Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Доповідь на
тему:
“Нестандартні підходи до навчання ,як
засіб активації пізнавальної діяльності
учнів у процесі вивчення і...
Сямук І.О.
Кредо успішного навчання:
Те, що я чую, я забуваю.
Те, що я бачу й чую, я трохи пам’ятаю.
Те, що я чую, бачу й ...
Сямук І.О.
У курсі інформатики пропонуються такі
методи , форми і технології, які активізують
навчальну діяльність учнів:
Сямук І.О.
...
Взаємозв'язок форм і методів
навчання
Сямук І.О.
ФОРМАФОРМА
ФОРМА
Сямук І.О.
Застосування нетрадиційних форм
проведення занять передбачає:
- Використання колективних методів роботи
учнів;
...
Піраміда навчання.
Вплив методів навчання на засвоєння учнями матеріалу
Лекція – 5 % засвоєння
Читання – 10 % засвоєння
Ві...
Сямук І.О.
Сямук І.О.
Сямук І.О.
Сямук І.О.
Сямук І.О.
Сямук І.О.
Сямук І.О.
Сямук І.О.
Найпоширеніші типи
«нетрадиційних» уроків з
інформатики
 Уроки-КВК
 Уроки творчості
 Уроки-конкурси
 Уроки-аукціони
 ...
Інтерактивна модель навчання
 Учні і вчитель є рівноправними,
рівнозначними «суб’ктами»
навчання, розуміють, що вони
робл...
№ Етап Зміст етапу
%
часу
1.
Мотивація
Мета: зосередити увагу учнів на проблемі й викликати
інтерес до обговорюваної теми....
Технології інтерактивного навчання:
Метод проектів
Метод ситуативних ігор
Метод роботи в парах
Метод роботи в малих групах
Приклади застосування інтерактивних методів
на різних етапах уроку
Сямук І.О.
Етап уроку Інтерактивні методи
Мотивація нав...
Сямук І.О.
Сямук І.О.
Сямук І.О.
Проектна технологіяПроектна технологія
Для створення навчального проекту потрібно зробити “всього 5 кроків”:
1....
Етапи
Ціль:
Задачі:
Що знаю:
Що ще потрібно знайти:
Що потрібно використати:
Джерело інформації / ресурс Вид інформації
Ко...
Етапи виконання проекту Що оцінюю Оцінка в балах(максимум -5)
Оцінка учня Оцінка
вчителя
Занурення в проект Актуальність в...
Повністю Іноді Зрідка/Ніколи Коментарі
Виступ переконливий і дуже добре
поданий.
Сутність дослідження та
вирішення проблем...
Результати та висновки Естетика оформлення результатів
Відповідність оформлення стандартним
вимогам.
Презентація
(захист п...
Сямук І.О.
Інформаційно-комунікаційні технологіїІнформаційно-комунікаційні технології
навчаннянавчання
Вони відкривають уч...
Мої педагогічні аксіоми
дати учням глибокі знання з предмета;
сприяти творчому розвитку кожного учня;
викликати у школярів...
Результат
Сямук І.О.
З позицій компетентнісного підходу основним
результатом діяльності педагогічного
колективу школи стає...
Сямук І.О.
Сямук І.О.
Правила, якими я керуюсь у своїй роботі
•Головним є не предмет, якому ви навчаєте, а
особистість, яку ви формує...
Дякую за увагу!
Сямук І.О.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Доповідь Сямук І. О.

210 views

Published on

Доповіджь учителя інформатики Сямук І. О.

Published in: Automotive
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Доповідь Сямук І. О.

