Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gluster FS

1,819 views

Published on

Łukasz Jagiełło, Gratka Technologie – „GlusterFS, czyli interesująca alternatywa dla NFS w środowiskach wysokodostępnych”.

 • ritakoneh@hotmail.co.uk
  Hello My New friend
  My name is rita i saw your profile at(www.slideshare.net) and i love it i think we can click so please i will like you to email me back through my email address thus: so that i can told you more about me and give you my sweet picture so that you can know me will ok.
  Awaiting to see your lovely reply soonest.
  Miss rita ritakoneh@hotmail.co.uk
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Gluster FS

 1. 1. GlusterFSczyli interesująca alternatywa dla NFS-a w środowiskach wysokodostępnych Łukasz Jagiełło l.jagiello@gratka-technologie.pl
 2. 2. Po co nam storage?
 3. 3. Po co nam storage?
 4. 4. Co mamy do dyspozycji?
 5. 5. Co mamy do dyspozycji?
 6. 6. Co mamy do dyspozycji?
 7. 7. Co mamy do dyspozycji?
 8. 8. Dlaczego wielu ludzi kupuje macierze, chociaż ich nie potrzebuje?
 9. 9. No to może software?
 10. 10. Przegląd rynku:● DRBD● ZFS (w różnych wydaniach)● Hadoop● Ceph● GridFS● Lustre● GlusterFS● i wiele innych...
 11. 11. Co to jest Gluster● open source software (GPLv3)● clustered file system● scal-out (several petabytes)● working at user space● high-performance● Infiniband RDMA or TCP/IP
 12. 12. Liniowa Skalowalność? O czym musimy pamiętać:● HDD● system● CPU● filesystem● metadata● network
 13. 13. Jak to działa?
 14. 14. Jak to działa...1. Eliminacja synchronizacji i aktualizacji metadanych
 15. 15. Jak to działa...1. Eliminacja synchronizacji i aktualizacji metadanych2. Efektywna dystrybucja danych w celu zapewnienia skalowalności i niezawodności
 16. 16. Jak to działa...1. Eliminacja synchronizacji i aktualizacji metadanych2. Efektywna dystrybucja danych w celu zapewnienia skalowalności i niezawodności3. Stosowanie dostępu równoległego w celu zmaksymalizowania wydajności
 17. 17. Jak to brak metadanych?● Wszystkie dane na zwykłych systemach plików (np. Ext3/4, ReiserFS, ZFS, itd.)
 18. 18. Jak to brak metadanych?● Wszystkie dane na zwykłych systemach plików (np. Ext3/4, ReiserFS, ZFS, itd.)● Dzielenie plików z użyciem „split”
 19. 19. Jak to brak metadanych?● Wszystkie dane na zwykłych systemach plików (np. Ext3/4, ReiserFS, ZFS, itd.)● Dzielenie plików z użyciem „split”● Mirror w trybie „active-active”
 20. 20. Jak to brak metadanych?● Wszystkie dane na zwykłych systemach plików (np. Ext3/4, ReiserFS, ZFS, itd.)● Dzielenie plików z użyciem „split”● Mirror w trybie „active-active”● Lokalizowanie/rozrzucanie plików z użyciem podrasowanego algorytmu Daviesa-Meyera*
 21. 21. Dostęp do danych: ● GlusterFS Native ● NFS ● CIFS ● WebDAV ● FTP
 22. 22. Schemat działania
 23. 23. Trochę praktyki...
 24. 24. Tryby działania: ● Distributed ● Distributed Replicated ● Distributed Striped
 25. 25. Banalna instalacjarpm -Uhv glusterfs-core-3.1.0-1 glusterfs-fuse-3.1.0-1chkconfig glusterd onservice glusterd startiptables -A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 24007 -j ACCEPTiptables -A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 38465:38485 -jACCEPTservice iptables saveservice iptables restart
 26. 26. Distributed Replicatedgluster> volume create test replica 2 transport tcp 172.17.100.1:/d0 172.17.100.2:/d0Creation of volume test has been successful. Please start the volume to access data.gluster> volume start testStarting volume test has been successfulgluster> volume infoVolume Name: testType: ReplicateStatus: StartedNumber of Bricks: 2Transport-type: tcpBricks:Brick1: 172.17.100.1:/d0Brick2: 172.17.100.2:/d0
 27. 27. Distributed Replicated (2)[root@node1 ~]# df -hSystem plików rozm. użyte dost. %uż. zamont. na/dev/mapper/VolGroup 6,5G 932M 5,3G 15% /tmpfs 247M 0 247M 0% /dev/shm/dev/sda1 485M 27M 433M 6% /boot[root@p0x ~]# mount -t glusterfs 172.17.100.1:/test /media/cos2/[root@p0x ~]# df -hSystem plików rozm. użyte dost. %uż. zamont. na/dev/sda1 228G 106G 111G 49% /tmpfs 2,0G 15M 2,0G 1% /dev/shm172.17.100.1:/test 6,5G 932M 5,3G 15% /media/cos2
 28. 28. Distributed Replicated (3)gluster> volume infoVolume Name: testType: ReplicateStatus: StartedNumber of Bricks: 2Transport-type: tcpBricks:Brick1: 172.17.100.1:/d0Brick2: 172.17.100.2:/d0gluster> volume replace-brick test 172.17.100.1:/d0 172.17.100.3:/d0 startreplace-brick started successfullygluster> volume replace-brick test 172.17.100.1:/d0 172.17.100.3:/d0 commitreplace-brick commit successful
 29. 29. Co jeszcze ?volume info [all|<VOLNAME>] - list information of all volumesvolume create <NEW-VOLNAME> [stripe <COUNT>] [replica <COUNT>] [transport <tcp|rdma>] <NEW-BRICK>volume delete <VOLNAME>volume start|stop <VOLNAME>volume add-brick|remove-brick <VOLNAME> <NEW-BRICK>volume rebalance <VOLNAME> start|stop|statusvolume replace-brick <VOLNAME> (<BRICK> <NEW-BRICK>) start|pause|abort|statusvolume set <VOLNAME> <KEY> <VALUE>volume reset <VOLNAME>
 30. 30. Dlaczego GlusterFS?- dowolny sprzęt kompatybilny z Fedora 11- wygodne skalowanie- elastyczne volumeny- NFS, native client, CIFS, HTTP, FTP- zawsze możliwy dostęp do danych- brak centralnego serwera z metadanymi- POSIX
 31. 31. Pytania?

×