Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gonsalvo monroy (power point)

1,824 views

Published on

 • where can i find like it in English
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Gonsalvo monroy (power point)

 1. 1. Preżentazzjoni dwarMaħduma minn:Ms Daniela AgiusKulleġġ Maria ReginaPrimarja Mellieħa
 2. 2. Għal xi żmien fl-istorjata’ Malta, il-gżejjer tmexxewminn familji nobbli li sikwit ħaqruna flok għenuna.
 3. 3. Bejn l-1091 u l-1530, aħna konna nagħmlu parti mis-Saltna ta’ Sqallija taħt ir-re Alfonso re ta’ Spanja.
 4. 4. Jien kelli problemi ta’ nuqqas ta’ flus. Għalhekk kelli nikrilil Malta lil xi persunasinjura li tkun qdietni. Ir-re Alfonso
 5. 5. Dan kien ikunNobbli, Baruni jew Markiż. Moħħu kien biss biex iġib lura l- flus li nefaq.
 6. 6. Nafu biċ-ċar li fl-20 ta’Jannar ta’ l-1421, ir-reAlfonso ta’ t-tmexxija tal-Gżejjer f’idejn sinjur Don Anton de Cardona.
 7. 7. Don Antonio Cardona jgħidilna Jien ħallast 30,000 fjorin iżda ma domtx Jien stajt inbigħ il- sid ta’ Malta … gżejjer jekk jagħtuni l-flus li ħriġt….Il-kuntratt li għamiltdeher f’isem DonGonsalvo Monroy…. Hu wiegħed lill-Maltin li jħallilhom id- drittijiet u l-privileġġi.
 8. 8. Ftit huma l-ġrajjiettaż- Żmien Nofsanimsemmijadaqsil-Ġrajja ta’ Monroy.
 9. 9. Fil-fatt Don Gonsalvo Monroyħallas somma ta’ 30,000 fjorin lilCardona u kiseb il-gżejjer Maltin fl-1425.
 10. 10. Il-Maltin ma ħadux gost li reġgħugħaddew taħtsid fewdetarju ieħor. Don Gonsalvo Monroy
 11. 11. Għall-Maltin dankien żmien ta’jasar!
 12. 12. Monroykienbniedemkattiv urgħib!
 13. 13. Gonsalvo kompla żied it-taxxi minkejjal-faqar li kienu fih il-Maltin.
 14. 14. Il-Maltin issaportew kemmfelħu imma … fl-aħħar… mafelħux aktar. U qamu kontra Monroy u s-suldati tiegħu… Serqulu kull ma kellu u keċċewh minn Malta…
 15. 15. Il-mara ta’ Monroy, Kostanza,sabet ruħha fil-kastell Sant’ Anġlu ma’ xi ħbieb ta’ Monroy.
 16. 16. Kostanza,u l-ħbieb tagħhakellhom il- kontrollkollu ta’ l- iġfna.
 17. 17. Il-Maltin kellhom il-kumplament ta’ Malta taħthom u ħadu r-riedni f’idejhom.
 18. 18. W ftit il-Maltin araindunaw li l-ikel qedjiskarsa, għax l-ikelkien jiġi minn Sqallija uma kellhomx iġfna bieximorru għalih.
 19. 19. Il-Maltin bagħtu żewġ qassisin għand is-sultanbiex jispjegawlu s-sitwazzjoni.Il-Maltin issuġġerewlu li jħallsu t-30,000 fjorin liMonroy kien ħareġ, u talbuh biex hu bħala sultan jerġa’ jmexxi l-gż ejjer Maltin.
 20. 20. Is-sultan Alfonsoddispjaċih għal dak liġara u sema’ t-talbiettagħ hom.
 21. 21. Ir-re Alfonsofil-1428 ta lill-Maltin il-Manja Kartatal-Ħelsien.Din kienettagħti d-drittlill-Maltin biexjiggvernawlilhominfushom.
 22. 22. Ir-re Alfonso sejjaħ lill-gżejjer tagħna“Art Nobbli u Ġawhra prezzjuża tal-Kuruna tiegħu”.
 23. 23. Ir-re Alfonso tat-titlu taCittà Notabilelill-Imdina
 24. 24. Il-Maltin żammewkelmithom.Stinkaw kemmfelħu biex jiġbru l-flus kollha.
 25. 25. Iżda ma rnexxilhomx jiġbru kollox. Ġabrubiss 20,000 fjorin. Monroy ħafer l-10,000 l-oħra fuq is-sodda tal-mewt tiegħu fl-1429.
 26. 26. Gonsalvo Monroykien ]akem fuqil-G ejjer Maltinb]al tiran sultan Isqof qadi
 27. 27. Huwa kien ta lis- Sultan tletin elf xelin skud fjorin
 28. 28. Il-Maltin qamu kontra M onroy g]ax g]amel Armati kbar Taxxi ]orox Li[ijiet [odda Torrijiet g]ar
 29. 29. Is-Sultan ta’Aragona li sema’t-talba tal-M altinkontra M onroykien Alfonzu Ru[[ieru Karlu Filippu
 30. 30. L min sakkru ilf’forti Sant An[lu? missieru sultan Mara ħuh
 31. 31. M kienu n-nobbli? in Mexxejja tal-knisja Nies sinjuri Merkanti li jbiegħu
 32. 32. Don Antonio Cardona kien Għadu t’Alfonso Furban Normann Nobbli li xtara l-gżejjer Maltin
 33. 33. It-tiranni ta minijiet -| tan-nofs kienu? Jigvernaw bi ħruxija Jigvernaw tajjeb Jigvernaw skont ir- rieda tal-poplu

×