SlideShare a Scribd company logo
1 of 101
Анализ                                  Судалгаа
                                               1

                                       Монгол хэлэнд
                                       хэдэн тэмдэг үсэг
                                        байдаг вэ?


№     Овог    Нэр      Мэргэжил    бүлэг    Нас Хүйс
                                           b. 9
                                      a.2
 1 Ганхүү     Баасанжаргал         3в        10 эм      1     0
 2 Батзориг    Биндэрьяа           3в        10 эм      1     0
 3 Мөнхбуянт   Буянхишиг           3в        10 эр      0     0
 4 Баатарцогт   Буман-Аюуш          3в        10 эр      0     0
 5 Эрдэнэбаяр   Мөнхсаруул          3      0  10 эр      0     0
 6 Идэржавхлан  Мөнхтүшиг           3      0  10 эр      0     0
 7 Ганбаатар   Мөнхсүлд           3      0  10 эр      0     0
 8 Ёолко     Мөнхбаяр           3      0  10 эр      0     0
 9 Дэмбэрэл    Намсрайхүү          3      0  10 эм      0     0
10 Баяраа     Төмөр             3      0  10 эр      0     0
11 Хүрэлхүү    Оюун-номин          3      0   9 эм      0     0
12 Мандахбаатар  Түвшинзаяа          3      0   9 эм      0     0
13 Баттөмөр    Номин-Эрдэнэ         3      0  10 эм      0     0
14 Батбаатар   Нямжаргал           3      0  10 эм      0     0
15 Баасанжав   Пүрэвдолгор          3      0  10 эм      0     0
16 Хишигдалай   Цэндсүрэн           3      0  10 эм      0     0
17 Гандүрэв    Хоролцэрэн          3      0  10 эм      0     0
18 Алтанцэцэг   Туяацэцэг           3      0  10 эм      0     0
19 Түмэннасан   Отгон-Эрдэнэ         3      0  10 эм      0     0
20 Гаанжуур    Чулуунцэцэг          3      0  10 эм      0     0
  Нийт                                     2     0


                 Хуудас 1
Анализудалгаа
    1                       2                       3                       4                       5        6

 Монгол хэлэнд
                Өргөлтөт эгшиг 1-р Балархай эгшиг 2-р  Заримдаг 9   Эгшигт гийгүүлэгч 7
 хэдэн тэмдэг үсэг                                                                                               0
                  үед байна     үед байна   гийгүүлэгч байдаг    байна
  байдаг вэ?
               a. Тийм
                                      a. Тийм
                                                             a. Тийм
                                                                                    a. Тийм
                      b. Үгүй
                                             b. Үгүй
                                                                    b. Үгүй
                                                                                           b. Үгүй
          d.10
     c.5
                                  d.
                                                         d.
                                                                                d.
                             c.
                                                    c.
                                                                           c.
                                                                                                  0

                                                                                                    0
                                                                                                      0
                                                                                                        0
                                                                                                          0
        0     0       1       0    0    0       0       0    0    0       0       0    0    0       1       0  0  0  0  0  0
        0     0       1       0    0    0       0       0    0    0       0       0    0    0       1       0  0  0  0  0  0
        0     0       1       0    0    0       0       0    0    0       0       0    0    0       1       0  0  0  0  0  0
        0     0       1       0    0    0       0       0    0    0       0       0    0    0       1       0  0  0  0  0  0
        0     0       1       0    0    0       0       0    0    0       0       0    0    0       1       0  0  0  0  0  0
        0     0       1       0    0    0       0       0    0    0       0       0    0    0       1       0  0  0  0  0  0
        0     0       1       0    0    0       0       0    0    0       0       0    0    0       1       0  0  0  0  0  0
        0     0       1       0    0    0       0       0    0    0       0       0    0    0       1       0  0  0  0  0  0
        0     0       1       0    0    0       0       0    0    0       0       0    0    0       1       0  0  0  0  0  0
        0     0       1       0    0    0       0       0    0    0       0       0    0    0       1       0  0  0  0  0  0
        0     0       1       0    0    0       0       0    0    0       0       0    0    0       1       0  0  0  0  0  0
        0     0       1       0    0    0       0       0    0    0       0       0    0    0       1       0  0  0  0  0  0
        0     0       1       0    0    0       0       0    0    0       0       0    0    0       1       0  0  0  0  0  0
        0     0       1       0    0    0       0       0    0    0       0       0    0    0       1       0  0  0  0  0  0
        0     0       1       0    0    0       0       0    0    0       0       0    0    0       1       0  0  0  0  0  0
        0     0       1       0    0    0       0       0    0    0       0       0    0    0       1       0  0  0  0  0  0
        0     0       1       0    0    0       0       0    0    0       0       0    0    0       1       0  0  0  0  0  0
        0     0       1       0    0    0       0       0    0    0       0       0    0    0       1       0  0  0  0  0  0
        0     0       1       0    0    0       0       0    0    0       0       0    0    0       1       0  0  0  0  0  0
        0     0       1       0    0    0       0       0    0    0       0       0    0    0       1       0  0  0  0  0  0
        0     0    20         0    0    0       0       0    0    0       0       0    0    0    20         0  0  0  0  0  0


                                                         Хуудас 2
Анализ
6             7                  8                  9                  10                 11                 12                13


0        #NAME?               #NAME?               #NAME?                 #NAME?               #NAME?               #NAME?               #NAME?
    #NAME?
         #NAME?
             #NAME?
                  #NAME?
                      #NAME?
                           #NAME?
                               #NAME?
                                    #NAME?
                                        #NAME?

                                             #NAME?

                                                   #NAME?
                                                        #NAME?
                                                            #NAME?
                                                                 #NAME?
                                                                     #NAME?
                                                                          #NAME?
                                                                              #NAME?
                                                                                   #NAME?
                                                                                       #NAME?
                                                                                            #NAME?
                                                                                                #NAME?
                                                                                                     #NAME?
                                                                                                         #NAME?
                                                                                                              #NAME?
                                                                                                                  #NAME?
  0
   #N #N #N #N #N #N #N #N #N   #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N
   AM AM AM AM AM AM AM AM AM #NA AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM
  0 E? E? E? E? E? E? E? E? E? ME? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E?
  0 0 0 0 0 0 0 0 0      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   #N #N #N #N #N #N #N #N #N   #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N
   AM AM AM AM AM AM AM AM AM #NA AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM
  0 E? E? E? E? E? E? E? E? E? ME? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E?


                                                        Хуудас 3
Анализ
   13                 14                 15                 16                 17                 18                 19


#NAME?               #NAME?               #NAME?               #NAME?               #NAME?               #NAME?               #NAME?
#NAME?
     #NAME?
         #NAME?
              #NAME?
                  #NAME?
                       #NAME?
                           #NAME?
                                #NAME?
                                    #NAME?
                                         #NAME?
                                             #NAME?
                                                  #NAME?
                                                      #NAME?
                                                           #NAME?
                                                               #NAME?
                                                                    #NAME?
                                                                        #NAME?
                                                                             #NAME?
                                                                                 #NAME?
                                                                                      #NAME?
                                                                                          #NAME?
                                                                                               #NAME?
                                                                                                   #NAME?
                                                                                                        #NAME?
                                                                                                            #NAME?
                                                                                                                 #NAME?
#N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N
AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM
E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E?
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

#N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N
AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM
E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E?


                                                       Хуудас 4
Анализ
 19             20                 21                          22


#NAME?          #NAME?               #NAME?                         #NAME?
                                                     Блош хаяг
    #NAME?
        #NAME?
             #NAME?
                 #NAME?
                      #NAME?
                          #NAME?
                               #NAME?
                                   #NAME?
                                        #NAME?
                                                                    0
                                                                      0
                                                                        0
    #N #N #N #N #N #N #N
    AM AM AM AM AM AM AM
    E? E? E? E? E? E? E?                        0    0 #NAME?                      0  0  0
     0 0 0 0 0 0 0                          0    0                        0  0  0  0
     0 0 0 0 0 0 0                          0    0                        0  0  0  0
     0 0 0 0 0 0 0                          0    0                        0  0  0  0
     0 0 0 0 0 0 0                          0    0                        0  0  0  0
     0 0 0 0 0 0 0                          0    0                        0  0  0  0
     0 0 0 0 0 0 0                          0    0
     0 0 0 0 0 0 0                          0    0
     0 0 0 0 0 0 0                          0    0
     0 0 0 0 0 0 0                          0    0
     0 0 0 0 0 0 0                          0    0
     0 0 0 0 0 0 0                          0    0
     0 0 0 0 0 0 0                          0    0
     0 0 0 0 0 0 0                          0    0
     0 0 0 0 0 0 0                          0    0
     0 0 0 0 0 0 0                          0    0
     0 0 0 0 0 0 0                          0    0
     0 0 0 0 0 0 0                          0    0
     0 0 0 0 0 0 0                          0    0
     0 0 0 0 0 0 0                          0    0

     #N #N #N #N #N #N #N
     AM AM AM AM AM AM AM
     E? E? E? E? E? E? E?                       0    0                     #NAME?  0  0  0


                                               Хуудас 5
Анализ
       23                 24                 25                 26                 27                 28                   29


     #NAME?               #NAME?               #NAME?               #NAME?               #NAME?               #NAME?                #NAME?
#NAME?
     #NAME?
         #NAME?
              #NAME?
                  #NAME?
                       #NAME?
                           #NAME?
                                #NAME?
                                    #NAME?
                                         #NAME?
                                             #NAME?
                                                  #NAME?
                                                      #NAME?
                                                           #NAME?
                                                               #NAME?
                                                                    #NAME?
                                                                        #NAME?
                                                                             #NAME?
                                                                                 #NAME?
                                                                                      #NAME?
                                                                                          #NAME?
                                                                                               #NAME?
                                                                                                   #NAME?
                                                                                                        #NAME?

                                                                                                            #NAME?

                                                                                                                 #NAME?
#N #N #N #N #N #N #N                         #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N
AM AM AM AM AM AM AM                         AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM #NA #NA
E? E? E? E? E? E? E?                        0 E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? ME? ME?
 0 0 0 0 0 0 0                          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          0 0  0
 0 0 0 0 0 0 0                          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          0 0  0
 0 0 0 0 0 0 0                          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          0 0  0
 0 0 0 0 0 0 0                          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          0 0  0
 0 0 0 0 0 0 0                          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          0 0  0
 0 0 0 0 0 0 0                          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          0 0  0
 0 0 0 0 0 0 0                          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          0 0  0
 0 0 0 0 0 0 0                          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          0 0  0
 0 0 0 0 0 0 0                          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          0 0  0
 0 0 0 0 0 0 0                          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          0 0  0
 0 0 0 0 0 0 0                          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          0 0  0
 0 0 0 0 0 0 0                          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          0 0  0
 0 0 0 0 0 0 0                          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          0 0  0
 0 0 0 0 0 0 0                          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          0 0  0
 0 0 0 0 0 0 0                          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          0 0  0
 0 0 0 0 0 0 0                          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          0 0  0
 0 0 0 0 0 0 0                          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          0 0  0
 0 0 0 0 0 0 0                          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          0 0  0
 0 0 0 0 0 0 0                          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          0 0  0

#N #N #N #N #N #N #N                         #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N
AM AM AM AM AM AM AM                         AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM #NA #NA
E? E? E? E? E? E? E?                        0 E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? ME? ME?


