Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 
<ul><li>powstały 1 listopada 1993 na mocy Traktatu z Maastricht gospodarczo-polityczny związek demokratycznych krajów euro...
<ul><li>Konstytucja- Traktat o Unii Europejskiej, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej </li></ul><ul><li>Kraje człon...
 
<ul><li>Według podpisanego w 1992 roku Traktatu o Unii Europejskiej podstawowymi celami Unii są: </li></ul><ul><li>promowa...
 
flaga przyjęta przez Radę Europy, a później również przez Wspólnoty Europejskie i Unię Europejską. Na fladze przedstawiony...
<ul><li>europejska waluta wprowadzona </li></ul><ul><li>w miejsce walut krajowych. Jest prawnym środkiem płatniczym w 16 p...
 
<ul><li>Oda do radości ( Ode an die Freude ) – poemat Fryderyka Schillera ogłoszony </li></ul><ul><li>w 1786, w wersji os...
 
 
<ul><li>9 maja 1950-Robert Schuman, francuski minister spraw zagranicznych, proponuje połączenie zasobów węgla oraz stali ...
<ul><li>1 stycznia 1973- Dania, Irlandia oraz Zjednoczone Królestwo przystępują do Wspólnot Europejskich zwiększając liczb...
<ul><li>Rada Europejska </li></ul><ul><li>Rada Unii Europejskiej </li></ul><ul><li>Parlament Europejski </li></ul><ul><li...
<ul><li>(fr. Conseil européen , ang. European Council ) – instytucja (na mocy Traktatu z Lizbony) Unii Europejskiej mają...
<ul><li>(fr. Conseil de l'Union européenne , ang. Council of the European Union ) – główny organ decyzyjny Unii Europejs...
<ul><li>instytucja Unii Europejskiej, będąca odpowiednikiem jednoizbowego parlamentu reprezentująca obywateli państw należ...
<ul><li>(fr. Commission européenne , ang. European Commission ), to organ wykonawczy Unii Europejskiej. Jest instytucją ...
<ul><li>(potocznie: Europejski Trybunał Sprawiedliwości ; ang. Court of Justice of the European Union , franc. Cour de ...
<ul><li>(ETPC) w Strasburgu (ang. European Court of Human Rights , franc. Cour Européenne des Droits de l’Homme ) - euro...
<ul><li>(euroombudsman) - (ang. European Ombudsman ) - jeden z organów pomocniczych Unii Europejskiej, powołany na mocy t...
<ul><li>(ang. European Central Bank ) to bank centralny Unii Europejskiej, a także bank emisyjny w odniesieniu do waluty ...
<ul><li>Źródła informacji: </li></ul><ul><li>Wikipedia.pl- wolna encyklopedia </li></ul><ul><li>Europa.eu- oficjalny porta...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Unia europejska (pl)

3,523 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Unia europejska (pl)

