Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lra1

1,464 views

Published on

Mārketinga iespējas Latvijas tūrismā

 • If you have been in Latvia, please help me and complete a survey about Latvia tourism image 'Best enjoyed slowly'
  www.visidati.lv/aptauja/576988088/
  Thanks in advance!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Lra1

 1. 1. Mārketinga lielā iespēja tūrismā<br />
 2. 2. Latvijas tūrisma mārketinga stratēģija 2010-2015.gadam<br />Saite uz Latvijas tūrisma mārketinga stratēģijas pilno versiju:<br />http://tava.gov.lv/userdata/File/Dokumenti/TAVA-16032010-Turisma-marketinga-strategija.pdf<br />
 3. 3. Kas piedalījās stratēģijas veidošanā?<br /> TAVA konsultatīvā padome, nozares eksperti, tūrisma izglītības iestādes, eksperti ekonomikas, antropoloģijas, socioloģijas jomās<br />
 4. 4. Tendences:<br />globalizācija<br />demogrāfiskās izmaiņas<br />informācijas pieejamība<br />pieredzes ekonomikas attīstība<br />individualizācija un piedāvājuma pielāgošana individuālām vajadzībām<br />ilgtspējība<br />veselība un veselīgs dzīvesveids<br />
 5. 5. Vīzija<br /> Latvija – mērķa tirgos atpazīstama kā pievilcīgs tūrisma galamērķis individuālajiem tūristiem, kas nodrošina patiesi sirsnīgu viesmīlību un mērķa segmentu vajadzībām atbilstošus, kvalitatīvus, inovatīvus, ilgtspējīgus un autentiskus tūrisma produktus ar augstu pievienoto vērtību, ko rada cilvēks ar savām zināšanām un profesionalitāti.<br />
 6. 6. Ekonomiskie mērķi <br />Ārvalstu tūristu uzturēšanās ilgums >3 dnn <br />Tūrisma pakalpojumu eksporta pieaugums 5-10% pret iepriekšējo gadu<br />Vietējā tūrisma pieaugums (%) pret kopējo tūrisma pakalpojumu eksportu<br />Tūrisma raksturīgo nozaru īpatsvars 5% no IKP<br />Mārketinga mērķi<br />Tēls<br />Sadarbība<br />Kvalitāte <br />Sezonalitāte<br />Piedāvājuma attīstība<br />
 7. 7. Latvijas tūrisma mērķa tirgi<br />
 8. 8. Ārvalstu mērķa tirgi: <br />Augsti prioritārie(Lietuva, Igaunija, Somija, Zviedrija, Krievija, Vācija)<br />Prioritārie*(Norvēģija, Dānija, Lielbritānija, Itālija, Spānija, Nīderlande)<br />Sekundārie*(pārējās Eiropas valstis)<br />Perspektīvie(ASV, Japāna, Indija, Ķīna)<br />Vietējais tirgus<br />Latvijas tūrisma produktu ar augstu eksporta potenciālu attīstīšana <br />viesmīlības un kvalitātes līmeņa paaugstināšana<br />* Stratēģijas darbības laikā katru gadu tiek pārskatīti<br />
 9. 9. Mārketinga instrumenti augsti prioritārajos tirgos <br />(Lietuva, Igaunija, Somija, Zviedrija, Krievija, Vācija): <br />Tirgus stratēģija, segmentēšana<br />Iepazīšanas vizītes <br />Reklāmas kampaņas<br />Darba semināri tūrisma profesionāļiem<br />Sabiedriskās attiecības un sadarbība ar medijiem<br />Latvijas tūrisma portāls<br />Interneta mediji <br />Starptautiskās tūrisma izstādes<br />Tūrisma informācijas materiāli<br />Sadarbība ar partneriem <br />
 10. 10. Mārketinga instrumenti prioritārajos tirgos: <br />Finanšu pieejamības ietvaros tirgus un produktu<br />pārdošanas potenciāla izpēte, selektīvas mārketinga<br />aktivitātes:<br />Latvijas tūrisma portāls<br />Interneta mediji<br />Tirgus pētījumi<br />Iepazīšanas vizītes (žurnālistiem, tūrisma operatoriem, ceļojumu aģentiem, citiem speciālistiem)<br />Sabiedriskās attiecības<br />Sadarbība ar partneriem<br />
 11. 11. Mārketinga instrumenti sekundārajos tirgos: <br />Selektīvas mārketinga aktivitātes pamatojoties uz detalizētu kritēriju izvērtējumu un atkarībā no finanšu resursu pieejamības:<br />Latvijas tūrisma portāls<br />Iepazīšanas vizītes (žurnālistiem, tūrisma operatoriem un aģentiem, citiem speciālistiem)<br />
 12. 12. Perspektīvie tirgi: <br />Tirgus potenciāla izpēte, selektīvas mārketinga aktivitātes:<br />Tirgus pētījumi<br />Sadarbība ar partneriem (vēstniecības, Lietuvas un Igaunijas tūrisma organizācijas, Baltijas jūras reģiona valstis, mārketinga organizācijas u.c.)<br />