                                                       Хуудас 6
Анализ
 29


#NAME?
  #NAME?

      #NAME?
  #NA #NA
  ME? ME?
   0  0
   0  0
   0  0
   0  0
   0  0
   0  0
   0  0
   0  0
   0  0
   0  0
   0  0
   0  0
   0  0
   0  0
   0  0
   0  0
   0  0
   0  0
   0  0  #NA #NA
  ME? ME?


           Хуудас 7
График


                               Судалгааны нэгтгэл
Асуулт 1:
                          Монгол хэлэнд хэдэн тэмдэг үсэг байдаг вэ?
    Судалгаанд оролцсон нийт          a.2           b. 9
        Мөнхсүлд               2            0                     2
                    1.8
                    1.6
                    1.4                    a.2
                    1.2                    b. 9
                                         c.5
                     1
                                         d.10
                    0.8
                    0.6
                    0.4
                    0.2
                     0
Асуулт 2:
                              Өргөлтөт эгшиг 1-р үед байна
    Судалгаанд оролцсон нийт         a. Тийм          b. Үгүй
        Мөнхсүлд               20             0                  20

                  18

                  16

                  14
                                      a. Тийм
                  12                    b. Үгүй
                                      c.
                  10
                                      d.
                  8

                  6

                  4

                  2

                  0


Асуулт 3:
                              Балархай эгшиг 2-р үед байна

                    Хуудас 8
График

    Судалгаанд оролцсон нийт         a. Тийм         b. Үгүй
        Мөнхсүлд                0            0                   1

                  0.9

                  0.8

                  0.7
                                      a. Тийм
                  0.6                   b. Үгүй
                                      c.
                  0.5
                                      d.
                  0.4

                  0.3

                  0.2

                  0.1

                   0
Асуулт 4:
                             Заримдаг 9 гийгүүлэгч байдаг
    Судалгаанд оролцсон нийт         a. Тийм         b. Үгүй
        Мөнхсүлд                0            0                  1

                  0.9

                  0.8

                  0.7
                                      a. Тийм
                  0.6                   b. Үгүй
                                      c.
                  0.5
                                      d.
                  0.4

                  0.3

                  0.2

                  0.1

                  0
Асуулт 5:
                              Эгшигт гийгүүлэгч 7 байна
    Судалгаанд оролцсон нийт         a. Тийм         b. Үгүй
        Мөнхсүлд               20            0
                     Хуудас 9
График
                     20

                     18

                     16

                     14
                                  a. Тийм
                     12             b. Үгүй
                                  0
                     10
                                  0
                     8

                     6

                     4

                     2

                     0
Асуулт 6:
                                0
    Судалгаанд оролцсон нийт             0       0
          0                   0       0
                  1
                  0.9
                  0.8
                  0.7               0
                  0.6               0
                                  0
                  0.5               0
                  0.4
                  0.3
                  0.2
                  0.1
                  0


Асуулт 7:
                               #NAME?
    Судалгаанд оролцсон нийт           #NAME?    #NAME?
          0                 #NAME?    #NAME?
                       Хуудас 10
График
                  10

                  9

                  8

                  7
                             #NAME?
                  6           #NAME?
                             #NAME?
                  5
                             #NAME?
                  4

                  3

                  2

                  1

                  0Асуулт 8:
                            #NAME?
    Судалгаанд оролцсон нийт        #NAME?    #NAME?
          0              #NAME?    #NAME?
                  10

                  9

                  8

                  7
                             #NAME?
                  6           #NAME?
                             #NAME?
                  5
                             #NAME?
                  4

                  3

                  2

                  1

                  0

Асуулт 9:
                            #NAME?
    Судалгаанд оролцсон нийт        #NAME?    #NAME?
          0              #NAME?    #NAME?
                    Хуудас 11
График
                    10

                    9

                    8

                    7
                                #NAME?
                    6            #NAME?
                                #NAME?
                    5
                                #NAME?
                    4

                    3

                    2

                    1

                    0
Асуулт 10:
                              #NAME?
    Судалгаанд оролцсон нийт          #NAME?    #NAME?
         0                #NAME?    #NAME?
                 10

                  9

                  8

                  7
                               #NAME?
                  6             #NAME?
                               #NAME?
                  5
                               #NAME?
                  4

                  3

                  2

                  1

                  0
Асуулт 11:

                      Хуудас 12
График

                            #NAME?
    Судалгаанд оролцсон нийт        #NAME?    #NAME?
         0              #NAME?    #NAME?
                 10

                  9

                  8

                  7
                             #NAME?
                  6           #NAME?
                             #NAME?
                  5
                             #NAME?
                  4

                  3

                  2

                  1

                  0
Асуулт 12:
                            #NAME?
    Судалгаанд оролцсон нийт        #NAME?    #NAME?
         0              #NAME?    #NAME?
                    Хуудас 13
График
                 10

                  9

                  8

                  7
                               #NAME?
                  6             #NAME?
                               #NAME?
                  5
                               #NAME?
                  4

                  3

                  2

                  1

                  0
Асуулт 13:
                              #NAME?
    Судалгаанд оролцсон нийт          #NAME?    #NAME?
         0                #NAME?    #NAME?                  10

                    9

                    8

                    7
                               #NAME?
                    6           #NAME?
                               #NAME?
                    5
                               #NAME?
                    4

                    3

                    2

                    1

                    0
                      Хуудас 14
График
Асуулт 14:
                            #NAME?
    Судалгаанд оролцсон нийт        #NAME?    #NAME?
         0              #NAME?    #NAME?
                 10

                  9

                  8

                  7
                              #NAME?
                  6            #NAME?
                              #NAME?
                  5
                              #NAME?
                  4

                  3

                  2

                  1

                  0
Асуулт 15:
                            #NAME?
    Судалгаанд оролцсон нийт        #NAME?    #NAME?
         0              #NAME?    #NAME?
                    Хуудас 15
График
                  10

                    9

                    8

                    7
                                #NAME?
                    6           #NAME?
                                #NAME?
                    5
                                #NAME?
                    4

                    3

                    2

                    1

                    0
Асуулт 16:
                              #NAME?
    Судалгаанд оролцсон нийт          #NAME?    #NAME?
         0                  0      0                  1
                 0.9
                 0.8
                 0.7             #NAME?
                 0.6             #NAME?
                               #NAME?
                 0.5             #NAME?
                 0.4
                 0.3
                 0.2
                 0.1
                  0
Асуулт 17:
                              #NAME?
    Судалгаанд оролцсон нийт          #NAME?    #NAME?
         0                #NAME?    #NAME?

                      Хуудас 16
График
                 10

                  9

                  8

                  7
                             #NAME?
                  6           #NAME?
                             #NAME?
                  5
                             #NAME?
                  4

                  3

                  2

                  1

                  0
Асуулт 18:
                           #NAME?
    Судалгаанд оролцсон нийт       #NAME?    #NAME?
         0             #NAME?    #NAME?
                    10

                    9

                    8

                    7
                              #NAME?
                    6          #NAME?
                              #NAME?
                    5
                              #NAME?
                    4

                    3

                    2

                    1

                    0
Асуулт 19:


                  Хуудас 17
График

                          #NAME?
    Судалгаанд оролцсон нийт      #NAME?    #NAME?
         0            #NAME?    #NAME?
                   10

                   9

                   8

                   7
                              #NAME?
                   6           #NAME?
                              #NAME?
                   5
                              #NAME?
                   4

                   3

                   2

                   1

                   0Асуулт 20:
                          #NAME?
    Судалгаанд оролцсон нийт      #NAME?    #NAME?
         0            #NAME?    #NAME?
                 Хуудас 18
График
                  10

                   9

                   8

                   7
                             #NAME?
                   6          #NAME?
                             #NAME?
                   5
                             #NAME?
                   4

                   3

                   2

                   1

                   0
Асуулт 21:
                         #NAME?
    Судалгаанд оролцсон нийт     #NAME?    #NAME?
         0           #NAME?    #NAME?
                 Хуудас 19
График
                  1

                 0.9

                 0.8

                 0.7
                              #NAME?
                 0.6           #NAME?
                              #NAME?
                 0.5
                              #NAME?
                 0.4

                 0.3

                 0.2

                 0.1

                  0
Асуулт 22:
                           #NAME?
    Судалгаанд оролцсон нийт       #NAME?    #NAME?
         0               0      0
                  Хуудас 20
График
                     1
                    0.9
                    0.8
                    0.7
                    0.6               Column K
                                    Column L
                    0.5
                                    Column M
                    0.4               Column N

                    0.3
                    0.2
                    0.1
                     0
                        Row 139  Row 140
Асуулт 23:
                                #NAME?
    Судалгаанд оролцсон нийт        #NAME?        #NAME?
         0              #NAME?        #NAME?
                 10

                  9

                  8

                  7
                                   #NAME?
                  6                 #NAME?
                                   #NAME?
                  5
                                   #NAME?
                  4

                  3

                  2

                  1

                  0
                 Хуудас 21
График
Асуулт 24:
                            #NAME?
    Судалгаанд оролцсон нийт        #NAME?    #NAME?
         0              #NAME?    #NAME?
                    1

                    0.9

                    0.8

                    0.7
                               #NAME?
                    0.6          #NAME?
                               #NAME?
                    0.5
                               #NAME?
                    0.4

                    0.3

                    0.2

                    0.1

                    0
Асуулт 25:
                            #NAME?
    Судалгаанд оролцсон нийт        #NAME?    #NAME?
         0              #NAME?    #NAME?
                 10

                  9

                  8

                  7
                              #NAME?
                  6            #NAME?
                              #NAME?
                  5
                              #NAME?
                  4

                  3

                  2

                  1

                  0
                    Хуудас 22
График
Асуулт 26:
                           #NAME?
    Судалгаанд оролцсон нийт       #NAME?    #NAME?
         0             #NAME?    #NAME?
                    10

                    9

                    8

                    7
                              #NAME?
                    6          #NAME?
                              #NAME?
                    5
                              #NAME?
                    4

                    3

                    2

                    1

                    0
Асуулт 27:
                           #NAME?
    Судалгаанд оролцсон нийт       #NAME?    #NAME?
         0             #NAME?    #NAME?
                 10

                  9

                  8

                  7
                              #NAME?
                  6            #NAME?
                              #NAME?
                  5
                              #NAME?
                  4