 1. 2. <ul><li>powstały 1 listopada 1993 na mocy Traktatu z Maastricht gospodarczo-polityczny związek demokratycznych krajów europejskich (dwudziestu siedmiu od 1 stycznia 2007 r.), będący efektem wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej zapoczątkowanej po drugiej wojnie światowej. Jest unikatową formą tego typu na świecie mającą 30% udział </li></ul><ul><li>w światowym PKB. </li></ul>
 2. 3. <ul><li>Konstytucja- Traktat o Unii Europejskiej, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej </li></ul><ul><li>Kraje członkowskie- 27 </li></ul><ul><li>Języki urzędowe- 23 </li></ul><ul><li>Centra polityczne- Bruksela (egzekutywa i legislatywa) Strasburg (legislatywa) Luksemburg (trybunał sądowy, izba kontroli) Frankfurt (bank centralny) </li></ul><ul><li>Powierzchnia 4 324 782 km² </li></ul><ul><li>Liczba ludności ok. 500 mln (stan na 2009) </li></ul><ul><li>Gęstość zaludnienia 115 osób/km² </li></ul><ul><li>PKB 26800 $/na osobę, 16,6 bilionów $ całkowite(stan na 2007) </li></ul><ul><li>Religia dominująca chrześcijaństwo </li></ul>
 3. 5. <ul><li>Według podpisanego w 1992 roku Traktatu o Unii Europejskiej podstawowymi celami Unii są: </li></ul><ul><li>promowanie ekonomicznego i społecznego postępu poprzez zacieśnianie współpracy gospodarczej i likwidowanie barier w obrocie handlowym między państwami członkowskimi, </li></ul><ul><li>wzmacnianie obrazu Unii jako jednego ciała politycznego mówiącego jednym głosem na arenie międzynarodowej poprzez prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej, </li></ul><ul><li>dążenie do stworzenia obywatelstwa europejskiego i poczucia przynależności do jednej wspólnoty u zwykłych obywateli poprzez zapewnienie jednakowych norm prawnych i pełnej swobody przepływu ludzi w obrębie Unii, </li></ul><ul><li>rozwijanie obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwego traktowania, którym ma być UE poprzez wprowadzanie wspólnych norm prawnych, socjalnych i stałą poprawę poziomu życia państw uboższych. </li></ul><ul><li>ujednolicenie struktury gospodarczej krajów członkowskich, wyrównanie rozwoju gospodarczego regionów. </li></ul><ul><li>powiększenie standardów życia </li></ul>
 4. 7. flaga przyjęta przez Radę Europy, a później również przez Wspólnoty Europejskie i Unię Europejską. Na fladze przedstawiony jest okrąg złożony z dwunastu złotych gwiazd na lazurowym tle. Autorem koncepcji flagi jest Arsène Heitz, zaś szczegółowy układ, proporcje i kolory zostały opracowane przez Paula M.G. Lévy'ego. Symbolika flagi Według oficjalnej wykładni dwanaście nieodwracalnych złotych gwiazd rozłożonych w okręgu na lazurowym tle symbolizuje solidarność i harmonię między narodami Europy. Symbolika ta nawiązuje również do późniejszej dewizy Unii Europejskiej: In varietate concordia (z łac.: Jedność w różnorodności). Liczba gwiazd nawiązuje do starożytnej symboliki liczby 12 oznaczającej doskonałość i całość, nie zależy natomiast od liczby krajów członkowskich, ponieważ w chwili przyjmowania flagi Rada Europy liczyła już 14 państw członkowskich. Liczba 12 jest także odpowiednikiem liczby miesięcy w roku, godzin na tarczy zegara, znaków zodiaku, itd. Krąg zaś, w który gwiazdy zostały ułożone, jest między innymi symbolem jedności [ .
 5. 8. <ul><li>europejska waluta wprowadzona </li></ul><ul><li>w miejsce walut krajowych. Jest prawnym środkiem płatniczym w 16 państwach tworzących strefę euro </li></ul><ul><li>w Unii Europejskiej - obejmującym ponad 322,5 mln Europejczyków. Waluta euro używana jest także w 11 krajach i terytoriach nienależących do UE (Watykanie, Monako, San Marino, Andorze, Kosowie, Czarnogórze) oraz we francuskich posiadłościach na Atlantyku </li></ul><ul><li>i Oceanie Indyjskim oraz w brytyjskich bazach wojskowych na Cyprze. </li></ul>
 6. 10. <ul><li>Oda do radości ( Ode an die Freude ) – poemat Fryderyka Schillera ogłoszony </li></ul><ul><li>w 1786, w wersji ostatecznej w 1803 roku. Utwór znany z fragmentów w IX symfonii Ludwiga van Beethovena. Wersja instrumentalna ody została przyjęta jako hymn Unii Europejskiej. </li></ul>
