Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

КОЗАЦЬКОГО РОДУ НЕМА ПЕРЕВОДУ

606 views

Published on

до Дня українського козацтва

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

КОЗАЦЬКОГО РОДУ НЕМА ПЕРЕВОДУ

  1. 1. КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА “ ЦЕНТРАЛІЗОВАНА МІСЬКА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА ДЛЯ ДІТЕЙ” Відділ довідково-бібліографічних та інформаційних послуг /Інформаційний список матеріалів з книг та періодичних видань для працівників та читачів/ КОЗАЦЬКОГО РОДУ НЕМА ПЕРЕВОДУ ( до Дня українського козацтва ) Споконвіку Покрову Пресвятої Богородиці, покровительки козацтва, - 14 жовтня - українці сприймали як день захисника. Для козаків це був день, коли вони збиралися і вирішували нагальні і перспективні справи Січі. З 2015 року є державним святом. Запропонована література допоможе у проведені різноманітних форм заходів. 1. Антонович В.Б. Про козацькі часи на Україні [Текст] / В.Б. Антонович / Післям. М.Ф. Слабопшицького; комент. О.Д. Василюка та І.Б. Гирича.- К.: Дніпро, 1991. - 238с. 2. Апанович О.М. Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі [Текст] / О.М. Апанович.- К.: Либідь, 1993. - 288с.: ил. 3. Гетьмани України [Текст] / укладач В.П.Товстий. - Харків : Промінь, Аргумент принт, 2008. - 248с.: іл. 4. Михайло Грушевський. Про старі часи України: коротка історія (для першого початку). - К. : АТ “ Оберегі”, 1991. - 104с. 5. Зав'язкін О. В. Велика книжка. Українське козацтво [Текст] / О.В.Зав'язкін; іл. Д. Турбанист. - К.: ПП Кристал БУК, 2017. - 16с. 6. Зав'язкін О. В. Велика книжка. Гетьмани України [Текст] / О.В.Зав'язкін; іл. Д. Турбанист. - К.: ПП Кристал БУК, 2017. - 16с. 7. Історія українського козацтва: Нариси: у 2 т. [Текст] / Редкол.: В.А. Смолій та ін.; т.1. - К.: Вид. дім “ Києво-Могилянська академія”.- 2006.- 800с.: іл.- Бібліогр. : 690- 781с. 8. Історія українського козацтва: Нариси: у 2 т. [ Текст] / Редкол.: В.А. Смолій та ін.; т.2. - К.: Вид. дім “ Києво-Могилянська академія”. - 2007. - 724с. : іл. - Бібліогр. : с. 590-700 9. Андріан Кащенко. Оповідання про славне Військо Запорозьке низове [Текст] / А. Кащенко. - Дніпропетровськ : “СІЧ”, 1991. - 490с.. 10. Козацтво, народжене на Одещині [Текст] / авт.- упоряд. О.С. Олійників; худож.- офомл. О.Д. Сашків. - Одеса : Маяк, 2001. - 150с. 11. Кушнір В.Г. Народознавство одещини. Ч.1 посібник [Текст] / В.Г. Кушнір. -Одеса. - 1996. - 91 с.
  2. 2. 12.Літовченко С.Д. История земель украинских [Текст] / С.Д. Литовченко.- Х.: Фактор, 2008.- 200с.: ил. 13.Максимович Михайло. У пошуках омріяної України: Вибрані українознавчі твори [Текст] / М. Максимович. - К. : Либідь, 2003.- 360с.: іл.- (“Пам'ятки історичної думки України”). 14.Мицик Ю.А. Як козаки воювали: іст. розповіді про запорізьких козаків [Текст] / Ю.А. Мицик, С.М. Плохій, І.С. Стороженко; худож.- оформл. К.Д.Ткаченко. - Дніпропетровск : Промінь, 1990.- 302с.: іл.- (Давно се діялось колись). 15. Плохий С.Н. Казацкий миф. История и нациогенез в эпоху империй [Текст] / Сергей Плохий; пер. с укр. А.А. Климова; худож.-оформитель Р.В. Варламов. - Харьков : Фолио, 2018. - 394с.: ил. 16. Реєнт О.П. Усі гетьмани України: Легенди. Мифи, Біографії [Текст] /О.П. Реєнт, І.А. Коляда; худо.- оформл. А.С. Ленчик.- Харків : Фоліо, 2017.- 415с.- (Історичне досьє). 17. Сапожников И.В. Запорожские казаки в Хаджибее и Одессе [ Текст] / Г.В. Сапожников, Г.В. Сапожникова. - Одесса : ОКФА. - 1998. - 272с. 18. Славна козацька епоха в історії України. Художні твори вітчизняних класиків [ Текст] / Укладач О.В. Зав'язкін. - ПП “Кристал БУК”, 2015. - 320с.: іл. 19. Богдан Сушинский. История написанная столетиями [Текст] / Б. Сушинский.- Одесса. - 2005. 20. Західне Причорномор'я [Текст] / Упорядн. текстів С.А. Таранець. - Одеса: Друкарський дім “Друк Південь”, 2013.- 300с.: іл. 21. Українська флористика: З історії нагородної спадщини: у 2кн. [ Текст] / Д. Табачник, В. Бузало та ін. : кн.1.- К. : Либідь, 2004.- 480с. 22. Українські народні пісні.(також козацькі пісні) [Текст] / Худож.- оформл. П.С. Риженко. - Харків : Фоліо, 2003. - 249с. - (Домашня б-ка). 23. Чухліб Т.В. Гетьмани України- Русі. [Текст] / Т.В. Чухліб.-ТОВ “ВКФ” БАО”, 2015. - 304 с; 8 арк. іл: іл. 24. День захисника / Ю.Г. Гетт // Розкажіть онуку. - 2017. - №9. - с. 33 25. Із життя й побуту Запорозької Січі / Ю.М. Паришкура // Розкажіть онуку. - 2017. -№3. - с. 41. 26. Відун- інтелектуальна гра / І.М. Шестопалова // Позакласний час. - 2017.- №7.- с. 25. 27. Форпости козацької волі - Патріотична гра / Н.О. Шевченко// Позакласний час. - 2017. - №7. - с 31. 28. Козацтво - слава України! Випуск другий // Позакласний час. - 2017. - №9 29. Козацькому роду нема переводу / Т.В. Власова, І.С. Дузь, Я.Л. Курись // Розкажіть онуку. - 2017. - №3. - с. 39 30. Козаки з характером / В. Ведибоженко // Чорноморськи новини. - 2014 - март ( п.4- Історія України) 31. Казацкая печать / Ф. Каменецкий // Юг.-1991-31 октябрь ( п.4- Історія України) 32. Літопис Чорноморського козацького з'єднання за 2002 рік. - Одеса, 2002
  3. 3. 33. Лицарі визвольної боротьби / Д. Клюєнко // Чорноморськи новини. - 1998 - 23 червня ( п.4- Історія України) 34. Основатель Запорожской Сечи / В. Бесарабец // Одесские известия. - 2003 - 3 декабрь ( п.4- Історія України) 35 .Об'єдналися в єдине Українське козацтво / Д. Шупка // Думська площа. - 2005. - №26. - с. 8 ( п.4 -Історія України) Скл. головн.бібліограф Доброва В.Л.

×