2Ring CALL ACCOUNTING_avaya

421 views

Published on

2Ring CALL ACCOUNTING je velmi moderna a flexibilna aplikacia, poskytujuca profesionalnu tarifikaciu pre velke i male spolocnosti. 2Ring CALL ACCOUNTING umoznuje zozbierat data o vsetkych hovoroch z pevnych a mobilnych liniek a zabezpeci tak prehlad nad telekomunikacnymi nakladmi na profesionalnej urovni - vratane detailnych informacii za jednotlive oddelenia a zamestnancov. Presvedcte sa, ze sledovat telekomunikacne naklady sa naozaj oplati.

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
421
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Nie je potrebné na PC inštalovať žiaden dodatočný softvér. Podporujeme všetky najpoužívanejšie prehliadače – IE, Chrome, Firefoxa Safari.
 • 2Ring CA vám sprostredkuje všetky potrebné informácie na jednom mieste.
 • Presvedčte sa sami, že skutočnosť, že viete kde vaši zamestnanci volajú, je dobrá prevencia proti tomu, aby telefóny neboli využívané na súkromné účely.
 • Nemusíte nič dohľadávať. Všetky informácie nájdete na jednom mieste v 2Ring CA.
 • 2Ring CA prehľadným spôsobom oddelí firemné od súkromných hovorov. Súkromné hovory vám následne umožní vašim zamestnancom spoplatniť.
 • 2Ring CA vám umožní pohodlnú prácu s dátami dostupnými na jednom mieste.
 • V prípade, že potrebujete získať špeciálny pohľad na existujúce dáta, môžeme vám pripraviť report šitý na mieru. Manažéri si môžu v 2Ring CA nastaviť pravidelné posielanie informácií o hovoroch prislúchajúcich ich oddeleniam. Takto získajú detailný prehľad o telekomunikačných nákladoch.
 • Každý z komponentov môže byť nasadený na osobitnom servryalebo môžu bežať všetky na jednom.
 • 2Ring CALL ACCOUNTING_avaya

