Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Inkubatory przedsiębiorczości na Tajwanie

5,818 views

Published on

Agnieszka Meller – Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości – Jak to działa na Tajwanie? Czy Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER może nauczyć się czegoś od tajwańskich parków naukowo-technologicznych?

 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/39sFWPG ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/39sFWPG ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Inkubatory przedsiębiorczości na Tajwanie

 1. 1. Jak to działa na Tajwanie? Czy Gdaoski Inkubator Przedsiębiorczości STARTERmoże nauczyd się czegoś od tajwaoskich parków naukowo-technologicznych?
 2. 2. TAJWANPOWIERZCHNIA: 35 801 km²LICZBA PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH: >200LICZBA INKUBATORÓW: >100
 3. 3. POLSKAPOWIERZCHNIA: 312 679 km²LICZBA PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH: 24LICZBA INKUBATORÓW: 69 + 62 preinkubatory i AIPy
 4. 4. WOJEWÓDZTWO POMORSKIEPOWIERZCHNIA: 18 310,34 km²LICZBA PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH: 3LICZBA INKUBATORÓW: 6 + 1 AIP
 5. 5. TAJWANParki naukowo-technologiczne Źródło: http://investtaiwan.nat.gov.tw/library/main_eng_general.jsp
 6. 6. POLSKAParki naukowo-technologiczne Źródło: http://www.sooipp.org.pl/pliki/biblioteka/raport_2010.pdf
 7. 7. WOJEWÓDZTWO POMORSKIEParki naukowo-technologiczne Źródło: http://www.sooipp.org.pl/pliki/biblioteka/raport_2010.pdf
 8. 8. WOJEWÓDZTWO POMORSKIEParki naukowo-technologiczne Inkubatory Źródło: http://www.sooipp.org.pl/pliki/biblioteka/raport_2010.pdf
 9. 9. PARKI NAUKOWO-TECHNOLOGICZNE TAJWANU POLITYKA PUBLICZNAWSPARCIE TECHNOLOGICZNE INFRASTRUKTURA ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH INSTRUMENTY FINANSOWE
 10. 10. PARKI NAUKOWO-TECHNOLOGICZNE TAJWANU POLITYKA PUBLICZNAWSPARCIE TECHNOLOGICZNEczyliWzmacnianie sektora badao i rozwojuDofinansowanie sektora badao i rozwojuPromocja międzynarodowej współpracy i strategicznej współpracy
 11. 11. PARKI NAUKOWO-TECHNOLOGICZNE TAJWANU POLITYKA PUBLICZNAINFRASTRUKTURAczyliRozwój parków przemysłowych/naukowychTworzenie centrów inkubacjiTworzenie Narodowej Infrastruktury InformacyjnejWsparcie rynkowych i technologicznych analiz
 12. 12. PARKI NAUKOWO-TECHNOLOGICZNE TAJWANU POLITYKA PUBLICZNAROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICHczyliOrganizacja staży w miejscu pracyPromocja współpracy/programów wymiany studenckiejRekrutacja talentów poza Tajwanem
 13. 13. PARKI NAUKOWO-TECHNOLOGICZNE TAJWANU POLITYKA PUBLICZNAINSTRUMENTY FINANSOWEczyliZachęty podatkoweZachęty dla funduszy venture do inwestowaniaWykorzystanie publicznych instrumentów inwestycyjnychOferta nisko oprocentowanych pożyczek
 14. 14. PARKI NAUKOWO-TECHNOLOGICZNE TAJWANUKLIENCI: firmy high-tech z potencjałem w obszarze R&DKAPITAŁ: ludziePRODUKT: nowe/innowacyjne rozwiązaniaCYKL PRODUKCYJNY: pełen (od R&D do sprzedaży i usług serwisowych)ATRAKCYJNOŚD: oferowane wsparcie i ograniczona powierzchnia
 15. 15. PARKI NAUKOWO-TECHNOLOGICZNE TAJWANU BRANŻE PREFOWANE HIGH-TECH DEFINICJA na potrzeby rekrutacji do parkówNowe zagraniczne rozwiązania high-tech niedostępne naTajwanieRozwiązania high-tech dostępne na Tajwanie, ale uznaneza wymagające wsparcia przez władze publiczne
 16. 16. PARKI NAUKOWO-TECHNOLOGICZNE TAJWANU HIGH-TECH Branże oparte na wiedzyMechanika precyzyjna Telekomunikacja Biotechnologia Optoelektronika Obwody scalone Komputery i peryferia
 17. 17. PARKI NAUKOWO-TECHNOLOGICZNE TAJWANU HIGH-TECH wsparcieZachęty inwestycyjne i profity dla klientów Zachęty podatkowe Ochrona praw inwestorów Zaangażowanie publicznych inwestorów Komercjalizacja technologicznego know-how Zwiększanie kapitału Zachęty dla prowadzenia badao i rozwoju
