แนวข้อสอบ/สรุป
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาพ.ศ. 2542
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552
ชุดที่ 1 (100 ข...
รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 1
แนวข้อสอบ
พ...
รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 2
ง. วาระการด...
รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 3
ง. นายวัลลภ...
รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 4
15. ผู้ใดต่...
รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 5
ก. ถ้าสมาชิ...
รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 6
ก. 1 คน
ข. ...
รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 7
ค. หนึ่งในส...
รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 8
ค. 30 วัน
ง...
รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 9
ง. 45 วัน
*...
รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 10
ง. หนึ่งใน...
รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 11
ง. กฎหมายว...
รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 12
ค. สั่ง อน...
รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 13
**********...
รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 14
ค. ได้รับค...
รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 15
ข. สามคน/ป...
รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 16
**********...
รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 17
ข. 15 วัน
...
รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 18
80. เมืองพ...
รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 19
**********...
รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 20
90.ในกรณีน...
รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 21
95.ในการเล...
รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 22
100.เมืองพ...
รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 23
เฉลยแนวข้อ...
รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 24
สรุปพระราช...
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาพ.ศ. 2542 แก้ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาพ.ศ. 2542 แก้ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาพ.ศ. 2542 แก้ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาพ.ศ. 2542 แก้ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาพ.ศ. 2542 แก้ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาพ.ศ. 2542 แก้ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาพ.ศ. 2542 แก้ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552

258 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
258
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาพ.ศ. 2542 แก้ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552

 1. 1. แนวข้อสอบ/สรุป พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 ชุดที่ 1 (100 ข้อ) โดย ประพันธ์ เวารัมย์ http://pun2013.bth.cc หรือ http://pun.fix.gs หรือ http://valrom2012.fix.gs
 2. 2. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 1 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ชุดที่ 1 จํานวน 100 ข้อ) โดยประพันธ์ เวารัมย์ *************************** 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 ให้ไว้ ณ วันที่ใด ปีที่เท่าใดของรัชกาล ปัจจุบัน ก. วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 /ปีที่ 53 ข. วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 /ปีที่ 54 ค. วันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 /ปีที่ 53 ง. วันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 /ปีที่ 54 ********************************************************************* 2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา ตราขึ้นโดย ก. คําแนะนําของรัฐสภา ข. คําแนะนําของวุฒิสภา ค. คําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ง. คําแนะนําของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และยินยอมของวุฒิสภา ********************************************************************* 3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา ฉบับแรกมีผลบังคับใช้เมื่อใด ก. 28 พฤศจิกายน 2542 ข. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (29 พฤศจิกายน 2542) ค. 30 พฤศจิกายน 2542 ง. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (30 พฤศจิกายน 2542) ********************************************************************* 4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา ฉบับที่ 2 มีผลบังคับใช้เมื่อใด ก. 12 พฤศจิกายน 2552 ข. 13 พฤศจิกายน 2552 ค. 14 พฤศจิกายน 2552 ง. 15 พฤศจิกายน 2552 ********************************************************************* 5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 แก้ไขในเรื่องใด ก. ปลัดเมืองพัทยาทําหน้าที่บริหารเมืองพัทยาโดยสัญญาจ้าง ข. เมืองพัทยาเป็นรูปแบบท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ค. สมาชิกสภาเมืองพัทยาเลือกนายกเมืองพัทยา
 3. 3. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 2 ง. วาระการดํารงตําแหน่งของนายกเมืองพัทยา ********************************************************************* 6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา ฉบับปัจจุบันยกเลิกพระราชบัญญัติฉบับใด ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง ก. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารเมืองชลบุรี พ.ศ. 2481 ข. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 ค. พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 พ.ศ. 2523 ง. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 ********************************************************************* 7.บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ประกาศหรือคําสั่งใดที่ได้กําหนดเป็นอํานาจ หน้าที่ของนายกเมืองพัทยาหรือปลัดเมืองพัทยาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา ให้ถือ ว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ประกาศ หรือคําสั่งนั้นหมายถึงอ้างถึงใคร ก. นายกเมืองพัทยา ข. ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ค. ประธานสภาเมืองพัทยา ง. ประธานสภาเมืองพัทยาหรือนายกเมืองพัทยา ******************************************************************** 8. ผู้ว่าราชการจังหวัด หมายว่าอย่างไรตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา ก. ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด ค. ผู้ว่าราชการจังหวัดที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กํากับเมืองพัทยา ง. ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ******************************************************************** F F ก ก ก ก 9. ใครให้มีอํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด ข. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ******************************************************************** 10. ใครมีอํานาจรักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาในปัจจุบัน ก. พลตํารวจเอกประชา พรหมนอก ข. นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ค. นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
