Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
EEN PRIVATE SOCIALEHUISVESTINGMAATSCHAPPIJVOOR PERSONEN MET EENBEPERKING
6/14/20132Situatieschets• Meer dan 5.000 personen staan op een wachtlijstvoor aangepaste woonvormen• Deze personen hebben ...
6/14/20133Een mogelijke oplossingVoldoende aangepastebetaalbare woonvormenzodat iedereenondersteuning en/of zorgkan krijgen.
6/14/20134INCLUSIE INVESTINCLUSIE INVESTis een coöperatieve vennootschapmet een sociaal oogmerk,erkend door de N R C.Inves...
6/14/20135Wat is een coöperatievevennootschap + sociaal oogmerk(2)Een sociale onderneming• Sluit beter aan bij de doelstel...
6/14/20136Opdracht van INCLUSIE INVEST• 1. Kapitaal mobiliseren om inclusieve aangepastewoonvormen te realiseren.• 2. Deze...
6/14/20137Kapitaal mobiliseren• Men investeert in INCLUSIE INVEST door hetkopen van aandelen• Het is ethisch beleggen, men...
6/14/20138Investeren in INCLUSIE INVEST (1)• Het is een belegging in vastgoed.• Het behoud zijn nominale waarde.• Het bepe...
6/14/20139Investeren in INCLUSIE INVEST (2)• Eén aandeel heeft een nominale waarde van2000 euro.• Het beperkt rendement ka...
6/14/201310Wie kan investeren ?Vier groepen van aandeelhouders:1. Organisaties die ondersteuning of assistentie(zorg) verl...
6/14/201311Inclusieve aangepaste woonvormen (1)• De huisvesting dient aangepast en functioneel tezijn.• Wooncomfort dient ...
6/14/201312Inclusieve aangepaste woonvormen (2)• Aangepaste woonvormen kunnen het wonen inkamers, studio’s of appartemente...
6/14/201313Samenwerking met projectdragers• INCLUSIE INVEST zal geen woonvormen realiserenzonder projectdragers.• Een PROJ...
6/14/201314Projectdrager en ondersteuning• Elk project wordt gedragen door een vennootzorgverlener = projectdrager.• Een o...
6/14/201315Missie Inclusie Invest• Een samenwerkingsverband tussen deverschillende actoren in de samenleving. (privésector...
6/14/201316Ondersteuning en Samenwerking• Voor Juridische en fiscale problemen kunnen weberoep doen op Price Waterhouse Co...
6/14/201317Onaangepaste regelgeving!• BTW 21 %• Domiciliering ?• Huurcontracten?• Betaalbare gronden!(blauwezones,gronden ...
6/14/201318Oproep• HELP ONS om aangepaste woonvormen in elkegemeente te realiseren. Betaalbare gronden! Meerblauwe zones. ...
6/14/201319HOE ?• Op www.inclusieinvest.be vind je hetinschrijvingsformulier.• Invullen en opsturen naar Inclusie Invest.•...
6/14/201320Hartelijk dank voor je aanwezigheid
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Willy Verbeek 'Inclusie-invest'

817 views

Published on

Studiedag 'Ruimte voor zorg'. 13 juni 2013. Zorgcentrum Toermalien, Genk. Presentatie Willy Verbeek 'Inclusie-invest'

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Willy Verbeek 'Inclusie-invest'