                  3

                  2

                  1

                  0
                 Хуудас 23
График


Асуулт 28:
                           #NAME?
    Судалгаанд оролцсон нийт       #NAME?    #NAME?
         0             #NAME?    #NAME?
                  10

                    9

                    8

                    7
                               #NAME?
                    6          #NAME?
                               #NAME?
                    5
                               #NAME?
                    4

                    3

                    2

                    1

                    0Асуулт 29:
                           #NAME?
    Судалгаанд оролцсон нийт       #NAME?    #NAME?
         0             #NAME?    #NAME?
                  10
                  9
                  8
                  7            #NAME?
                  6            #NAME?
                              #NAME?
                  5            #NAME?
                  4
                  3
                  2
                  1
                  0
                 Хуудас 24
График


ы нэгтгэл
 сэг байдаг вэ?
       c.5      d.10
            0           0
д байна
          c.       d.
          0        0
д байна

                    Хуудас 25
График

     c.  d.
     0  0
байдаг
     c.  d.
     0  0
байна
     0  0
     0  0
          Хуудас 26
График
 0    0
 0    0
#NAME?  #NAME?
#NAME?  #NAME?
        Хуудас 27
График
#NAME?  #NAME?
#NAME?  #NAME?
#NAME?  #NAME?
#NAME?  #NAME?
       Хуудас 28
График
#NAME?  #NAME?
#NAME?  #NAME?
       Хуудас 29
График


#NAME?  #NAME?
#NAME?  #NAME?
#NAME?  #NAME?
#NAME?  #NAME?
       Хуудас 30
График
#NAME?  #NAME?
#NAME?  #NAME?
       Хуудас 31
График#NAME?  #NAME?
#NAME?  #NAME?
#NAME?  #NAME?
#NAME?  #NAME?
       Хуудас 32
График
#NAME?  #NAME?
  0    0
#NAME?  #NAME?
#NAME?  #NAME?

       Хуудас 33
График
#NAME?  #NAME?
#NAME?  #NAME?
       Хуудас 34
График


#NAME?  #NAME?
#NAME?  #NAME?
#NAME?  #NAME?
#NAME?  #NAME?
       Хуудас 35
График
#NAME?  #NAME?
  0    0
       Хуудас 36
График
#NAME?  #NAME?
  0    0
       Хуудас 37
График
#NAME?  #NAME?
#NAME?  #NAME?
       Хуудас 38
График#NAME?  #NAME?
#NAME?   0
#NAME?  #NAME?
#NAME?  #NAME?
       Хуудас 39
График#NAME?  #NAME?
#NAME?  #NAME?
#NAME?  #NAME?
#NAME?  #NAME?
       Хуудас 40
График
#NAME?  #NAME?
#NAME?  #NAME?
#NAME?  #NAME?
#NAME?  #NAME?
       Хуудас 41
1                                Цахим те
  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

Овог          Ганхүү                 Нас          10
Нэр         Баасанжаргал                Хүйс         эм
Асуулт 1:

    Монгол хэлэнд хэдэн тэмдэг үсэг байдаг вэ?

       a.2           b. 9       c.5          d.10

Асуулт 2:


    Өргөлтөт эгшиг 1-р үед байна

       a. Тийм         b. Үгүй      c.          d.

Асуулт 3:


    Балархай эгшиг 2-р үед байна

       a. Тийм         b. Үгүй      c.          d.

Асуулт 4:


    Заримдаг 9 гийгүүлэгч байдаг

       a. Тийм         b. Үгүй      c.          d.

Асуулт 5:


    Эгшигт гийгүүлэгч 7 байна

       a. Тийм         b. Үгүй
                    Хуудас 42
1хим тест
 10     анги        3
 эм     бүлэг        в
   Хариулт    a
   Хариулт    a
   Хариулт    а
   Хариулт    а
   Хариулт    a
            Хуудас 43
1
Хуудас 44
2                                Цахим те
  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

Овог         Батзориг                 Нас          10
Нэр         Биндэрьяа                 Хүйс         эм
Асуулт 1:

    Монгол хэлэнд хэдэн тэмдэг үсэг байдаг вэ?

       а. 2          b. 9       c.5          d.10

Асуулт 2:


    Өргөлтөт эгшиг 1-р үед байна

       a. Тийм         b. Үгүй      c.          d.

Асуулт 3:


    Балархай эгшиг 2-р үед байна

       a. Тийм         b. Үгүй      c.          d.

Асуулт 4:


    Заримдаг 9 гийгүүлэгч байдаг

       a. Тийм         b. Үгүй      c.          d.

Асуулт 5:


    Эгшигт гийгүүлэгч 7 байна

       a. Тийм         b. Үгүй
                    Хуудас 45
2хим тест
 10     анги        3
 эм     бүлэг        в
   Хариулт    a
   Хариулт    a
   Хариулт    а
   Хариулт    а
   Хариулт    a
            Хуудас 46
2
Хуудас 47
3                                Цахим те
  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

Овог         Мөнхбуянт                 Нас          10
Нэр         Буянхишиг                 Хүйс         эр
Асуулт 1:

    Монгол хэлэнд хэдэн тэмдэг үсэг байдаг вэ?

       а.2           b. 9       c.5          d.10

Асуулт 2:


    Өргөлтөт эгшиг 1-р үед байна

       a. Тийм         b. Үгүй      c.          d.

Асуулт 3:


    Балархай эгшиг 2-р үед байна

       a. Тийм         b. Үгүй      c.          d.

Асуулт 4:


    Заримдаг 9 гийгүүлэгч байдаг

       a. Тийм         b. Үгүй      c.          d.

Асуулт 5:


    Эгшигт гийгүүлэгч 7 байна

       a. Тийм         b. Үгүй
                    Хуудас 48
3хим тест
 10     анги        3
 эр     бүлэг        в
   Хариулт    б
   Хариулт    a
   Хариулт    а
   Хариулт    б
   Хариулт    a
            Хуудас 49
3
Хуудас 50
4                                Цахим те
  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

Овог         Баатарцогт                Нас          10
Нэр         Буман-Аюуш                Хүйс         эр
Асуулт 1:

    Монгол хэлэнд хэдэн тэмдэг үсэг байдаг вэ?

       a. 2          b. 9       c.5          d.10

Асуулт 2:


    Өргөлтөт эгшиг 1-р үед байна

       a. Тийм         b. Үгүй      c.          d.

Асуулт 3:


    Балархай эгшиг 2-р үед байна

       a. Тийм         b. Үгүй      c.          d.

Асуулт 4:


    Заримдаг 9 гийгүүлэгч байдаг

       a. Тийм         b. Үгүй      c.          d.

Асуулт 5:


    Эгшигт гийгүүлэгч 7 байна

       a. Тийм         b. Үгүй
                    Хуудас 51
4хим тест
 10     анги        3
 эр     бүлэг        в
   Хариулт    б
   Хариулт    a
   Хариулт    а
   Хариулт    б
   Хариулт    a
            Хуудас 52
4
Хуудас 53
5                                Цахим те
  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

Овог         Эрдэнэбаяр                Нас          10
Нэр         Мөнхсаруул                Хүйс         эр
Асуулт 1:

    Монгол хэлэнд хэдэн тэмдэг үсэг байдаг вэ?

       a. 2          b. 9       c.5          d.10

Асуулт 2:


    Өргөлтөт эгшиг 1-р үед байна

       a. Тийм         b. Үгүй      c.          d.

Асуулт 3:


    Балархай эгшиг 2-р үед байна

       a. Тийм         b. Үгүй      c.          d.

Асуулт 4:


    Заримдаг 9 гийгүүлэгч байдаг

       a. Тийм         b. Үгүй      c.          d.

Асуулт 5:


    Эгшигт гийгүүлэгч 7 байна

       a. Тийм         b. Үгүй
                    Хуудас 54
5хим тест
 10     анги        3
 эр     бүлэг        в
   Хариулт    а
   Хариулт    a
   Хариулт    а
   Хариулт    б
   Хариулт    a
            Хуудас 55
5
Хуудас 56
6                                Цахим те
  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

Овог         Идэржавхлан                Нас          10
Нэр          Мөнхтүшиг                Хүйс         эр
Асуулт 1:

    Монгол хэлэнд хэдэн тэмдэг үсэг байдаг вэ?

       a. 2          b. 9       c.5          d.10

Асуулт 2:


    Өргөлтөт эгшиг 1-р үед байна

       a. Тийм         b. Үгүй      c.          d.

Асуулт 3:


    Балархай эгшиг 2-р үед байна

       a. Тийм         b. Үгүй      c.          d.

Асуулт 4:


    Заримдаг 9 гийгүүлэгч байдаг

       a. Тийм         b. Үгүй      c.          d.

Асуулт 5:


    Эгшигт гийгүүлэгч 7 байна

       a. Тийм         b. Үгүй
                    Хуудас 57
6хим тест
 10     анги        3
 эр     бүлэг        в
   Хариулт    а
   Хариулт    a
   Хариулт    а
   Хариулт    б
   Хариулт    a
            Хуудас 58
6
Хуудас 59
7                                Цахим те
  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

Овог         Ганбаатар                 Нас          10
Нэр         Мөнхсүлд                 Хүйс         эр
Асуулт 1:

    Монгол хэлэнд хэдэн тэмдэг үсэг байдаг вэ?

       a. 2          b. 9       c.5          d.10

Асуулт 2:


    Өргөлтөт эгшиг 1-р үед байна

       a. Тийм         b. Үгүй      c.          d.

Асуулт 3:


    Балархай эгшиг 2-р үед байна

       a. Тийм         b. Үгүй      c.          d.

Асуулт 4:


    Заримдаг 9 гийгүүлэгч байдаг

       a. Тийм         b. Үгүй      c.          d.

Асуулт 5:


    Эгшигт гийгүүлэгч 7 байна

       a. Тийм         b. Үгүй
                    Хуудас 60
7хим тест
 10     анги        3
 эр     бүлэг        в
   Хариулт    а
   Хариулт    a
   Хариулт    а
   Хариулт    а
   Хариулт    a
            Хуудас 61
7
Хуудас 62
8                                Цахим те
  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

Овог         Ёолко                  Нас          10
Нэр         Мөнхбаяр                 Хүйс         эр
Асуулт 1:

    Монгол хэлэнд хэдэн тэмдэг үсэг байдаг вэ?

       a. 2          b. 9       c.5          d.10

Асуулт 2:


    Өргөлтөт эгшиг 1-р үед байна

       a. Тийм         b. Үгүй      c.          d.

Асуулт 3:


    Балархай эгшиг 2-р үед байна

       a. Тийм         b. Үгүй      c.          d.

Асуулт 4:


    Заримдаг 9 гийгүүлэгч байдаг

       a. Тийм         b. Үгүй      c.          d.

