Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Elazino funtzinoa

Erlazio funtzionoaren bidez gure inguruan gertatzen diran gauza guztiekaz konturatzen gara

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Elazino funtzinoa

 1. 1. Errezeptoreak daukaguz eta horreen bidez gorputz berruko eta kanpoko informazinoa jasoten dogu; eta bestetik, nerbio sistemea dogu, informazinoa garraiatu, interpretatu eta hainbat erantzun lantzen dauzana. Erantzu horrek lokomozino aparatuak gauzatzen dauz.
 2. 2. Informazinoa jasotea Gure gorputza hainbat sentsazino ezagutzeko gai da, kanpotik datozanak, bai gorputz barrukoak. Sentsazino horrei estimulu deitzen jako.  Kanpoko estimuluak bizi gara inguruaren baldintzei buruzko informazinoa emoten deuskue. Kanpoko errezeptoreak dira; zentzumen orgaoetan dagoz.  Barruko estimuluak gorputz barrutik datoz, gorputz barruan berreiatuta dagozan barruko errezeptoreak arduratzen dira.
 3. 3. Estimuluak interpretatzea Zetzumen organoak eta barruko errzeptoreak estimuuluak jasoteko gai dira, baina ezin dabez iterpretatu. Jaso eta gero, etzefalora eroate dabez nerbioak.
 4. 4. Erantzunak lantzea  Borondatesko erantzunak kontzientean egiten doguz.  Ohartu bako erantzunak koturatu barik egiten doguz.
 5. 5. Ikusmena
 6. 6. Usaimena eta dastamena
 7. 7. Entzumena
 8. 8. Ikumena
 9. 9. Nerbio sistemeak zentzumenek ezagututako informazinoa jasoten dau, interpretatu egiten dau eta egoera bakoitxari zer erantzun jagokon erabagiten dau, lokomozino aparatuak gauzatu daizan. Nerbio sistemearen ehunak neurona izeneko zelula berezi batzuez osotuta dagoz.
 10. 10. Nerbio sistema zentrala Nerbio sistema zentrala entzefaloz eta bizkarrazur minaz osotuta dago.  Entzefaloa garunaz, zerebeloaz eta bizkarrazur muinaz osotuta dago.  Garunak oroimea, emozinoak eta borondatezko ekintzak kontrolatzen dauz.  Zerebeloak erekea eta mogimenduak koordinatzen dauz.  Bizkarrazur erraboileak entzefaloa eta bizkarrazur muina lotzen dauz, eta ohartu bako mogimenduak kontrolatzen dauz.  Bizkarrazur muina bizkarrazurraren barrua dago.
 11. 11. Nerbio sistema periferikoa Gorputz osoan zabalduta dagozan nerbioek osotze dabe: zentzume erbioak eta nerbio motorrak.  Zetzumen nerbioek bost zentzumenek jasotako informazinoa entzefalora eroaten dabe.  Nerbio motorrek entzefaloak erabagitako erantzuna muskuluetaraino eroaten dabe
 12. 12. Lokomozio aparatua Lokomazino aparatua nerbio sistemeak agindutako erantzunak mogimenduen bidez gauzatzeaz arduratzen da.
 13. 13. Hazur sistemea Hazur sistemea edo eskeletoa gure gorputzari formea emoteaz eta eusteaz arduratzen da.  Hazurrak organo gogorrak eta zurrunak dira. Hiru mota hazur dagoz: hazur luzeak, adibidez, femurra; laburrak, adibidez, eskuko hazurrak; eta zapalak, adibidez, frontala. Hazur bi edo gehiago alkartzen diranean, artikulazioa osotzen dabez. Finkoak eta mogikorrak.  Kartilagoak malguak eta gogorrak dira.
 14. 14. Muskulu sistemea Muskulu sistemea haibat mogimendu egiten dabezan 600 muskuluz edo organo elastikoz osotuta dago. Muskuluak, uzkurtzean, laburtu egiten dira, eta, erlaxatzean, luzatu. Muskulu asko tendoiden bidez hazurrei lotuta dagoz.
 15. 15. Ikusmenaren gaixotasunak eta akatsak  Miopia eta hipermetropia begiko kristalinoaren akatsak dira. Miopiak urrun dagozan abjetuak behar bezela fokuratzea galazoten dau, eta hipermetropiak, ostera, hurruneko objetuak fokuratzea oztopatzen dau.  Begi lausoaren ondorioz, begiko kristalinoak gardentasuna galtzen dau eta, horregaitik, ikusmena murriztu egiten da.  Erretinea askatzea erretinea zulatzea edo urratzea da, kolpe eta mogimendu zakarren ondorioz gertatu daiteke.
 16. 16. Entzumenaren gaixotasunak eta akatsak  Otitisa belarriko edo erdiko belarriko handitasuna da. Bakterioek nahiz Eustakioaren tronpen handitasunak sortu daikie, eta mina eta entzumena galtzea eragiten dau.  Tinpanoa zulatzea gorreria sortze dau. Entzumen hodian objetuak sartzeagaitik edo soiu oso ozenen eragine
 17. 17. Usaimenaren eta dastamenaren gaixotasuak eta akatsak  Anosmia usaimen setzumenaren galera da.  Ageusia dastamen sentzumenaren galera da.
 18. 18. Nerbio sistemaren gaixotasunak  Kausa fisikoak  Parkinson gaixotasunak  Alzheimerren gaixotasunak  Kausa psikikoak  Derpresinoa  Antsietatea
 19. 19. Lokomozino aparatuaren gaixotasunak eta lesinoak  Hazur sisteman hausturak  Erreumatismoak  Muskulu sisteman hausturak  Okela etenak  Zaintiratuak  Muskulu distrofia

×