 4. 4. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 3 ง. นายวัลลภ พริ้งพงษ์ ******************************************************************** 11. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. ให้เมืองพัทยามีฐานะเป็นนิติบุคคล ข. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตเมืองพัทยาให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ค. ให้จัดตั้งเมืองพัทยาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอาณาเขตตามเขตเมืองพัทยาที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่ พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ง. นายกเมืองพัทยามีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้งแต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสอง วาระไม่ได้ ******************************************************************** 12. การบริหารเมืองพัทยาประกอบด้วย ก. นายกเมืองพัทยาและปลัดเมืองพัทยา ข. ปลัดเมืองพัทยาและสภาเมืองพัทยา ค. นายกเมืองพัทยาและส่วนราชการ ง. นายกเมืองพัทยาและสภาเมืองพัทยา ******************************************************************** 13. สภาเมืองพัทยาประกอบด้วยสมาชิกจํานวนกี่คน ซึ่งเลือกตั้งโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยา ก. 12 คน ข. 18 คน ค. 24 คน ง. 30 คน ******************************************************************** 14. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยามีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้ สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี ข. ในกรณีที่ตําแหน่งสมาชิกว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใดและยังมิได้มีการเลือกตั้งสมาชิกขึ้นแทนตําแหน่งที่ว่าง ให้ สภาเมืองพัทยาประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่ ค. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาเป็นเวลาติดต่อกันไม่ น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง ง. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเมืองพัทยามีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทย มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี ********************************************************************
 5. 5. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 4 15. ผู้ใดต่อไปนี้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา ถ้ากําหนดวันเลือกตั้งวันที่ 1 มกราคม 2557 ก. นายจุงเบยมีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 ข. นายไก่ตุ้มมีอายุสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ 2 มกราคม 2557 ค. นายจั่นเจามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาเป็นเวลาติดต่อกัน 7 เดือนนับถึงวันเลือกตั้ง ง. มีสิทธิเลือกตั้งทุกคน ******************************************************************** 16. ผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเมืองพัทยา ก. นายนบมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ข. นายกบมีอายุสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง ค. นายตบมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาเป็นเวลาติดต่อกันสิบสองเดือนนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง ง. นายขบมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาในวันสมัครรับเลือกตั้งและได้เสียภาษีภาษีบํารุงท้องที่ให้ เมืองพัทยาในปีที่สมัคร ******************************************************************** 17.ข้อใดกล่าวถูกต้อง ผู้มีสิทธิสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา ก. นายส้มหล่นเป็นลูกจ้างอบต. ข. นายส้มเขียวเคยเป็นสมาชิกอบต. ซึ่งราษฎรลงคะแนนเสียงให้พ้นจากตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยการ ลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและพ้นกําหนดหกปีนับแต่วันที่พ้น จากตําแหน่งครั้งหลังสุดจนถึงวันเลือกตั้ง ค. นายสมหวานเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ ง. นายสมเปรี้ยวเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ******************************************************************** 18. F ก F ก F ก. สมาชิกสภาเมืองพัทยาพ้นจากตําแหน่งถ้านายกเมืองพัทยาพ้นจากทุกกรณี ข. สมาชิกสภาเมืองพัทยามีสมาชิกยี่สิบสี่คนหรือสามสิบคนแล้วแต่จํานวนประชากรในปีนั้น ค. อายุของสภาเมืองพัทยามีกําหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง . สมาชิกเป็นผู้แทนของประชาชนในเขตชลบุรี และต้องปฏิบัติหน้าที่ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไม่ อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมายใดๆ ******************************************************************** 19. สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง เมื่อใด ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. ถึงคราวออกตามอายุของสภาเมืองพัทยา ข. นายกเมืองพัทยาสั่งให้ยุบสภาเมืองพัทยา ค. เป็นผู้มีส่วนได้เสียทางอ้อม ในสัญญาที่เมืองพัทยาเป็นคู่สัญญา ง. ลาออกต่อประธานสภาเมืองพัทยา ******************************************************************** 20. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
 6. 6. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 5 ก. ถ้าสมาชิกสภาเมืองพัทยาขาดประชุมสภาเมืองพัทยาสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร สมาชิก ภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง ข. สภาเมืองพัทยามีมติให้พ้นจากตําแหน่ง เพราะมีความประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย โดยมี สมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภาเมืองพัทยาพิจารณา มติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ ค. สมาชิกสภาเมืองพัทยาขาดประชุมสภาเมืองพัทยาสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และสิ้นสุด สมาชิกภาพของสมาชิกลง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของผู้ว่าราชการ จังหวัดให้เป็นที่สุด ง. ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ******************************************************************** 21. เมื่อตําแหน่งสมาชิกสภาเมืองพัทยาว่างลงเพราะถึงคราวออกตามอายุของสภาเมืองพัทยา หรือมีการยุบ สภาเมืองพัทยา ให้มีการเลือกตั้งภายในกี่วันนับแต่วันที่ครบอายุของสภาเมืองพัทยา หรือวันที่มีการยุบสภา เมืองพัทยา หรือวันที่ถือว่ามีการยุบสภาเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี ก. 15 วัน ข. 30 วัน ค. 45 วัน ง. 60 วัน ******************************************************************** 22. ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก. เมื่อตําแหน่งสมาชิกว่างลงให้มีการเลือกตั้งสมาชิกขึ้นแทนตําแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ ตําแหน่งนั้นว่างลง ข. ถ้าอายุของสภาเมืองพัทยาเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันไม่ต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกขึ้นแทนตําแหน่ง ที่ว่าง ค. ให้สมาชิกซึ่งได้รับเลือกตั้งแทนนั้นอยู่ในตําแหน่งมากกว่าอายุของสภาเมืองพัทยาที่เหลืออยู่ ง. ถูกทุกข้อ ******************************************************************** 23.ในกรณีที่ตําแหน่งสมาชิกว่างลงจํานวนสิบสามคนของจํานวนสมาชิกสภาเมืองพัทยา ให้ใครรายงานเสนอ รัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งยุบสภาเมืองพัทยาก็ได้ ก. ประธานสภาเมืองพัทยา ข. ปลัดเมืองพัทยา ค. นายอําเภอ ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด ******************************************************************** 24.ให้สภาเมืองพัทยาเลือกสมาชิกเป็นประธานสภาเมืองพัทยาคนหนึ่งและรองประธานสภาเมืองพัทยาจํานวน กี่คน
 7. 7. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 6 ก. 1 คน ข. 2 คน ค. 3 คน ง. 4 คน จ. แล้วแต่สภาเมืองพัทยา ******************************************************************** 25.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. การเลือกประธานสภาเมืองพัทยาและรองประธานสภาเมืองพัทยาให้กระทําในการประชุมสภาเมืองพัทยา ครั้งแรกภายหลังจากการเลือกตั้งทั่วไป ข. ประธานสภาเมืองพัทยาและรองประธานสภาเมืองพัทยา อยู่ในตําแหน่งจนครบอายุของสภาเมืองพัทยา หรือมีการยุบสภาเมืองพัทยา ค. ประธานสภาเมืองพัทยาและรองประธานสภาเมืองพัทยาพ้นจากตําแหน่ง เมื่อพ้นจากสมาชิกภาพแห่ง สภาเมืองพัทยา ง. ประธานสภาเมืองพัทยาและรองประธานสภาเมืองพัทยา ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายกเมือง พัทยา ******************************************************************** 26.ในกรณีที่ตําแหน่งประธานสภาเมืองพัทยาหรือรองประธานสภาเมืองพัทยาว่างลง เพราะลาออกให้สภา เมืองพัทยาเลือกสมาชิกขึ้นเพื่อดํารงตําแหน่งที่ว่างแทนภายในกี่วันนับแต่วันที่ตําแหน่งว่างลง ก. 7 วัน ข. 15 วัน ค. 30 วัน ง. 45 วัน ******************************************************************** 27.ใครมีหน้าที่ช่วยประธานสภาเมืองพัทยาปฏิบัติการตามหน้าที่และกระทํากิจการตามที่ประธานสภาเมือง พัทยามอบหมาย ก. เลขานุการสภาเมืองพัทยา ข. ปลัดเมืองพัทยา ค. รองประธานสภาเมืองพัทยา ง. ผู้ช่วยเลขานุการสภาเมืองพัทยา ******************************************************************** 28.ในการประชุมครั้งใด ถ้าผู้ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมสั่งปิดประชุมก่อนหมดระเบียบวาระการประชุม แต่ สมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าเท่าใดของสมาชิกเท่าที่มีอยู่เสนอให้เปิดประชุมให้ดําเนินการประชุมตามระเบียบ วาระการประชุมนั้นต่อไป จนกว่าสมาชิกจะมีมติให้ปิดประชุม ก. กึ่งหนึ่ง ข. สองในสาม
 8. 8. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 7 ค. หนึ่งในสาม ง. สามในห้า ******************************************************************** 29.ข้อใดกล่าวถูกต้อง ประธานสภาเมืองพัทยาอาจแต่งตั้งเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาและ ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาไม่เกินกี่คน ก. 1 คน ข. 2 คน ค. 3 คน ง. 4 คน ******************************************************************** 30. บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาหรือผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมือง พัทยา ต้องไม่ดํารงตําแหน่งใด ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก. รองนายกเมืองพัทยา ข. เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ค. ประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษา ง. ถูกทุกข้อ ******************************************************************** 31. เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา และผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาพ้นจากตําแหน่ง ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้อง ก. ประธานสภาเมืองพัทยาพ้นจากตําแหน่ง ข. ประธานสภาเมืองพัทยามีคําสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง ค. ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายกเมืองพัทยา ง. ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล ******************************************************************** 32.ใครทําหน้าที่เลขานุการสภาเมืองพัทยา มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและการจัดประชุมและงานอื่นใด ตามที่สภาเมืองพัทยามอบหมาย ก. สมาชิกสภาเมืองพัทยา ข. สมาชิกสภาเมืองพัทยาที่สภาเมืองพัทยาเลือก ค. ปลัดเมืองพัทยาที่สภาเมืองพัทยาเลือก ง. ปลัดเมืองพัทยา ******************************************************************** 33.ภายในกี่วัน นับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกประชุมสภาเมือง พัทยาครั้งแรกสมาชิกสภาเมืองพัทยา ก. 7 วัน ข. 15 วัน
 9. 9. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 8 ค. 30 วัน ง. 45 วัน ******************************************************************** 34.ในปีปฏิทินหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของสภาเมืองพัทยา ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก. สองสมัยแต่ไม่เกินสี่สมัย ข. ไม่น้อยกว่าสองสมัยแต่ต้องไม่เกินสี่สมัย ค. สองสมัย ง. สี่สมัย ******************************************************************** 35.จํานวนสมัยประชุมสามัญและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีแต่ละสมัยให้ใครกําหนด และจะกําหนด จํานวนสมัยประชุมและวันเริ่มสมัยประชุมสําหรับปีแรกเป็นการเฉพาะก็ได้ ก. ปลัดเมืองพัทยา ข. นายกเมืองพัทยา ค. สภาเมืองพัทยา ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด ******************************************************************** 36. สมัยประชุมสามัญให้มีกําหนด.......... แต่ถ้ามีกรณีจําเป็น..........จะมีมติขยาย สมัยประชุมสามัญออกไปอีก ก็ได้แต่ต้องไม่เกิน…………….. ก. 15 วัน/สภาเมืองพัทยา/15 วัน ข. 15 วัน/นายกเมืองพัทยา/15 วัน ค. 30 วัน/สภาเมืองพัทยา/ 30 วัน ง. 30 วัน / ผู้ว่าราชการจังหวัด/ 30 วัน ******************************************************************** 37. เมื่อมีกรณีจําเป็นเพื่อประโยชน์แห่งเมืองพัทยา นายกเมืองพัทยาหรือสมาชิกไม่น้อยกว่า............ของ จํานวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ อาจยื่นคําร้องต่อประธานสภาเมืองพัทยาขอให้เปิดประชุมสมัยวิสามัญได้ และให้ ประธานสภาเมืองพัทยาเรียกประชุมสมัยวิสามัญโดยกําหนดวันประชุมภายใน.......... นับแต่วันที่ได้รับคําร้อง ก. กึ่งหนึ่ง/ 7 วัน ข. กึ่งหนึ่ง/ 15 วัน ค. หนึ่งในสาม/ 7 วัน ง. หนึ่งในสาม/15 วัน ******************************************************************** 38. สมัยประชุมวิสามัญของเมืองพัทยาให้มีกําหนดกี่วัน ก. 7 วัน ข. 15 วัน ค. 30 วัน