Асуулт 5:


    Эгшигт гийгүүлэгч 7 байна

       a. Тийм         b. Үгүй
                    Хуудас 63
8хим тест
 10     анги        3
 эр     бүлэг        в
   Хариулт    а
   Хариулт    a
   Хариулт    а
   Хариулт    а
   Хариулт    a
            Хуудас 64
8
Хуудас 65
9                                Цахим те
  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

Овог         Дэмбэрэл                 Нас          10
Нэр         Намсрайхүү                Хүйс         эм
Асуулт 1:

    Монгол хэлэнд хэдэн тэмдэг үсэг байдаг вэ?

       a. 2          b. 9       c.5          d.10

Асуулт 2:


    Өргөлтөт эгшиг 1-р үед байна

       a. Тийм         b. Үгүй      c.          d.

Асуулт 3:


    Балархай эгшиг 2-р үед байна

       a. Тийм         b. Үгүй      c.          d.

Асуулт 4:


    Заримдаг 9 гийгүүлэгч байдаг

       a. Тийм         b. Үгүй      c.          d.

Асуулт 5:


    Эгшигт гийгүүлэгч 7 байна

       a. Тийм         b. Үгүй
                    Хуудас 66
9хим тест
 10     анги        3
 эм     бүлэг        в
   Хариулт    а
   Хариулт    a
   Хариулт    а
   Хариулт    а
   Хариулт    a
            Хуудас 67
9
Хуудас 68
10                                Цахим те
  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

Овог          Баяраа                 Нас          10
Нэр           Төмөр                 Хүйс         эр
Асуулт 1:

    Монгол хэлэнд хэдэн тэмдэг үсэг байдаг вэ?

       a. 2          b. 9       c.5          d.10

Асуулт 2:


    Өргөлтөт эгшиг 1-р үед байна

       a. Тийм         b. Үгүй      c.          d.

Асуулт 3:


    Балархай эгшиг 2-р үед байна

       a. Тийм         b. Үгүй      c.          d.

Асуулт 4:


    Заримдаг 9 гийгүүлэгч байдаг

       a. Тийм         b. Үгүй      c.          d.

Асуулт 5:


    Эгшигт гийгүүлэгч 7 байна

       a. Тийм         b. Үгүй
                    Хуудас 69
10хим тест
 10     анги        3
 эр     бүлэг        в
   Хариулт    а
   Хариулт    a
   Хариулт    а
   Хариулт    а
   Хариулт    a
            Хуудас 70
10
Хуудас 71
11                                Цахим те
  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

Овог         Хүрэлхүү                 Нас          9
Нэр         Оюун-номин                Хүйс         эм
Асуулт 1:

    Монгол хэлэнд хэдэн тэмдэг үсэг байдаг вэ?

       a. 2          b. 9       c.5          d.10

Асуулт 2:


    Өргөлтөт эгшиг 1-р үед байна

       a. Тийм         b. Үгүй      c.          d.

Асуулт 3:


    Балархай эгшиг 2-р үед байна

       a. Тийм         b. Үгүй      c.          d.

Асуулт 4:


    Заримдаг 9 гийгүүлэгч байдаг

       a. Тийм         b. Үгүй      c.          d.

Асуулт 5:


    Эгшигт гийгүүлэгч 7 байна

       a. Тийм         b. Үгүй
                    Хуудас 72
11хим тест
 9     анги        3
 эм     бүлэг        в
   Хариулт    а
   Хариулт    a
   Хариулт    а
   Хариулт    а
   Хариулт    a
            Хуудас 73
11
Хуудас 74
12                                Цахим те
  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

Овог         Мандахбаатар               Нас          9
Нэр          Түвшинзаяа                Хүйс         эм
Асуулт 1:

    Монгол хэлэнд хэдэн тэмдэг үсэг байдаг вэ?

       a. 2          b. 9       c.5          d.10

Асуулт 2:


    Өргөлтөт эгшиг 1-р үед байна

       a. Тийм         b. Үгүй      c.          d.

Асуулт 3:


    Балархай эгшиг 2-р үед байна

       a. Тийм         b. Үгүй      c.          d.

Асуулт 4:


    Заримдаг 9 гийгүүлэгч байдаг

       a. Тийм         b. Үгүй      c.          d.

Асуулт 5:


    Эгшигт гийгүүлэгч 7 байна

       a. Тийм         b. Үгүй
                    Хуудас 75
12хим тест
 9     анги        3
 эм     бүлэг        в
   Хариулт    а
   Хариулт    a
   Хариулт    а
   Хариулт    а
   Хариулт    a
            Хуудас 76
12
Хуудас 77
13                                Цахим те
  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

Овог          Баттөмөр                Нас          10
Нэр         Номин-Эрдэнэ               Хүйс         эм
Асуулт 1:

    Монгол хэлэнд хэдэн тэмдэг үсэг байдаг вэ?

       a. 2          b. 9       c.5          d.10

Асуулт 2:


    Өргөлтөт эгшиг 1-р үед байна

       a. Тийм         b. Үгүй      c.          d.

Асуулт 3:


    Балархай эгшиг 2-р үед байна

       a. Тийм         b. Үгүй      c.          d.

Асуулт 4:


    Заримдаг 9 гийгүүлэгч байдаг

       a. Тийм         b. Үгүй      c.          d.

Асуулт 5:


    Эгшигт гийгүүлэгч 7 байна

       a. Тийм         b. Үгүй
                    Хуудас 78
13хим тест
 10     анги        3
 эм     бүлэг        в
   Хариулт    а
   Хариулт    a
   Хариулт    а
   Хариулт    а
   Хариулт    a
            Хуудас 79
13
Хуудас 80
14                                Цахим те
  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

Овог         Батбаатар                 Нас          10
Нэр         Нямжаргал                 Хүйс         эм
Асуулт 1:

    Монгол хэлэнд хэдэн тэмдэг үсэг байдаг вэ?

       a. 2          b. 9       c.5          d.10

Асуулт 2:


    Өргөлтөт эгшиг 1-р үед байна

       a. Тийм         b. Үгүй      c.          d.

Асуулт 3:


    Балархай эгшиг 2-р үед байна

       a. Тийм         b. Үгүй      c.          d.

Асуулт 4:


    Заримдаг 9 гийгүүлэгч байдаг

       a. Тийм         b. Үгүй      c.          d.

Асуулт 5:


    Эгшигт гийгүүлэгч 7 байна

       a. Тийм         b. Үгүй
                    Хуудас 81
14хим тест
 10     анги        3
 эм     бүлэг        в
   Хариулт    а
   Хариулт    a
   Хариулт    а
   Хариулт    а
   Хариулт    a
            Хуудас 82
14
Хуудас 83
15                                Цахим те
  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

Овог         Баасанжав                Нас          10
Нэр         Пүрэвдолгор                Хүйс         эм
Асуулт 1:

    Монгол хэлэнд хэдэн тэмдэг үсэг байдаг вэ?

       a. 2          b. 9       c.5          d.10

Асуулт 2:


    Өргөлтөт эгшиг 1-р үед байна

       a. Тийм         b. Үгүй      c.          d.

Асуулт 3:


    Балархай эгшиг 2-р үед байна

       a. Тийм         b. Үгүй      c.          d.

Асуулт 4:


    Заримдаг 9 гийгүүлэгч байдаг

       a. Тийм         b. Үгүй      c.          d.

Асуулт 5:


    Эгшигт гийгүүлэгч 7 байна

       a. Тийм         b. Үгүй
                    Хуудас 84
15хим тест
 10     анги        3
 эм     бүлэг        в
   Хариулт    а
   Хариулт    a
   Хариулт    а
   Хариулт    а
   Хариулт    a
            Хуудас 85
15
Хуудас 86
16                                Цахим те
  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

Овог         Хишигдалай                Нас          10
Нэр          Цэндсүрэн                Хүйс         эм
Асуулт 1:

    Монгол хэлэнд хэдэн тэмдэг үсэг байдаг вэ?

       a. 2          b. 9       c.5          d.10

Асуулт 2:


    Өргөлтөт эгшиг 1-р үед байна

       a. Тийм         b. Үгүй      c.          d.

Асуулт 3:


    Балархай эгшиг 2-р үед байна

       a. Тийм         b. Үгүй      c.          d.

Асуулт 4:


    Заримдаг 9 гийгүүлэгч байдаг

       a. Тийм         b. Үгүй      c.          d.

Асуулт 5:


    Эгшигт гийгүүлэгч 7 байна

       a. Тийм         b. Үгүй
                    Хуудас 87
16хим тест
 10     анги        3
 эм     бүлэг        в
   Хариулт    а
   Хариулт    a
   Хариулт    а
   Хариулт    а
   Хариулт    a
            Хуудас 88
16
Хуудас 89
17                                Цахим те
  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

Овог         Гандүрэв                 Нас          10
Нэр         Хоролцэрэн                Хүйс         эм
Асуулт 1:

    Монгол хэлэнд хэдэн тэмдэг үсэг байдаг вэ?

       a. 2          b. 9       c.5          d.10

Асуулт 2:


    Өргөлтөт эгшиг 1-р үед байна

       a. Тийм         b. Үгүй      c.          d.

Асуулт 3:


    Балархай эгшиг 2-р үед байна

       a. Тийм         b. Үгүй      c.          d.

Асуулт 4:


    Заримдаг 9 гийгүүлэгч байдаг

       a. Тийм         b. Үгүй      c.          d.

Асуулт 5:


    Эгшигт гийгүүлэгч 7 байна

       a. Тийм         b. Үгүй
                    Хуудас 90
17хим тест
 10     анги        3
 эм     бүлэг        в
   Хариулт    а
   Хариулт    a
   Хариулт    а
   Хариулт    а
   Хариулт    a
            Хуудас 91
17
Хуудас 92
18                                Цахим те
  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

Овог         Алтанцэцэг                Нас          10
Нэр         Туяацэцэг                 Хүйс         эм
Асуулт 1:

    Монгол хэлэнд хэдэн тэмдэг үсэг байдаг вэ?

       a. 2          b. 9       c.5          d.10

Асуулт 2:


    Өргөлтөт эгшиг 1-р үед байна

       a. Тийм         b. Үгүй      c.          d.

Асуулт 3:


    Балархай эгшиг 2-р үед байна

       a. Тийм         b. Үгүй      c.          d.

Асуулт 4:


    Заримдаг 9 гийгүүлэгч байдаг

       a. Тийм         b. Үгүй      c.          d.

Асуулт 5:


    Эгшигт гийгүүлэгч 7 байна

       a. Тийм         b. Үгүй
                    Хуудас 93
18хим тест
 10     анги        3
 эм     бүлэг        в
   Хариулт    а
   Хариулт    a
   Хариулт    а
   Хариулт    а
   Хариулт    a
            Хуудас 94
18
Хуудас 95
19                                Цахим те
  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

Овог         Түмэннасан                Нас          10
Нэр         Отгон-Эрдэнэ               Хүйс         эм
Асуулт 1:

    Монгол хэлэнд хэдэн тэмдэг үсэг байдаг вэ?

       a. 2          b. 9       c.5          d.10

Асуулт 2:


    Өргөлтөт эгшиг 1-р үед байна

       a. Тийм         b. Үгүй      c.          d.