 1. 1. Доповідь на тему: “Нестандартні підходи до навчання ,як засіб активації пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення інформатики” Підготувала Вчитель інформатики ЧНВК №13 Сямук І.О. Сямук І.О.,ЧНВК №13
 2. 2. Сямук І.О. Кредо успішного навчання: Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу й чую, я трохи пам’ятаю. Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти. Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я набуваю знань і навичок
 3. 3. Сямук І.О.
 4. 4. У курсі інформатики пропонуються такі методи , форми і технології, які активізують навчальну діяльність учнів: Сямук І.О. - робота в парах і невеликих групах; - учнівські проекти — індивідуальні й колективні; - ситуативні ігри: рольова гра; - аналіз аргументів «за» і «проти»; - дискусії й дебати; - розв'язування проблеми; - «мозковий штурм» тощо.
 5. 5. Взаємозв'язок форм і методів навчання Сямук І.О. ФОРМАФОРМА ФОРМА
 6. 6. Сямук І.О. Застосування нетрадиційних форм проведення занять передбачає: - Використання колективних методів роботи учнів; - Прищеплювання інтересу до предмета, обраної професії; - Розвиток умінь і навичок самостійної роботи, прагнення до творчого пошуку; - Активізацію діяльності учнів; - Становлення нових відносин між викладачем і учнями; - Оцінку діяльності учнів їхніми друзями, товаришами по навчанню.
 7. 7. Піраміда навчання. Вплив методів навчання на засвоєння учнями матеріалу Лекція – 5 % засвоєння Читання – 10 % засвоєння Відео/аудіо матеріали – 20 % засвоєння Демонстрація – 30 % засвоєння Дискусійні групи – 50 % засвоєння Практика через дію – 75 % засвоєння Навчання інших/ застосування отриманих знань одразу ж – 90% засвоєння Лекція – 5 % засвоєння
 8. 8. Сямук І.О.
 9. 9. Сямук І.О.
 10. 10. Сямук І.О.
 11. 11. Сямук І.О.
 12. 12. Сямук І.О.
 13. 13. Сямук І.О.
 14. 14. Сямук І.О.
 15. 15. Сямук І.О.
 16. 16. Найпоширеніші типи «нетрадиційних» уроків з інформатики  Уроки-КВК  Уроки творчості  Уроки-конкурси  Уроки-аукціони  Уроки-заліки  Уроки-суди  Інтегровані уроки  Уроки-екскурсії
 17. 17. Інтерактивна модель навчання  Учні і вчитель є рівноправними, рівнозначними «суб’ктами» навчання, розуміють, що вони роблять, рефлектують з приводу того, що вони знають, вміють і здійснюють.  Постійна та активна взаємодія всіх учасників навчального процесу.  Мета навчання – створення комфортних умов навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.  Реалізація особистісно- орієнтовного навчання.  Форми навчальної діяльності: Парна, групова, кооперативна, індивідуальна
 18. 18. № Етап Зміст етапу % часу 1. Мотивація Мета: зосередити увагу учнів на проблемі й викликати інтерес до обговорюваної теми. Прийоми навчання: запитання, алгоритм, приклад працюючої програми, коротка історична довідка, невеличке завдання, гра тощо. 5% 2. Оголошення, представлення теми й очікуваних навчальних результатів. Мета: забезпечити розуміння учнями змісту їх діяльності, чого вони мають досягти в ході уроку й чого від них очікує вчитель. 5% 3. Надання необхідної інформації. Мета: повідомити учням достатньо інформації, щоб на її основі виконувати практичні завдання. Форми навчання: опрацювання тексту підручника, роздаткового матеріалу, міні-лекція 10% 4. Інтерактивна вправа – центральна частина заняття Мета: практичне засвоєння матеріалу, досягнення поставлених завдань уроку. 60% 5. Підведення підсумків, рефлексія, оцінювання результатів уроку Мета: рефлексія, усвідомлення того, що було зроблено на уроці, чи досягнуто поставленої мети, як можна застосувати набуті під час уроку знання у майбутньому 20% Структура інтерактивного уроку
 19. 19. Технології інтерактивного навчання: Метод проектів Метод ситуативних ігор Метод роботи в парах Метод роботи в малих групах
 20. 20. Приклади застосування інтерактивних методів на різних етапах уроку Сямук І.О. Етап уроку Інтерактивні методи Мотивація навчальної діяльності «Займи позицію», «Мозковий штурм», дискусія. Перевірка, оцінка і корекція засвоєних раніше знань, навичок і вмінь Робота в парах, «Займи позицію», «Мозковий штурм», «Мікрофон», «Незакінчені речення», «Снігова куля». Вивчення нового матеріалу «Ажурна пилка», «Пошук інформації», «Мікрофон» ,«Навчаючись учусь», робота в групах. Закріплення знань і умінь «Навчаючись учуся», дискусія, робота в групах, «Карусель», рольова гра. Практична робота на застосування отриманих умінь і навичок дискусія, робота в парах Підсумок уроку «Незакінчені речення», «Мікрофон», робота в групах.
 21. 21. Сямук І.О.
 22. 22. Сямук І.О.
