Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Василь Олександрович Сухомлинський

458 views

Published on

Твори В.О. Сухомлинського з фонду Централізованої міської бібліотечної системи для дітей м.Одеси.

Published in: Science
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Василь Олександрович Сухомлинський

  1. 1. ВАСИЛЬ СУХОМЛИНСЬКИЙ Василь Олександрович Сухомлинський (1918—1970) — засновник новаторської педагогіки, письменник, з 1957 р. член — кореспондент АПН РРФСР, заслужений учитель України з 1958 р., Герой Соціалістичної Праці з 1968 р. Народився в с. Василівка Кіровоградської області в родині селянина — бідняка. В 1938 р. заочно закінчив Полтавський педагогічний інститут. Працював учителем української мови та літератури, завучем, директором школи, з 1948 р. і до останніх років життя керував Павливською середньою школою в Кіровоградській області. Василь Сухомлинський успішно поєднував практичну роботу в школі з науковою діяльністю. Він — автор багатьох монографій, методичних посібників і статей, у яких викладено новаторські погляди на зміст, форми і методи виховання, навчання рідної мови у школі. Теоретична, літературно-педагогічна творчість і практична діяльність видатного українського педагога увійшла до історії вітчизняної педагогічної думки помітною сторінкою, його педагогічні, публіцистичні та літературні праці й учительський досвід значно вплинули на практичну діяльність школи, збагатили педагогіку України новими положеннями і думками. Основні праці В. О. Сухомлинського розпорошені по газетних і журнальних публікаціях, немало їх зібрано і упорядковано в численні тематичні збірки та у тритомному і п'ятитомному (українською й російською мовами) виданнях вибраних творів. Твори В. О. Сухомлинського відомі у виданнях різними мовами народів світу від болгарської до японської; його спадщина розглядається (вивчається) в провідних університетах і педагогічних інститутах Європи, окремі статті та уривки з фундаментальних праць друкуються в педагогічних журналах Польщі, Німеччини, Чехії, Словаччини, Румунії, Австрії, Іспанії, Фінляндії та інших країн. 28 вересня 2018 року виповнюється 100 років з дня народження видатного педагога і письменника.
  2. 2. Твори В.О. Сухомлинського з фонду Централізованої міської бібліотечної системи для дітей. Сухомлинський В.О. Вибрані твори: В 5-ти т. т.3. Сердце віддаю дітям. Народження громадянина. Листи до сина. [Текст] / Сухомлинський В.О. - К. : Рад. шк., 1977.- 670с. Сухомлинський Василь. Вогневий коник: Казки. Притчі. Оповідання [Текст] / упоряд. і передм. О.В.Сухомлинської. - К. : Вікар, 2007.- 200с., іл.( Скарби укр. літ.) Сухомлинський В. Казки під голубим небом[Текст] /Сухомлинський В.О., худож. М.В.Перевальська.- К.: Освіта, 1999.- 190с., іл. Сухомлинский В.А. Письма к сыну : Книга для уч- ся. 2-е изд. [Текст] / Сухомлинський В.О. - Москва. : Просвещение, 1987.-124с. Сухомлинский В.А. Пшеничный колосок: Оповідання та казки[Текст] /Сухомлинський В.О., худож. О.Кошель,- К.: Веселка, 1985.- 32с.:іл. Сухомлинский В.А. Хрестоматия по этике. [Текст] / Сухомлинський В.О. - Москва : Педагогика, 1999.- 295с. Сухомлинский В.А. Яблоко и рассвет [Текст] / Сухомлинський В.О., пер. с укр. Б.Цыбиной; худож. С.Бордюг, С. Трепенок. - Москва : Малыш, 1984.- 28с. ____________________________________________________________ Матеріали з періодичних видань для організаторів дитячого читання на допомогу популяризації творчості Василя Сухомлинського. Бондар Л. В.О. Сухомлинський: дитинство — найважливіший період людського життя / Людмила Бондар // Початкова школа. - 2011. - №10. - с.6-8 Лящук Л. Виховувати патріотів Батьківщини змалку : творча спадщина В.О. Сухомлинського / Любов Лящук //Початкова школа. - 2016.- № 9. - с.52-53 Мартинюк О. Красиві слова і красиве діло (Урок літературного читання за творами Василя Сухомлинського, 3 клас): Сценарій / Олена Мартинюк // Початкова Школа. - 2017. - № 9. - с. 45-47 Нагорна О. Формування екологічної свідомості молодших школярів на літературній спадщинв В.О. Сухомлинського / Оксана Нагорна// Початкова школа. - 2016.- № 9. - с.32-36 Ткачук Г. Технології формування зв'язного мовлення молодших школярів засобами художніх творів В.О. Сухомлинського / Галина Ткачук // Початкова школа. - 2015.- № 10. - с.12-15
  3. 3. Зав. відділу довідково-бібліографічних та інформаційних послуг; Н.В. Кавун Головний бібліограф: В.Л. Доброва

×