Асуулт 3:


    Балархай эгшиг 2-р үед байна

       a. Тийм         b. Үгүй      c.          d.

Асуулт 4:


    Заримдаг 9 гийгүүлэгч байдаг

       a. Тийм         b. Үгүй      c.          d.

Асуулт 5:


    Эгшигт гийгүүлэгч 7 байна

       a. Тийм         b. Үгүй
                    Хуудас 96
19хим тест
 10     анги        3
 эм     бүлэг        в
   Хариулт    а
   Хариулт    a
   Хариулт    а
   Хариулт    а
   Хариулт    a
            Хуудас 97
19
Хуудас 98
цахим тест
цахим тест
цахим тест

More Related Content

What's hot

What's hot (13)

Stahim sudalgaa8w
Stahim sudalgaa8wStahim sudalgaa8w
Stahim sudalgaa8w
 
Tsahim sudalgaa
Tsahim sudalgaaTsahim sudalgaa
Tsahim sudalgaa
 
т. цэрэн орших
т. цэрэн оршихт. цэрэн орших
т. цэрэн орших
 
Tsahim sudalgaa1
Tsahim sudalgaa1Tsahim sudalgaa1
Tsahim sudalgaa1
 
Tsahim sudalgaa oyuka
Tsahim sudalgaa oyukaTsahim sudalgaa oyuka
Tsahim sudalgaa oyuka
 
цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгаа
 
Erdenezul sudalgaa
Erdenezul sudalgaaErdenezul sudalgaa
Erdenezul sudalgaa
 
Mendee sudalgaa 68 1
Mendee sudalgaa 68 1Mendee sudalgaa 68 1
Mendee sudalgaa 68 1
 
уранцэцэг 2
уранцэцэг 2уранцэцэг 2
уранцэцэг 2
 
Handmaa
HandmaaHandmaa
Handmaa
 
Tsahim sudalgaa1 үдийн цай
Tsahim sudalgaa1 үдийн цайTsahim sudalgaa1 үдийн цай
Tsahim sudalgaa1 үдийн цай
 
8angi
8angi8angi
8angi
 
цахим суд
цахим судцахим суд
цахим суд
 

Viewers also liked

Ctu ciampolillo anza 9916 2011 piano aria regione sicilia 380 pagine
Ctu ciampolillo anza 9916 2011 piano aria regione sicilia 380 pagine Ctu ciampolillo anza 9916 2011 piano aria regione sicilia 380 pagine
Ctu ciampolillo anza 9916 2011 piano aria regione sicilia 380 pagine Pino Ciampolillo
 
Atsipalaiduokim
AtsipalaiduokimAtsipalaiduokim
AtsipalaiduokimSofija J.
 
Εγχειρίδιο Αναφοράς του BYOB (SNAP!)
Εγχειρίδιο Αναφοράς του BYOB (SNAP!)Εγχειρίδιο Αναφοράς του BYOB (SNAP!)
Εγχειρίδιο Αναφοράς του BYOB (SNAP!)Vasilis Drimtzias
 
Проучване на IDC за пазара на телефони в България
Проучване на IDC за пазара на телефони в БългарияПроучване на IDC за пазара на телефони в България
Проучване на IDC за пазара на телефони в БългарияAndrian Georgiev
 
Rus montage mur vegetal_croquis_photos_bis
Rus montage mur vegetal_croquis_photos_bisRus montage mur vegetal_croquis_photos_bis
Rus montage mur vegetal_croquis_photos_bishydroponie57
 
Photo album 3,4 & 5 μαϊου 2014
Photo album 3,4 & 5 μαϊου 2014Photo album 3,4 & 5 μαϊου 2014
Photo album 3,4 & 5 μαϊου 2014jk2013
 
οδηγιεσ θετικων μαθηματων γυμνασιου 2012 2013
οδηγιεσ θετικων μαθηματων γυμνασιου 2012 2013οδηγιεσ θετικων μαθηματων γυμνασιου 2012 2013
οδηγιεσ θετικων μαθηματων γυμνασιου 2012 2013Dimitris Makrakis
 
Prezentare pr beta alina crancau
Prezentare pr beta alina crancauPrezentare pr beta alina crancau
Prezentare pr beta alina crancaualinacrancau
 
S2, variables, table, graph, reliability
S2, variables, table, graph, reliabilityS2, variables, table, graph, reliability
S2, variables, table, graph, reliabilityMagdalena Ravagnan
 
Guide de sélection - Déshumidification 4/4
Guide de sélection - Déshumidification 4/4Guide de sélection - Déshumidification 4/4
Guide de sélection - Déshumidification 4/4Dantherm
 
Biology s3, 1st term quest feb 2014
Biology s3, 1st term quest feb 2014Biology s3, 1st term quest feb 2014
Biology s3, 1st term quest feb 2014Magdalena Ravagnan
 
Togt 15-hesgiin bairnii zaavar-pn
Togt 15-hesgiin bairnii zaavar-pnTogt 15-hesgiin bairnii zaavar-pn
Togt 15-hesgiin bairnii zaavar-pnGEC Mongolia
 
Noticiário filatélico nº 1 2014 7.º aniversário nff-ataf flor de amendoeira...
Noticiário filatélico nº 1 2014  7.º aniversário nff-ataf flor de amendoeira...Noticiário filatélico nº 1 2014  7.º aniversário nff-ataf flor de amendoeira...
Noticiário filatélico nº 1 2014 7.º aniversário nff-ataf flor de amendoeira...Museu Filatelia Sérgio Pedro
 

Viewers also liked (20)

Ctu ciampolillo anza 9916 2011 piano aria regione sicilia 380 pagine
Ctu ciampolillo anza 9916 2011 piano aria regione sicilia 380 pagine Ctu ciampolillo anza 9916 2011 piano aria regione sicilia 380 pagine
Ctu ciampolillo anza 9916 2011 piano aria regione sicilia 380 pagine
 
Atsipalaiduokim
AtsipalaiduokimAtsipalaiduokim
Atsipalaiduokim
 
Εγχειρίδιο Αναφοράς του BYOB (SNAP!)
Εγχειρίδιο Αναφοράς του BYOB (SNAP!)Εγχειρίδιο Αναφοράς του BYOB (SNAP!)
Εγχειρίδιο Αναφοράς του BYOB (SNAP!)
 
Проучване на IDC за пазара на телефони в България
Проучване на IDC за пазара на телефони в БългарияПроучване на IDC за пазара на телефони в България
Проучване на IDC за пазара на телефони в България
 
4life 100euro al_mese
4life 100euro al_mese4life 100euro al_mese
4life 100euro al_mese
 
Ogneza6tita
Ogneza6titaOgneza6tita
Ogneza6tita
 
Rus montage mur vegetal_croquis_photos_bis
Rus montage mur vegetal_croquis_photos_bisRus montage mur vegetal_croquis_photos_bis
Rus montage mur vegetal_croquis_photos_bis
 
Photoshop by habib
Photoshop by habibPhotoshop by habib
Photoshop by habib
 
Photo album 3,4 & 5 μαϊου 2014
Photo album 3,4 & 5 μαϊου 2014Photo album 3,4 & 5 μαϊου 2014
Photo album 3,4 & 5 μαϊου 2014
 
οδηγιεσ θετικων μαθηματων γυμνασιου 2012 2013
οδηγιεσ θετικων μαθηματων γυμνασιου 2012 2013οδηγιεσ θετικων μαθηματων γυμνασιου 2012 2013
οδηγιεσ θετικων μαθηματων γυμνασιου 2012 2013
 
6 federico caleno
6 federico caleno6 federico caleno
6 federico caleno
 
Prezentare pr beta alina crancau
Prezentare pr beta alina crancauPrezentare pr beta alina crancau
Prezentare pr beta alina crancau
 
S2, variables, table, graph, reliability
S2, variables, table, graph, reliabilityS2, variables, table, graph, reliability
S2, variables, table, graph, reliability
 
Guide de sélection - Déshumidification 4/4
Guide de sélection - Déshumidification 4/4Guide de sélection - Déshumidification 4/4
Guide de sélection - Déshumidification 4/4
 
Medical study summary
Medical study summaryMedical study summary
Medical study summary
 
Biology s3, 1st term quest feb 2014
Biology s3, 1st term quest feb 2014Biology s3, 1st term quest feb 2014
Biology s3, 1st term quest feb 2014
 
φωτοβολταικά και το RCD
φωτοβολταικά και το RCDφωτοβολταικά και το RCD
φωτοβολταικά και το RCD
 
Togt 15-hesgiin bairnii zaavar-pn
Togt 15-hesgiin bairnii zaavar-pnTogt 15-hesgiin bairnii zaavar-pn
Togt 15-hesgiin bairnii zaavar-pn
 
Noticiário filatélico nº 1 2014 7.º aniversário nff-ataf flor de amendoeira...
Noticiário filatélico nº 1 2014  7.º aniversário nff-ataf flor de amendoeira...Noticiário filatélico nº 1 2014  7.º aniversário nff-ataf flor de amendoeira...
Noticiário filatélico nº 1 2014 7.º aniversário nff-ataf flor de amendoeira...
 
