІІССТТЬЬ ЗЗААККУУППІІВВЕЕЛЛЬЬ ((22)) ПІДСТАВИ для обов'язкової відмови учаснику: Притягнення учасника до відповідальності за останні 3 роки за скоєння антиконкурентних узгоджених дій, які відносяться до спотворення результатів торгів (тендерів), або Зв'язок учасника з іншими учасниками процедури закупівлі та/або членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника 10
 11. 11. ЗЗООННИИ РРИИЗЗИИККУУ ((11)) Підтвердження наявності обладнання та МТБ Не можна підтверджувати договорами про надання послуг, зберігання, транспортування, спільну діяльність тощо. 11 Підтвердження кваліфікації працівників Вимога про надання згоди на обробку персональних даних може бути оскаржена як дискримінаційна. Підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів 1) Не менше 2 договорів 2) Договір + акт 3) Договір + усі додатки
 12. 12. ЗЗООННИИ РРИИЗЗИИККУУ ((22)) Підтвердження фінансової спроможності Відмінності фінансової звітності суб'єктів великого та малого підприємництва. 12 Підтвердження відсутності заборгованості за кредитами Наявність кредиту – не перешкода! Сторінка vs аркуш  Правильна нумерація кожної сторінки/аркушу.  Аркуш завіряється з двох сторін. Нотаріальна копія не є оригіналом
 13. 13. ДДЕЕРРЖЖААВВННІІ ЗЗААККУУППІІВВЛЛІІ ВВ УУММООВВААХХ ВВААЛЛЮЮТТННИИХХ ККООЛЛИИВВААННЬЬ ПРОБЛЕМАТИКА Збереження доступності громадян до лікарських засобів, закупівля яких здійснюється за рахунок державних коштів, в умовах різкої зміни курсу національної валюти. 13
 14. 14. ККООЛЛИИВВААННННЯЯ ККУУРРССІІВВ ВВААЛЛЮЮТТ ((11)) НОВИЙ ЗАКОН НЕ ВИРІШУЄ ПРОБЛЕМ Істотні умови договору можуть змінюватися після його підписання в разі зміни курсу іноземної валюти за умови: зазначення в договорі порядку зміни ціни залежно від зміни курсу  Не передбачено, в який момент замовник може здійснювати перерахунок і як слід коригувати кількість товарів  Виникає ризик визнання таких дій розтратою бюджетних коштів  З'являється ризик оскарження договору учасником з нижчою ціновою пропозицією 14
 15. 15. ККООЛЛИИВВААННННЯЯ ККУУРРССІІВВ ВВААЛЛЮЮТТ ((22)) ПРОЕКТ ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Про заходи забезпечення населення лікарськими засобами та медичними виробами Надати право замовникам в договорах з учасниками процедури закупівлі лікарських засобів та медичних виробів визначити грошовий еквівалент вартості лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються за державні кошти, в іноземній валюті, що підлягає сплаті в гривні за курсом НБУ до відповідної валюти на день здійснення поставки, або передбачати здійснення попередньої оплати у розмірі вартості предмета закупівлі. 15
 16. 16. ВВИИССННООВВККИИ:: Закладення основ для законності та прозорості державних закупівель Закон не вирішує ряду суттєвих проблем у сфері державних закупівель 16 Оптимістичні тенденції для лібералізації державних закупівель
 17. 17. ДДяяккууюю ззаа ууввааггуу!! Олександр Янєв юрист Юридичної Компанії «Правовий Альянс» yanev@l-a.com.ua +38 066 44 99 767

×