Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Thu tuc xin visa di macau

Hotline: 1900 2044
Website: www.24hvisa.vn
Fanpage: www.facebook.com/24hvisa
Email: info@24hvisa.vn

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Thu tuc xin visa di macau

  1. 1. Hotline: 1900 2044| www.24hvisa.vn | Email: info@24hvisa.vn | 1 THỦ TỤC XIN VISA ĐI MACAU VISA DU LỊCH MACAU 24hvisa từ Vietnam Visa cung cấp thông tin chi tiết về thủ tục xin visa du lịch Macau. Các giấy tờ cần chuẩn bị gồm:  Hộ chiếu bản gốc  2 hình 4 x 6 nền trắng  CMND photo  Xác nhận việc làm  Đơn nghỉ phép đi du lịch  Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng > 30tr Thời gian: 21 ngày
  2. 2. Hotline: 1900 2044| www.24hvisa.vn | Email: info@24hvisa.vn | 2 VISA CÔNG TÁC MACAU 24hvisa từ Vietnam Visa cung cấp thông tin chi tiết về thủ tục xin visa công tác Macau. Các giấy tờ cần chuẩn bị gồm:  Hộ chiếu bản gốc  2 hình 4 x 6 nền trắng  CMND photo  Quyết định cử đi công tác  Thư mời từ macau ( bản sao)  Xác nhận số dư tài khoản > 30tr Thời gian: 21 ngày

×