 10. 10. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 9 ง. 45 วัน ******************************************************************** 39.ให้.......................เรียกประชุมสภาเมืองพัทยาตามสมัยประชุม ในกรณีที่ไม่มีประธานสภาเมืองพัทยาหรือ ประธานสภาเมืองพัทยาไม่เรียกประชุมตามกฎหมาย ให้...............เป็นผู้เรียกประชุมและนัดให้สมาชิกมา ประชุมในกรณีดังต่อไปนี้ สมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่า...........ของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่มีสิทธิยื่นคําร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ขอให้เรียกประชุมสภาเมืองพัทยาได้ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกประชุมสภาเมืองพัทยา ภายใน........วัน นับแต่วันที่ได้รับคําร้อง ก. ประธานสภาเมืองพัทยา/ปลัดเมืองพัทยา/หนึ่งในสาม/7 วัน ข. ประธานสภาเมืองพัทยา/นายกเมืองพัทยา/หนึ่งในสาม/15 วัน ค. ประธานสภาเมืองพัทยา/ผู้ว่าราชการจังหวัด/หนึ่งในสาม/7 วัน ง. ประธานสภาเมืองพัทยา/ผู้ว่าราชการจังหวัด/หนึ่งในสาม/15 วัน ******************************************************************** 40. นายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา หรือผู้ซึ่งนายกเมืองพัทยามอบหมายมีสิทธิเข้าประชุมสภาเมือง พัทยา และมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริงตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตนต่อที่ประชุม ข้อใด กล่าวถูกต้อง ก. มีสิทธิออกเสียงบางเรื่อง ข. มีสิทธิออกเสียงทุกเรื่อง ค. ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ง. มีสิทธิออกเสียงหากประธานสภาเมืองพัทยาอนุญาต ******************************************************************** 41. การประชุมสภาเมืองพัทยาต้องกระทําโดยเปิดเผยตามลักษณะที่ได้กําหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมสภา เมืองพัทยา แต่ถ้านายกเมืองพัทยาหรือสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าเท่าใด ของจํานวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ร้อง ขอให้ประชุมลับ ก็ให้ประชุมลับ ก. กึ่งหนึ่ง ข. สองในสาม ค. สามในห้า ง. หนึ่งในสี่ ******************************************************************** 42. สมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าเท่าใด หนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิด อภิปรายทั่วไปในที่ประชุมสภาเมืองพัทยาเพื่อให้นายกเมืองพัทยาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นใน ปัญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการเมืองพัทยาโดยไม่มีการลงมติ ก. กึ่งหนึ่ง ข. สองในสาม ค. หนึ่งในสาม
 11. 11. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 10 ง. หนึ่งในสี่ ******************************************************************** 43. เสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปให้ยื่นต่อประธานสภาเมืองพัทยา และให้ประธานสภาเมืองพัทยากําหนด วันสําหรับการอภิปรายทั่วไป ซึ่งต้องดําเนินการอย่างไรนับแต่วันที่ได้รับญัตติ แล้วแจ้งให้นายกเมืองพัทยา ทราบ ก. ไม่เร็วกว่าห้าวันและไม่ช้ากว่าเจ็ดวัน ข. ไม่เร็วกว่าห้าวันและไม่ช้ากว่าสิบห้าวัน ค. ไม่เร็วกว่าเจ็ดวันและไม่ช้ากว่าสิบห้าวัน ง. ไม่เร็วกว่าเจ็ดวันและไม่ช้ากว่าสามสิบวัน ******************************************************************** 44. เงินประจําตําแหน่ง เงินค่าเบี้ยประชุม และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานสภาเมืองพัทยา รอง ประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิก เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา กรรมการสามัญหรือกรรมการวิสามัญที่สภาเมืองพัทยาตั้งขึ้น หรืออนุกรรมการ ที่คณะกรรมการตั้งขึ้น ให้ เป็นไปตามที่กําหนดในกฎหมายใด ก. พระราชบัญญัติ ข. พระราชกําหนด ค. พระราชกฤษฎีกา ง. ประกาศกระทรวงมหาดไทย ******************************************************************** 45. ให้เมืองพัทยามีนายกเมืองพัทยาคนหนึ่งซึ่งเลือกตั้งโดย ก. สภาเมืองพัทยา ข. ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ค. ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยา ง. ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตจังหวัดชลบุรี ******************************************************************** 46. การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาให้กระทําโดยวิธีใด ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด ก. ออกเสียงลงคะแนนโดยอ้อม ข. ออกเสียงลงคะแนนโดยอ้อมและลับ ค. ออกเสียงลงคะแนนโดยตรง ง. ออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ ******************************************************************** 47. หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ให้เป็นไปตามกฎหมายใด ก. กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ข. กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา ค. กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
 12. 12. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 11 ง. กฎหมายว่าด้วยการเลือกนายกเมืองพัทยาและสภาเมืองพัทยา ******************************************************************** 48. ผู้ใดมีไม่สิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ให้เป็นไปตามกฎหมายใด ก. นายจุงเบยมีสัญชาติไทย โดยการแปลงสัญชาติมาแล้ว 5 ปี ข. นายไข่ตุ้มอายุ 36 ปี ค. นายจั่นเจาจบการศึกษาปริญญาโท ง. นายคงทนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาในวันสมัครรับเลือกตั้งและได้เสียภาษีตามกฎหมายว่า ด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินให้เมืองพัทยาในปีที่สมัครหรือในปีก่อนปีที่สมัครสิบสองเดือน ******************************************************************** 49.ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับนายกเมืองพัทยา ก. มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้งแต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ ข. เมื่อนายกเมืองพัทยาพ้นจากตําแหน่ง ให้จัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นใหม่ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พ้นจาก ตําแหน่ง ค. นายกเมืองพัทยาพ้นจากตําแหน่ง เมื่อเมื่อมีการยุบสภาเมืองพัทยาตามมาตรา 76 ง. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า เก้าสิบวันนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง ******************************************************************** 50.ให้มีการมอบหมายงานในหน้าที่นายกเมืองพัทยาภายในกี่วัน นับแต่วันที่ได้มีการประกาศผลการเลือกตั้ง นายกเมืองพัทยา ก. 7 วัน ข. 10 วัน ค. 15 วัน ง. 30 วัน ******************************************************************** 51.นายกเมืองพัทยาอาจแต่งตั้งรองนายกเมืองพัทยาจํานวนไม่เกินกี่คนซึ่งมิใช่สมาชิกเป็นผู้ช่วยเหลือในการ บริหารราชการของเมืองพัทยาตามที่นายกเมืองพัทยามอบหมาย ก. 2 คน ข. 3 คน ค. 4 คน ง. ตามความเหมาะสม ******************************************************************** 52.ข้อใดไม่ใช่อํานาจนายกเมืองพัทยา ก. กําหนดนโยบายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเมืองพัทยาให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบัญญัติ และนโยบาย ข. เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