 1. 1. EEN PRIVATE SOCIALEHUISVESTINGMAATSCHAPPIJVOOR PERSONEN MET EENBEPERKING
 2. 2. 6/14/20132Situatieschets• Meer dan 5.000 personen staan op een wachtlijstvoor aangepaste woonvormen• Deze personen hebben slechts een inkomentussen de 770 en 1600 euro per maand.• Duidelijke scheiding tussen wonen enondersteuning in nieuwe zorgvormen DIO, PVF.• De middelen van de overheid zijn beperkt.• De openbare sociale huisvestingsmaatschappijenstaan voor enorme uitdagingen.
 3. 3. 6/14/20133Een mogelijke oplossingVoldoende aangepastebetaalbare woonvormenzodat iedereenondersteuning en/of zorgkan krijgen.
 4. 4. 6/14/20134INCLUSIE INVESTINCLUSIE INVESTis een coöperatieve vennootschapmet een sociaal oogmerk,erkend door de N R C.Investeer mee in ontroerend goed
 5. 5. 6/14/20135Wat is een coöperatievevennootschap + sociaal oogmerk(2)Een sociale onderneming• Sluit beter aan bij de doelstellingen dan een vzw• Maakt (gegroepeerd) aandeelhouderschap mogelijk• Samenwerking realiseren tussen verschillendeactoren uit de maatschappij• Optimaal betrekken van de aandeelhouders bij eenmaatschappelijk probleem• Wettelijk goedgekeurde prospectus door het FSMA
 6. 6. 6/14/20136Opdracht van INCLUSIE INVEST• 1. Kapitaal mobiliseren om inclusieve aangepastewoonvormen te realiseren.• 2. Deze woonvormen aan betaalbare prijzen verhurenom armoede uit te sluiten.• 3. In samenwerking met plaatselijke dienstverlenendeorganisaties om vraaggestuurde ondersteuning mogelijkte maken.• 4. Zo dicht mogelijk bij het sociaal netwerk van degebruiker.Investeer mee in ontroerend goed
 7. 7. 6/14/20137Kapitaal mobiliseren• Men investeert in INCLUSIE INVEST door hetkopen van aandelen• Het is ethisch beleggen, men helpt bij hetoplossen van een maatschappelijk probleem• Men ontvangt een rendement in de vorm vaneen dividend• Elke aandeelhouder heeft de mogelijkheid omeen projectvoorkeur aan te geven.
 8. 8. 6/14/20138Investeren in INCLUSIE INVEST (1)• Het is een belegging in vastgoed.• Het behoud zijn nominale waarde.• Het beperkt rendement is fiscaal vrijgesteld tot180 euro per jaar.• Het is geen gift, geen schenking !• Bij overlijden gaat de eigendom (aandelen) overnaar de erfgenamen.Investeer mee in ontroerend goed
 9. 9. 6/14/20139Investeren in INCLUSIE INVEST (2)• Eén aandeel heeft een nominale waarde van2000 euro.• Het beperkt rendement kan gerealiseerd wordendoor de huuropbrengsten• Beleggen in INCLUSIE INVEST is een beleggingwaarvan de verhuring verzekerd is.• Men helpt bij het oplossen van eenmaatschappelijk probleem
 10. 10. 6/14/201310Wie kan investeren ?Vier groepen van aandeelhouders:1. Organisaties die ondersteuning of assistentie(zorg) verlenen.2. Bedrijven of overheden.3. Natuurlijke personen.4. Participatie Maatschappij Vlaanderen PMV.Investeer mee in ontroerend goed
 11. 11. 6/14/201311Inclusieve aangepaste woonvormen (1)• De huisvesting dient aangepast en functioneel tezijn.• Wooncomfort dient te beantwoorden aan deeisen van de overheid en aan de eisen van eenzorgzaam wooncomfort:- sober en energievriendelijk- aangepast of aanpasbaar- personeelsbesparend- duurzaam- onderhoudsvriendelijk
 12. 12. 6/14/201312Inclusieve aangepaste woonvormen (2)• Aangepaste woonvormen kunnen het wonen inkamers, studio’s of appartementen zijn, waarondersteuning kan geboden worden.• Zowel nieuwbouw als verbouwing.• Huisvesting met betaalbare huurprijzen en in deomgeving van het sociaal netwerk van de gebruiker.• Huurprijs: max. 1/3 van het inkomen (alleinkomsten).• INCLUSIE INVEST beschikt over de nodige kennisover (ver)bouwen van aangepaste woonvormenInvesteer mee in ontroerend goed
 13. 13. 6/14/201313Samenwerking met projectdragers• INCLUSIE INVEST zal geen woonvormen realiserenzonder projectdragers.• Een PROJECTDRAGER kan zowel een organisatiezijn die ondersteuning en/of zorg verleent, eenOCMW, een rechtspersoon of een groep natuurlijkepersonen.• Een PROJECTDRAGER staat in voor:- zoeken naar inplantinggrond en helpen bij debouwvergunning- toezicht en instandhouding gerealiseerde infrastructuur- actieve medewerking bij werving van aandeelhouders- de nodige begeleiding bieden aan de gebruiker
 14. 14. 6/14/201314Projectdrager en ondersteuning• Elk project wordt gedragen door een vennootzorgverlener = projectdrager.• Een oudergroep kan projectdrager zijn als ze eenovereenkomst hebben met een vennootzorgverlener.• Er is telkens een aanbieder die zorg enondersteuning kan bieden.Investeer mee in ontroerend goed
 15. 15. 6/14/201315Missie Inclusie Invest• Een samenwerkingsverband tussen deverschillende actoren in de samenleving. (privésector, openbare sector,particulieren,overheid)• In een cultuur van soberheid,solidariteit enopenheid.• Armoede bestrijden: huur max. 1/3 inkomen.• Duidelijke scheiding huur en aandeelhouderschap• Tegen 2020 voor 1200 mensen met een beperkingkleinschalige woonvormen realiserenInvesteer mee in ontroerend goed
 16. 16. 6/14/201316Ondersteuning en Samenwerking• Voor Juridische en fiscale problemen kunnen weberoep doen op Price Waterhouse Coopers(PWC) en Coopburo.• Voor liquiditeitsproblemen is een overeenkomstafgesloten met de Limburgse ReconversieMaatschappij (L R M).• Voor de eerste projecten in elke provincie is eenovereenkomst afgesloten voor een belangrijkeinbreng van aandelen met de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (P M V)
 17. 17. 6/14/201317Onaangepaste regelgeving!• BTW 21 %• Domiciliering ?• Huurcontracten?• Betaalbare gronden!(blauwezones,gronden in erfpacht of opstalrecht)• Fiscale stimuli!• Huursubsidies! Sociale verhuurkantoren
 18. 18. 6/14/201318Oproep• HELP ONS om aangepaste woonvormen in elkegemeente te realiseren. Betaalbare gronden! Meerblauwe zones. Meer openbare gronden in erfpacht!• HELP ONS om deze noodzakelijke voorwaarde voorondersteuning en begeleiding in de eigen omgeving,te realiserenInvesteer mee in ontroerend goed
 19. 19. 6/14/201319HOE ?• Op www.inclusieinvest.be vind je hetinschrijvingsformulier.• Invullen en opsturen naar Inclusie Invest.• Storting van het bedrag: … x 2000 euro.• Inclusie Invest bevestigt uw inschrijving enbezorgt een aandeelhoudersbewijs.
 20. 20. 6/14/201320Hartelijk dank voor je aanwezigheid

×