 7. 13. <ul><li>9 maja 1950-Robert Schuman, francuski minister spraw zagranicznych, proponuje połączenie zasobów węgla oraz stali należących do Francji i Niemiec w ramach nowej organizacji otwartej na członkostwo innych krajów europejskich. Od tej daty, którą można uważać za narodziny Unii Europejskiej, dzień 9 maja jest obchodzony corocznie jako „Dzień Europy” </li></ul><ul><li>18 kwietnia 1952- Sześć krajów zgromadzonych w Paryżu – Belgia, Francja, Luksemburg, Holandia, Republika Federalna Niemiec </li></ul><ul><li>i Włochy – podpisuje Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS). Traktat wchodzi w życie 23 lipca 1952 r. na okres 50 lat. </li></ul><ul><li>25 marca 1957- Traktaty ustanawiające Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom) zostają podpisane w Rzymie przez wymienione sześć krajów. Traktaty Rzymskie wchodzą w życie 1 stycznia 1958 r. </li></ul><ul><li>8 kwietnia 1965- Podpisany zostaje traktat łączący organy wykonawcze trzech Wspólnot (EWWiS, EWG i Euratom) </li></ul><ul><li>i ustanawiający jedną Radę i Komisję. Wchodzi on w życie 1 lipca 1967 </li></ul>
 8. 14. <ul><li>1 stycznia 1973- Dania, Irlandia oraz Zjednoczone Królestwo przystępują do Wspólnot Europejskich zwiększając liczbę państw członkowskich do dziewięciu. Wskutek negatywnego wyniku referendum w sprawie członkostwa Norwegia pozostaje poza Wspólnotami Europejskimi. </li></ul><ul><li>1 stycznia 1981- Grecja staje się dziesiątym państwem członkowskim Wspólnot Europejskich. </li></ul><ul><li>1 stycznia 1986- Hiszpania i Portugalia przystępują do Wspólnot Europejskich, zwiększając liczbę państw członkowskich do 12. </li></ul><ul><li>17 i 28 lutego 1986- W Luksemburgu i w Hadze zostaje podpisany Jednolity Akt Europejski. Wchodzi on w życie 1 lipca 1987 r. </li></ul><ul><li>9 listopada 1989- Upada mur berliński. </li></ul><ul><li>3 październik 1990- Zjednoczenie Niemiec </li></ul><ul><li>7 lutego 1992- W Maastricht zostaje podpisany Traktat o Unii Europejskiej. Wchodzi on w życie 1 listopada 1993 r. </li></ul><ul><li>1 stycznia 1995- Austria, Finlandia i Szwecja przystępują do Unii Europejskiej, która liczy już 15 członków. W następstwie negatywnego wyniku referendum w sprawie członkostwa Norwegia pozostaje poza Unią Europejską. </li></ul><ul><li>1 stycznia 1999- Rozpoczyna się trzeci etap unii gospodarczej i walutowej – 11 krajów UE przyjmuje euro, które zostaje wprowadzone na rynkach finansowych, zastępując waluty krajowe w transakcjach bezgotówkowych. Europejski Bank Centralny (EBC) przejmuje odpowiedzialność za politykę pieniężną. </li></ul><ul><li>1 stycznia 2002- Banknoty i monety euro zostają wprowadzone do obiegu w 12 krajach strefy euro. </li></ul><ul><li>1 maja 2004- Kolejne kraje przystępują do Unii Europejskiej </li></ul><ul><li>29 października 2004- W Rzymie przyjęta zostaje Konstytucja dla Europy (pod warunkiem ratyfikacji przez państwa członkowskie). </li></ul>
 9. 15. <ul><li>Rada Europejska </li></ul><ul><li>Rada Unii Europejskiej </li></ul><ul><li>Parlament Europejski </li></ul><ul><li>Komisja Europejska </li></ul><ul><li>Trybunał Sprawiedliwości </li></ul><ul><li>Europejski Trybunał Praw Człowieka </li></ul><ul><li>Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich </li></ul><ul><li>Europejski Bank Centralny (EBC) </li></ul>
 10. 16. <ul><li>(fr. Conseil européen , ang. European Council ) – instytucja (na mocy Traktatu z Lizbony) Unii Europejskiej mająca za zadanie wyznaczanie ogólnych kierunków rozwoju Unii i jej priorytetów politycznych. Rady Europejskiej nie należy mylić z Radą Unii Europejskiej ani Radą Europy. Rada Europejska składa się z głów państw lub szefów rządów państw członkowskich oraz jej przewodniczącego (wybieranego przez Radę Europejską na 2,5-letnią kadencję) </li></ul><ul><li>i przewodniczącego Komisji Europejskiej. Rada Europejska określa strategiczne cele w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz podejmuje w tym zakresie niezbędne decyzje. </li></ul>Herman Van Rompuy- Przewodniczący Rady Europejskiej
 11. 17. <ul><li>(fr. Conseil de l'Union européenne , ang. Council of the European Union ) – główny organ decyzyjny Unii Europejskiej, posiada siedzibę w Brukseli, a jedynie w kwietniu, czerwcu i październiku spotkania mają miejsce w Luksemburgu. Dawniej była nazywana Radą Ministrów lub Radą Ministrów Unii Europejskiej. Rada UE przybrała obecną nazwę na mocy własnej decyzji w 1993 roku. Jednakże w traktatach stanowiących podstawę Unii cały czas widnieje nazwa Rada (gdyż do 30 listopada 2009 roku była oficjalnie nie organem Unii, ale Wspólnot Europejskich). </li></ul>Obecnie prezydencje w Radzie Unii Europejskiej sprawuje Hiszpania