 13. 13. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 12 ค. สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเมืองพัทยา ง. แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษา ******************************************************************** 53.ในระหว่างที่ไม่มีนายกเมืองพัทยา ให้ใครปฏิบัติหน้าที่ของนายกเมืองพัทยาเท่าที่จําเป็น ได้เป็นการ ชั่วคราวจนกว่านายกเมืองพัทยาซึ่งได้รับเลือกตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ ก. รองนายกเมืองพัทยา ข. นายอําเภอ ค. ปลัดเมืองพัทยา ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด ******************************************************************** 54.นายกเมืองพัทยาอาจแต่งตั้งเลขานุการนายกเมืองพัทยาและผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยาไม่เกินกี่คน ก. 2 คน ข. 3 คน ค. 4 คน ง. 5 คน ******************************************************************** 55.นายกเมืองพัทยาอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานที่ปรึกษาและที่ปรึกษาได้จํานวนรวมกันแล้วไม่เกินกี่ คน เพื่อช่วยเหลือในการบริหารราชการเมืองพัทยาตามที่นายกเมืองพัทยามอบหมาย ก. 2 คน ข. 3 คน ค. 4 คน ง. 5 คน ******************************************************************** 56. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธานที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษาต้องมิใช่สมาชิก ข. เงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษา ให้เป็นไป ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ค. ให้ปลัดเมืองพัทยาควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเมืองพัทยาและเป็นผู้บังคับบัญชา พนักงานเมืองพัทยาและลูกจ้างเมืองพัทยา . ในกรณีที่นายกเมืองพัทยาไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองนายกเมืองพัทยาตามลําดับที่นายก เมืองพัทยา จัดไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองนายกเมืองพัทยาหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ปลัดเมือง พัทยาเป็นผู้รักษาราชการแทน
 14. 14. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 13 ******************************************************************** 57.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. นายกเมืองพัทยาอาจมอบอํานาจโดยทําเป็นหนังสือให้รองนายกเมืองพัทยาเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน นายกเมืองพัทยาก็ได้ ข. ถ้านายกเมืองพัทยามอบให้หัวหน้าส่วนราชการหรือรองปลัดเมืองพัทยาปฏิบัติราชการแทน ให้ทําเป็น คําสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ ค. ในกรณีที่มีรองปลัดเมืองพัทยา อํานาจในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองปลัดเมืองพัทยา ให้เป็นไป ตามที่ปลัดเมืองพัทยามอบหมาย ง. ถ้าไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรองปลัดเมืองพัทยาหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้นายกเมืองพัทยาแต่งตั้ง หัวหน้าส่วนราชการของเมืองพัทยาหรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน ******************************************************************** 58. ในการปฏิบัติหน้าที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา ใครไม่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล กฎหมายอาญา ก. ปลัดเมืองพัทยา ข. นายกเมืองพัทยา ค. รองนายกเมืองพัทยา ง. เลขานุการนายกเมืองพัทยา ******************************************************************** 59. เมืองพัทยามีอํานาจหน้าที่ดําเนินการ ในเขตเมืองพัทยาในเรื่องดังต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ ข. การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง ค. การจัดการจราจร ง. การควบคุมและส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว ******************************************************************** 60. การประกอบการพาณิชย์ของเมืองพัทยาให้ดําเนินการอย่างไร ก. ตราเป็นข้อบังคับ ข. ตราเป็นเทศบัญญัติ ค. ตราเป็นประกาศ ง. ตราเป็นข้อบัญญัติ ******************************************************************** 61. เมืองพัทยาอาจดําเนินกิจการนอกเขตเมืองพัทยา เมื่อการนั้นจําเป็นต้องทําและเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับ กิจการที่ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ที่อยู่ภายในเขตเมืองพัทยา หรือเป็นประโยชน์แก่เมืองพัทยา ข้อใดกล่าว ถูกต้องที่สุด ก. ได้รับความเห็นชอบจากสภาเมืองพัทยา และได้รับความยินยอมจากผู้ว่าราชการจังหวัด ข. ได้รับความเห็นชอบจากสภาเมืองพัทยา และได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด
 15. 15. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 14 ค. ได้รับความเห็นชอบจากสภาเมืองพัทยา และได้รับความยินยอมจากนายกเมืองพัทยา ง. ได้รับความเห็นชอบจากสภาเมืองพัทยา และได้รับความยินยอมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเข้า ไปดําเนินการ ******************************************************************** 62. ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดดําเนินกิจการใดที่อยู่นอกเขตเมืองพัทยาอันมีลักษณะที่จะมี ผลกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อย หรือความปลอดภัยของประชาชนในเขตเมืองพัทยา ให้ดําเนินการ อย่างไร ก. ปลัดเมืองพัทยาเสนอนายกเมืองพัทยา แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาปัญหาดังกล่าวร่วมกัน ข. นายกเมืองพัทยาเสนอสภาเมืองพัทยา แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาปัญหาดังกล่าวร่วมกัน ค. นายกเมืองพัทยาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาปัญหาดังกล่าวร่วมกัน ง. สภาเมืองพัทยาพิจารณาเห็นชอบ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ ******************************************************************** 63. เมืองพัทยาอาจร่วมกับหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อทํากิจการใดอันอยู่ภายใต้อํานาจหน้าที่ของเมืองพัทยาได้ จัดตั้งองค์การขึ้นเรียกว่า และมีฐานะอย่างไร ก. องค์กรมหาชน มีฐานะเป็นนิติบุคคล ข. องค์กรมหาชน มีฐานะเป็นส่วนราชการ ค. สหการ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ง. สหการ มีฐานะเป็นส่วนราชการ ******************************************************************** 64. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. สหการ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ข. การจัดตั้งสหการจะทําได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ค. กรณีที่สมาชิกเป็นผู้เสนอร่างข้อบัญญัติ ต้องมีสมาชิกลงนามรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ง. เมื่อจะยุบเลิกสหการ ให้ตราเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย ******************************************************************** 65. เมืองพัทยามีอํานาจการตราข้อบัญญัติการคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์สิน การจ้าง และการพัสดุ ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ํากว่ามาตรฐานกลางที่หน่วยงานใดกําหนด ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข. กระทรวงการคลัง ค. กรมบัญชีกลาง ง. กระทรวงมหาดไทย ******************************************************************** 66.ในกรณีที่สมาชิกเป็นผู้เสนอร่างข้อบัญญัติ ต้องมีสมาชิกลงนามรับรองไม่น้อยกว่า.............. ร่างข้อบัญญัติ เกี่ยวกับการเงิน สมาชิกจะเสนอได้ต่อเมื่อมีคํารับรองของ..................... ก. สองคน/ปลัดเมืองพัทยา
 16. 16. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 15 ข. สามคน/ปลัดเมืองพัทยา ค. สองคน/นายกเมืองพัทยา ง. สามคน/ผู้ว่าราชการจังหวัด ******************************************************************** 67. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. ร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน หมายความถึงร่างข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดเก็บ ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวางระเบียบ การบังคับอันเกี่ยวกับภาษีอากร ข. ในกรณีเป็นที่สงสัยว่าร่างข้อบัญญัติใดเป็นร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน ที่จะต้องมีคํารับรองของนายก เมืองพัทยา ให้ประธานสภาเมืองพัทยาเป็นผู้วินิจฉัย ค. ร่างข้อบัญญัติที่ตกไป จะเสนอใหม่ได้เมื่อพ้นหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ร่างข้อบัญญัตินั้นตกไป ง. งบประมาณรายจ่ายประจําปีของเมืองพัทยา ต้องตราเป็นข้อบัญญัติในกรณีที่ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจําปีออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ ปีงบประมาณก่อนนั้นไปพลางก่อน ******************************************************************** 68.ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีและร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม สภาเมืองพัทยา จะต้องพิจารณาให้เสร็จภายในกี่วัน นับแต่วันที่สภาเมืองพัทยาได้รับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้น ก. 15 วัน ข. 30 วัน ค. 45 วัน ง. 60 วัน ******************************************************************** 69.ถ้าสภาเมืองพัทยาพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายไม่เสร็จภายในกําหนดเวลาข้อใดกล่าวไม่ ถูกต้อง ก. ให้ถือว่าสภาเมืองพัทยาได้ให้ความเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้น ข. ให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้นเป็นอันตกไป ค. ให้นายกเมืองพัทยาลงนามใช้บังคับเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายต่อไป ง. ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ******************************************************************** 70.ในกรณีที่สภาเมืองพัทยาไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้ใครตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง เพื่อพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้งใน สาระสําคัญที่บัญญัติไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้น ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด ข. นายอําเภอ ค. ปลัดเมืองพัทยา ง. สภาเมืองพัทยา
 17. 17. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 16 ******************************************************************** 71.คณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการจํานวนกี่คน เพื่อพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้งใน สาระสําคัญที่บัญญัติไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้น ก. 7 คน ข. 8 คน ค. 14 คน ง. 15 คน ******************************************************************** 72. คณะกรรมการ เพื่อพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้งในสาระสําคัญที่บัญญัติไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายนั้น ประกอบด้วยข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. สมาชิกซึ่งสภาเมืองพัทยาแต่งตั้งจํานวนเจ็ดคน ข. บุคคลที่นายกเมืองพัทยาต้องไม่เป็นเป็นสมาชิกสภาเมืองพัทยา ค. นายกเมืองพัทยาเสนอจํานวนแปดคน ง. ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ******************************************************************** 73. ภายในกี่วัน นับแต่วันที่กรรมการครบจํานวน คณะกรรมการเพื่อพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้งใน สาระสําคัญที่บัญญัติไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่วมปรึกษาเสนอบุคคลคนหนึ่งทําหน้าประธาน ก. 7 วัน ข. 15 วัน ค. 30 วัน ง. 45 วัน ******************************************************************** 74.ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอบุคคลที่จะทําหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหาข้อยุติความ ขัดแย้งในสาระสําคัญที่บัญญัติไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณได้ภายในกําหนดเวลา ให้ใครตั้งบุคคลซึ่งมิได้ เป็นกรรมการและมิได้เป็นสมาชิกขึ้นทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการดังกล่าว ก. นายกเมืองพัทยา ข. ประธานสภาเมืองพัทยา ค. นายอําเภอ ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด ******************************************************************** 75.ให้คณะกรรมการที่ทําหน้าที่พิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้งในสาระสําคัญที่บัญญัติไว้ในร่างข้อบัญญัติ งบประมาณพิจารณาและรายงานผลการพิจารณาต่อสภาเมืองพัทยาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน นับแต่วันที่ แต่งตั้งประธานคณะกรรมการ ก. 7 วัน