 23. 23. Сямук І.О. Проектна технологіяПроектна технологія Для створення навчального проекту потрібно зробити “всього 5 кроків”: 1. Поставити проблему 1. Поставити проблему 2. Спроектувати ( спланувати) вирішення проблеми 2. Спроектувати ( спланувати) вирішення проблеми 3. Знайти інформаці ю 3. Знайти інформаці ю 4. Створити продукт ( портфолі о) проекту 4. Створити продукт ( портфолі о) проекту 5. Презентувати результати роботи 5. Презентувати результати роботи Результатом її використання стали створені навчальні проекти:
 24. 24. Етапи Ціль: Задачі: Що знаю: Що ще потрібно знайти: Що потрібно використати: Джерело інформації / ресурс Вид інформації Координатор в групі:_______________________________ Розподіл обов'язків і план роботи: Науковці __________ Дослідники __________ Виконавці _________ Публіцисти ____________ Доповідачі ______________ Що робити Що зроблено Як зроблено Лист планування роботи в групі___________________________________ Питання(проблема)________________________________________________
 25. 25. Етапи виконання проекту Що оцінюю Оцінка в балах(максимум -5) Оцінка учня Оцінка вчителя Занурення в проект Актуальність вибраної теми Практична значущість роботи Аргументованість цілей роботи Планування роботи Розділ обов’язків Умениня організовувано вести роботу в групі Інформованість группи в результатах роботи Визначення внеску кожного члена групи Здійснення діяльності Вміниня відбирати інформацію Відповідність змісиу темі Логічність та послідовність викладання Чіткість формуліровок та висновків Доступність для розуміння Повнота бібліографии Класс Дата початку роботи Дата захисту проекта « » _______________ « » _______________ Тема проекта: ________________________________________ Керівник проекту _________________________ Журнал оцінювання учнівських робіт
 26. 26. Повністю Іноді Зрідка/Ніколи Коментарі Виступ переконливий і дуже добре поданий. Сутність дослідження та вирішення проблеми підсумовано у дуже ефективний спосіб, який залучає учасників. Презентація проведена цікаво Кінцевий продукт показує, що учні є справжніми експертами з теми. Презентація показує, як добре учні використовують засоби ІКТ В презентації беруть участь всі учасники малої групи (якщо це доцільно) Оцінювання однолітками презентації Особисте враження : _____________________________________________________________________________________ ____ _____________________________________________________________________________________ ____ _____________________________________________________________________________________ ____
 27. 27. Результати та висновки Естетика оформлення результатів Відповідність оформлення стандартним вимогам. Презентація (захист проекту) Якість докладу Об’єм та глубина знань з теми Культура мовлення Відчуття часу Вміння утримувати увагу аудиторію Вміння вести дискусію Оцінка процесу та результатів роботи Отримані результати та їх оцінка Рівень самостійности при проектуванні всіх етапів Критерії виставлення оцінки Сума балів(всього 115) бали 115-90 89-65 64 та менше оцінка відмінно добре задовільно Оцінка « » ___________ _____________ підпис учителя Журнал оцінювання учнівських робіт
 28. 28. Сямук І.О. Інформаційно-комунікаційні технологіїІнформаційно-комунікаційні технології навчаннянавчання Вони відкривають учням доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи. навчальні мультимедійні презентації; електронні підручники; програмне навчальне забезпечення; } При актуалізації знань, при вивченні та закріпленні навчального матеріалу тестуюче програмне забезпечення При поточному та тематичному контролі знань
 29. 29. Мої педагогічні аксіоми дати учням глибокі знання з предмета; сприяти творчому розвитку кожного учня; викликати у школярів інтерес до знань; Сямук І.О.
 30. 30. Результат Сямук І.О. З позицій компетентнісного підходу основним результатом діяльності педагогічного колективу школи стає формування компетентного випускника, здатного використовувати отримані знання в реальному житті, витримувати конкуренцію на ринку праці.
 31. 31. Сямук І.О.
 32. 32. Сямук І.О. Правила, якими я керуюсь у своїй роботі •Головним є не предмет, якому ви навчаєте, а особистість, яку ви формуєте. •На виховання активності не шкодуйте ані часу, ані зусиль. •Привчайте учня думати самостійно. •Необхідно якомога частіше ставити учням питання: «Чому?», щоб навчити їх мислити причинно. •Учіть учня чітко висловлювати свої думки, логічно обґрунтовувати свої дії, хід вирішення проблеми. •Частіше показуйте учням перспективи їх навчання.
 33. 33. Дякую за увагу! Сямук І.О.

×