 13. 13. Tūrisma produkti un to virzīšana tirgū<br />
 14. 14. Latvijas tūrisma produktu attīstība: <br />“Transit breake”<br />Rīga+<br />Latvija<br />Latvija + Baltija<br />Latvija + Baltija + Krievija/Skandināvija<br />
 15. 15. Tūrisma produkti (resursi):<br /> Kultūra <br /> Daba<br /> Produkti ar augstu pievienoto vērtību (medicīnas, veselības, darījumu, sporta tūrisms utml.)<br />
 16. 16. Tūrisma produktu pamatvērtības:<br />Kvalitāte <br />Ilgtspējība<br />Augsta pievienotā vērtība<br />Individualizācija <br />Iesaiste un pieredzes gūšana<br />
 17. 17. Tūrisma produktu virzīšana tirgū:<br /> Fokusēšanās nišās <br /> Dziļā iespiešanās tirgū<br /> Tūrisma puduru vai klāsteru veidošana<br />
 18. 18. Stratēģijas ieviešana un finansējums:<br />TAVA darbības stratēģija 2011.-2013.gadam, iekļaujot tirgus stratēģijas un komunikācijas platformas augsti prioritārajos ārvalstu tirgos<br />Stratēģija vienu reizi gadā tiks aktualizēta, atbilstoši tirgus situācijai un izmaiņām, iekļaujot priekšlikumus<br />ERAF finanšu līdzekļu izmantošana no 2011.gada, lai sasniegtu mārketinga stratēģijā noteiktos mērķus<br />
 19. 19. Jaunais Latvijas tēls<br />
 20. 20. Jaunais Latvijas tūrisma tēls:<br />radīs Latvijas tūrisma industrijai vienotu platformu, kā veidot un komunicēt produktus un pakalpojumus <br /> veicinās Latvijas kā tūrisma galamērķa atpazīstamību konkrētās mērķa grupās <br />atbalstīs ar tūrismu netieši saistītus uzņēmumus<br />http://tava.gov.lv/tava/index.php?kd_id=2885<br />
 21. 21. Kādēļ jaunais tūrisma tēls būs dzīvotspējīgs ilgtermiņā?<br />
 22. 22. Jaunais tūrisma tēls ir veidots, sakņojoties patērētāju vērtību izmaiņās, kas atspoguļojas izmaiņās tūrisma pakalpojumu pieprasījumā.Tas kļūst „zaļāks”, tuvāks „patiesām vērtībām”, orientēts uz pieredzi, sajūtām un zināšanām.<br />
 23. 23. Izstrādājot jauno Latvijas tūrisma tēlu, ir ņemtas vērā Latvijas sabiedrības vērtības, rodot pamatojumu Latvijas iedzīvotāju rīcībā un izjūtās.Latvijas iedzīvotāju izteiktākās pamatvērtības pēdējo 5 gadu laikā ir nemainīgas un tās ir “Miermīlīgais”, “Ģimeniskais” un “Kanoniskais”.<br />Datu avots: Latvijas iedzīvotāju vērtību pētījumi 2002-2009, Data Serviss<br />
 24. 24. Latvijas tūrisma tēla platforma paredz izmantot esošo Latvijas tūrisma piedāvājumu, to nepretstatot dominējošiem konkurentiem, bet mainīt “formātu”, kādā tūrists iepazīst Latviju.<br />
 25. 25. Latvijas tūrisma tēla platforma<br />
 26. 26. Mēs solām Latvijas apmeklētājam:Latvija ir vieta, kurā, tūristam atbraucot, ir iespēja mainīt savas dzīves tempu, lai izbaudītu nesteidzīgu, niansētu atpūtu, kas ļautu iegūt jaunu pieredzi, rast harmoniju un atklāt savas patiesās vērtības<br />
 27. 27. Nesteidzīga atpūta Latvijā:<br />ir uzaicinājums uzturēties Latvijā ilgāk un atgriezties<br />ir saturīgs laika piepildījums, kas neļauj braukt prom<br />ir veids, kādā var sajust vērtīgākās lietas Latvijā<br />ir produkts, ko ražo Latvijas tūrisms<br />
 28. 28. 28<br />
 29. 29. Latvijas tūrisma tēls tiks veidots,<br /> kā divu personību (arhetipu) <br />Meklētājs un Gudrais - kombinācija<br />
 30. 30. Latvijas tūrisma zīmola teritorija<br />Patiesīgums SajūtasPamatīgumsPašcieņa<br />HarmonijaPieredzeIzziņaDaba <br />Kultūra Tradīcijas <br />MūsdienasNākotne <br />Līdzdalība<br />
 31. 31. Tūrisma tēls iekļaujas pasaulē dinamiskās tūrisma tendencēs<br />
 32. 32. Pasaulē ir virkne augošu tūrisma virzienu - Green Tourism, Nature Tourism,Eco Tourism, Knowledge Tourism, Experience Tourism, Culture Tourism, Culinary Tourism, Slow Tourism <br />un Latvija iekļaujas šajā plūsmā.<br />
 33. 33. Skaitļi un fakti<br />