 18. 18. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 17 ข. 15 วัน ค. 30 วัน ง. 45 วัน ******************************************************************** 76. ถ้าสภาเมืองพัทยายังไม่เห็นชอบด้วยกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการ หรือผลการวินิจฉัยของ ประธานคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. ให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้นเป็นอันตกไป ข. ให้รัฐมนตรีสั่งยุบสภาเมืองพัทยา ค. นายกเมืองพัทยาพ้นจากตําแหน่ง ตามมาตรา 50 ง. ให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสั่งยุบสภาเมืองพัทยา ******************************************************************** 77. ภายในกี่วัน นับแต่วันที่สภาเมืองพัทยามีมติเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติใดให้ประธานสภาเมืองพัทยา ส่งร่างข้อบัญญัตินั้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา ก. 7 วัน ข. 15 วัน ค. 30 วัน ง. 45 วัน ******************************************************************** 78. ข้อบัญญัตินั้นให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยาและให้มีผลใช้บังคับได้ ข้อใดกล่าวไม่ ถูกต้อง ก. ให้เจ้าหน้าที่ธุรการเป็นผู้รับผิดชอบในการประกาศข้อบัญญัติ และให้ระบุวันที่ที่ประกาศไว้ด้วย ข. ถ้าเป็นข้อบัญญัติว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไปหรือ ตามที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินั้น ค. ถ้าเป็นข้อบัญญัติอื่น ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นเจ็ดวันนับแต่วันประกาศ ง. ข้อบัญญัติอื่นกําหนดวันมีผลบังคับใช้เป็นประการอื่น แต่ต้องไม่เร็วกว่าวันถัดจากวันประกาศ ******************************************************************** 79. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. เมืองพัทยามีอํานาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละสิบของภาษีอากร และค่าธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท ข. ในการเสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรา 82 เศษของหนึ่งบาทให้ปัดทิ้ง ค. เมืองพัทยามีอํานาจออกข้อบัญญัติในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละหนึ่ง ให้เมืองพัทยาเก็บอัตราร้อยละศูนย์ ง. ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราอื่น ให้เมืองพัทยาเก็บหนึ่งในเก้าของอัตรา ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร ********************************************************************
 19. 19. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 18 80. เมืองพัทยามีอํานาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นของภาษีอากรและค่าธรรมเนียม ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท เช่น ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร ซึ่งสถานประกอบการอยู่ในเขต เมืองพัทยา แล้วให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด ที่จะจัดเก็บภาษีดังกล่าวให้เมืองพัทยา ก. หน่วยงานคลัง ข. กรมสรรพาสามิต ค. กรมที่ดิน ง. กรมสรรพากร ******************************************************************** 81. ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนัน เมืองพัทยามี อํานาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละเท่าใด ก. ร้อยละ 5 ข. ร้อยละ 10 ค. ร้อยละ 15 ง. ร้อยละ 20 ******************************************************************** 82. เมืองพัทยาจะมอบให้กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าตอบแทน หรือรายได้อื่น เพื่อเมืองพัทยาก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละเท่าใด แล้วให้ กระทรวง ทบวง กรม นั้นส่งมอบให้แก่เมืองพัทยา ก. ร้อยละ 0 ข. ร้อยละ 1 ค. ร้อยละ 2 ง. ร้อยละ 5 ******************************************************************** 83. เมืองพัทยาอาจมีรายได้จากการจําหน่ายพันธบัตรเมื่อได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานใด และตราเป็น ข้อบัญญัติแล้ว ก. กระทรวงการคลัง ข. กระทรวงมหาดไทย ค. กระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณร่วมกัน ง. กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังร่วมกัน ******************************************************************** 84.รายได้เมืองพัทยากรณีเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ ถ้าเป็นกรณีที่เงินช่วยเหลือดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือข้อผูกพันใดๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานใดก่อน ก. กระทรวงการต่างประเทศ ข. กระทรวงมหาดไทย ค. กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการต่างประเทศ ง. กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลัง
 20. 20. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 19 ******************************************************************** 85. เมืองพัทยาอาจมีรายจ่ายดังต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. เงินเดือนพนักงานเมืองพัทยา ข. เงินบริจาคเพื่อการศึกษา ค. ค่าจ้างลูกจ้างเมืองพัทยา ง. ค่าวัสดุสํานักงาน ******************************************************************** 86.เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้ใครประกาศรายการรับจ่ายเงินประจําปีงบประมาณที่สิ้นสุดลงพร้อมทั้งรายการ ผูกพันที่เบิกตัดปีงบประมาณไว้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ ก. ปลัดเมืองพัทยา ข. หัวหน้าหน่วยงานคลัง ค. นายกเมืองพัทยา . ประธานสภาเมืองพัทยา ******************************************************************** 87.ให้หน่วยงานใดเป็นผู้ตรวจสอบการรับเงิน การจ่ายเงิน การบัญชีการเงินและทรัพย์สินอื่นๆ ของเมือง พัทยาและทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอนายกเมืองพัทยาเพื่อเสนอสภาเมืองพัทยาต่อไป ก. สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ข. กรมบัญชีกลาง ค. กระทรวงมหาดไทย ง. สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ******************************************************************** 88.ผู้ใด มีอํานาจหน้าที่กํากับดูแลการปฏิบัติราชการของเมืองพัทยา และมีอํานาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงหรือ สั่งให้นายกเมืองพัทยาชี้แจงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของเมืองพัทยาได้ ก. นายอําเภอ ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด ค. ท้องถิ่นจังหวัด ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ******************************************************************** 89. บรรดาเรื่องที่เมืองพัทยาต้องเสนอไปยังรัฐมนตรีหรือกระทรวง ทบวง กรม ให้นายกเมืองพัทยารายงานให้ จังหวัดใครทราบด้วย ก. นายอําเภอ ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด ค. ท้องถิ่นจังหวัด ง. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ********************************************************************
