Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

UCD - Waga użytkowników

1,308 views

Published on

Adam Michalski - Gratka Technologie - UCD - Waga użytkowników z punktu widzenia użyteczności,

Published in: Technology
 • Be the first to comment

UCD - Waga użytkowników

 1. 1. UCD waga użytkowników z punktu widzenia użyteczności<br />
 2. 2. Czym jest UCD?<br />=<br />User-Centered Design <br /> =  <br />Projektowanie skierowane na użytkownika<br />
 3. 3. Cel zastosowania UCD<br /> Stworzenie aplikacji przyjaznej użytkownikowi<br />
 4. 4. Etapy tworzenia w UCD<br />ETAP I : analiza docelowego użytkownika<br />Kto będzie używał danej aplikacji?<br />Jakie są cele użytkownika?<br />Jakie są jego potrzeby i oczekiwania?<br />Jakie informacje użytkownik chce uzyskać?<br />Jakim doświadczeniem użytkownik dysponuje?<br />
 5. 5. Sposoby zbierania informacji o użytkowniku<br /> grupy fokusowe <br /> ankiety<br /> wywiady indywidualne<br /> obserwacja użytkowników<br />
 6. 6. ETAP II: Tworzenie person<br />Tworzenie persony na podstawie wcześniej zebranych informacji o użytkowniku<br />Persona - model mentalny użytkownika<br />Typy person:<br /><ul><li> osoba główna
 7. 7. osoba drugoplanowa
 8. 8. osoba dodatkowa
 9. 9. osoba klienta
 10. 10. osoba obsługiwana
 11. 11. osoba negatywna</li></ul>Zalety użycia persony:<br /><ul><li> Projektant przyjmuje punkt widzenia użytkownika
 12. 12. Wczuwa się w jego sytuacje
 13. 13. Dzięki temu unika tworzenia zbędnych funkcji</li></li></ul><li>ETAP II: Tworzenie person – przykład<br />(Slajd przedstawia fragment persony)<br />
 14. 14. ETAP III: Tworzenie scenariuszy użycia<br />Graficzne bądź opisowe przedstawienie interakcji zachodzących podczas używania aplikacji przez użytkownika<br />Scenariusz użycia pokazuje:<br />Jakie kroki wykonuje użytkownik<br />Jaka jest reakcja systemu<br />Na podstawie scenariuszy użycia tworzymy flowcharts - diagramy przedstawiające, jakimi ścieżkami podąża użytkownik w serwisie<br />
 15. 15. ETAP III: Tworzenie scenariuszy użycia Diagram przepływu<br />(Źródło: Kasperski, M i Bogulska- Torbicz, A. Projektowanie stron WWW. Użyteczność w praktyce, 2008)<br />
 16. 16. ETAP IV: Tworzenie makiet - architektura informacji<br />Prototyp aplikacji :<br /><ul><li> makiety papierowe/funkcjonalne
 17. 17. makiety low fidelity/ high fidelity</li></li></ul><li>ETAP V: Testowanie aplikacji<br />Testy użyteczności:<br />Pozwalają ocenić makietę /aplikację pod względem realizacji celów użytkownika<br />Pokazują, w jakich obszarach aplikacji użytkownik ma problemy<br />Dostarczają cennych wskazówek, które mogą pomóc w poprawieniu funkcjonalności aplikacji<br />
 18. 18. ETAP VI: Iteracja etapów IV i V <br />Analiza<br />Tworzenie Person<br />Tworzenie scenariuszy<br />Prototypowanie<br />Oczekiwany efekt<br />Testowanie<br />Wdrażanie aplikacji<br />
 19. 19. Projektowanie UCD vsProjektowanie zorientowane na funkcje<br />
 20. 20. Podsumowanie<br /><ul><li>Filozofia UCD pozwala na skupienie się na najważniejszym elemencie projektowania czyli, jak będzie przebiegała interakcja użytkownika z aplikacją
 21. 21. Dzięki projektowaniu UCD jesteśmy bliżsi realizacji potrzeb użytkownika
 22. 22. UCD wspiera tworzenie aplikacji intuicyjnych, które nie powodują frustracji użytkownika.</li></li></ul><li>Podsumowanie<br />Stosowanie UCD do tworzenia aplikacji w firmie pozwala obniżyć koszty wdrożenia aplikacji www<br /><ul><li> Obniżenie kosztów wdrażania
 23. 23. Obniżenie czasu wdrożenia od 30 do 40 %
 24. 24. Wzrost liczby transakcji/zakupów
 25. 25. Wzrost konwersji w e-commerce nawet o 100 %
 26. 26. Wzrost oglądalności witryny </li></ul>(źródło: upaassoc.org)<br />
 27. 27. Dziękuje za uwagę<br />Kontakt:<br />amichalski@gratka.pl<br />

×