Vrsa alojamento encontro_2013
Vrsa alojamento encontro_2013Vrsa alojamento encontro_2013
Vrsa alojamento encontro_2013
 

Similar to цахим тест

цахим тест
цахим тестцахим тест
цахим тестchimeddolgor
 
7в ангийн сэтгэл ханамжийн судалгаа
7в ангийн сэтгэл ханамжийн судалгаа 7в ангийн сэтгэл ханамжийн судалгаа
7в ангийн сэтгэл ханамжийн судалгаа gantuya35
 
D.bolor sudalgaa
D.bolor sudalgaaD.bolor sudalgaa
D.bolor sudalgaadbolormaa
 
цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгаа3-B
 
цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгаа3-B
 
цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгаа3-B
 
Zagvar sudalgaa
Zagvar sudalgaaZagvar sudalgaa
Zagvar sudalgaaotgoo80
 
цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгааbolormaa48
 
цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгааmhishgee22
 
цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгааmhishgee22
 
Mendamar sudalgaa 68 2
Mendamar sudalgaa 68 2Mendamar sudalgaa 68 2
Mendamar sudalgaa 68 2mendee_miniih
 
оюунжаргал 2в angi sudalgaa
оюунжаргал 2в angi sudalgaaоюунжаргал 2в angi sudalgaa
оюунжаргал 2в angi sudalgaaOyunjargal-0705
 
цахим тест
цахим тестцахим тест
цахим тестDBatbulgan81
 
цахим судалгаа 3 a
цахим судалгаа 3 aцахим судалгаа 3 a
цахим судалгаа 3 aZaya80
 

Similar to цахим тест (20)

цахим тест
цахим тестцахим тест
цахим тест
 
7в ангийн сэтгэл ханамжийн судалгаа
7в ангийн сэтгэл ханамжийн судалгаа 7в ангийн сэтгэл ханамжийн судалгаа
7в ангийн сэтгэл ханамжийн судалгаа
 
D.bolor sudalgaa
D.bolor sudalgaaD.bolor sudalgaa
D.bolor sudalgaa
 
цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгаа
 
цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгаа
 
цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгаа
 
Zagvar sudalgaa
Zagvar sudalgaaZagvar sudalgaa
Zagvar sudalgaa
 
Enkhmaa sudalgaa
Enkhmaa sudalgaaEnkhmaa sudalgaa
Enkhmaa sudalgaa
 
Tsahim sudalgaa
Tsahim sudalgaaTsahim sudalgaa
Tsahim sudalgaa
 
Tsahim sudalgaa
Tsahim sudalgaaTsahim sudalgaa
Tsahim sudalgaa
 
Bolor sudalgaa
Bolor sudalgaa Bolor sudalgaa
Bolor sudalgaa
 
цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгаа
 
цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгаа
 
цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгаа
 
Mendamar sudalgaa 68 2
Mendamar sudalgaa 68 2Mendamar sudalgaa 68 2
Mendamar sudalgaa 68 2
 
Sudalgaa1
Sudalgaa1Sudalgaa1
Sudalgaa1
 
Sudalgaa2
Sudalgaa2Sudalgaa2
Sudalgaa2
 
оюунжаргал 2в angi sudalgaa
оюунжаргал 2в angi sudalgaaоюунжаргал 2в angi sudalgaa
оюунжаргал 2в angi sudalgaa
 
цахим тест
цахим тестцахим тест
цахим тест
 
цахим судалгаа 3 a
цахим судалгаа 3 aцахим судалгаа 3 a
цахим судалгаа 3 a
 

More from 3-B

Test ariunsanaa
Test ariunsanaaTest ariunsanaa
Test ariunsanaa3-B
 
Test ariunsanaa
Test ariunsanaaTest ariunsanaa
Test ariunsanaa3-B
 
цахим тест
цахим тестцахим тест
цахим тест3-B
 
с авиа үсэг таниулах
с авиа үсэг таниулахс авиа үсэг таниулах
с авиа үсэг таниулах3-B
 
хүн байгал
хүн байгалхүн байгал
хүн байгал3-B
 
цахим хэрэглэгдэхүүн воорд
цахим хэрэглэгдэхүүн воордцахим хэрэглэгдэхүүн воорд
цахим хэрэглэгдэхүүн воорд3-B
 
сурган хүмүүжүүлэх үөвлөгөө
сурган хүмүүжүүлэх үөвлөгөөсурган хүмүүжүүлэх үөвлөгөө
сурган хүмүүжүүлэх үөвлөгөө3-B
 
бие даалт2
бие даалт2бие даалт2
бие даалт23-B
 
бие даалт2
бие даалт2бие даалт2
бие даалт23-B
 
бие даалт
бие даалтбие даалт
бие даалт3-B
 
сурган хүмүүжүүлэх 3
сурган хүмүүжүүлэх 3сурган хүмүүжүүлэх 3
сурган хүмүүжүүлэх 33-B
 
воорд цахим
воорд цахим воорд цахим
воорд цахим 3-B
 
сурган хүмүүжүүлэх судалгаа
сурган хүмүүжүүлэх судалгаасурган хүмүүжүүлэх судалгаа
сурган хүмүүжүүлэх судалгаа3-B
 
байгалийн ухаан
байгалийн ухаанбайгалийн ухаан
байгалийн ухаан3-B
 
гарчиггүй 2
гарчиггүй 2гарчиггүй 2
гарчиггүй 23-B
 
гэрийн даалгавар
гэрийн даалгаваргэрийн даалгавар
гэрийн даалгавар3-B
 
гэрийн даалгавар
гэрийн даалгавар гэрийн даалгавар
гэрийн даалгавар 3-B
 
гэрийн даалгавар
гэрийн даалгаваргэрийн даалгавар
гэрийн даалгавар3-B
 
Sanaa test 2
Sanaa test 2Sanaa test 2
Sanaa test 23-B
 
ариунсанаа
ариунсанааариунсанаа
ариунсанаа3-B
 

More from 3-B (20)

Test ariunsanaa
Test ariunsanaaTest ariunsanaa
Test ariunsanaa
 
Test ariunsanaa
Test ariunsanaaTest ariunsanaa
Test ariunsanaa
 
цахим тест
цахим тестцахим тест
цахим тест
 
с авиа үсэг таниулах
с авиа үсэг таниулахс авиа үсэг таниулах
с авиа үсэг таниулах
 
хүн байгал
хүн байгалхүн байгал
хүн байгал
 
цахим хэрэглэгдэхүүн воорд
цахим хэрэглэгдэхүүн воордцахим хэрэглэгдэхүүн воорд
цахим хэрэглэгдэхүүн воорд
 
сурган хүмүүжүүлэх үөвлөгөө
сурган хүмүүжүүлэх үөвлөгөөсурган хүмүүжүүлэх үөвлөгөө
сурган хүмүүжүүлэх үөвлөгөө
 
бие даалт2
бие даалт2бие даалт2
бие даалт2
 
бие даалт2
бие даалт2бие даалт2
бие даалт2
 
бие даалт
бие даалтбие даалт
бие даалт
 
сурган хүмүүжүүлэх 3
сурган хүмүүжүүлэх 3сурган хүмүүжүүлэх 3
сурган хүмүүжүүлэх 3
 
воорд цахим
воорд цахим воорд цахим
воорд цахим
 
сурган хүмүүжүүлэх судалгаа
сурган хүмүүжүүлэх судалгаасурган хүмүүжүүлэх судалгаа
сурган хүмүүжүүлэх судалгаа
 