 12. 18. <ul><li>instytucja Unii Europejskiej, będąca odpowiednikiem jednoizbowego parlamentu reprezentująca obywateli państw należących do UE, której członkowie są wybierani na 5-letnią kadencję. Oficjalną siedzibą Parlamentu jest Strasburg, ale też Bruksela, w której odbywa się większość obrad oraz mieszczą się biura poselskie, komisje parlamentarne i władze klubów. Sekretariat, biblioteka i część zaplecza technicznego ma zaś swoją siedzibę w Luksemburgu. </li></ul><ul><li>Obecnie Parlament Europejski liczy 736 posłów, a najliczniejszą frakcją jest Europejska Partia Ludowa posiadająca 265 posłów. </li></ul>Obecny przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek
 13. 19. <ul><li>(fr. Commission européenne , ang. European Commission ), to organ wykonawczy Unii Europejskiej. Jest instytucją odpowiedzialną za bieżącą politykę Unii, nadzorującą prace wszystkich jej agencji i zarządzającą jej funduszami. Komisja posiada wyłączną inicjatywę legislacyjną w zakresie prawa unijnego oraz jest uprawniona do wydawania rozporządzeń wykonawczych (ang. Comission Regulation ). Jej główną siedzibą jest Bruksela. Komisja funkcjonuje w oparciu o zasady systemu gabinetowego, a 27 komisarzy odpowiada randze ministra w rządach poszczególnych państw. Na każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przypada jeden komisarz, choć w założeniu mają oni reprezentować interesy całej Unii, a nie państw, </li></ul><ul><li>z których pochodzą. </li></ul>Obecny przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso
 14. 20. <ul><li>(potocznie: Europejski Trybunał Sprawiedliwości ; ang. Court of Justice of the European Union , franc. Cour de justice de l'Union européenne ) – instytucja sądownicza Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, z siedzibą </li></ul><ul><li>w Luksemburgu. Składa się z trzech organów sądowniczych: Trybunału Sprawiedliwości, Sądu </li></ul><ul><li>i Sądu do spraw Służby Publicznej. W skład Trybunału Sprawiedliwości i Sądu wchodzi po 27 sędziów, mianowanych przez każde państwo członkowskie. Przy Trybunale Sprawiedliwości działa także 8 rzeczników generalnych. W skład Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej wchodzi siedmiu sędziów, mianowanych przez Radę Unii Europejskiej na okres sześciu lat. </li></ul>
 15. 21. <ul><li>(ETPC) w Strasburgu (ang. European Court of Human Rights , franc. Cour Européenne des Droits de l’Homme ) - europejski organ sądownictwa międzynarodowego powołany </li></ul><ul><li>w 1998 r. na miejsce Europejskiej Komisji Praw Człowieka i Trybunału Praw Człowieka do kontroli przestrzegania praw człowieka. Orzeka w sprawach praw człowieka zapisanych </li></ul><ul><li>w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka </li></ul><ul><li>i protokołach dodatkowych do niej. Wbrew potocznym wyobrażeniom Trybunał nie jest organem Rady Europy, </li></ul>Polski sędzia w ETPC Leszek Garlicki
 16. 22. <ul><li>(euroombudsman) - (ang. European Ombudsman ) - jeden z organów pomocniczych Unii Europejskiej, powołany na mocy traktatu </li></ul><ul><li>z Maastricht z 1992, rozpoczął swoją działalność we wrześniu 1995, jednak Biuro Ombudsmana zainaugurowało ją 8 kwietnia 1997. Siedziba Rzecznika mieści się </li></ul><ul><li>w Strasburgu. Ombudsman przyjmuje skargi od obywateli Unii Europejskiej lub każdej osoby fizycznej bądź prawnej mającej miejsce zamieszkania lub statutową siedzibę w państwie członkowskim, przeciw działaniom instytucji </li></ul><ul><li>i organów Wspólnot Europejskich, z wyjątkiem Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji. Rzecznik ma prawo i obowiązek przeprowadzania kontroli w tych instytucjach. </li></ul>Obecny Rzecznik Nikiforos Diamanduros
 17. 23. <ul><li>(ang. European Central Bank ) to bank centralny Unii Europejskiej, a także bank emisyjny w odniesieniu do waluty euro, przyjętej przez 16 krajów Unii. Siedzibą EBC jest Frankfurt nad Menem. Odpowiada za nadzorowanie systemów bankowych </li></ul><ul><li>w krajach Unii, zbieranie danych statystycznych potrzebnych dla prowadzenia polityki monetarnej, funkcjonowanie systemów płatniczych, zapobieganie fałszerstwom banknotów, współpracę z innymi organami w zakresie regulacji rynków finansowych. </li></ul>Siedziba EBC we Frankfurcie
 18. 24. <ul><li>Źródła informacji: </li></ul><ul><li>Wikipedia.pl- wolna encyklopedia </li></ul><ul><li>Europa.eu- oficjalny portal Unii Europeskiej </li></ul><ul><li>Obrazki pobrane z google.pl </li></ul>

×