Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ProRail Workshop Proces

803 views

Published on

3 daagse service design workshop voor ProRail,
http://www.31v.nl/2009/01/prorail-workshop/

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ProRail Workshop Proces

 1. 1. “Het aangename perron” 31VOLTS
 2. 2. Inzichten Concepten Prototyping Implementatie 2 3 Daagse Service Design Workshop voor ProRail
 3. 3. 3 Uitdaging: “Het Aangename Perron”
 4. 4. • 3 enerverende dagen • 20 enthousiaste deelnemers • inzicht in proefstation Leiden inzichten concepten prototyping Inzichten Concepten Prototyping Implementatie 4 Proces
 5. 5. • veraangenaming perronbeleving, wachttijdbeleving en reisbeleving • service design methodiek ervaren en verspreiden 5 Motivatie
 6. 6. 3 thema’s 3 onderzoeksmethodes ‘huiswerk’opdrachten voor deelnemers & perrongebruikers Jouw persoonlijke fotoreportage. To do voor 21 januari: plan per dag 5 min fotograferen in, maak foto’s van: “Hoe ziet jouw treinreis eruit?” (Start waar je je jas pakt, en eindig waar je hem ophangt. Hoe reis je? Wat gebeurt er? Wie/wat kom je tegen?) “Welke informatie(voorziening) zie je tijdens het reizen?” (Welke informatie heb je echt nodig? Welke is overvloedig? Welke valt wel/niet op? Welke is ‘niet officieel’?) Tips: - begin met een foto van JEZELF EN JE NAAM - maak minstens 20 foto’s, let op details - doe het nog eens + alles wat je vergeten was - kies er 12 uit, neem digitaal mee of mail ze ons Doelen: - voeling krijgen met dit project - Je eigen inzichten vergaren & daarna delen take pics!! take pics!! 6 Voorbereiding
 7. 7. perronbeleving wachtbeleving reisbeleving 7 3 Thema’s
 8. 8. 8 1. Wat betekent het perron voor jou?
 9. 9. 9 2. Wat betekent wachten voor jou?
 10. 10. 10 3. Hoe ziet jouw reis eruit?
 11. 11. • deelnemers • facilitators • huiswerk delen 11 Introductie
 12. 12. inzichten concepten prototyping 12 Inzichten vergaren
 13. 13. Methodes: • videointerviews • observatie & location mapping • location mapping met reizigers (--> op stations) Methodes: • videointerviews “Wat ben je aan het doen?” (Wat zou je willen doen?) • observatie (--> bij verschillende wachtsituaties) Methodes: • Customer `Journey interviews (--> in de trein) Perron Wachten Reis 13 Methodes inzichten
 14. 14. Deliverables: • kerninzichten over perronbeleving • location maps • beeldmateriaal Deliverables: • kerninzichten over wachten in het algemeen • beeldmateriaal Deliverables: • inzicht in aspecten van reizen; • inzicht in informatie, kanalen, touchpoints, beleving • customer journey’e • beeldmateriaal 14 Deliverables inzichten Perron Wachten Reis
 15. 15. • analyse kerninzichten & presenteren • eerste ideeën • clusteren, zoekvelden 15 Inzichten delen en eerste ideeën
 16. 16. comfort sociaalcocon actie 16 Inzichten analyseren en eerste ideeën
 17. 17. inzichten concepten prototyping 17 Concepten
 18. 18. 18 Concept thema’s: spelen, ruimtes, profielen
 19. 19. • veraangenamen van het wachten door spel en uitdaging • spreiding van mensen over het perron (-> meer veiligheid & doorstroom) • thema’s invoeren op perrons 19 1. Olympics: winterspelen op het perron
 20. 20. • interactie bevorderen tussen mensen, maar toch eigen ruimte aanbieden • meer comfort voor reizigers, kleinere overgangen • ruimtes ook inzetbaar voor vergaderingen 20 2. Cocoonen: leestafel, warmtebar
 21. 21. • service richten op persoonlijke voorkeuren • interactief, huidige & nieuwe technieken • meer over reizigers leren 21 3. Profielen: mijn station
 22. 22. • reizigers kunnen bewust bewegen, eigen energie opwekken, bijdragen • warmtestromen geven zichtbaar mooi lichteffect • warmtestromen zorgen voor spreiding & beweging reizigers 22 4. Energie & warmte
 23. 23. inzichten concepten prototyping 23 Prototyping
 24. 24. 24 Storyboard ‘Olympics’
 25. 25. 25 Playacting ‘OVip’ (profielen)
 26. 26. grote foto 26 Mock-up ‘mijn reis’
 27. 27. 27 Life experiencing ‘Liquid Leiden’ spel
 28. 28. • rijke beelden en inzichten over perrons, wachten, reizen • meerdere (toekomst)concepten voor het aangename perron • concepten met meerwaarde voor reizigers en ProRail • 20 deelnemers enthousiast over service design 28 Lessons learned workshop
 29. 29. Kick: “Zeer interessant onderwerp en bevredigende resultaten na zo’n korte periode! Lof!” Tip: “Meer tijd ervoor nemen...” 29 Tips & Kicks Kick: “Ik vond de procesbegeleiding professioneel en prettig.” Tip: “Goed vervolg regelen op deze resultaten!” Tip: “Meer mogelijk- heid tot het tonen en delen van videomateriaal.” Kick: “ Leuke groep! De kandidaten, de organisatie en de Prorail-mannen niet te vergeten!“ Kick: “Rijkdom aan kennis en nieuwe contacten!” Kick: “Ruimte en middelen droegen bij aan inspiratie.”
 30. 30. 30 Presentatie Symposium ‘Creativity means business’
 31. 31. 31 31Volts bedankt alle deelnemers!

×