Workshop iasi krumel

941 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
941
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
42
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Workshop iasi krumel

 1. 1. Workshop Ia ș i 26 august 2010 Gabriel Curcudel - Krumel
 2. 2. <ul><li>Cunoa ș te ț i publicul ș i vinde targetat produse afiliate prin 2Parale. </li></ul>
 3. 3. Subiecte de discu ț ie <ul><li>Cu ce te ajuta cunoa ș terea audientei site-ului ? </li></ul><ul><li>Cum s ă afli informa ț ii despre vizitatorii site-ului t ă u? </li></ul><ul><li>Cum po ț i corela informa ț iile despre vizitatori cu produsele și serviciile afiliate din 2Parale ? </li></ul>
 4. 4. Cu ce te ajut ă cunoa ș terea audien ț ei? <ul><li>Vei ș ti ce s ă scrii astfel î nc â t vizitatorii s ă revin ă pe site dar ș i s ă converteasc ă ; </li></ul><ul><li>Vei afla informa ț ii interesante despre ei care te vor ajut ă s ă îț i alegi produsele spre recomandare; </li></ul><ul><li>Vei ș ti s ă îț i pl ă nuie ș ti campaniile de produse, astfel î nc â t s ă sco ț i maximum din marketingul afiliat. </li></ul>
 5. 5. Cum s ă afli informa ț ii despre vizitatori? <ul><li>Din comentariile de pe articole; </li></ul><ul><li>Din statisticile despre trafic; </li></ul><ul><li>Din frecven ț a cu care unele articole s u nt comentate; </li></ul><ul><li>Prin c hestionare specifice pe site; </li></ul><ul><li>Prin segment ă ri ș i G oal - uri setate pe site. </li></ul>
 6. 6. Din comentariile de pe articole … <ul><li>… po ț i afla ce bloguri au, despre ce scriu sau ce fac </li></ul><ul><li>… despre ce subiecte discut ă ș i care le s u nt interesele </li></ul><ul><li>… lucruri /produse care le plac sau le displac </li></ul><ul><li>… dac ă s u nt fete sau b ă ie ț i ș i ce v â rst ă au </li></ul><ul><li>… din ce ora ș s u nt, dac ă s u nt la ș coal ă sau dac ă lucreaz ă undeva </li></ul><ul><li>… ce ș i-ar dori î n privin ț a unor produse sau servicii </li></ul><ul><li>… p ă reri referiotare l a diferite evenimente, branduri, produse </li></ul><ul><li>… voi ce crede ț i c ă mai pute ț i afla din comentarii?  </li></ul>
 7. 7. Din statisticile despre trafic … <ul><li>… sursele importante care v ă aduc trafic ș i paginile care au atras </li></ul><ul><li>… pute ț i vedea ora ș ele cu trafic majoritar, rezolu ț ii de browser, tipuri de browsere, OS etc </li></ul><ul><li>… cu Goals pute ț i vedea ce fac pe site ș i î n ce propor ț ie s u nt interesa ț i de ce oferi </li></ul><ul><li>… pute ț i afla ce obisnuiesc s ă caut e vizitatorii pe site-ul vostru </li></ul><ul><li>… pute ț i afla prin Bounce Rate c â t de interesa ț i s u nt de ceea ce g ă sesc pe site, articole prea lungi sau prea scurte, prea serioase sau prea distractive </li></ul><ul><li>… ce a ț i mai putea afla din statistici?  </li></ul>
 8. 8. Din statisticile despre trafic …
 9. 9. Din statisticile despre trafic …
 10. 10. Din statisticile despre trafic …
 11. 11. Din frecven ț a comenta riilor … <ul><li>… puteți alfa ce poten ț ial are comunitatea pe care site-ul a format-o în timp </li></ul><ul><li>… puteți alfa ce interese au ș i c ă tre ce produse ar trebui mergi cu recomand ă rile </li></ul><ul><li>… puteți alfa cine s u nt cei din comunitate care ar putea s ă te ajute s ă generezi conversii prin ceea ce comenteaz ă </li></ul><ul><li>… puteți alfa dacă sunt mai multi barbati sau mai multe femei </li></ul><ul><li>… ce a ț i mai putea afla din statistici?  </li></ul>
 12. 12. Corel ații ș i conversii <ul><li>Traficul de pe Google converte ș te mai bine sau cel de pe site-urile sociale? </li></ul><ul><li>Ce tip de produse sau servicii ț i-au adus conversii? </li></ul><ul><li>Ce tip de produse au luat click-uri mai multe dar nu au generat conversii? Care e problema? </li></ul><ul><li>Din ce ora ș vin cele mai multe conversii? </li></ul><ul><li>Produsele deja cump ă rate se adreseaz ă c ă rui tip de vizitator? Ce v â rst ă ? Ce sex? Ce poten ț ial financiar au vizitatorii t ă i? </li></ul><ul><li>Ce tip de instrumente afiliate prefer ă vizitatorii pentru a converti? </li></ul>
 13. 13. Prin chestionare specifice pe site… <ul><li>… pute ț i afla v â rsta vizitatorilor ș i deci gama de produse ce o pute ț i recomanda </li></ul><ul><li>… pute ț i afla educa ț ia ș i nivelul de cultur ă a vizitatorilor </li></ul><ul><li>… pute ț i afla poten ț ialul financiar al vizitatorilor </li></ul><ul><li>… pute ț i afla preferin ț e privind servicii ș i produse afiliate </li></ul><ul><li>… . multe alte informa ț ii care v ă vor ajuta s ă lua ț i decizii î n privin ț a produselor ș i serviciilor afiliate pe care le pute ț i recomanda </li></ul>
 14. 14. Informa ții obținute prin întrebări pe site
 15. 15. Informa ții obținute prin întrebări pe site
 16. 16. Prin segment ă ri ș i goaluri setate pe site… <ul><li>… po ț i afla ce au f ă cut vizitatorii pe site î n func ț ie de sursa de venire </li></ul><ul><li>… po ț i afla care e interesul vizitatorilor fa ță de unele pagini fixe (contact, pagina ț ie, servicii, diferite alte pagini ) </li></ul><ul><li>… po ț i afla care s u nt varia ț iile de cuvinte cheie pe care ei au venit pe site </li></ul><ul><li>… pute ț i afla num ă rul de vizitatori care stau un anumit timp pe site </li></ul><ul><li>… multe alte informa ț ii î n func ț ie de criteriile după care v ă ghida ț i î n evaluarea traficului ș i a performan ț ei. </li></ul>
 17. 17. Concluzii <ul><li>Vizitatorii v ă spun ceea ce caut ă , ceea ce le place, ceea ce ar prefera s ă vad ă . </li></ul><ul><li>Î n mare parte, afla ț i ș i informa ț ii c â t de c â t private din ceea ce comenteaz ă sau site-urile pe care le au. Informa ț iile v ă pot ajuta s ă lua ț i decizii </li></ul><ul><li>Simula ț i ș i crea ț i profile de vizitatori c ă rora s ă le recomanda ț i servicii ș i produse recomandate dup ă nevoile lor </li></ul><ul><li>Urm ă ti ț i sursele de trafic, vizitatorii se comport ă diferit î n func ț ie de modul cum au ajuns pe site ș i interesul fa ță de ce au g ă sit pe acest site. </li></ul>
 18. 18. Intreb ă ri?
 19. 19. V ă mul ț umesc!

×