 34. 34. Kopš 1990. gada ekotūrisma tirgus aug 20-34% gadā – atkarībā no galamērķa. Dabas tūrisms starptautiskajā tūrisma tirgū pieaug par 10-12% gadā<br /> Vairāk nekā trešdaļa ceļotāju 2009. gadā plānoja apmesties videi draudzīgās naktsmājās – 30% pieaugums gada laikā.<br />
 35. 35. Eiropā 20-30% ceļotāju apzinās un vēlas „ilgtspējīgu” ceļošanas veidu, 10-20% izvēlas par labu „zaļajām” izvēlnēm.<br /> Vācijā 65% (39 miljoni) ceļotāju sagaida „vides kvalitāti”, 42% (25 miljoni) uzskata, ka ir īpaši svarīgi apmesties „videi draudzīgā” naktsmītnē.<br />
 36. 36. 95% Šveices tūristu uzskata, ka cieņa pret vietējo kultūru ir ļoti svarīga.<br />“Kultūras tūrista” ikdienas tēriņi (70 EUR) ir lielāki nekā tiem tūristiem, kas pavada atvaļinājumu pludmalē (48 EUR) vai īsajās brīvdienās pilsētā (42 EUR)<br />Datu avoti: Saatchi & Saatchi: Consumer in the Recession. Can we help bring them back to life (2008); <br />Saatchi & Saatchi: Recession or no recession: Consumers are doing it tough. Opportunities to grow in economic downturn (2008), Saatchi & Saatchi: Exploring the New Value Mindset (2009), 2010 Trend Report www.trendwatching.com, The International Ecotourism Society. Global Ecotourism Fact Sheet (2006), www.ecotourism.org, Ecotourism Handbook for Ireland<br />
 37. 37. Mērķa auditorija<br />
 38. 38. “I don't like to do much on my holidays, and the idea of slowing down and taking the time to enjoy the scenery instead of rushing from one thing to another works for me.”<br />(Džila, Lielbritānija)<br />
 39. 39. Ar jauno tūrisma tēlu mēs uzrunāsim:<br />Cilvēkus, kuri visātrāk uztver un izmēģina jaunās tendences – augošu nišas segmentu ar potenciālu<br />Eiropas lielāko un nozīmīgāko tūristu segmentu - iedzīvotājus virs 55 gadiem<br />
 40. 40. „Best enjoyed slowly” ļauj dažādiem tūrisma produktiem atrast savu mērķa grupu: <br />tūristi, kas novērtē neskartu dabu, jūru un piekrasti<br />aktīva atpūta, ievērojot ilgtspējas principus<br />tūristi, kam svarīga kvalitatīva izlaide<br />nepiesārņota un kopta nevis neskarta daba<br />
 41. 41. Tourism Website<br />www.latvia.travel<br />For travellers, the best thing about Latvia is that it is so compact. Its 500 km of sandy beaches are easily reached from historical towns, where medieval hanseatic foundations support baroque and art nouveau buildings, that become venues for cultural festivals during the summer. Families of storks happily give their seal of approval to the unspoilt nature, fresh air and clean water around them. In addition to Riga, its spectacular gateway, there are 6 other UNESCO world heritage listed sites. A trading hub for over 800 years, it is well versed in welcome. With such a variety, Latvia is best enjoyed slowly.<br />41<br />
 42. 42. Mārketinga iespējas<br />
 43. 43. Kolektīvs produkts<br />Pārdošana nomāc mārketingu<br />Ko mēs pārdodam?<br />Kas ir mērķa grupa?<br />Kas ir pievienotā vērtība? <br />Apmierinātības mērījumi?<br />Mārketinga stāsti, cilvēka pievienotā vērtība<br />Radošās idejas produktiem<br />Stāsti un piedzīvojums kā produkta sastāvdaļas<br />Sadarbība<br />Klasiskā interaktīvā vide<br />Interneta vide svešvalodās, īpaši vācu<br />Pašvaldības, reģioni, segmenti<br />
 44. 44. Kolektīvs produkts<br />Suvenīri<br />Franšīzes<br />“CoProduction” Sadarbības veicināšana pudura vai sektora ietvaros<br />
 45. 45. Kolektīvs produkts<br />Sociālie tīkli:<br />Katrs kā ideju nesējs un komunicētājs savā interešu grupā<br />Foto un video reportāžas<br />Vairāk ceļojiet paši un celiet pakalpojuma kvalitāti vērtējot<br />“Latvia. Best enjoyed slowly” Klubs?<br />
 46. 46. Mums izdosies!<br />www.tava.gov.lv<br />www.greetingsfromlatvia.lv<br />www.latvia.travel<br />Email: tda@latvia.travel<br />armands.slokenbergs@latvia.travel<br />46<br />Latvian Tourism Development Agency<br />

×