 21. 21. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 20 90.ในกรณีนายกเมืองพัทยาปฏิบัติการในทางที่อาจนํามาซึ่งความเสียหายแก่เมืองพัทยา หรือกระทําการฝ่าฝืน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติ ให้ใครมีอํานาจชี้แจง แนะนํา หรือตักเตือน ก. นายอําเภอ ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด ค. ท้องถิ่นจังหวัด ง. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ******************************************************************** 91.เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตเมืองพัทยาหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม ................ จะรายงานเสนอความเห็นต่อ...............เพื่อพิจารณาสั่งยุบสภาเมืองพัทยาก็ได้ ก. นายกเมืองพัทยา/นายอําเภอ ข. นายกเมือพัทยา/ผู้ว่าราชการจังหวัด ค. นายอําเภอ/ผู้ว่าราชการจังหวัด ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด/รัฐมนตรี ******************************************************************** 92.บรรดาอํานาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา เห็นสมควร จะทําหนังสือมอบอํานาจให้ใครปฏิบัติแทนก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้เมืองพัทยาทราบและให้รายงาน กระทรวงมหาดไทยทราบด้วย ก. ท้องถิ่นจังหวัด ข. นายอําเภอ ค. หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ง. รองผู้ว่าราชการจังหวัด ******************************************************************** 93.ให้สมาชิกสภาเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งดํารง ตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับพ้นจากตําแหน่ง และให้เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา ตามพระราชบัญญัตินี้ภายในกี่วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ก. 30 วัน ข. 45 วัน ค. 60 วัน ง. 90 วัน ******************************************************************** 94.ให้ปลัดเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งดํารงตําแหน่ง อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ พ้นจากตําแหน่ง และให้มีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาภายในกี่ วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ก. 30 วัน ข. 45 วัน ค. 60 วัน ง. 90 วัน ********************************************************************
 22. 22. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 21 95.ในการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ให้ถือ...................เป็นเขตเลือกตั้ง ก. เขตอําเภอ ข. เขตตําบล ค. เขตจังหวัด ง. เขตเมืองพัทยา ******************************************************************** 96. ใครเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาพ.ศ. 2542 ก. พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี ข. พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี ค. นายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี ง. นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี ******************************************************************** 97.ข้อใดเป็นเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 ก. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกําหนดให้สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้งและคณะ ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ข. ปลัดเมืองพัทยาทําหน้าที่บริหารกิจการเมืองพัทยาโดยสัญญาจ้างยังไม่สอดคล้องและเป็นไปตาม บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว ค. สมควรจัดระเบียบการปกครองเมืองพัทยาใหม่ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ และเพื่อให้เมืองพัทยามีความ เป็นอิสระในการกําหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงิน และการคลัง สอดคล้องเมืองท่องเที่ยว ง. ถูกทุกข้อ ******************************************************************** 98. เมืองพัทยามีฐานะเป็น ก. สมาคม ข. สหการ ค. นิติบุคคล ง. อําเภอ ******************************************************************** 99. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตเมืองพัทยาให้ตราเป็นกฎหมายใด ก. ประกาศกระทรวงมหาดไทย ข. พระราชบัญญัติ ค. พระราชกฤษฎีกา ง. พระราชกําหนด ********************************************************************
 23. 23. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 22 100.เมืองพัทยามีอํานาจออกข้อบัญญัติ จะกําหนดโทษจําคุกหรือโทษปรับหรือทั้งจําและปรับผู้ละเมิด ข้อบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่จะกําหนดโทษไม่เกินข้อใด ก. จําคุกสี่เดือนและปรับหนึ่งบาท ข. จําคุกหกเดือนและโทษปรับหนึ่งหมื่นบาท ค. จําคุกสี่เดือนและโทษปรับสองหมื่นบาท ง. จําคุกหกเดือนและโทษปรับสองหมื่นบาท ******************************************************************** แนวข้อสอบชุดนี้อาจเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย ขอเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปัน (แจกฟรี) แต่อย่าลืมไปดูพระราชบัญญัติฉบับเต็มด้วยน่ะครับ เผื่อผมพิมพ์ผิดหรือเฉลยผิดไม่ว่าเป็นแนวข้อสอบอื่นๆก็ตาม ส่วนด้านล่างจะมีสรุปเพื่อทําความใจอีกชุดหนึ่งลองเอาไปอ่านดู หากมีความผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย หากจะกรุณาส่งข้อผิดพลาดมาทางเมล์ให้ทราบด้วย จะขอบพระคุณอย่างยิ่ง เพื่อได้จะปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ขอให้โชคดีในการสอบทุกคน จากเว็บไซต์ http://pun2013.bth.cc http://valrom2012.fix.gs http://pun.fix.gs เฉลยแนวข้อสอบอยู่ด้านล่าง
 24. 24. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 23 เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ชุดที่ 1 จํานวน 100 ข้อ) โดยประพันธ์ เวารัมย์ ดังนี้ครับ ข้อ 1 ง. ข้อ 31 ค. ข้อ 61 ง. ข้อ 91 ง. ข้อ 2 ค. ข้อ 32 ง. ข้อ 62 ค. ข้อ 92 ง. ข้อ 3 ง. ข้อ 33 ข. ข้อ 63 ค. ข้อ 93 ง. ข้อ 4 ค. ข้อ 34 ข. ข้อ 64 ง. ข้อ 94 ง. ข้อ 5 ง. ข้อ 35 ค. ข้อ 65 ง. ข้อ 95 ง. ข้อ 6 ก. ข้อ 36 ค. ข้อ 66 ค. ข้อ 96 ง. ข้อ 7 ง. ข้อ 37 ค. ข้อ 67 ง. ข้อ 97 ข. ข้อ 8 ก. ข้อ 38 ข. ข้อ 68 ค. ข้อ 98 ค. ข้อ 9 ง. ข้อ 39 ค. ข้อ 69 ข. ข้อ 99 ค. ข้อ 10 ค. ข้อ 40 ค. ข้อ 70 ง. ข้อ 100 ข. ข้อ 11 ง. ข้อ 41 ง. ข้อ 71 ง. ทําได้กี่ข้อครับโชคดีในการสอบน่ะครับ อย่าลืมไปดูพ.ร.บ.ฉบับเต็มประกอบด้วย ส่วนสรุปด้านล่างครับสู้ๆๆครับ ข้อ 12 ง. ข้อ 42 ค. ข้อ 72 ค. ข้อ 13 ค. ข้อ 43 ข. ข้อ 73 ก. ข้อ 14 ง. ข้อ 44 ค. ข้อ 74 ง. ข้อ 15 ข. ข้อ 45 ค. ข้อ 75 ข. ข้อ 16 ข. ข้อ 46 ง. ข้อ 76 ง. ข้อ 17 ข. ข้อ 47 ค. ข้อ 77 ก. ข้อ 18 ค. ข้อ 48 ก. ข้อ 78 ก. ข้อ 19 ข. ข้อ 49 ค. ข้อ 79 ค. ข้อ 20 ข. ข้อ 50 ก. ข้อ 80 ง. ข้อ 21 ค. ข้อ 51 ค. ข้อ 81 ข. ข้อ 22 ข. ข้อ 52 ข. ข้อ 82 ข. ข้อ 23 ง. ข้อ 53 ค. ข้อ 83 ง. ข้อ 24 ข. ข้อ 54 ค. ข้อ 84 ง. ข้อ 25 ง. ข้อ 55 ง. ข้อ 85 ข. ข้อ 26 ข. ข้อ 56 ค. ข้อ 86 ค. ข้อ 27 ค. ข้อ 57 ข. ข้อ 87 ง. ข้อ 28 ค. ข้อ 58 ง. ข้อ 88 ข. ข้อ 29 ข. ข้อ 59 ก. ข้อ 89 ข. ข้อ 30 ง. ข้อ 60 ก. ข้อ 90 ข.
 25. 25. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 24 สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ชุดที่ 1) โดยประพันธ์ เวารัมย์ เมืองพัทยา ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 การจัดตั้ง เมืองพัทยาจัดตั้งขึ้นครั้งแรกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 โดยจัดตั้ง แทนสุขาภิบาลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ต่อมาในปี 2542 จึงได้ตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 ขึ้นมาใช้แทนฉบับเดิม รูปแบบและการบริหาร เมืองพัทยาประกอบด้วยสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา สภาเมืองพัทยา สภาเมืองพัฒนาประกอบด้วย สมาชิกจํานวน 24 คน ซึ่งเลือกตั้งโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยเ1

×