 18. 18. PARKI NAUKOWO-TECHNOLOGICZNE TAJWANU ROLA ADMINISTRACJI PARKÓW• Zapewnianie infrastruktury • Rekrutacja klientów • Budowanie relacji uniwersytet-R&D-biznes • Tworzenie środowiska dla inwestorów • Tworzenie środowiska pracy • Wsparcie rozwoju firm • Promocja i marketing
 19. 19. PARKI NAUKOWO-TECHNOLOGICZNE TAJWANU ONE-STOP SERVICE Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Infrastruktury Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Finansów, Rada ds. Prawa Pracy Autoryzacja Autoryzacja Inwestycje , Granty R&D, Prace budowlane, Zagraniczni pracownicy Regulacje ds. relacji biznesowych, BHP, Bezpieczeostwo, Redukcja podatkówStraż pożarna, Licencje handlowe, Dwujęzyczne szkolnictwo, Ochrona środowiska Wsparcie Wsparcie Klienci, banki, usługi Woda, energia, pocztowe, przychodnie bezpieczeostwo, ochrona zdrowia, centra środowiska, transport handlowe, etc.
 20. 20. PARKI NAUKOWO-TECHNOLOGICZNE TAJWANU REKRUTACJA Inwestorzy Administracja ParkuAplikacja z biznesplanem, Dział dot. inwestycji Analiza aplikacjiplanem wykorzystania przez odpowiednie działy parkuenergii i wodyoraz informacją dot.wysokości zanieczyszczeo Analiza biznesplanu przez Proces oceny uniwersytety i instytuty badawcze Nie Ponowna Tak analiza dokumentów Komisja Komisja rekrutacyjna złożona z ekspertów Odrzucenie Nie wniosku Tak Nie List odmowny Komitet Nadzorczy 4-6 tygodni Przyjęcie do Parku Tak 4 tygodnie
 21. 21. PARKI NAUKOWO-TECHNOLOGICZNE TAJWANU KRYTERIA OCENY• Wizja i misja • Produkty • Technologia • Rynek • Zasoby ludzkie (zespół) • Finanse • Efekt ekonomiczny • Załączniki
 22. 22. PARKI NAUKOWO-TECHNOLOGICZNE TAJWANU KLUCZOWE KRYTERIA OCENY APLIKACJI• Zasoby ludzkie- technika, nauka i technologia • Technologiczny poziom produktów • Plany w zakresie R&D • Ochrona środowiska
 23. 23. PARKI NAUKOWO-TECHNOLOGICZNE TAJWANU MARKETING I PROMOCJA Bazujące na ideach firm z parków Bazujące na produktach firm z parków Bazujące na współpracy firm z parków
 24. 24. WSPÓŁPRACA TAJWAN-ŚWIAT26 parków partnerskich w 14 krajach
 25. 25. WSPÓŁPRACA TAJWAN-ŚWIATzagraniczni lokatorzy parków
 26. 26. Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER BRANŻE PREFEROWANEBranże kreatywne ICT Przemysł czasu wolnego
 27. 27. Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER WSPARCIE
 28. 28. Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER REKRUTACJA Klienci Administracja InkubatoraAplikacja online Dział współpracy z klientem Formalna analiza aplikacjiz opisem firmy Tak Nie Odrzucenie Wstępna merytoryczna Proces oceny wniosku analiza aplikacji merytorycznej Nie Tak Komisja złożona z administracji Inkubatora, Odrzucenie Rada Inkubatora ekspertów ds. przedsiębiorczości wniosku Nie ekspertów branżowych przedstawicieli branży preferowanych Tak Przyjęciedo Inkubatora
 29. 29. Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTERKRYTERIA OCENY formularza zgłoszeniowego• Ogólna ocena pomysłu na działalnośd gospodarczą• Innowacyjnośd planowanej działalności• Wykształcenie i doświadczenie właściciela firmy• Szanse na tworzenie nowych miejsc pracy• Znajomośd rynku i klientów• Znajomośd konkurencji• Planowane działania marketingowe• Wpływ działalności na środowisko naturalne• Planowana współpraca z biznesem i nauką
 30. 30. Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTERKRYTERIA OCENY podczas rozmowy rekrutacyjnejMotywacja Predyspozycje do prowadzenia planowanej działalności Wartośd merytoryczna prezentacji Wartośd marketingowa prezentacji
 31. 31. Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTERCzego warto się nauczyd?INWESTYCJA W LUDZI MARKETING I PROMOCJA ZACHĘTY DLA KLIENTÓW BADANIA I ROZWÓJ SPRAWNA ADMINISTRACJA INFRASTRUKTURA I JEJ ROLA
 32. 32. Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTERRIGHT PEOPLE RIGHT TIME RIGHT PLACE
 33. 33. Agnieszka MellerGdańska Fundacja Przedsiębiorczości www.inkubatorstarter.pl

×