Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
CONTAMINACIÓ DEL 
SÒL PER NITRATS
ELS NITRATS, QUÈ SÓN? 
Anions 
inorgànics 
Cicle del 
nitrògen 
Un àtom de 
nitrògen i tres 
d’oxigen 
Símbol:NO3 
Princip...
RELACIÓ AMB EL SÒL 
MACRONUTRIENT; 
PRINCIPAL FACTOR 
LIMITANT 
FORMES ORGÀNIQUES, 
RESTES D’ÉSSERS 
VIUS 
ALTRES ENTRADES...
CAS DE CATALUNYA
CONSEQÜÈNCIES I PRECAUCIONS 
 CONSEQÜÈNCIES: 
 Metahemoglobinèmia 
 Perjudicis a l’industria porcina 
 … 
PRECAUCIONS:...
CONCLUSIÓ
PREGUNTES…
Power tci
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Power tci

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Power tci

  1. 1. CONTAMINACIÓ DEL SÒL PER NITRATS
  2. 2. ELS NITRATS, QUÈ SÓN? Anions inorgànics Cicle del nitrògen Un àtom de nitrògen i tres d’oxigen Símbol:NO3 Principals contaminants del sòl (i aigües subterrànies) Presents a la nostra dieta
  3. 3. RELACIÓ AMB EL SÒL MACRONUTRIENT; PRINCIPAL FACTOR LIMITANT FORMES ORGÀNIQUES, RESTES D’ÉSSERS VIUS ALTRES ENTRADES… TOT AIXÒ ES EGLOBAT PEL CICLE DEL NITRÒGEN…
  4. 4. CAS DE CATALUNYA
  5. 5. CONSEQÜÈNCIES I PRECAUCIONS  CONSEQÜÈNCIES:  Metahemoglobinèmia  Perjudicis a l’industria porcina  … PRECAUCIONS:  Reduir l’entrada de nitrògen al medi
  6. 6. CONCLUSIÓ
  7. 7. PREGUNTES…

×