байгалийн ухаан
байгалийн ухаанбайгалийн ухаан
байгалийн ухаан
 
гарчиггүй 2
гарчиггүй 2гарчиггүй 2
гарчиггүй 2
 
гэрийн даалгавар
гэрийн даалгаваргэрийн даалгавар
гэрийн даалгавар
 
гэрийн даалгавар
гэрийн даалгавар гэрийн даалгавар
гэрийн даалгавар
 
гэрийн даалгавар
гэрийн даалгаваргэрийн даалгавар
гэрийн даалгавар
 
Sanaa test 2
Sanaa test 2Sanaa test 2
Sanaa test 2
 
ариунсанаа
ариунсанааариунсанаа
ариунсанаа
 

цахим тест

 • 1. Анализ Судалгаа 1 Монгол хэлэнд хэдэн тэмдэг үсэг байдаг вэ? № Овог Нэр Мэргэжил бүлэг Нас Хүйс b. 9 a.2 1 Ганхүү Баасанжаргал 3в 10 эм 1 0 2 Батзориг Биндэрьяа 3в 10 эм 1 0 3 Мөнхбуянт Буянхишиг 3в 10 эр 0 0 4 Баатарцогт Буман-Аюуш 3в 10 эр 0 0 5 Эрдэнэбаяр Мөнхсаруул 3 0 10 эр 0 0 6 Идэржавхлан Мөнхтүшиг 3 0 10 эр 0 0 7 Ганбаатар Мөнхсүлд 3 0 10 эр 0 0 8 Ёолко Мөнхбаяр 3 0 10 эр 0 0 9 Дэмбэрэл Намсрайхүү 3 0 10 эм 0 0 10 Баяраа Төмөр 3 0 10 эр 0 0 11 Хүрэлхүү Оюун-номин 3 0 9 эм 0 0 12 Мандахбаатар Түвшинзаяа 3 0 9 эм 0 0 13 Баттөмөр Номин-Эрдэнэ 3 0 10 эм 0 0 14 Батбаатар Нямжаргал 3 0 10 эм 0 0 15 Баасанжав Пүрэвдолгор 3 0 10 эм 0 0 16 Хишигдалай Цэндсүрэн 3 0 10 эм 0 0 17 Гандүрэв Хоролцэрэн 3 0 10 эм 0 0 18 Алтанцэцэг Туяацэцэг 3 0 10 эм 0 0 19 Түмэннасан Отгон-Эрдэнэ 3 0 10 эм 0 0 20 Гаанжуур Чулуунцэцэг 3 0 10 эм 0 0 Нийт 2 0 Хуудас 1
 • 2. Анализ удалгаа 1 2 3 4 5 6 Монгол хэлэнд Өргөлтөт эгшиг 1-р Балархай эгшиг 2-р Заримдаг 9 Эгшигт гийгүүлэгч 7 хэдэн тэмдэг үсэг 0 үед байна үед байна гийгүүлэгч байдаг байна байдаг вэ? a. Тийм a. Тийм a. Тийм a. Тийм b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй d.10 c.5 d. d. d. c. c. c. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 Хуудас 2
 • 3. Анализ 6 7 8 9 10 11 12 13 0 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 0 #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N AM AM AM AM AM AM AM AM AM #NA AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM 0 E? E? E? E? E? E? E? E? E? ME? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N AM AM AM AM AM AM AM AM AM #NA AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM 0 E? E? E? E? E? E? E? E? E? ME? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? Хуудас 3
 • 4. Анализ 13 14 15 16 17 18 19 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? Хуудас 4
 • 5. Анализ 19 20 21 22 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? Блош хаяг #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 0 0 0 #N #N #N #N #N #N #N AM AM AM AM AM AM AM E? E? E? E? E? E? E? 0 0 #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #N #N #N #N #N #N #N AM AM AM AM AM AM AM E? E? E? E? E? E? E? 0 0 #NAME? 0 0 0 Хуудас 5
 • 6. Анализ 23 24 25 26 27 28 29 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM #NA #NA E? E? E? E? E? E? E? 0 E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? ME? ME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM #NA #NA E? E? E? E? E? E? E? 0 E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? ME? ME? Хуудас 6
 • 7. Анализ 29 #NAME? #NAME? #NAME? #NA #NA ME? ME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #NA #NA ME? ME? Хуудас 7
 • 8. График Судалгааны нэгтгэл Асуулт 1: Монгол хэлэнд хэдэн тэмдэг үсэг байдаг вэ? Судалгаанд оролцсон нийт a.2 b. 9 Мөнхсүлд 2 0 2 1.8 1.6 1.4 a.2 1.2 b. 9 c.5 1 d.10 0.8 0.6 0.4 0.2 0 Асуулт 2: Өргөлтөт эгшиг 1-р үед байна Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй Мөнхсүлд 20 0 20 18 16 14 a. Тийм 12 b. Үгүй c. 10 d. 8 6 4 2 0 Асуулт 3: Балархай эгшиг 2-р үед байна Хуудас 8
 • 9. График Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй Мөнхсүлд 0 0 1 0.9 0.8 0.7 a. Тийм 0.6 b. Үгүй c. 0.5 d. 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Асуулт 4: Заримдаг 9 гийгүүлэгч байдаг Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй Мөнхсүлд 0 0 1 0.9 0.8 0.7 a. Тийм 0.6 b. Үгүй c. 0.5 d. 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Асуулт 5: Эгшигт гийгүүлэгч 7 байна Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй Мөнхсүлд 20 0 Хуудас 9
 • 10. График 20 18 16 14 a. Тийм 12 b. Үгүй 0 10 0 8 6 4 2 0 Асуулт 6: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0 0.5 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Асуулт 7: #NAME? Судалгаанд оролцсон нийт #NAME? #NAME? 0 #NAME? #NAME? Хуудас 10
 • 11. График 10 9 8 7 #NAME? 6 #NAME? #NAME? 5 #NAME? 4 3 2 1 0 Асуулт 8: #NAME? Судалгаанд оролцсон нийт #NAME? #NAME? 0 #NAME? #NAME? 10 9 8 7 #NAME? 6 #NAME? #NAME? 5 #NAME? 4 3 2 1 0 Асуулт 9: #NAME? Судалгаанд оролцсон нийт #NAME? #NAME? 0 #NAME? #NAME? Хуудас 11
 • 12. График 10 9 8 7 #NAME? 6 #NAME? #NAME? 5 #NAME? 4 3 2 1 0 Асуулт 10: #NAME? Судалгаанд оролцсон нийт #NAME? #NAME? 0 #NAME? #NAME? 10 9 8 7 #NAME? 6 #NAME? #NAME? 5 #NAME? 4 3 2 1 0 Асуулт 11: Хуудас 12
 • 13. График #NAME? Судалгаанд оролцсон нийт #NAME? #NAME? 0 #NAME? #NAME? 10 9 8 7 #NAME? 6 #NAME? #NAME? 5 #NAME? 4 3 2 1 0 Асуулт 12: #NAME? Судалгаанд оролцсон нийт #NAME? #NAME? 0 #NAME? #NAME? Хуудас 13
 • 14. График 10 9 8 7 #NAME? 6 #NAME? #NAME? 5 #NAME? 4 3 2 1 0 Асуулт 13: #NAME? Судалгаанд оролцсон нийт #NAME? #NAME? 0 #NAME? #NAME? 10 9 8 7 #NAME? 6 #NAME? #NAME? 5 #NAME? 4 3 2 1 0 Хуудас 14
 • 15. График Асуулт 14: #NAME? Судалгаанд оролцсон нийт #NAME? #NAME? 0 #NAME? #NAME? 10 9 8 7 #NAME? 6 #NAME? #NAME? 5 #NAME? 4 3 2 1 0 Асуулт 15: #NAME? Судалгаанд оролцсон нийт #NAME? #NAME? 0 #NAME? #NAME? Хуудас 15
 • 16. График 10 9 8 7 #NAME? 6 #NAME? #NAME? 5 #NAME? 4 3 2 1 0 Асуулт 16: #NAME? Судалгаанд оролцсон нийт #NAME? #NAME? 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 #NAME? 0.6 #NAME? #NAME? 0.5 #NAME? 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Асуулт 17: #NAME? Судалгаанд оролцсон нийт #NAME? #NAME? 0 #NAME? #NAME? Хуудас 16
 • 17. График 10 9 8 7 #NAME? 6 #NAME? #NAME? 5 #NAME? 4 3 2 1 0 Асуулт 18: #NAME? Судалгаанд оролцсон нийт #NAME? #NAME? 0 #NAME? #NAME? 10 9 8 7 #NAME? 6 #NAME? #NAME? 5 #NAME? 4 3 2 1 0 Асуулт 19: Хуудас 17
 • 18. График #NAME? Судалгаанд оролцсон нийт #NAME? #NAME? 0 #NAME? #NAME? 10 9 8 7 #NAME? 6 #NAME? #NAME? 5 #NAME? 4 3 2 1 0 Асуулт 20: #NAME? Судалгаанд оролцсон нийт #NAME? #NAME? 0 #NAME? #NAME? Хуудас 18
 • 19. График 10 9 8 7 #NAME? 6 #NAME? #NAME? 5 #NAME? 4 3 2 1 0 Асуулт 21: #NAME? Судалгаанд оролцсон нийт #NAME? #NAME? 0 #NAME? #NAME? Хуудас 19
 • 20. График 1 0.9 0.8 0.7 #NAME? 0.6 #NAME? #NAME? 0.5 #NAME? 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Асуулт 22: #NAME? Судалгаанд оролцсон нийт #NAME? #NAME? 0 0 0 Хуудас 20
 • 21. График 1 0.9 0.8 0.7 0.6 Column K Column L 0.5 Column M 0.4 Column N 0.3 0.2 0.1 0 Row 139 Row 140 Асуулт 23: #NAME? Судалгаанд оролцсон нийт #NAME? #NAME? 0 #NAME? #NAME? 10 9 8 7 #NAME? 6 #NAME? #NAME? 5 #NAME? 4 3 2 1 0 Хуудас 21
 • 22. График Асуулт 24: #NAME? Судалгаанд оролцсон нийт #NAME? #NAME? 0 #NAME? #NAME? 1 0.9 0.8 0.7 #NAME? 0.6 #NAME? #NAME? 0.5 #NAME? 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Асуулт 25: #NAME? Судалгаанд оролцсон нийт #NAME? #NAME? 0 #NAME? #NAME? 10 9 8 7 #NAME? 6 #NAME? #NAME? 5 #NAME? 4 3 2 1 0 Хуудас 22
 • 23. График Асуулт 26: #NAME? Судалгаанд оролцсон нийт #NAME? #NAME? 0 #NAME? #NAME? 10 9 8 7 #NAME? 6 #NAME? #NAME? 5 #NAME? 4 3 2 1 0 Асуулт 27: #NAME? Судалгаанд оролцсон нийт #NAME? #NAME? 0 #NAME? #NAME? 10 9 8 7 #NAME? 6 #NAME? #NAME? 5 #NAME? 4 3 2 1 0 Хуудас 23
 • 24. График Асуулт 28: #NAME? Судалгаанд оролцсон нийт #NAME? #NAME? 0 #NAME? #NAME? 10 9 8 7 #NAME? 6 #NAME? #NAME? 5 #NAME? 4 3 2 1 0 Асуулт 29: #NAME? Судалгаанд оролцсон нийт #NAME? #NAME? 0 #NAME? #NAME? 10 9 8 7 #NAME? 6 #NAME? #NAME? 5 #NAME? 4 3 2 1 0 Хуудас 24
 • 25. График ы нэгтгэл сэг байдаг вэ? c.5 d.10 0 0 д байна c. d. 0 0 д байна Хуудас 25
 • 26. График c. d. 0 0 байдаг c. d. 0 0 байна 0 0 0 0 Хуудас 26
 • 27. График 0 0 0 0 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? Хуудас 27
 • 28. График #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? Хуудас 28
 • 29. График #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? Хуудас 29
 • 30. График #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? Хуудас 30
 • 31. График #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? Хуудас 31
 • 32. График #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? Хуудас 32
 • 33. График #NAME? #NAME? 0 0 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? Хуудас 33
 • 34. График #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? Хуудас 34
 • 35. График #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? Хуудас 35
 • 36. График #NAME? #NAME? 0 0 Хуудас 36
 • 37. График #NAME? #NAME? 0 0 Хуудас 37
 • 38. График #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? Хуудас 38
 • 39. График #NAME? #NAME? #NAME? 0 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? Хуудас 39
 • 40. График #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? Хуудас 40
 • 41. График #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? Хуудас 41
 • 42. 1 Цахим те Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог Ганхүү Нас 10 Нэр Баасанжаргал Хүйс эм Асуулт 1: Монгол хэлэнд хэдэн тэмдэг үсэг байдаг вэ? a.2 b. 9 c.5 d.10 Асуулт 2: Өргөлтөт эгшиг 1-р үед байна a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 3: Балархай эгшиг 2-р үед байна a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 4: Заримдаг 9 гийгүүлэгч байдаг a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 5: Эгшигт гийгүүлэгч 7 байна a. Тийм b. Үгүй Хуудас 42
 • 43. 1 хим тест 10 анги 3 эм бүлэг в Хариулт a Хариулт a Хариулт а Хариулт а Хариулт a Хуудас 43
 • 45. 2 Цахим те Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог Батзориг Нас 10 Нэр Биндэрьяа Хүйс эм Асуулт 1: Монгол хэлэнд хэдэн тэмдэг үсэг байдаг вэ? а. 2 b. 9 c.5 d.10 Асуулт 2: Өргөлтөт эгшиг 1-р үед байна a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 3: Балархай эгшиг 2-р үед байна a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 4: Заримдаг 9 гийгүүлэгч байдаг a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 5: Эгшигт гийгүүлэгч 7 байна a. Тийм b. Үгүй Хуудас 45
 • 46. 2 хим тест 10 анги 3 эм бүлэг в Хариулт a Хариулт a Хариулт а Хариулт а Хариулт a Хуудас 46