  1. 1. 2Ring CALL ACCOUNTING v3.2.8PREHĽAD PRE AVAYA IP TELEFÓNIU
  2. 2. Agenda» Predstavenie produktu › Certifikát kompatibility › Funkcionality › Systémové požiadavky › Licenčná politika» Prípadová štúdia
  3. 3. 2Ring CA.. Predstavenie produktu
  4. 4. 2Ring CA ..Schválená platforma pre Avaya zákazníkovPOZNÁMKY K APLIKÁCII» https://devconnect.avaya.com/ public/download/dyn/2RingTA SIPO.pdf
  5. 5. 2Ring CA .. Hlavné benefity» Znižovanie telekomunikačných nákladov › Zvyšuje zodpovednosť užívateľov › Pomáha pri výbere programov ponúkaných operátormi» Prehľad o používaní telefónnych liniek › Objektívne priradenie nákladov k nákladovým strediskám › Prehľadné sledovanie využitia siete › Efektívne nastavenie telefónnej siete
  6. 6. 2Ring CA ..Webový interface pre užívateľov a administrátorov
  7. 7. 2Ring CA ..Nezávislý na telefónnej ústredni» Konektory čítajú dáta z ústrední › Konektory sú programové balíčky › Dáta sú ukladané na serveri s TAS › Ústredne potrebujú mať synchronizovaný čas, čo je dôležité pre spojenie hovorov prechádzajúcich cez viacero ústrední» Ústredňa musí byť pripojená k 2Ring CA serveru prostredníctvom IP siete
  8. 8. 2Ring CA .. Príklad siete Phones Call Control System Int Int/Trans LAN Int/Trans H.323 gtw MGCP gtw Ext Ext Operator 1 Operator 2 Zdroje dát o smerovaní Ext Ext hovorov (CDR) Trans Trans Exchange 1 Exchange 2 Int Int Phones Phones
  9. 9. 2Ring CA .. Existujúce konektory» Avaya » Ericsson › IP Office › bc8, bc9, bc10, bc11, › Communications bc12, bp250 Manager » Siemens» Alcatel › Hicom150, 300 › A4200, A4400, oxo » Matra mc6500» Cisco Unified » 2N VoiceBlue Communications » Bosch I3, I33 Manager v4.x – 8.x » Lucent Merlin,» Cisco Voice Gateways EuroGeneris › MGCP / H.323 / SIP » …
  10. 10. 2Ring CA ..Pripravený do medzinárodného prostredia» Podpora viacerých mien › Reálne ( napr. USD, EUR, PLN, CZK, GBP) › Virtuálne (využívané na ocenenie interných hovorov)» Práca s viacerými kalendármi › Každá mena je priradená k regiónu › Každý región má rôzne sviatky
  11. 11. 2Ring CA .. Pripravený na veľké inštalácie» Uchováva dáta a reporty o hovoroch prechádzajúcich cez viaceré ústredne» Udržiava históriu klapiek priradených konkrétnym užívateľom» Deleguje overovanie na externé systémy › Zahŕňa podporu adresárových serverov LDAP/Active Directory › Umožňuje jednotné prihlásenie užívateľa do siete» Postavená na škálovateľnej platforme – Microsoft › Podporuje nasadenie do virtuálu
  12. 12. 2Ring CA ..Napojenie na informačný systém» 2Ring CA konektor vyhľadá dáta › Informácie z IS nie je potrebné prepisovať do 2Ring CA › Konektory vyhľadávajú dáta v rôznych zdrojoch (napr. konfigurácie PBX, databázu zamestnancov, databázu zákazníkov, ...)» Konektor rozlišuje čas › Príklad: Klapka 1234 patrí to osobe X do 31.12 a od 1.1 patrí osobe Y
  13. 13. 2Ring CA ..Požiadavky na spojenie 2Ring CA s IS» Jeden alebo viaceré zdroje dát» Zdroje by mali poskytovať históriu» Mali by obsahovať nasledujúce informácie › Telefónne číslo/klapka -> popis/vlastník › Telefónne číslo/klapka -> nákladové stredisko › Užívateľ/vlastník -> nákladové stredisko › Zúčtovací/projektový kód -> projekt
  14. 14. 2Ring CA .. Užívateľ» Užívateľ je definovaný › Meno a heslo › Interné a externé číslo › E-mail, preferovaný jazyk › Nákladové stredisko › Role, oprávnenia › Príslušnosť k skupine
  15. 15. 2Ring CA .. Skupina užívateľov» Skupina je definovaná › Názov › Preferovaný jazyk › Role, oprávnenia › Priradením užívateľov do skupiny preberú jej oprávnenia
  16. 16. 2Ring CA .. Nákladové strediská» Stromová hierarchia nákladových stredísk» Strom možno zložiť prostredníctvom konektorov z niekoľkých častí › Zohľadňuje organizačnú štruktúru vrátane nájomníkov» Oprávnení užívatelia môžu určiť, kto vidí aké úrovne stromu alebo konkrétne nákladové strediská
  17. 17. 2Ring CA .. Popis hovoru» Bežné položky › Či bol hovor presmerovaný a kto ho presmeroval» Doplňujúce informácie (z IS) › Popis čísla/linky volaného, volajúceho a prepájajúceho čísla › Meno, nákladové stredisko › Zúčtovací/projektový kód › Smer hovoru – prichádzajúci / odchádzajúci / interný › Kategória hovoru – súkromný / firemný / … hovor
  18. 18. 2Ring CA ..Kategorizácia hovorov – Súkromný / Firemný» Súkromné vs. firemné hovory › Hovor sa označuje pri jeho realizovaní na ústredni» Filtrovanie › Informáciu je možné využívať ako kritérium pri zobrazovaní reportov» Ne/Zobrazovanie čísel › V závislosti od kategórie je možné súkromné čísla nezobrazovať
