Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Protocol Per A La Prevenció De La Mutilació Jornada Bcn

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Protocol Per A La Prevenció De La Mutilació Jornada Bcn

  1. 1. Protocol per a la prevenció de la Mutilació Genital Femenina Àrea de ciutadania i immigració Consorci d’Acció Social de la Garrotxa Jornada contra la Mutilació Genital Femenina Barcelona, 28 d’octubre de 2009
  2. 2. [Causes] <ul><li>Presència important de col·lectius de risc </li></ul><ul><li>Nous professionals </li></ul><ul><li>Manca d’espais de seguiment del protocol </li></ul>
  3. 3. [Objectius] <ul><li>Territorialitzar </li></ul><ul><li>Coordinar </li></ul><ul><li>Difondre </li></ul><ul><li>Prevenir </li></ul>
  4. 4. [Fases] <ul><li>Taula de treball comarcal </li></ul><ul><li>Reunions de treball </li></ul><ul><li>Establiment de 4 àmbits d’intervenció </li></ul><ul><li>Aprovació del document </li></ul>
  5. 5. [Agents implicats]
  6. 6. [Resultats esperats] <ul><li>Disminució dels casos </li></ul><ul><li>Disminució de les incidències de coordinació </li></ul><ul><li>Increment de les accions de prevenció </li></ul>
  7. 7. [Conclusions] <ul><li>Èmfasi en la prevenció </li></ul><ul><li>Evitar la criminalització </li></ul><ul><li>Validesa i vigència dels protocols </li></ul><ul><li>Abordatge integral </li></ul><ul><li>Coresponsabilitat dels agents </li></ul>
  8. 8. [Per més informació] XAVIER CASADEMONT FALGUERA 972.266.644 [email_address]

×