 • 48. 3 Цахим те Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог Мөнхбуянт Нас 10 Нэр Буянхишиг Хүйс эр Асуулт 1: Монгол хэлэнд хэдэн тэмдэг үсэг байдаг вэ? а.2 b. 9 c.5 d.10 Асуулт 2: Өргөлтөт эгшиг 1-р үед байна a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 3: Балархай эгшиг 2-р үед байна a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 4: Заримдаг 9 гийгүүлэгч байдаг a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 5: Эгшигт гийгүүлэгч 7 байна a. Тийм b. Үгүй Хуудас 48
 • 49. 3 хим тест 10 анги 3 эр бүлэг в Хариулт б Хариулт a Хариулт а Хариулт б Хариулт a Хуудас 49
 • 51. 4 Цахим те Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог Баатарцогт Нас 10 Нэр Буман-Аюуш Хүйс эр Асуулт 1: Монгол хэлэнд хэдэн тэмдэг үсэг байдаг вэ? a. 2 b. 9 c.5 d.10 Асуулт 2: Өргөлтөт эгшиг 1-р үед байна a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 3: Балархай эгшиг 2-р үед байна a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 4: Заримдаг 9 гийгүүлэгч байдаг a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 5: Эгшигт гийгүүлэгч 7 байна a. Тийм b. Үгүй Хуудас 51
 • 52. 4 хим тест 10 анги 3 эр бүлэг в Хариулт б Хариулт a Хариулт а Хариулт б Хариулт a Хуудас 52
 • 54. 5 Цахим те Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог Эрдэнэбаяр Нас 10 Нэр Мөнхсаруул Хүйс эр Асуулт 1: Монгол хэлэнд хэдэн тэмдэг үсэг байдаг вэ? a. 2 b. 9 c.5 d.10 Асуулт 2: Өргөлтөт эгшиг 1-р үед байна a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 3: Балархай эгшиг 2-р үед байна a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 4: Заримдаг 9 гийгүүлэгч байдаг a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 5: Эгшигт гийгүүлэгч 7 байна a. Тийм b. Үгүй Хуудас 54
 • 55. 5 хим тест 10 анги 3 эр бүлэг в Хариулт а Хариулт a Хариулт а Хариулт б Хариулт a Хуудас 55
 • 57. 6 Цахим те Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог Идэржавхлан Нас 10 Нэр Мөнхтүшиг Хүйс эр Асуулт 1: Монгол хэлэнд хэдэн тэмдэг үсэг байдаг вэ? a. 2 b. 9 c.5 d.10 Асуулт 2: Өргөлтөт эгшиг 1-р үед байна a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 3: Балархай эгшиг 2-р үед байна a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 4: Заримдаг 9 гийгүүлэгч байдаг a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 5: Эгшигт гийгүүлэгч 7 байна a. Тийм b. Үгүй Хуудас 57
 • 58. 6 хим тест 10 анги 3 эр бүлэг в Хариулт а Хариулт a Хариулт а Хариулт б Хариулт a Хуудас 58
 • 60. 7 Цахим те Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог Ганбаатар Нас 10 Нэр Мөнхсүлд Хүйс эр Асуулт 1: Монгол хэлэнд хэдэн тэмдэг үсэг байдаг вэ? a. 2 b. 9 c.5 d.10 Асуулт 2: Өргөлтөт эгшиг 1-р үед байна a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 3: Балархай эгшиг 2-р үед байна a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 4: Заримдаг 9 гийгүүлэгч байдаг a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 5: Эгшигт гийгүүлэгч 7 байна a. Тийм b. Үгүй Хуудас 60
 • 61. 7 хим тест 10 анги 3 эр бүлэг в Хариулт а Хариулт a Хариулт а Хариулт а Хариулт a Хуудас 61
 • 63. 8 Цахим те Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог Ёолко Нас 10 Нэр Мөнхбаяр Хүйс эр Асуулт 1: Монгол хэлэнд хэдэн тэмдэг үсэг байдаг вэ? a. 2 b. 9 c.5 d.10 Асуулт 2: Өргөлтөт эгшиг 1-р үед байна a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 3: Балархай эгшиг 2-р үед байна a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 4: Заримдаг 9 гийгүүлэгч байдаг a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 5: Эгшигт гийгүүлэгч 7 байна a. Тийм b. Үгүй Хуудас 63
 • 64. 8 хим тест 10 анги 3 эр бүлэг в Хариулт а Хариулт a Хариулт а Хариулт а Хариулт a Хуудас 64
 • 66. 9 Цахим те Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог Дэмбэрэл Нас 10 Нэр Намсрайхүү Хүйс эм Асуулт 1: Монгол хэлэнд хэдэн тэмдэг үсэг байдаг вэ? a. 2 b. 9 c.5 d.10 Асуулт 2: Өргөлтөт эгшиг 1-р үед байна a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 3: Балархай эгшиг 2-р үед байна a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 4: Заримдаг 9 гийгүүлэгч байдаг a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 5: Эгшигт гийгүүлэгч 7 байна a. Тийм b. Үгүй Хуудас 66
 • 67. 9 хим тест 10 анги 3 эм бүлэг в Хариулт а Хариулт a Хариулт а Хариулт а Хариулт a Хуудас 67
 • 69. 10 Цахим те Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог Баяраа Нас 10 Нэр Төмөр Хүйс эр Асуулт 1: Монгол хэлэнд хэдэн тэмдэг үсэг байдаг вэ? a. 2 b. 9 c.5 d.10 Асуулт 2: Өргөлтөт эгшиг 1-р үед байна a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 3: Балархай эгшиг 2-р үед байна a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 4: Заримдаг 9 гийгүүлэгч байдаг a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 5: Эгшигт гийгүүлэгч 7 байна a. Тийм b. Үгүй Хуудас 69
 • 70. 10 хим тест 10 анги 3 эр бүлэг в Хариулт а Хариулт a Хариулт а Хариулт а Хариулт a Хуудас 70
 • 72. 11 Цахим те Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог Хүрэлхүү Нас 9 Нэр Оюун-номин Хүйс эм Асуулт 1: Монгол хэлэнд хэдэн тэмдэг үсэг байдаг вэ? a. 2 b. 9 c.5 d.10 Асуулт 2: Өргөлтөт эгшиг 1-р үед байна a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 3: Балархай эгшиг 2-р үед байна a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 4: Заримдаг 9 гийгүүлэгч байдаг a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 5: Эгшигт гийгүүлэгч 7 байна a. Тийм b. Үгүй Хуудас 72
 • 73. 11 хим тест 9 анги 3 эм бүлэг в Хариулт а Хариулт a Хариулт а Хариулт а Хариулт a Хуудас 73
 • 75. 12 Цахим те Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог Мандахбаатар Нас 9 Нэр Түвшинзаяа Хүйс эм Асуулт 1: Монгол хэлэнд хэдэн тэмдэг үсэг байдаг вэ? a. 2 b. 9 c.5 d.10 Асуулт 2: Өргөлтөт эгшиг 1-р үед байна a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 3: Балархай эгшиг 2-р үед байна a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 4: Заримдаг 9 гийгүүлэгч байдаг a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 5: Эгшигт гийгүүлэгч 7 байна a. Тийм b. Үгүй Хуудас 75
 • 76. 12 хим тест 9 анги 3 эм бүлэг в Хариулт а Хариулт a Хариулт а Хариулт а Хариулт a Хуудас 76
 • 78. 13 Цахим те Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог Баттөмөр Нас 10 Нэр Номин-Эрдэнэ Хүйс эм Асуулт 1: Монгол хэлэнд хэдэн тэмдэг үсэг байдаг вэ? a. 2 b. 9 c.5 d.10 Асуулт 2: Өргөлтөт эгшиг 1-р үед байна a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 3: Балархай эгшиг 2-р үед байна a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 4: Заримдаг 9 гийгүүлэгч байдаг a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 5: Эгшигт гийгүүлэгч 7 байна a. Тийм b. Үгүй Хуудас 78
 • 79. 13 хим тест 10 анги 3 эм бүлэг в Хариулт а Хариулт a Хариулт а Хариулт а Хариулт a Хуудас 79
 • 81. 14 Цахим те Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог Батбаатар Нас 10 Нэр Нямжаргал Хүйс эм Асуулт 1: Монгол хэлэнд хэдэн тэмдэг үсэг байдаг вэ? a. 2 b. 9 c.5 d.10 Асуулт 2: Өргөлтөт эгшиг 1-р үед байна a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 3: Балархай эгшиг 2-р үед байна a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 4: Заримдаг 9 гийгүүлэгч байдаг a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 5: Эгшигт гийгүүлэгч 7 байна a. Тийм b. Үгүй Хуудас 81
 • 82. 14 хим тест 10 анги 3 эм бүлэг в Хариулт а Хариулт a Хариулт а Хариулт а Хариулт a Хуудас 82
 • 84. 15 Цахим те Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог Баасанжав Нас 10 Нэр Пүрэвдолгор Хүйс эм Асуулт 1: Монгол хэлэнд хэдэн тэмдэг үсэг байдаг вэ? a. 2 b. 9 c.5 d.10 Асуулт 2: Өргөлтөт эгшиг 1-р үед байна a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 3: Балархай эгшиг 2-р үед байна a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 4: Заримдаг 9 гийгүүлэгч байдаг a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 5: Эгшигт гийгүүлэгч 7 байна a. Тийм b. Үгүй Хуудас 84
 • 85. 15 хим тест 10 анги 3 эм бүлэг в Хариулт а Хариулт a Хариулт а Хариулт а Хариулт a Хуудас 85
 • 87. 16 Цахим те Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог Хишигдалай Нас 10 Нэр Цэндсүрэн Хүйс эм Асуулт 1: Монгол хэлэнд хэдэн тэмдэг үсэг байдаг вэ? a. 2 b. 9 c.5 d.10 Асуулт 2: Өргөлтөт эгшиг 1-р үед байна a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 3: Балархай эгшиг 2-р үед байна a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 4: Заримдаг 9 гийгүүлэгч байдаг a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 5: Эгшигт гийгүүлэгч 7 байна a. Тийм b. Үгүй Хуудас 87
 • 88. 16 хим тест 10 анги 3 эм бүлэг в Хариулт а Хариулт a Хариулт а Хариулт а Хариулт a Хуудас 88
 • 90. 17 Цахим те Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог Гандүрэв Нас 10 Нэр Хоролцэрэн Хүйс эм Асуулт 1: Монгол хэлэнд хэдэн тэмдэг үсэг байдаг вэ? a. 2 b. 9 c.5 d.10 Асуулт 2: Өргөлтөт эгшиг 1-р үед байна a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 3: Балархай эгшиг 2-р үед байна a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 4: Заримдаг 9 гийгүүлэгч байдаг a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 5: Эгшигт гийгүүлэгч 7 байна a. Тийм b. Үгүй Хуудас 90
 • 91. 17 хим тест 10 анги 3 эм бүлэг в Хариулт а Хариулт a Хариулт а Хариулт а Хариулт a Хуудас 91
 • 93. 18 Цахим те Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог Алтанцэцэг Нас 10 Нэр Туяацэцэг Хүйс эм Асуулт 1: Монгол хэлэнд хэдэн тэмдэг үсэг байдаг вэ? a. 2 b. 9 c.5 d.10 Асуулт 2: Өргөлтөт эгшиг 1-р үед байна a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 3: Балархай эгшиг 2-р үед байна a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 4: Заримдаг 9 гийгүүлэгч байдаг a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 5: Эгшигт гийгүүлэгч 7 байна a. Тийм b. Үгүй Хуудас 93
 • 94. 18 хим тест 10 анги 3 эм бүлэг в Хариулт а Хариулт a Хариулт а Хариулт а Хариулт a Хуудас 94
 • 96. 19 Цахим те Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог Түмэннасан Нас 10 Нэр Отгон-Эрдэнэ Хүйс эм Асуулт 1: Монгол хэлэнд хэдэн тэмдэг үсэг байдаг вэ? a. 2 b. 9 c.5 d.10 Асуулт 2: Өргөлтөт эгшиг 1-р үед байна a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 3: Балархай эгшиг 2-р үед байна a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 4: Заримдаг 9 гийгүүлэгч байдаг a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 5: Эгшигт гийгүүлэгч 7 байна a. Тийм b. Үгүй Хуудас 96
 • 97. 19 хим тест 10 анги 3 эм бүлэг в Хариулт а Хариулт a Хариулт а Хариулт а Хариулт a Хуудас 97