  19. 19. 2Ring CA .. Spracovanie hovorov» Výpočty sa realizujú pre každú ústredňu zvyčajne 1x denne › Výpočet môže prebiehať v noci, aby boli dáta ráno k dispozícii › Výpočet sa môže nastaviť AJ viac krát za deň (hotelové riešenia)» Hovory prechádzajúce cez viacero ústrední sú spojené a prezentované ako jeden hovor» Vyhodnocovanie reportov sa uskutočňuje už nad prepočítanými dátami, preto sú pomerne rýchle
  20. 20. 2Ring CA .. Výpočty Kalendár Tarifikačné mapy Tarify Výpočet Príkazový riadok Výber kritéria Záznamy Moduly na CDR zdroje dát vyhľadávanie v IS Avaya IPO LDAP H.323 Gateway DB ODBC/PgSQL GSM GW ... ...
  21. 21. 2Ring CA .. Reporting» 32 generických reportov › Množstvo triediacich kritérií › Možnosť exportu do .PDF / .CSV / .HTML pre ďalšie spracovanie › Zákazkové reporty» 4 reporty v module Network Utilization zameranom na informácie o VoIP sieti» Zasielanie reportov › Užívateľ si uloží kritériá reportu › Pravidelné zasielanie generovaných reportov do e- mailu
  22. 22. 2Ring CA ..Kritéria reportu – Flexibilita reportov» Nastavenie údajov zobrazujúcich v reporte › Čas, cenník › Typ hovoru (prichádzajúci, odchádzajúci, externý) › Nákladové stredisko, kategória hovoru» Nastavenia sa aplikujú súčasne» Nastavenia sú preddefinované právami užívateľov» Nastavenia sú uplatňované i v reportoch, v ktorých sa dané kritérium nezobrazuje
  23. 23. 2Ring CA .. Tipy reportov» Detailné reporty podľa klapiek › Výpis všetkých hovorov podľa klapiek» Sumárne reporty › Podľa klapky / užívateľa › Podľa ceny / tarify › Podľa nákladového strediska (oddelenia)» Prehľadové reporty › Ročné náklady podľa nákladového strediska a užívateľa» Reporty využitia siete
  24. 24. 2Ring CA .. Analýza spracovaných dát» Využitie trunkov» Optimalizácia nákladov zmenou providera / programu» Integrácia s hotelovými systémami
  25. 25. 2Ring CA .. Jednoduchá administrácia» Vyplnenie niektorých tabuliek môže byť vzhľadom na ich rozsah náročné, preto sme pripravili › Šablóny pre tabuľkové procesory › Príkazový riadok pre administrátorov › Import/export z/do šablón» Nástroje pre zálohovanie nastavení v databáze › Vhodné najmä na doladenie aplikácie 2Ring CA po nasadení
  26. 26. 2Ring CA ..Výpis volajúcich liniek, zrátané podľa taríf
  27. 27. 2Ring CA ..Detailný výpis klapky
  28. 28. 2Ring CA ..Výpis nákladových stredísk
  29. 29. 2Ring CA .. Komponenty Databáza Nastavenie výpočtu Spracované Dáta pre hovory Príkazový zobrazovanie Nastavenie riadok výpočtu WWW rozhranie Výpočet Nastavenie výpočtu Nastavenie Správa užívateľov modulov Moduly pre Prezeranie reportov Zdroj CDR dát hľadanie v IS
  30. 30. 2Ring CA .. Systémové požiadavky» OS › MS Windows Server 2003/2008R2 min. Web Edition» Databáza › MS SQL Server 2005/2008(R2)/2012 min. Express Edition › Workgroup / Standard edition pre väčšie inštalácie» Mail server» Manažment užívateľov › Naviazanie 2Ring CA na MS Active Directory alebo iný LDAP systém (OpenLDAP, Lotus Domino, …)
  31. 31. 2Ring CA .. Systémové požiadavky» Server › Podpora virtuálneho prostredia › Konfigurácia v závislosti od prostredia › Príklad: - Objem hovorov do 30 000 za mesiac - Jednotky užívateľov pracujúcich vo web rozhraní Požiadavky na HW: › Virtual server (HP DL 320 alebo ekvivalent) › 80 GB HDD (OS s možnosťou nastavenia mirroringu) › 4 GB pamäť
  32. 32. 2Ring CA .. Licenčný model» Licenčný model › Dve edície › Lite (Base: 1 CDR zdroj, 50 klapiek) › Bez možnosti dokúpenia ďalších zdrojov, potrebný upgrade na verziu Enterprise › Enterprise (Base: 3 CDR zdroje, 200 klapiek) › Možnosť dokúpenia ďalších zdrojov › Možnosť rozšírenia o ďalšie klapky › LDAP konektor
  33. 33. Záverečné ustanovenia» V prípade konfliktu medzi týmto všeobecným dokumentom a produktovou špecifikáciou platí produktová špecifikácia
  34. 34. 2Ring CA .. Prípadová štúdia» IT spoločnosť s 800 zamestnancami» Problém › Nárast telekomunikačných nákladov» Riešenie › Nasadenie aplikácie 2Ring CA › Ohlásené v 2008» Výsledky?
  35. 35. 2Ring CA .. Prípadová štúdiaNáklady v EUR-ách na zamestnanca36.0034.00 Rozhodnutie nasadiť Nasadenie 2Ring CA 2Ring CA32.0030.0028.00 7 EUR26.0024.0022.0020.00
  36. 36. 2Ring CA .. Prípadová štúdia» Výsledky boli pôsobivé › Telekomunikačné náklady klesli o 7 EUR na zamestnanca › Mesačné úspory 5,600 EUR › Ušetrené za rok 67,200 EUR
  37. 37. 2Ring .. Connect with Us2Ring .. Questions Michal Grebáč Zuzana Hulmanová Product & Project Manager Business DevelopmentOFFICE +421 2 5822 4379 OFFICE +421 2 5822 4368MOBILE +421 905 349 101 MOBILE +421 915 852 106EMAIL mgrebac@2Ring.com EMAIL zhulmanova@2Ring.com2Ring .. EMEA 2Ring .. North AmericaADDRESS Galvaniho 15/C ADDRESS 331 Newman Springs Road 821 04 Bratislava Building 1, Suite 143 Slovak Republic Red Bank, NJ 07701, USAPHONE +421 (2) 5822 4550 PHONE (866) 530-9282EMAIL info@2Ring.com EMAIL info-na@2Ring.comWWW www.2Ring.com WWW www.2Ring.com

  ×